Rejestracja powiadomienia FSB

Kingston Technology Company, Inc. wraz z podmiotami stowarzyszonymi („Kingston”) niniejszym publikuje poniższe informacje dotyczące produktów SSD firmy Kingston zgodnie z wymaganiami dotyczącymi powiadamiania określonymi w pozycji 12 aneksu nr 4 przepisów „Import i eksport wyrobów szyfrujących (kryptograficznych) stosowanych na terytorium celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej”.

 1. Firma Kingston potwierdza, że jej produkty SSD będą publicznie dostępne w sprzedaży publicznej zgodnie z przepisami krajów członkowskich Unii Celnej, bez żadnych ograniczeń, z zapasów w punktach sprzedaży detalicznej w sklepach detalicznych za pośrednictwem następujących:
  • Transakcje w wolnym obrocie;
  • Transakcje wysyłkowe;
  • Transakcje elektroniczne;
  • Transakcje telefoniczne.
 2. b) Firma Kingston potwierdza, że użytkownik nie może zmienić funkcji szyfrowania (funkcji kryptograficznej) produktów SSD i USB, ponieważ funkcja ta jest określana w wewnętrznym oprogramowaniu (układowym) wbudowanego mikrokontrolera. Użytkownik nie może zmienić funkcji kryptograficznych w oprogramowaniu wewnętrznym, ponieważ oprogramowanie układowe jest zapisane w produktach w formie niemodyfikowalnego kodu maszynowego. Kod źródłowy potrzebny do kompilowania (generowania) oprogramowania wewnętrznego w żadnym przypadku nie jest udostępniany użytkownikom. Utworzenie własnego kodu wymaga szczególnych umiejętności i wiedzy na temat architektury sprzętowej tych produktów, która jest poufną informacją, niedostępną dla użytkowników. Użytkownik może jedynie aktualizować oprogramowanie wewnętrzne dysków SSD za pomocą oficjalnych zestawów dystrybucyjnych dostarczanych przez producenta/dostawcę, co nie wpływa na charakterystykę kryptograficzną produktów. Produkty USB nie są obsługiwane przez zestawy dystrybucyjne dostarczane przez producenta/dostawcę. Aplikacja (dodatkowa) dostarczana na produktach USB nie wpływa na funkcję szyfrowania (funkcję kryptograficzną) produktów USB. Użytkownicy otrzymują dokumentację dotyczącą użytkowania aplikacji bez zmiany funkcji szyfrowania (funkcji kryptograficznej) produktów USB.
 3. Firma Kingston potwierdza, że produkty SSD i USB są przeznaczone do instalacji przez użytkownika bez dodatkowego wsparcia ze strony producenta/dostawcy. Po zakupie tych produktów użytkownik może samodzielnie podłączyć je do własnego sprzętu bez potrzeby kontaktowania się ze specjalistami. Dalsze użytkowanie produktów SSD i USB nie wymaga specjalnej konserwacji ani pomocy technicznej ze strony producenta/dostawcy. Komunikacja pomiędzy kupującym a producentem/dostawcą ma służyć jedynie przekazywaniu informacji o błędach lub wymianie uszkodzonych produktów;
 4. Gdy to konieczne, szczegółowe informacje o produktach SSD firmy Kingston są dostępne i zostaną przedstawione na żądanie odpowiednim władzom w kraju eksportera w celu potwierdzenia zgodności z warunkami opisanymi w pozycji 12 aneksu nr 4 przepisów „Import i eksport wyrobów szyfrujących (kryptograficznych) stosowanych na terytorium celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej”.

Produkty SSD firmy Kingston zawierają elementy kryptograficzne w formie kontrolerów Marvell, które stosują algorytm szyfrowania AES zgodny ze standardem AES.

Linki do danych technicznych produktów SSD firmy Kingston:

Seria SSD UV500:
https://www.kingston.com/datasheets/SUV500_pl.pdf