การรับประกัน

รายละเอียดการรับประกันจำกัดเงื่อนไขจาก Kingston

ดูรายละเอียดการรับประกันทั้งหมดจาก Kingston ได้ดังต่อไปนี้ คุณสามารถข้ามไปยังเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วโดยเลือกหัวข้อที่ต้องการจากรายการด้านล่าง:

Kingston ให้การรับประกันแก่ผู้ใช้ปลายทางรายแรกว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องของส่วนประกอบและการผลิต โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่าง Kingston จะดำเนินการ ภายใต้ทางเลือกและดุลพินิจเพื่อซ่อม หรือเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีข้อบกพร่องจากการผลิต หรือในวัตถุดิบ ชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อม หรือผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยน จะจัดหาให้โดย Kingston ในรูปแบบการแลกเปลี่ยน ทั้งแบบเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ หรือเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้วทั้งหมดได้รับการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ หาก Kingston ไม่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ได้ บริษัทจะคืนเงิน หรือคืนเครดิตตามมูลค่าปัจจุบันของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ขณะที่มีการเรียกร้องสิทธิ์การรับประกันหรือตามราคาที่จัดซื้อ จะต้องจัดหาหลักฐานยืนยันการจัดซื้อระบุวันที่เริ่มต้นและสถานที่จัดซื้อเดิม รวมทั้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์และราคา

การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง อุบัติเหตุ การใช้ผิดวิธี ภัยธรรมชาติ ระบบจ่ายไฟขาดหรือเกิด ระบบกลไกที่ผิดปกติหรือเงื่อนไขแวดล้อม รวมทั้งความเสียหายจากการแยกส่วนประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงใด ๆ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่มีผลหาก: (i) ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำที่แจ้งไว้หรือ (ii) ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้ไม่มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่มีการแก้ไขข้อมูลบ่งชี้เดิม มีการลบหรือปิดบังข้อมูลนี้ หรือมีการดำเนินการหรือบรรจุอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบบมือสองหรือขายต่อโดยขัดต่อข้อบังคับด้านการส่งออกของสหรัฐฯ และของประเทศอื่น

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ครอบคลุมเฉพาะการซ่อม เปลี่ยน คืนเงินหรือให้เครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์จาก Kingston ที่มีปัญหาตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น Kingston จะไม่รับผิดชอบใด ๆ และไม่ให้ประกันต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหายหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นระหว่างพิจารณาสาเหตุของปัญหา หรือจากการถอด การให้บริการหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Kingston การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมซอฟต์แวร์จากภายนอก อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ Kingston จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากซอฟต์แวร์จากภายนอก อุปกรณ์เชื่อมต่อหรือข้อมูลที่มีการจัดเก็บ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ์การรับประกัน Kingston สามารถคืนเงินให้บริการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ได้ภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของตน

ระยะเวลารับประกัน
รับประกันผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน:**

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ของ Kingston ได้รับการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน:

หน่วยความจำได้แก่ ValueRAM®, HyperX®, Retail Memory และหน่วยความจำเฉพาะจาก Kingston หรือแฟลชการ์ด (เช่น Secure Digital, Secure Digital HC และ XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia ไม่รวมการ์ด Industrial Temp microSD) รวมทั้งหัวต่อแฟลชการ์ด

รับประกันห้าปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาห้าปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: ไดร์ฟ USB DataTraveler® (ไม่รวม DataTraveler® Workspace) ไดร์ฟ IronKey® USB และ SSDNow® KC100 (ไดร์ฟ SSD) และ Industrial Temp microSD Cards

รับประกันผลิตภัณฑ์ห้าปีหรือตามค่าอายุการใช้งานที่เหลือของ SSD:

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ของ Kingston อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ตามระยะเวลาต่อไปนี้ พิจารณาตามกรณีที่เกิดขึ้นก่อน: (i) ห้าปีนับจากวันที่จัดซื้อโดยผู้ใช้รายแรก หรือ (ii) จนถึงวันที่การใช้งานไดรฟ์ตามที่ตรวจวัดโดย SMART attribute 231 "SSD Life Remaining" ของ Kingston ถึงค่านอร์มัลไลซ์ที่หนึ่ง (1) ตามที่แจ้งโดย Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® DC400 , SSDNow® KC400, and SSDNow® M.2 G.2 Series (SM2280SEG2) และ DCP1000* Series SSD

Kingston SSD Manager (KSM) iมีระบุไว้ในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือสามารถตรวจสอบได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ของ Kingston ที่ www.kingston.com/SSDmanager ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานจะแสดงค่าของส่วนแสดงการสึกหรอไว้ที่หนึ่งร้อย (100) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ถึงเกณฑ์จำกัดความทนทานตามรอบการลบข้อมูลจะแสดงค่าส่วนแสดงการสึกหรอเป็นหนึ่ง (1)

*สำหรับ DCP1000 Series SSD หากการใช้งาน SSDNow® M.2 SSD หนึ่งในสี่ (4) ตัวตัวใดใน DCP1000 แจ้งค่าการสึกหรอเป็นหนึ่ง (1) แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้อีกต่อไป

การรับประกันสามปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาสามปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage และ Predator) SSDNow® (Solid State Drives) ยกเว้นสำหรับ SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 และ SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) Series SSD

การรับประกันผลิตภัณฑ์สามปีและตามมูลค่าอายุการใช้งานที่เหลือของ SSD:

ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ของ Kingston อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ตามระยะเวลาต่อไปนี้ พิจารณาตามกรณีที่เกิดขึ้นก่อน: (i) สามปีนับจากวันที่จัดซื้อโดยผู้ใช้รายแรก หรือ (ii) จนถึงวันที่การใช้งานไดร์ฟตามที่ตรวจวัดโดย SMART attribute 231 "SSD Life Left" ของ Kingston ถึงค่านอร์มัลไลซ์ที่หนึ่ง (1) ตามที่แจ้งโดย Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® UV300 Series SSD

Kingston SSD Manager (KSM) iมีระบุไว้ในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือสามารถตรวจสอบได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ของ Kingston ที่ http://www.kingston.com/SSDmanager ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งานจะแสดงค่าของส่วนแสดงการสึกหรอไว้ที่หนึ่งร้อย (100) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ถึงเกณฑ์จำกัดความทนทานตามรอบการลบข้อมูลจะแสดงค่าส่วนแสดงการสึกหรอเป็นหนึ่ง (1)

การรับประกันสองปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาสองปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, MobileLite® Wireless – Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, MobileLite® Reader, microSD Reader, HyperX™ Cloud Headset (ไม่รวมรายการโปรโมชั่นฟรีในแพคเกจ), HyperX™ Mouse Pads, HyperX™ Keyboards, HyperX™ Mice และผลิตภัณฑ์ในโครงการ Kingston Customization Program โครงการ Kingston Customization จำกัดเงื่อนไขการตัดเครดิตหรือคืนเงินในช่วงระยะเวลารับประกันสองปี ในบางกรณี Kingston อาจเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาซึ่งสั่งผ่าน Kingston Customization Program เป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าที่สามารถใช้การได้

การรับประกันหนึ่งปี:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: MobileLite® Wireless-Gen.1, MobileLite® Reader, DataTraveler® Accessory Kit, Wi-Drive®, TravelLite® SD/MMC Reader และ HyperX™ Fan

รับประกันเป็นเวลาหกเดือน:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาหกเดือนนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: HyperX™ Cloud, Core และ Cloud II Headset Accessories ประกอบไปด้วยไมโครโฟนถอดแยกได้ ชิ้นส่วนครอบหู กล่องควบคุม สายพ่วง Dual 3.5 มม. สายพ่วง PC สายแยกสัญญาณชุดหูฟัง อะแดปเตอร์หูฟังสำหรับใช้บนเครื่องบิน และซองพกพาแบบตาข่าย

การรับประกันระยะเวลาเก้าสิบวัน:

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ต่อไปนี้ได้รับความคุ้มครองตามแผนการรับประกันต่อไปนี้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับจากวันที่ซื้อโดยผู้ใช้ปลายทางรายแรก: ชุดหูฟัง HyperX™ ที่รับรองใหม่

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตแล้ว Kingston มีอำนาจโดยเด็ดขาดในการตัดสินใจส่งซ่อมผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแทนสินค้าเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกันหรือคืนเงินบางส่วนของราคาจัดซื้อหรือพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของสินค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ซ่อมหรือเปลี่ยนแทนจะได้รับการคุ้มครองตามระยะเวลารับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขที่เหลือหรือเก้าสิบ (90) วัน พิจารณาจากช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า

การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้มีผลเฉพาะกับผู้ใช้รายแรกภายใต้เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้นี้ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อเป็นชุดจะต้องส่งคืนเป็นชุดเพื่อรับสิทธิ์ประกันสินค้า

**สำหรับประเทศรัสเซีย การรับประกันตลอดอายุการใช้งานให้มีกำหนดระยะเวลาสิบ (10) ปีนับจากวันที่จัดซื้อของผู้ใช้ปลายทางรายแรก

บริการทางเทคนิคฟรี

หากพบปัญหาระหว่างการติดต่อหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Kingston ในภายหลัง สามารถติดต่อกับฝ่ายเทคนิคได้ก่อนรับบริการซ่อม

ขอรับบริการทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ kingston.com/support.

นอกจากนี้ Kingston ยังมีบริการทางเทคนิคภาษาอังกฤษจัดให้ฟรีสำหรับลูกค้าทั่วโลก

สหรัฐฯ และแคนาดา:
เอเชีย::

ฝ่ายบริการทางเทคนิคของ Kingston สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข:

 • ติดต่อจากออสเตรเลีย: 1800-620-569 เบอร์ติดต่อฟรี

 • ติดต่อจากนิวซีแลนด์: 0800-546-478 เบอร์ติดต่อฟรี

 • ติดต่อจากจีน: 800-810-1972 เบอร์ติดต่อฟรี

 • ติดต่อจากฮ่องกง: 800-900478 เบอร์ติดต่อฟรี

 • ติดต่อจากอินเดีย: 1-860-233-4515 เสียค่าบริการ (วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 9:30 น. ถึง 17:00 น.)

 • ติดต่อจากญี่ปุ่น: 00531-88-0018 เบอร์ติดต่อฟรี

 • ติดต่อจากมาเลเซีย: 1800-812078 เบอร์ติดต่อฟรี

 • ติดต่อจากสิงคโปร์: 800-8861042 เบอร์ติดต่อฟรี

 • ติดต่อจากไต้หวัน: 0800-666-200 เบอร์ติดต่อฟรี

 • ติดต่อจากไทย: 001800-861-0018 เบอร์ติดต่อฟรี

 • ติดต่อจากประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย: +886-3-500-1715 เสียค่าบริการ

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์การรับประกันและเงื่อนไข

ขอรับบริการตามสัญญารับประกันโดยส่งคืนสินค้าที่มีปัญหาไปยังจุดจัดซื้อเดิมหรือตัวแทนจำหน่ายของ Kingston ที่ได้รับอนุญาตที่คุณจัดซื้อสินค้าจาก Kingston กรุณายืนยันเงื่อนไขนโยบายการส่งคืนสินค้าก่อนส่งคืนสินค้า โดยปกติจะต้องระบุรหัสสินค้า เลขรุ่นและซีเรียลนัมเบอร์ (ถ้ามี) พร้อมรายละเอียดปัญหาที่พบ ในบางกรณี คุณอาจต้องแสดงหลักฐานการจัดซื้อ ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนทั้งหมดหากมีการเปลี่ยนใหม่หรือคืนเงินจะถือเป็นทรัพย์สินของ Kingston เมื่อได้รับแล้ว สินค้าที่จัดซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่จะถูกจัดส่งโดย Kingston เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

สหรัฐฯ:

ในสหรัฐฯ, คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงไปยังศูนย์บริการของ Kingston หลังจากได้รับเลขรับรองสินค้าส่งคืน ("RMA") จาก Kingston เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอรับเลข RMA ได้โดยเข้าไปที่ kingston.com/us/support หรือติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของ Kingston ที่เบอร์ +1 (714) 438-1810 หรือ +1 (800) 337-3719 สำหรับการส่งคืนหน่วยความจำ ValueRAM กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคที่เบอร์ +1 (800) 435-0640 เพื่อขอรับบริการหรือความช่วยเหลือใด ๆ เกี่ยวกับ RMA

หลังจากได้รับเลข RMA จาก Kingston จะต้องจัดส่งสินค้าภายในสามสิบ (30) วันไปที่ Kingston Technology Company, Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708, USA. คุณจะต้องรับผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดส่งของสินค้าส่งคืนเอง ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งไปยังศูนย์บริการจะต้องบรรจุให้แน่นหนาเพื่อป้องกัน ความเสียหายระหว่างจัดส่ง รวมทั้งจะต้องแนบเลข RMA ของ Kingston ในจุดที่สามารถสังเกตได้ง่ายด้านนอก ของบรรจุภัณฑ์ ในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังศูนย์บริการโดยไม่มีเลข RMA ระบุไว้เด่นชัด ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์ สินค้าจะถูกส่งคืนให้แก่คุณในสภาพเดิม

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา:

สำหรับยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา หากคุณไม่สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังจุดจัดซื้อเดิมหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Kingston หรือผู้แทนจากหน่ายที่จัดซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์โดยตรงไปยังศูนย์บริการของ Kingston หลังจากได้รับเลขรับรองการส่งคืนวัสดุ ("RMA") จาก Kingston แล้ว เลข RMA สามารถขอได้ผ่านทาง kingston.com/en/support. ในบางกรณีเราอาจแจ้งขอให้คุณแสดงหลักฐานการจัดซื้อ

หลังจากได้รับเลข RMA จาก Kingston แล้ว ภายในสามสิบ (30) วันคุณจะต้องส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK คุณจะต้องรับผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ผลิตภัรฑ์จะต้องบรรจุให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการนำส่ง เลข RMA จาก Kingston จะต้องแสดงไว้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน หากไม่แสดงเลข RMA ที่บรรจุภัณฑ์ สินค้าจะถูกส่งคืนในสภาพเดิมพร้อมบรรจุภัณฑ์

เอเชียแปซิฟิค:

ในเอเชีย กรุณาคลิกเลือกภูมิภาคที่คุณต้องการ ในกรณีของไต้หวัน คุณสามารถส่งคืนสินค้าที่มีปัญหาไปยังตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน หรือกรอกแบบฟอร์มส่งคืนสินค้าออนไลน์ ไปที่ http://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ เพื่อดำเนินการต่อ ในกรณีของจีน คุณสามารถแจ้งขอรับบริการ RMA ได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ดูรายชื่อศูนย์ให้บริการในจีนได้ที่ http://legacy.kingston.com/china/support/center/network.htm.

สำหรับประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชีย กรุณาติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านเพื่อแจ้งขอการรับรองการส่งคืนสินค้า ("RMA")

หลังจากได้เลข RMA จาก Kingston ภายในระยะเวลาสาม (3) วัน ให้ส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง Kingston Technology Far East Corp. 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, ROC คุณจะต้องรับผิดชอบค่าประกันภัยและค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ผลิตภัณฑ์จะต้องบรรจุให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการนำส่ง เลข RMA จาก Kingston จะต้องแสดงไว้ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน หากไม่แสดงเลข RMA ที่บรรจุภัณฑ์ สินค้าจะถูกส่งคืนในสภาพเดิมโดยไม่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์แต่อย่างใด

ผลิตภัณฑ์ส่งคืนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Kingston สินค้าที่จัดซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่จะถูกจัดส่งโดย Kingston เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ข้อจำกัดสิทธิ์

