แถลงสิทธิ์การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขจาก Kingston

ดูรายละเอียดการรับประกันทั้งหมดจาก Kingston ได้ดังต่อไปนี้ คุณสามารถข้ามไปยังเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยเลือกหัวข้อที่ต้องการจากรายการด้านล่าง:

Kingston ให้การรับประกันแก่ผู้ใช้ปลายทางรายแรกว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องของส่วนประกอบและการผลิตภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แจ้งดังต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่าง Kingston จะดำเนินการ ภายใต้ทางเลือกและดุลพินิจเพื่อซ่อม หรือเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีข้อบกพร่องจากการผลิต หรือในวัตถุดิบ ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อม หรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยน จะจัดหาให้โดย Kingston ในรูปแบบการแลกเปลี่ยน ทั้งแบบเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ หรือเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้วทั้งหมดได้รับการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ หาก Kingston ไม่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ได้ บริษัทจะคืนเงิน หรือคืนเครดิตตามมูลค่าปัจจุบันของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ขณะที่มีการเรียกร้องสิทธิ์การรับประกันหรือตามราคาที่จัดซื้อ จะต้องจัดหาหลักฐานยืนยันการจัดซื้อระบุวันที่เริ่มต้นและสถานที่จัดซื้อเดิม รวมทั้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์และราคา

การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง อุบัติเหตุ การใช้ผิดวิธี ภัยธรรมชาติ ระบบจ่ายไฟขาดหรือเกิด ระบบกลไกที่ผิดปกติหรือเงื่อนไขแวดล้อม รวมทั้งความเสียหายจากการแยกส่วนประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงใด ๆ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่มีผลหาก: (i) ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำที่แจ้งไว้หรือ (ii) ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่มีการแก้ไขข้อมูลบ่งชี้เดิม มีการลบหรือปิดบังข้อมูลนี้ หรือมีการดำเนินการหรือบรรจุอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบบมือสองหรือขายต่อโดยขัดต่อข้อบังคับด้านการส่งออกของ U.S.A. และของประเทศอื่น

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ครอบคลุมเฉพาะการซ่อม เปลี่ยน คืนเงินหรือให้เครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์จาก Kingston ที่มีปัญหาตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่ให้ประกันต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหายหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นระหว่างพิจารณาสาเหตุของปัญหา หรือจากการถอด การให้บริการหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Kingston การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมซอฟต์แวร์จากภายนอก อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ Kingston จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นผลต่อเนื่องเนื่องจากซอฟต์แวร์จากภายนอก อุปกรณ์เชื่อมต่อหรือข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ในกรณีที่มีการเรียกร้องใด ๆ ความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวของ Kingston คือการจัดซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือคืนเงินตามความเหมาะสมภายใต้ดุลพินิจของ Kingston

ระยะเวลารับประกัน

รับประกันผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน:**

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ของ Kingston ได้รับการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน:

หน่วยความจำได้แก่ ValueRAM®, HyperX®, Retail Memory และหน่วยความจำเฉพาะจาก Kingston หรือแฟลชการ์ด (เช่น Secure Digital, Secure Digital HC และ XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia ไม่รวมการ์ด Industrial Temp microSD และ Bali microSDHC Class 10 UHS-1) รวมทั้งหัวต่อแฟลชการ์ด

รับประกันห้าปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาห้าปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: ไดร์ฟ USB DataTraveler® (ไม่รวม DataTraveler® Workspace) ไดร์ฟ IronKey® USB และ SSDNow® KC100 (ไดร์ฟ SSD) และ Industrial Temp microSD Cards

รับประกันผลิตภัณฑ์ห้าปีหรือตามค่าอายุการใช้งานที่เหลือของ SSD:

