ลงทะเบียนการแจ้งเตือน FSS

Kingston Technology Company, Inc. และบริษัทในเครือ (“Kingston”) เผยแพร่ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับไดร์ฟ SSD จาก Kingston ภายใต้เงื่อนไขการแจ้งข้อมูลที่ระบุในเงื่อนไขข้อ 12 ของ ภาคผนวก 4 ของข้อบัญญัติ “ด้านการเข้ารหัสสำหรับการนำเข้าและส่งออก (cryptographic) ในเขตพื้นที่เฉพาะของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียดังนี้”

 1. Kingston ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ SSD ของบริษัทจะมีจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปภายใต้กฎหมายของรัฐสมาชิกของสหภาพโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ จากสต็อกสินค้าที่จุดขายปลีกในร้านค้าผ่านช่องทางต่อไปนี้
  • ผ่านจุดจำหน่ายทั่วไป
  • ผ่านการสั่งซื้อทางไปรษณีย์
  • ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ผ่านทางโทรศัพท์
 2. Kingston ขอให้การยืนยันว่าการเข้ารหัส (cryptographic) ของ SSD และผลิตภัณฑ์ USB ที่จำหน่ายไม่สามารถแก้ไขโดยผู้ใช้ได้เนื่องจากควบคุมโดยซอฟต์แวร์ภายใน (เฟิร์มแวร์) จากไมโครคอนโทรลเลอร์ในตัว ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขการเข้ารหัสได้จากซอฟต์แวร์ภายใน เนื่องจากเฟิร์มแวร์ถูกจัดเก็บในผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของรหัสเครื่อง ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้ รหัสต้นทางที่ต้องใช้ในการคอมไพล์ (จัดทำ) ซอฟต์แวร์ภายในไม่มีจัดไว้ให้แก่ผู้ใช้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ การเขียนรหัสขึ้นเองจะต้องอาศัยทักษะและความรู้เฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลลับและผู้ใช้ไม่สามารถสืบค้นได้ ผู้ใช้จะสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ภายในสำหรับผลิตภัณฑ์ SSD ผ่านชุดข้อมูลที่แจกจ่ายให้อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต/ซัพพลายเออร์ ซึ่งจะไม่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเข้ารหัสของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด ผลิตภัณฑ์ USB ไม่มีชุดข้อมูลให้บริการจัดให้เพิ่มเติมจากผู้ผลิต/ซัพพลายเออร์แต่อย่างใด ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (สำรอง) ที่จัดส่งมาในผลิตภัณฑ์ USB จะไม่มีผลใด ๆ ต่อการเข้ารหัส (cryptographic) ของผลิตภัณฑ์ USB คู่มือผู้ใช้จัดไว้ให้แก่ผู้ใช้เพื่อแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น แต่ไม่ได้มีผลต่อรูปแบบการเข้ารหัส (cryptographic) ของผลิตภัณฑ์ USB แต่อย่างใด
 3. Kingston ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ SSD และ USB ของบริษัทออกแบบมาสำหรับการติดตั้งโดยผู้ใช้ โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้ผลิต/ซัพพลายเออร์ หลังจัดซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เองกับเครื่องใช้ที่บ้านหรือที่ทำงานโดยไม่ต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใด การใช้ผลิตภัณฑ์ SSD และ USB ไม่มีเงื่อนไขในการดูแลรักษาหรือการให้บริการเป็นพิเศษใด ๆ จากผู้ผลิต/ซัพพลายเออร์ การติดต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิต/ซัพพลายเออร์มีขึ้นเพื่อจัดการข้อบกพร่องหรือเพื่อแจ้งเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเท่านั้น
 4. ในกรณีที่จำเป็น สามารถสืบค้นรายละเอียดผลิตภัณฑ์ SSD จาก Kingston ได้โดยการร้องขอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของผู้ส่งออกเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขในข้อ 12 ของภาคผนวก 4 ของข้อบัญญัติ “ด้านการเข้ารหัสสำหรับการนำเข้าและส่งออก (cryptographic) ในเขตพื้นที่เฉพาะของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย”

ผลิตภัณฑ์ SSD จาก Kingston ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลเข้ารหัสหรือ Marvell Controllers ซึ่งใช้อัลกอริทึมเข้ารหัส AES ตามมาตรฐาน AES

ลิงค์ต่อไปนี้ระบุข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ SSD จาก Kingston:

SSD A2000:
https://www.kingston.com/datasheets/A2000_us.pdf

SSD DC450R:
https://www.kingston.com/datasheets/SEDC450R_us.pdf

SSD DC500R/M series:
https://www.kingston.com/datasheets/sedc500r_us.pdf

SSD DC600:
https://www.kingston.com/datasheets/sedc600m_us.pdf

SSD DC1000B:
https://www.kingston.com/datasheets/dc1000b_us.pdf

SSD KC600 series:
https://www.kingston.com/datasheets/KC600_us.pdf

SSD KC2000:
https://www.kingston.com/datasheets/SKC2000_us.pdf

SSD KC2500:
https://www.kingston.com/datasheets/kc2500_prelim_us.pdf

SSD UV500 series:
https://www.kingston.com/datasheets/SUV500_us.pdf

USB IKD300:
https://www.kingston.com/datasheets/ikd300s_us.pdf

USB IKS1000:
https://www.kingston.com/datasheets/iks1000_us.pdf