„Zapobieganie utracie danych” zapisane na samoprzylepnych karteczkach z wykresami i diagramami przyklejonymi na biurku.

Co należy wiedzieć, tworząc strategię zapobiegania utracie danych

Firma Kingston monitoruje głośne przypadki utraty danych. W celu ochrony poufnych informacji firmy każde przedsiębiorstwo, które ma do czynienia z danymi wrażliwymi, powinno wdrożyć strategię zapobiegania utracie danych (DLP). Nasz ekspert, Richard Kanadjian, niedawno pisał o strategiach DLP w swoim artykule na stronie Dark Reading.

W miarę jak firmy przystosowują się do hybrydowego modelu pracy i dostosowują sposób przechowywania, zarządzania i przenoszenia wrażliwych danych, muszą często aktualizować swoje oprogramowanie DLP i korzystać z rozwiązań służących do ochrony danych, takich jak szyfrowane sprzętowo urządzenia pamięci USB i zewnętrzne dyski SSD Kingston IronKey, aby powstrzymać cyberprzestępców. Najlepsza strategia DLP pozwala chronić klientów, pracowników i dane firmy.

Oto trzy skuteczne metody polecane przez Kingston firmom, które chcą wdrożyć efektywną strategię DLP:

1. Przede wszystkim kopie zapasowe

Dysk Kingston IronKey VP80ES przy stacji roboczej z leżącą obok teczką i piórami

Gdy firma określi najbardziej wrażliwe i specyficzne rodzaje danych, pracownicy powinni tworzyć kopie zapasowe tych informacji, korzystając z bezpiecznych protokołów. Chroni przed uszkodzeniem i przypadkowym usunięciem plików. Dzięki tworzeniu kopii zapasowych najbardziej istotnych informacji firma jest także mniej narażona na ataki szantażystów, którzy mogliby zablokować dostęp do danych w celu wymuszenia okupu. Dostępnych jest kilka opcji bezpiecznego przechowywania i przesyłania danych, a wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem jest szyfrowana sprzętowo pamięć masowa – np. zewnętrzny dysk SSD IronKey Vault Privacy 80.

2. Najwyższym priorytetem jest edukacja pracowników

Wideokonferencja online w ramach współpracy międzynarodowej Zespół – ekran wideokonferencji z widocznymi profilami wielu osób

Hybrydowy model pracy drastyczne zwiększył podatność danych na zagrożenia. Żaden pracownik nie jest doskonały, a zagrożenia ze strony cyberprzestępców czyhają na każdym kroku. Nawet najbardziej zaufany członek zespołu może paść ofiarą udanej próby wyłudzenia informacji lub przypadkowo pozostawić na widoku zapisane hasło. Inne błędy popełniane przez pracowników, które zwiększają podatność na zagrożenia, obejmują uzyskiwanie dostępu do poufnych danych w niezabezpieczonych publicznych sieciach Wi-Fi (np. w kawiarniach lub hotelach) oraz korzystanie z urządzeń pamięci USB, które nie są szyfrowane sprzętowo. Najbardziej typowy scenariusz: pracownik nieświadomie udostępnia dane swojej organizacji cyberprzestępcom, a konsekwencje ponosi firma.

Dlatego specjaliści ds. bezpieczeństwa muszą umożliwić wszystkim osobom w danej organizacji odgrywanie aktywnej roli w jej ochronie przed utratą lub kradzieżą danych. Regularne aktualizowanie informacji o zagrożeniach dla cyberbezpieczeństwa i częste szkolenia pracowników pomagają w zapewnieniu lepszej ochrony przed cyberatakami. Szyfrowane sprzętowo urządzenia pamięci Kingston IronKey zapewniają skuteczną ochronę poufnych danych w przypadku kradzieży lub utraty nośników.

3. Plan szybkiego reagowania

Grafika wektorowa przedstawiająca biznesmenów pracujących online na bezpiecznie połączonych komputerach.

Naruszenia, włamania i incydenty utraty danych są nieuniknione. Wdrożenie odpowiedniego planu lub narzędzi może pomóc w ograniczeniu szkód. Rozwiązania takie jak proces odzyskiwania danych, zdalne unieważnianie dostępu do współdzielonych rozwiązań pamięci masowej, natychmiastowe powiadamianie pracowników lub klientów o luce w zabezpieczeniach, a nawet ostrzeganie odpowiednich władz lub klientów o kradzieży danych, to sposoby na ograniczenie szkód związanych z utratą danych. Stosowanie najlepszych praktyk może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo udanych ataków, ale zagrożenia nadal będą istnieć. Dlatego konieczne jest posiadanie planu działań, które należy podjąć, gdy dojdzie do takiej sytuacji.

Produkty Kingston IronKey są projektowane z myślą o strategiach DLP, aby w przypadku ewentualnego naruszenia firmy korzystające z naszej technologii były jak najlepiej przygotowane do złagodzenia skutków ataku. Podczas gdy każda firma potrzebuje strategii DLP dostosowanej do jej specyficznych potrzeb biznesowych, każda tego typu strategia powinna zostać wdrożona w tym samym celu: zapobiegania naruszeniom danych i bezpiecznego przechowywania danych osobowych i biznesowych – zarówno w stanie spoczynku, jak i w ruchu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Kingston pomaga firmom osiągnąć ten cel

.

#KingstonIsWithYou #KingstonIronKey

Ikona usługi Zapytaj eksperta firmy Kingston na płytce drukowanej chipsetu

Zapytaj eksperta

Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, należy poznać cele bezpieczeństwa swojego projektu. Skorzystaj ze wskazówek ekspertów firmy Kingston.

Zapytaj eksperta

Powiązane artykuły