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ของ Kingston อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ตามระยะเวลาต่อไปนี้ พิจารณาตามกรณีที่เกิดขึ้นก่อน: (i) ห้าปีนับจากวันที่จัดซื้อโดยผู้ใช้รายแรก หรือ (ii) จนถึงวันที่การใช้งานไดร์ฟตามที่ตรวจวัดโดย SMART attribute 231 "SSD Life Left" ของ Kingston ถึงค่านอร์มัลไลซ์ที่หนึ่ง (1) ตามที่แจ้งโดย Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® DC400 , SSDNow® KC400, and SSDNow® M.2 G.2 Series (SM2280SEG2) และ DCP1000* และ UV500 Series SSD

Kingston SSD Manager (KSM) iมีระบุไว้ในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือสามารถตรวจสอบได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ของ Kingston ที่ www.kingston.com/SSDmanager ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานจะแสดงค่าของส่วนแสดงการสึกหรอไว้ที่หนึ่งร้อย (100) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ถึงเกณฑ์จำกัดความทนทานตามรอบการลบข้อมูลจะแสดงค่าส่วนแสดงการสึกหรอเป็นหนึ่ง (1)

*สำหรับ DCP1000 Series SSD หากการใช้งาน SSDNow® M.2 SSD หนึ่งในสี่ (4) ตัวตัวใดใน DCP1000 แจ้งค่าการสึกหรอเป็นหนึ่ง (1) แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้อีกต่อไป

รับประกันสามปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาสามปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage และ Predator) SSDNow® (Solid State Drives), ยกเว้นสำหรับ SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 และ SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) และ UV500 Series SSD

การรับประกันผลิตภัณฑ์สามปีและตามมูลค่าอายุการใช้งานที่เหลือของ SSD:

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ของ Kingston อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ตามระยะเวลาต่อไปนี้ พิจารณาตามกรณีที่เกิดขึ้นก่อน: (i) สามปีนับจากวันที่จัดซื้อโดยผู้ใช้รายแรก หรือ (ii) จนถึงวันที่การใช้งานไดร์ฟตามที่ตรวจวัดโดย SMART attribute 231 "SSD Life Left" ของ Kingston ถึงค่านอร์มัลไลซ์ที่หนึ่ง (1) ตามที่แจ้งโดย Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® UV300 และ UV400 Series SSD

Kingston SSD Manager (KSM) iมีระบุไว้ในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือสามารถตรวจสอบได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ของ Kingston ที่ www.kingston.com/SSDmanager ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานจะแสดงค่าของส่วนแสดงการสึกหรอไว้ที่หนึ่งร้อย (100) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ถึงเกณฑ์จำกัดความทนทานตามรอบการลบข้อมูลจะแสดงค่าส่วนแสดงการสึกหรอเป็นหนึ่ง (1)

รับประกันสองปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาสองปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, MobileLite® Reader, microSD Reader, ชุดหูฟัง HyperX™ Cloud (ไม่รวมสินค้าส่งเสริมการขายฟรีที่จัดมาในบรรจุภัณฑ์), HyperX™ Mouse Pads, Nucleum™, แป้นพิมพ์ HyperX™, เมาส์, ChargePlay™ Duo และผลิตภัณฑ์ HyperX™ ภายใต้ Kingston Customization Program โครงการ Kingston Customization จำกัดเงื่อนไขการตัดเครดิตหรือคืนเงินในช่วงระยะเวลารับประกันสองปี ในบางกรณี Kingston อาจเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาซึ่งสั่งผ่าน Kingston Customization Program เป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าที่สามารถใช้การได้

รับประกันหนึ่งปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: MobileLite® Wireless - Gen 1, ชุดอุปกรณ์เสริม DataTraveler®, Wi-Drive®, รีดเดอร์ TravelLite® SD/MMC, Bali microSDHC Class 10 UHS-1 และ HyperX™ Fan

รับประกันเป็นเวลาหกเดือน:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาหกเดือนนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: HyperX™ Cloud, Core และ Cloud II Headset Accessories ประกอบไปด้วยไมโครโฟนถอดแยกได้ ชิ้นส่วนครอบหู กล่องควบคุม สายพ่วง dual 3.5 มม. สายพ่วง PC สายแยกสัญญาณชุดหูฟัง อะแดปเตอร์หูฟังสำหรับใช้บนเครื่องบิน และซองพกพาแบบตาข่าย

