Liczba zapisów dysku dziennie (ang. Drive Writes Per Day, DWPD)