Kobieta przy biurku z dwoma monitorami – na jednym widoczne spotkanie wideo z czterema innymi osobami

Hybrydowe środowiska pracy będą oznaczać wzrost zagrożenia dla danych

Podczas gdy świat stara się zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 i kolejnych wariantów wirusa, organizacje wprowadzają nadzwyczajne modyfikacje, aby pracownicy mogli pracować zdalnie. Coraz więcej osób pracuje poza siedzibą firmy w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin dzięki nowym technologiom, które pozwalają im łączyć się ze współpracownikami i klientami na całym świecie. Dla niektórych osób codzienna praca w biurze stała się odległą przeszłością.

Nową codziennością jest hybrydowa praca zdalna. Zwiększa ona produktywność i retencję pracowników, zmniejsza ogólne koszty działalności i jest korzystna dla środowiska. Badania wykazują, że od czasu wybuchu pandemii COVID 80% specjalistów pracuje zdalnie co najmniej raz w tygodniu. Jednak nawet jedna osoba może narazić bezpieczeństwo całej organizacji, jeśli nie będzie postępować zgodnie z niezbędnymi protokołami zabezpieczeń.

Zrozumienie wyzwań związanych z bezpieczeństwem pracy zdalnej ma kluczowe znaczenie.

Ręce piszące na klawiaturze z graficznym symbolem tarczy VPN

Powszechne czynniki zagrożenia to korzystanie przez pracowników z własnych urządzeń, niezabezpieczony sprzęt, nieprawidłowe używanie oprogramowania oraz publiczne sieci Wi-Fi. Ponadto naruszenia danych są kosztownym i poważnym problemem. Organy takie jak Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) nakładają na podstawie RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) duże kary za łamanie przepisów.

Osoby pracujące zdalnie są narażone na większe zagrożenia niż te pracujące na terenie firmy. Wdrożenie odpowiednich procedur i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pozwala do minimum ograniczyć zagrożenia związane z pracą zdalną.

Większość osób pracujących zdalnie korzysta z infrastruktury sieci domowej, która nie jest weryfikowana przez specjalistów IT pod kątem bezpieczeństwa. Brak odpowiednich zabezpieczeń ułatwia włamanie się do sieci, do której podłączone są urządzenia firmowe. Zdarza się to, gdy pracownicy korzystają z niezabezpieczonych urządzeń. Hakerzy mogą wtedy śledzić i przechwytywać informacje, które zwykle nie są zaszyfrowane.

Dlatego tak ważne jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego połączenia z siecią domową. Osoby pracujące zdalnie powinny łączyć się przez wirtualną sieć prywatną (VPN), a używane przez nie komputery powinny być wyposażone w najnowszy system operacyjny i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Służbowe komputery, z których korzystają pracownicy, powinny mieć pewne minimalne zabezpieczenia zainstalowane przez specjalistów IT. Obejmują one:

  • Aktualny system operacyjny
  • Dostęp do systemu przez uwierzytelnianie dwuskładnikowe
  • Oprogramowanie antywirusowe
  • Dodatkowe zabezpieczenia firmowych kont e-mail
Kobieta przy biurku z monitorem komputera, na którym widoczne jest spotkanie wideo z czterema innymi osobami

Ponadto każdy pracownik powinien korzystać z szyfrowanej pamięci USB. Rozwiązanie to pozwala na bezpieczne przechowywanie danych przetwarzanych przez pracowników podczas pracy zdalnej.

Dzięki wdrożeniu szyfrowanych pamięci USB firmowe dane są bezpieczne, a jednocześnie można uzyskać do nich natychmiastowy dostęp. Dane przechowywane na szyfrowanych pamięciach USB są chronione automatycznie. W przypadku kradzieży danych nieuprawnione osoby nie uzyskają do nich dostępu.

Kolejną ważną funkcją bezpieczeństwa jest zapora sieciowa, która chroni urządzenia przed zagrożeniami zewnętrznymi. Pozwala ona użytkownikom zabezpieczyć się przed wirusami lub wyciekami przetwarzanych informacji. Im większa liczba dodatkowych zabezpieczeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo naruszenia bezpieczeństwa przez hakerów.

Stosowanie oprogramowania zapobiegającego utracie danych (DLP) w połączeniu z sieciami VPN i szyfrowanymi nośnikami USB pomaga ograniczyć ryzyko naruszenia danych. Ochrona danych i dbałość o cyberbezpieczeństwo mogą wydawać się uciążliwym obowiązkiem. Jednak dzięki odpowiednim narzędziom, które można wdrożyć niskim kosztem, praca zdalna może być łatwa i bezpieczna. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę potencjalne koszty finansowe i wizerunkowe naruszenia lub utraty danych.

Odpowiednia ochrona danych wymaga również zmiany kultury i zachowań w firmie. Pracownicy muszą rozumieć istnienie określonych zasad, a nie tylko otrzymywać instrukcje i ślepo przestrzegać protokołów. Odpowiednia infrastruktura zabezpieczeń powinna ułatwiać, a nie utrudniać wydajną pracę. W przeciwnym razie pracownicy będą obchodzić zabezpieczenia, co sprawi, że staną się one bezużyteczne, a dane firmy będą narażone na ataki.

Biorąc pod uwagę elastyczność, jaką zapewnia praca z domu, nie każdy będzie zawsze dostępny o tej samej porze. Czas jest współdzielonym zasobem, ponieważ pracownicy godzą pracę zdalną z życiem osobistym. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą elastycznie dostosować się do siebie. Zwiększona efektywność pozwala na utrzymanie lub podniesienie wydajności pracy, dzięki czemu firma może nadal liczyć na jej dobre efekty.

To prawda, że zmieniły się metody pracy, ale jeśli firmy dostosują się do nowych wyzwań w przewidywalnej przyszłości, zmiany mogą mieć korzystny charakter.

#KingstonIsWithYou

Zapytaj eksperta

Zapytaj eksperta

Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, należy poznać cele bezpieczeństwa swojego projektu. Skorzystaj ze wskazówek ekspertów firmy Kingston.

Zapytaj eksperta

Powiązane filmy

Powiązane artykuły