Kingston® มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะบริษัทที่มีเครือข่ายทั่วโลก เราตระหนักดีว่าธุรกิจของเราจะเอื้อประโยชน์และเกิดผลกระทบต่อชุมชนที่เราเปิดดำเนินงานได้อย่างไร แผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราคือสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจจริงของเราในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจริยธรรมและวัตถุประสงค์ในการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างดีและยั่งยืนสำหรับคนรุ่นใหม่

สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม

เรามุ่งมั่นในการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ของเรา รวมทั้งการกำหนดกระบวนการและกรอบมาตฐาน ISO เพื่อควบคุมการดำเนินงานของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการจัดการของ Kingston

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก Kingston

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านแร่ธาตุที่มีความรับผิดชอบของ Kingston

รายงานข้อมูลความโปร่งใส

รายงานข้อมูลความโปร่งใส

เรามุ่งมั่นปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถจับมือกับชุมชนและลูกค้าของเราได้อย่างเข้มแข็งในระยะยาว เราพร้อมแบ่งปันแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมของเราผ่านระบบแจ้งข้อมูลต่าง ๆ มากมาย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราชุมชน

ชุมชน

เราเข้าใจดีถึงบทบาทของเราในฐานะส่วนหนึ่งของประชาคมโลก และมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อชุมชนที่เราอาศัย ดำเนินงานและให้บริการพิจารณารายงานมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

การจัดการเครือข่ายการจัดหา

การจัดการเครือข่ายการจัดหา

เราดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและใส่ใจสิ่งแวดล้อม และถือว่าพันธมิตรทางธุรกิจในเครือข่ายการจัดหาของเรา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันนี้ อ่านหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston

Kingston Technology เป็นสมาชิกของ Responsible Business Alliance เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ RBA

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านจริยธรรมและการป้องกันการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ของเรา