Bảo hành

Tuyên bố Bảo hành Giới hạn của Kingston

Dưới đây là thông tin đầy đủ về chế độ bảo hành của Kingston. Bạn có thể chuyển ngay đến phần bạn muốn nhanh hơn bằng cách chọn chủ đề bạn cần từ danh sách dưới đây:

Kingston đảm bảo với người tiêu dùng cuối rằng các sản phẩm của mình không có sai sót về vật liệu và kỹ thuật sản xuất. Theo các điều kiện và giới hạn được quy định dưới đây, Kingston sẽ, tùy trường hợp, sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm được chứng minh là bị lỗi do kỹ thuật sản xuất hoặc vật liệu không phù hợp. Các bộ phận được sửa chữa hoặc các sản phẩm thay thế sẽ được Kingston cung cấp trên cơ sở trao đổi và sẽ là sản phẩm mới hoặc được chứng nhận lại. Tất cả các sản phẩm được chứng nhận lại đều đã được thử nghiệm để bảo đảm rằng chúng có chức năng tương tự như sản phẩm mới. Nếu Kingston không thể sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, Kingston sẽ hoàn tiền có giá trị thấp hơn một trong hai giá trị sau: giá trị hiện tại của sản phẩm tại thời điểm yêu cầu bảo hành hoặc giá mua. Bạn phải cung cấp bằng chứng mua hàng thể hiện ngày tháng và nơi mua hàng ban đầu cũng như mô tả và giá sản phẩm.

Bảo hành giới hạn này không bao gồm bất kỳ thiệt hại nào đối với sản phẩm này do hậu quả từ việc lắp đặt không đúng, tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai, thiên tai, nguồn điện quá yếu hoặc quá cao, điều kiện cơ học hoặc môi trường bất thường, hoặc tháo dỡ, sửa chữa hoặc sửa đổi trái phép. Bảo hành giới hạn này cũng không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào mà thông tin nhận dạng ban đầu về sản phẩm đó đã bị thay đổi, tẩy, xóa, không được xử lý hoặc đóng gói đúng cách, đã được bán như đồ cũ hoặc đã được bán lại trái các quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ và bất kỳ quy định xuất khẩu áp dụng nào khác.

Bảo hành giới hạn này chỉ bao gồm sửa chữa, thay thế, hoàn tiền hoặc cho nợ đối với các sản phẩm Kingston bị lỗi như quy định ở trên. Kingston không chịu trách nhiệm và không đền bù theo bảo hành đối với bất kỳ loại thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc mất, hư hại hay sai lạc nội dung hoặc dữ liệu, hay bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc xác định nguồn gây ra các vấn đề hệ thống hay xóa bỏ, bảo dưỡng hoặc cài đặt các sản phẩm của Kingston. Bảo hành này không bao gồm phần mềm bên thứ ba, thiết bị được kết nối hoặc dữ liệu được lưu trữ. Do đó, Kingston không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào có thể được quy cho phần mềm, thiết bị kết nối hay dữ liệu lưu trữ của bên thứ ba. Trong trường hợp yêu cầu bảo hành, nghĩa vụ duy nhất của Kingston là hoàn tiền hay thay thế phần cứng.

Thời hạn bảo hành
Bảo hành sản phẩm trọn đời**

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành theo chế độ bảo hành trọn đời sản phẩm:

Mô-đun bộ nhớ bao gồm ValueRAM®, HyperX®, Bộ nhớ bán lẻ và bộ nhớ hệ thống chuyên biệt của Kingston; thẻ nhớ Flash (ví dụ Secure Digital, Secure Digital HC và XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, trừ thẻ microSD Nhiệt độ công nghiệp) và bộ chuyển đổi Flash.

Bảo hành 5 năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành năm năm tính từ ngày mua lẻ ban đầu: USB DataTraveler® (trừ DataTraveler® Workspace), USB IronKey® và SSDNow® KC100 (ổ cứng thể rắn) và thẻ microSD Nhiệt độ công nghiệp.

Bảo hành sản phẩm trong thời gian năm năm hoặc tuổi thọ còn lại của SSD:

Các sản phẩm Kingston sau đây được áp dụng chế độ bảo hành này trong một trong những khoảng thời gian sau, tùy theo khoảng thời gian nào đến trước: (i) năm năm tính từ thời điểm mua hàng của người dùng cuối ban đầu hoặc (ii) đến thời gian sử dụng SSD tính theo việc Kingston thực hiện thuộc tính SMART 231 “Tuổi thọ còn lại của SSD” đạt đến giá trị tiêu chuẩn hóa là một (1) như đã được phần mềm Kingston SSD Manager (KSM) thông báo: SSDNow® DC400, SSDNow® KC400, và SSDNow® M.2 G.2 Series (SM2280SEG2) và SSD DCP1000* Series.