การรับประกันระยะเวลาเก้าสิบวัน:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: ชุดหูฟัง HyperX™ ที่ผ่านการรับรองอีกครั้ง

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยกเลิกการผลิตไปแล้ว Kingston สามารถใช้ดุลพินิจเพื่อซ่อมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เสนอผลิตภัณฑ์เปลี่ยนที่ใกล้เคียงกันหรือคืนเงินตามราคาจัดซื้อหรือมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันพิจารณาตามกรณีที่มีมูลค่าต่ำกว่า

สินค้าที่ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่จะยังคงได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันแบบจำกัดเงื่นไขนี้ตามระยะเวลารับประกันเดิมที่เหลือหรือเก้าสิบ (90) วันพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวนานกว่า

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้มีผลเฉพาะกับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้รายแรกและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อเป็นชุดจะต้องส่งคืนเป็นชุดเพื่อรับสิทธิ์ประกันสินค้า

**อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์คือระยะเวลาการใช้งานตามสมควรตามปกติสำหรับผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันในกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้การรับประกันตลอดอายุการใช้งานอยู่ภายใต้นิยามที่กำหนดในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศรัสเซีย การรับประกันตลอดอายุการใช้งานให้มีกำหนดระยะเวลาสิบ (10) ปีนับจากวันที่จัดซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก

บริการทางเทคนิคฟรี

หากพบปัญหาระหว่างการติดต่อหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Kingston ในภายหลัง สามารถติดต่อกับฝ่ายเทคนิคได้ก่อนรับบริการซ่อม

ขอรับบริการทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ kingston.com/support.

นอกจากนี้ Kingston ยังมีบริการทางเทคนิคภาษาอังกฤษจัดให้ฟรีสำหรับลูกค้าทั่วโลก

สหรัฐฯ และแคนาดา:

สามารถติดต่อกับฝ่ายเทคนิคของ Kingston ในสหรัฐฯ และแคนาดาได้โดยตรงที่หมายเลข +1 (714) 435-2639 หรือติดต่อผ่านเบอร์โทรฟรีที่: +1 (800) 435-0640

ยุโรป ตะวันออกกลางและอาฟริกา:

ฝ่ายบริการทางเทคนิคของ Kingston ในยุโรป ตะวันออกกลางและอาฟริกา ยกเว้นประเทศที่ระบุไว้แยกเฉพาะสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข +44 (0) 1932 738888 ตรวจสอบค่าบริการโทรศัพท์ในประเทศได้ที่  www.kingston.com/en/company/contacts.

เอเชีย:

ฝ่ายบริการทางเทคนิคของ Kingston สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข:

 • ติดต่อจากออสเตรเลีย: 1800-620-569 เบอร์ติดต่อฟรี
 • ติดต่อจากนิวซีแลนด์: 0800-546-478 เบอร์ติดต่อฟรี
 • ติดต่อจากจีน: 800-810-1972 เบอร์ติดต่อฟรี
 • ติดต่อจากฮ่องกง: 800-900478 เบอร์ติดต่อฟรี
 • ติดต่อจากอินเดีย: 1-860-233-4515 เสียค่าบริการ (วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 9:30 น. ถึง 17:30 น.)
 • ติดต่อจากญี่ปุ่น: 00531-88-0018 เบอร์ติดต่อฟรี
 • ติดต่อจากมาเลเซีย: 1800-812078 เบอร์ติดต่อฟรี
 • ติดต่อจากสิงคโปร์: 800-8861042 เบอร์ติดต่อฟรี
 • ติดต่อจากไต้หวัน: 0800-666-200 เบอร์ติดต่อฟรี
 • ติดต่อจากไทย: 001800-861-0018 เบอร์ติดต่อฟรี
 • ติดต่อจากประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย: +886-3-500-1715 เสียค่าบริการ

