Kingston® cam kết hoạt động kinh doanh theo cách có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Là một công ty có phạm vi hoạt động trên toàn cầu, chúng tôi nhận thức rõ sự đóng góp và mức độ tác động từ công việc kinh doanh của mình đến các cộng đồng mà công ty đang hoạt động và phục vụ. Thông qua các sáng kiến bền vững, chúng tôi cam kết không ngừng cải thiện các phương thức kinh doanh một cách có đạo đức và có chủ đích, để đảm bảo một môi trường lành mạnh và bền vững cho các thế hệ mai sau.

Môi trường

Môi trường

Chúng tôi cam kết quản lý các tác động môi trường trong sản phẩm và quy trình của mình, đồng thời sử dụng các khung tiêu chuẩn ISO để quản lý các quy trình đó.

Tìm hiểu thêm về các hệ thống quản lý của Kingston.

Tìm hiểu thêm về tính tuân thủ trong sản phẩm của Kingston.

Tìm hiểu thêm về Chính sách Khoáng sản có Trách nhiệm của Kingston

Báo cáo minh bạch

Báo cáo minh bạch

Chúng tôi cố gắng cải thiện các nỗ lực phát triển bền vững để đảm bảo có thể duy trì mối quan hệ đối tác lâu dài với cộng đồng và khách hàng. Chúng tôi chia sẻ thông tin về những nỗ lực phát triển bền vững này qua nhiều nền tảng báo cáo khác nhau.

Tìm hiểu thêm về các Báo cáo bền vững của chúng tôi.Cộng đồng

Cộng đồng

Chúng tôi hiểu rõ vai trò của công ty với tư cách là một công dân Toàn cầu và không ngừng nỗ lực tạo ra các tác động tích cực trong cộng đồng mà chúng tôi sinh sống, làm việc và phục vụ. Xem báo cáo bền vững của chúng tôi.

Quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý chuỗi cung ứng

Chúng tôi tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách có đạo đức và có trách nhiệm với môi trường, đồng thời đảm bảo các đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng của mình, từ khách hàng đến nhà cung cấp, cũng tuân theo các tiêu chuẩn tương tự. Đọc Bộ quy tắc ứng xử của Kingston.

Kingston Technology là thành viên của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA). Tìm hiểu thêm về RBA.

Tìm hiểu thêm về các chính sách ứng xử có đạo đức và ngăn chặn nô lệ thời hiện đại