Kingston SSD Manager (KSM) được xác định trong bảng dữ liệu của sản phẩm và có thể được truy cập miễn phí trên trang web của Kingston tại địa chỉ www.kingston.com/SSDmanager. Một sản phẩm mới và chưa sử dụng sẽ có giá trị thể hiện độ hao mòn là một trăm (100) trong khi một sản phẩm đã đạt đến giới hạn độ bền của chu kỳ ghi xóa sẽ có giá trị thể hiện độ hao mòn là một (1).

*Đối với các SSD DCP1000 Series, nếu việc sử dụng một hoặc nhiều hơn trong bốn (4) ổ SSDNow® M.2 riêng biệt tạo nên DCP1000 có giá trị hao mòn là một (1), thì sản phẩm không còn được bảo hành.

Bảo hành 3 Năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành ba năm tính từ ngày mua lẻ ban đầu: DataTraveler 2000, SSD HyperX (FURY, Savage, và Predator) SSDNow® (Ổ cứng thể rắn), trừ SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 và SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) Series.

Bảo hành sản phẩm trong thời gian ba năm hoặc tuổi thọ còn lại của SSD:

Các sản phẩm Kingston sau đây được áp dụng chế độ bảo hành này trong một trong những khoảng thời gian sau, tùy theo khoảng thời gian nào đến trước: (i) ba năm tính từ thời điểm mua hàng của người dùng cuối ban đầu hoặc (ii) đến thời gian sử dụng SSD tính theo việc Kingston thực hiện thuộc tính SMART 231 “Tuổi thọ còn lại của SSD” đạt đến giá trị tiêu chuẩn hóa là một (1) như đã được phần mềm Kingston SSD Manager (KSM) thông báo: Dòng sản phẩm SSD SSDNow® UV300

Nhà quản lý SSD Kingston (KSM) được xác định trong bảng dữ liệu của sản phẩm và có thể được truy cập miễn phí trên trang web của Kingston tại địa chỉ http://www.kingston.com/SSDmanager. Một sản phẩm mới và chưa sử dụng sẽ có giá trị thể hiện độ hao mòn là một trăm (100) trong khi một sản phẩm đã đạt đến giới hạn độ bền của chu kỳ ghi xóa sẽ có giá trị thể hiện độ hao mòn là một (1).

Bảo hành 2 Năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành hai năm tính từ ngày mua lẻ ban đầu: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, MobileLite® Wireless – Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, Đầu đọc MobileLite®, Đầu đọc microSD, Bộ tai nghe HyperX™ Cloud (trừ các sản phẩm khuyến mãi đi kèm với gói sản phẩm), Tấm lót chuột HyperX™, Bàn phím HyperX™, Chuột HyperX™ và các sản phẩm thuộc Chương trình Thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston. Các sản phẩm thuộc Chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston được giới hạn với phương thức tín dụng hoặc hoàn lại tiền trong thời gian bảo hành hai năm. Trong một số trường hợp, Kingston có thể tùy ý lựa chọn thay thế các sản phẩm lỗi đặt hàng qua Chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston bằng các sản phẩm có chức năng tương đương.

Bảo hành 1 Năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành một năm tính từ ngày người dùng cuối ban đầu mua: MobileLite® Wireless-Gen.1, Đầu đọc MobileLite®, Bộ Phụ kiện ® DataTraveler, Wi-Drive®, Đầu đọc SD/MMC TravelLite® và Quạt HyperX™.

Bảo hành sáu tháng:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành sáu tháng tính từ thời điểm mua hàng của người dùng cuối ban đầu: Phụ kiện tai nghe HyperX™ Cloud, Core và Cloud II, bao gồm micro tháo rời, tấm lót tai, hộp điều khiển, cáp đôi mở rộng 3.5mm, cáp mở rộng cho PC, cáp chia tách tai nghe, bộ chuyển đổi tai nghe trên máy bay và túi đựng.

Bảo hành chín mươi ngày:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành chín mươi ngày tính từ ngày mua lẻ ban đầu: Bộ tai nghe HyperX™ được tái chứng nhận

Trong trường hợp một sản phẩm không còn được sản xuất, Kingston, tuỳ theo quyết định của mình, sẽ sửa chữa sản phẩm, đề nghị thay thế bằng một sản phẩm tương đương hoặc hoàn lại một số tiền thấp hơn giá tiền lúc mua hoặc giá trị hiện tại của sản phẩm.

Các sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ tiếp tục nhận được bảo hành giới hạn này trong thời gian còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu hoặc chín mươi (90) ngày, tùy theo thời gian nào lâu hơn.