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์รับประกันและเงื่อนไข

ขอรับบริการตามสัญญารับประกันโดยส่งคืนสินค้าที่มีปัญหาไปยังจุดจัดซื้อเดิมหรือตัวแทนจำหน่ายของ Kingston ที่ได้รับอนุญาตที่คุณจัดซื้อสินค้าจาก Kingston กรุณายืนยันเงื่อนไขนโยบายการส่งคืนสินค้าก่อนส่งคืนสินค้า โดยปกติจะต้องระบุรหัสสินค้า เลขรุ่นและซีเรียลนัมเบอร์ (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดปัญหาที่พบ คุณจะต้องแสดงหลักฐานการจัดซื้อ ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนทั้งหมดหากมีการเปลี่ยนใหม่หรือคืนเงินจะถือเป็นทรัพย์สินของ Kingston เมื่อได้รับแล้ว สินค้าที่จัดซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่จะถูกจัดส่งโดย Kingston เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้นำเข้าหรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kingston จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาต และ Kingston อาจเลือกจัดซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณจัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับประกัน

สหรัฐฯ:

ในสหรัฐฯ คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงไปยังศูนย์บริการของ Kingston หลังจากได้รับเลขรับรองสินค้าส่งคืน ("RMA") จาก Kingston เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลข RMA สามารถรับได้จาก kingston.com/us/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Kingston ที่ +1 (714) 438-1810, or +1 (800) 337-3719 สำหรับการส่งคืนหน่วยความจำ ValueRAM กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคที่ +1 (800) 435-0640 เพื่อรับบริการเกี่ยวกับ RMA

หลังจากได้รับเลข RMA จาก Kingston จะต้องจัดส่งสินค้าภายในสามสิบ (30) วันไปที่ Kingston Technology Company, Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. คุณจะต้องรับผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดส่งของสินค้าส่งคืนเอง สินค้าที่จัดส่งไปยังศูนย์บริการจะต้องบรรจุให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการนำส่ง เลข RMA จาก Kingston จะต้องแสดงไว้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน ในกรณีที่คุณส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการโดยไม่มีเลข RMA หรือไม่ได้จัดแสดงเลขไว้อย่างเด่นชัดที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ สินค้าจะถูกส่งคืนถึงคุณในสภาพเดิม

ยุโรป ตะวันออกกลางและอาฟริกา:

สำหรับยุโรป ตะวันออกกลางและอาฟริกา หากคุณไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังจุดจัดซื้อเดิมหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kingston หรือผู้แทนจากหน่ายที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์โดยตรงไปยังศูนย์บริการของ Kingston หลังจากได้รับเลขรับรองการส่งคืนวัสดุ ("RMA") จาก Kingston แล้ว เลข RMA สามารถขอได้ผ่านทาง kingston.com/en/support ในบางกรณีเราอาจแจ้งขอให้คุณแสดงหลักฐานการจัดซื้อ

หลังจากได้รับเลข RMA จาก Kingston แล้ว ภายในสามสิบ (30) วันคุณจะต้องส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ Kingston Technology Europe Co. LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K.คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและประกันภัยสินค้า ผลิตภัณฑ์จะต้องบรรจุให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการนำส่ง เลข RMA จาก Kingston จะต้องแสดงไว้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน หากไม่แสดงเลข RMA ที่บรรจุภัณฑ์ สินค้าจะถูกส่งคืนในสภาพเดิมพร้อมบรรจุภัณฑ์

Asia:

ในเอเชีย กรุณาดูรายละเอียดสำหรับพื้นที่ของคุณ ในกรณีของไต้หวัน คุณสามารถส่งคืนสินค้าที่มีปัญหาไปยังตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการ,หรือกรอกแบบฟอร์มส่งคืนสินค้าออนไลน์ ไปที่ https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ เพื่อดำเนินการต่อ ในกรณีของจีน คุณสามารถแจ้งขอรับบริการ RMA ได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ดูรายชื่อศูนย์บริการในจีนได้ที่ https://www.kingston.com/cn/support/china/center