ภายใต้กรอบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุก่อนหน้านี้ถือเป็นการรับประกันโดยสมบูรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston และมีผลบอกล้างการรับประกันหรือการแสดงตัวอื่นใดทั้งหมดทั้งโดยทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามให้การรับประกันอื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Kingston ยกเว้นมีระบุไว้โดยชัดแจ้งข้างต้น นอกจากนี้ Kingston ขอจำกัดสิทธิ์การรับประกันอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ รวมทั้งการรับประกันอื่นใดที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศ มลรัฐ จังหวัดหรือหน่วยงานท้องถิ่นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด โดยอาจครอบคลุมไปถึงการรับประกันโดยนัยกรณีการไม่ละเมิด คุณสมบัติในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อเป้าหมายเฉพาะด้านใด ๆ การรับประกันทั้งหมดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้จำกัดอยู่ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดข้างต้น ในบางมลรัฐหรือบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดชอบภายใต้การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข หรือการกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาสำหรับการรับประกันโดยนัย ในกรณีนี้ข้อจำกัดข้างต้นไม่ถือมีผลกับคุณ

KINGSTON PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT EQUIPMENT OR FOR APPLICATIONS IN WHICH THE FAILURE OR MALFUNCTION OF THE PRODUCTS WOULD CREATE A SITUATION IN WHICH PERSONAL INJURY OR DEATH IS LIKELY TO OCCUR. KINGSTON SHALL NOT BE LIABLE FOR THE DEATH OF ANY PERSON OR ANY LOSS, INJURY OR DAMAGE TO PERSONS OR PROPERTY BY USE OF PRODUCTS USED IN APPLICATIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, MILITARY OR MILITARY-RELATED EQUIPMENT, TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT, DISASTER PREVENTION SYSTEMS AND MEDICAL OR MEDICAL-RELATED EQUIPMENT.

ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ไม่ได้การรับรองสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์ช่วยชีวิตหรือการใช้งานใด ๆ ที่หากเกิดข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่ผิดพลาดของผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นได้ Kingston ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการเสียชีวิตของบุคคลหรือการสูญเสีย การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กับอุปกรณ์ด้านการทหารหรือความมั่นคง อุปกรณ์ควบคุมการจราจร ระบบป้องกันภัยพิบัติและอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเพื่อช่วยชีวิต ความรับผิดชอบของ Kingston ภายใต้การรับประกันนี้หรือการรับประกันอื่นใดทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัยให้จำกัดเฉพาะงานซ่อม การเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนเงิน การให้บริการซ่อม เปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยชอบของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวกรณีมีการละเมิดเงื่อนไขการรบประกันหรือข้อกฎหมายอื่นใด ภายใต้กรอบที่กฎหมายให้อนุญาต Kingston ไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อผู้จัดซื้อหรือผู้ใช้ปลายทางสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Kingston กรณีความเสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินออม การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายจากอุบัติการณ์หรืออันเป็นผลต่อเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อ ใช้หรือความบกพร่องในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kingston แม้ว่า Kingston จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม บางมลรัฐหรือบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้ทีการคัดแยกหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากอุบัติการณ์หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง ในกรณีนี้ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ถือมีผลกับคุณ

การรับประกันจำกัดเงื่อนไขนี้ให้สิทธิ์ตามกฎหมายบางประการแก่คุณ โดยคุณยังคงสิทธิ์อื่น ๆ ตามที่มีในมลรัฐหรือในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประชากรในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หากมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้โดยผู้บริโภค ไม่ใช่เพื่อการดำเนินธุรกิจ การรับประกันนี้เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายของคุณที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในการผลิต ขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายได้จากศูนย์ให้คำแนะนำผู้บริโภคในพื้นที่ของคุณ ข้อจำกัดสิทธิ์นี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจำกัดหรือคัดแยกความรับผิดชอบของ Kingston ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเพิกเฉยหรือสำคัญผิดใด ๆ
การรับประกันนี้จัดหาโดย:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

    Back To Top