Bảo hành giới hạn này chỉ áp dụng cho khách hàng tiêu dùng cuối ban đầu trong thời hạn bảo hành sản phẩm được mô tả trong tài liệu này. Bảo hành giới hạn này không được chuyển nhượng.

Hỗ trợ Kỹ thuật Miễn phí

Nếu bạn gặp khó khăn trong khi lắp đặt hoặc sử dụng sau đó sản phẩm của Kingston, bạn có thể liên lạc với bộ phận ̀ Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston trước khi bảo dưỡng hệ thống của bạn.

Để có hỗ trợ qua Internet, hãy vào kingston.com/support.

Kingston còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Anh miễn phí cho các khách hàng trên toàn thế giới.

Hoa Kỳ và Canada:

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston ở Mỹ và Canada bằng cách gọi điện: +1 (714) 435-2639 hoặc số gọi miễn cước theo: +1 (800) 435-0640.

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:

Ban có thể liên lạc với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (ngoại trừ một số quốc gia được nêu ở nơi khác) bằng cách gọi điện đến số +44 (0) 1932 738888; hoặc để biết các số điện thoại về mức giá quốc gia, xin vui lòng truy cập vào http://www.kingston.com/en/company/contacts.

Châu Á:

Bạn có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston ở châu Á bằng cách gọi điện:

 • Gọi điện từ Úc: 1800-620-569, Miễn cước

 • Gọi điện từ New Zealand: 0800-546-478, Miễn cước

 • Gọi điện từ Trung Quốc: 800-810-1972, Miễn cước

 • Gọi điện từ Hồng Kông: 800-900478, Miễn cước

 • Gọi điện từ Ấn Độ: 1-860-233-4515, gọi có tính cước (Thứ Hai đến Thứ Bảy, 9:30 sáng đến 5:00 chiều)

 • Gọi điện từ Nhật Bản: 00531-88-0018, Miễn cước

 • Gọi điện từ Malaysia: 1800-812078, Miễn cước

 • Gọi điện từ Singapore: 800-8861042, Miễn cước

 • Gọi điện từ Đài Loan: 0800-666-200, Miễn cước

 • Gọi điện từ Thái Lan: 001800-861-0018, Miễn cước

 • Gọi điện từ các nước châu Á khác: +886-3-500-1715, gọi có tính cước

Yêu cầu và thủ tục nhận bảo hành

Để nhận được dịch vụ bảo hành, bạn có thể trả lại sản phẩm lỗi đến nơi bạn mua lúc đầu, hoặc đại lý hoặc nhà phân phối được Kingston uỷ quyền nơi bạn đã mua sản phẩm Kingston. Vui lòng xác nhận các điều khoản về chính sách trả hàng trước khi trả lại sản phẩm. Thông thường, bạn phải cung cấp thông tin nhận dạng sản phẩm, bao gồm số hiệu mẫu và số sêri (nếu có) kèm mô tả chi tiết vấn đề bạn đang gặp phải. Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng mua hàng. Tất cả các linh kiện và sản phẩm trả lại, nếu được thay thế hoặc hoàn tiền, sẽ trở thành tài sản của Kingston khi công ty nhận được. Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được vận chuyển với chi phí của Kingston.

Hoa Kỳ:

Tại Hoa Kỳ, bạn có thể trả lại sản phẩm trực tiếp cho trung tâm dịch vụ của Kingston sau khi nhận số ( RMA (Return Material Authorization) từ Kingston lần đầu tiên. Lấy số RMA bằng cách vào trang kingston.com/us/support hoặc bằng cách gọi cho Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của Kingston theo số +1 (714) 438-1810, hoặc +1 (800) 337-3719. Để trả lại sản phẩm bộ nhớ ValueRAM, vui lòng liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật theo số +1 (800) 435-0640 để nhận dịch vụ và hỗ trợ về RMA.

Khi bạn đã nhận được số RMA từ Kingston, trong vòng ba mươi (30) ngày, bạn phải gửi sản phẩm đến Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Bạn chịu ̣́̉ chi phí bảo hiểm và vận chuyển sản phẩm trả lại của mình. Các sản phẩm được gửi tới trung tâm dịch vụ phải được đóng gói đúng cách để phòng tránh hư hại khi vận chuyển. Bạn phải ghi rõ ràng số RMA Kingston bên ngoài gói hàng của bạn. Nếu bạn gửi sản phẩm đến trung tâm dịch vụ mà không ghi số RMA rõ ràng ̣̃ ̀ bên ngoài gói hàng, sản phẩm sẽ bị trả lại cho bạn mà không ̣ mở ra.

