Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dysku SSD

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego dysków SSD firmy Kingston są udostępniane za pomocą aplikacji Kingston SSD Manager (KSM). Jeśli dla posiadanego produktu jest dostępna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, aplikacja KSM sygnalizuje ten fakt, a informacje o aktualizacji są wyświetlane w interfejsie tej aplikacji.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla posiadanego produktu, pobierz i zainstaluj aplikację Kingston SSD Manager (KSM), klikając poniższe łącze. W celu zainstalowania aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy wybrać w aplikacji KSM docelowy dysk SSD, a następnie kliknąć przycisk aktualizacji. Zwracamy uwagę, że aplikacja musi zostać uruchomiona w systemie operacyjnym Windows z uprawnieniami administratora. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego należy zawsze wykonać kopię zapasową danych.

Jeśli nie możesz uruchomić aktualizacji w środowisku Windows lub jeśli chcesz się zapoznać z informacjami o wersji danej aktualizacji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE WEDLE UZNANIA FIRMY KINGSTON W POWIĄZANIU Z OKREŚLONYMI PRODUKTAMI FIRMY KINGSTON. OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I UŻYTKOWNIK UŻYWA ICH WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, A FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA W ZWIĄZKU Z NIMI ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI DEKLARACJI.

FIRMA KINGSTON WYRAŹNIE ODMAWIA UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZPOŚREDNICH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO ORAZ AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO, W TYM M.IN. GWARANCJI LUB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WYDAJNOŚCI, BRAKU WAD, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA W OKREŚLONYM CELU.

FIRMA KINGSTON NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE LUB AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO BĘDĄ OSIĄGALNE, DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE, KOMPLETNE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, W TYM M.IN. NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIK, ŁĄCZY I INNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO.

POBRANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I/LUB AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO NIE POWODUJE UDZIELENIA JAKIEJKOLWIEK LICENCJI, BEZPOŚREDNIEJ LUB PRZEZ DOMNIEMANIE, WYKLUCZENIE LUB W INNY SPOSÓB POZA OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

POBRANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE WYMIENIONYCH POWYŻEJ POSTANOWIEŃ.

Pliki do pobrania:

Kingston SSD Manager (tylko dla systemu Windows)

Informacje o wersji:

SATA:
A400 SBFK71F1 2019-07-10
UV500 003056RR 2019-11-04
UV400 000056RA 2019-11-04
DC400 SAFM02.H 2016-10-26
DC400 SAFM32.I 2016-10-26
A400 SBFKB1H5 2020-01-16
A400/Q500 SBFKP1C5 2022-06-27
KC600 S4500109 2022-09-02

NVMe:
NV2 ELFK0S.6 2022-11-14
NV1 S8542107 2022-08-30
NV1 S8H40105 2022-05-03
NV1 S8442105 2021-07-28
A1000 E8FK11.R 2018-11-08
A2000 S5Z42109 2021-03-30
NV2 SBJ01103 2023-05-09
NV2 SBJ00103 2023-05-09
NV2 SBI03105 2023-05-09
NV2 SBI02105 2023-05-09
NV2 SBK00105 2023-05-09
NV1 EDFK9N07 2023-07-05

USB:
XS2000/DTMAX S9800111 2022-12-25