W tej witrynie używane są pliki cookie w celu rozszerzenia zakresu funkcji. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego. Szanujemy Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie i polityką prywatności. Oba dokumenty zostały ostatnio zaktualizowane.

Jak zainstalować pamięć

Instalacja pamięci DIMM w komputerze stacjonarnym

Uwaga: Nie wolno naciskać modułu pamięci ani chwytać go w miejscu obwodów scalonych lub w ich pobliżu! Moduł pamięci należy zawsze trzymać w obu dłoniach, chwytając za górne narożniki płytki drukowanej.

1) Odłącz kabel zasilania i zdemontuj pokrywę komputera.

2) Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, przed przystąpieniem do obsługi modułów pamięci zawsze najpierw dotknij niepomalowanego, uziemionego metalowego przedmiotu lub używaj uziemionej opaski antystatycznej.

3) W razie konieczności odłącz wcześniej zainstalowany moduł pamięci, naciskając zatrzaski blokujące/zwalniające. Zatrzaski znajdują się przy obu końcach gniazda pamięci.

4) Aby poprawnie zainstalować moduł pamięci, dopasuj położenie klucza lub kluczy na module do kluczy w gnieździe pamięci.

5) Wsuń moduł pamięci do gniazda i dociśnij aż zatrzaski znajdą się w odpowiedniej pozycji, zabezpieczając moduł pamięci.

6) Zamontuj pokrywę komputera i podłącz kabel zasilania.

Instalacja pamięci SO-DIMM w notebooku

Uwaga: Nie wolno naciskać modułu pamięci ani chwytać go w miejscu obwodów scalonych lub w ich pobliżu! Moduł pamięci należy zawsze trzymać w obu dłoniach, chwytając za górne narożniki płytki drukowanej.

        Back To Top