หลังจากได้เลข RMA จาก Kingston ภายในระยะเวลาสาม (3) วัน ให้ส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง Kingston Technology Far East Corp. 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. คุณจะต้องรับผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง สินค้าที่จัดส่งไปยังศูนย์บริการจะต้องบรรจุให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการนำส่ง เลข RMA จาก Kingston จะต้องแสดงไว้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน ในกรณีที่คุณส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการโดยไม่มีเลข RMA หรือไม่ได้จัดแสดงเลขไว้อย่างเด่นชัดที่ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ สินค้าจะถูกส่งคืนถึงคุณในสภาพเดิม

สำหรับประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชีย กรุณาติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านเพื่อแจ้งขอการรับรองการส่งคืนสินค้า ("RMA")

ข้อสงวนสิทธิ์

ภายใต้กรอบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุก่อนหน้านี้ถือเป็นการรับประกันโดยสมบูรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston และมีผลบอกล้างการรับประกันหรือการแสดงตัวอื่นใดทั้งหมดทั้งโดยทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามให้การรับประกันอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Kingston ยกเว้นมีระบุไว้โดยชัดแจ้งข้างต้น นอกจากนี้ Kingston ขอจำกัดสิทธิ์การรับประกันอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ รวมทั้งการรับประกันอื่นใดที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศ มลรัฐ จังหวัดหรือหน่วยงานท้องถิ่นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด โดยอาจครอบคลุมไปถึงการรับประกันโดยนัยกรณีการไม่ละเมิด คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อเป้าหมายเฉพาะด้านใด ๆ การรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้จำกัดอยู่ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดข้างต้น ในบางมลรัฐหรือบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดชอบภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข หรือการกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาสำหรับการรับประกันโดยนัย ในกรณีนี้ข้อจำกัดข้างต้นไม่ถือมีผลกับคุณ

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ไม่ได้การรับรองสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือการใช้งานใด ๆ ที่หากเกิดข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่ผิดพลาดของผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นได้ Kingston ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการเสียชีวิตของบุคคลหรือการสูญเสีย การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กับอุปกรณ์ด้านการทหารหรือความมั่นคง อุปกรณ์ควบคุมการจราจร ระบบป้องกันภัยพิบัติและอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเพื่อช่วยชีวิต

ความรับผิดชอบโดยรวมของ Kingston ภายใต้การรับประกันนี้หรือการรับประกันอื่นใดทั้งโดยแจ้งหรือโดยนับ ให้จำกัดเฉพาะการซ่อม เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินเท่านั้น การให้บริการซ่อม เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยชอบของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวกรณีมีการละเมิดเงื่อนไขการรบประกันหรือ ข้อกฎหมายอื่นใด ภายใต้กรอบที่กฎหมายให้อนุญาต Kingston ไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อผู้จัดซื้อหรือผู้ใช้ปลายทางสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston กรณีความเสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินออม การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายจากอุบัติการณ์หรืออันเป็นผลต่อเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อ ใช้หรือความบกพร่องในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kingston แม้ว่า Kingston จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม บางมลรัฐหรือบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้ทีการคัดแยกหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากอุบัติการณ์หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ในกรณีนี้ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ถือมีผลกับคุณ

การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้ให้สิทธิ์ตามกฎหมายบางประการแก่คุณ โดยคุณยังคงสิทธิ์อื่น ๆ ตามที่มีในมลรัฐหรือในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประชากรในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หากมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้โดยผู้บริโภค ไม่ใช่เพื่อการดำเนินธุรกิจ การรับประกันนี้เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายของคุณที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในการผลิต ขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายได้จากศูนย์ให้คำแนะนำผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณ ข้อจำกัดสิทธิ์นี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจำกัดหรือคัดแยกความรับผิดชอบของ Kingston ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเพิกเฉยหรือสำคัญผิดใด ๆ

การรับประกันนี้จัดหาโดย:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

ผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย:

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของ Kingston สำหรับผู้ใช้ในออสเตรเลีย

ปรับปรุงครั้งที่ : กุมภาพันธ์ 2018

03/2012 - 05/2013
05/2013 - 09/2015
09/2015 - 01/2017
01/2017 - 02/2018