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:

Tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, nếu bạn không thể trả lại sản phẩm cho điểm mua ban đầu của mình hay cho đại lý hoặc nhà phân phối được ủy quyền của Kingston nơi bạn đã mua sản phẩm, thì bạn có thể trả lại sản phẩm trực tiếp cho trung tâm dịch vụ Kingston sau khi nhận số RMA ( (Return Material Authorization) từ Kingston lần đầu tiên. Hãy nhận số RMA bằng cách truy cập vào kingston.com/en/support. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng mua hàng.

Sau khi đã có được số RMA từ Kingston, thì trong vòng ba mươi (30) ngày, bạn phải gửi sản phẩm đến Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK. Bạn chịu ̣́̉ chi phí bảo hiểm và vận chuyển (các) sản phẩm. (Các) sản phẩm phải được đóng gói đúng cách để phòng tránh hư hại khi vận chuyển. Số RMA của Kingston phải được ghi rõ ràng bên ngoài gói hàng. Nếu bạn không ̉ ghi số RMA, gói hàng sẽ bị gửi lại cho bạn mà không ̣ mở ra.

Châu Á-Thái Bình Dương:

Tại châu Á, vui lòng nhấp vào vùng phù hợp với bạn. Tại Đài Loan, bạn có thể trả lại sản phẩm bị lỗi cho nhà phân phối, trung tâm dịch vụ tại địa phương của chúng tôi hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký trực tuyến. Truy cập vào http://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ để thực hiện. Tại Trung Quốc, bạn có thể đăng ký lấy RMA thông qua một nhà phân phối được ủy quyền hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền. Để biết danh sách các trung tâm dịch vụ tại Trung Quốc, vui lòng truy cập vào http://legacy.kingston.com/china/support/center/network.htm.

Ở tất cả các quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương khác, vui lòng liên hệ nhà phân phối hoặc đại lý địa phương của bạn để nhận được RMA (Return Material Authorization).

Một khi bạn đã có được số RMA từ Kingston, bạn phải, trong vòng ba (3) ngày, gửi sản phẩm đến Kingston Technology Far East Corp. 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, ROC. Bạn phải chịu chi phí bảo hiểm và vận chuyển (các) sản phẩm. (Các) sản phẩm phải được đóng gói đúng cách để phòng tránh thiệt hại khi vận chuyển. Số RMA của Kingston phải được ghi rõ ràng bên ngoài gói hàng. Nếu bạn không ghi số RMA, gói hàng sẽ được gửi lại cho bạn mà không mở ra.

Sản phẩm trả lại sẽ trở thành tài sản của Kingston. Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được vận chuyển với chi phí của Kingston.

Tuyên bố khước từ trách nhiệm

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRÊN ĐÂY LÀ TOÀN BỘ BẢO HÀNH CHO SẢN PHẨM KINGSTON VÀ THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ TUYÊN BỐ KHÁC, DÙ Ở DẠNG NÓI HAY VIẾT. NGOÀI NHỮNG QUY ĐỊNH TRÊN, KHÔNG CÓ BẢO HÀNH NÀO KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KINGSTON VÀ KINGSTON TUYỆT ĐỐI KHƯỚC TỪ MỌI BẢO HÀNH KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở ĐÂY, BAO GỒM, ĐẾN MỨC ĐỘ LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, MỌI BẢO HÀNH CÓ THỂ TỒN TẠI TRONG LUẬT QUỐC GIA, TIỂU BANG, TỈNH HOẶC ĐỊA PHƯƠNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO HÀNH NGẦM HIỂU VỀ SỰ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN HAY SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, BỊ GIỚI HẠN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÊU TRÊN. MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO HÀNH HOẶC GIỚI HẠN VỀ CÁCH THỨC DUY TRÌ MỘT BẢO HÀNH NGẦM HIỂU, NÊN CÁC GIỚI HẠN Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

CÁC SẢN PHẨM CỦA KINGSTON KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG LÀM LINH KIỆN QUAN TRỌNG TRONG THIẾT BỊ HỖ TRỢ SỰ SỐNG HOẶC CHO CÁC ỨNG DỤNG MÀ SỰ TRỤC TRẶC HAY HỎNG HÓC CỦA SẢN PHẨM SẼ TẠO RA MỘT TÌNH HUỐNG MÀ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TỬ VONG CÓ THỂ XẢY RA. KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁI CHẾT CỦA BẤT KỲ NGƯỜI NÀO, HAY BẤT KỲ TỔN THẤT, THƯƠNG TÍCH HOẶC HƯ HẠI NÀO ĐỐI VỚI NGƯỜI HAY TÀI SẢN DO VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, THIẾT BỊ CHO QUÂN ĐỘI HAY LIÊN QUAN ĐẾN QUÂN ĐỘI, THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG, HỆ THỐNG PHÒNG NGỪA THẢM HỌA VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HAY LIÊN QUAN ĐẾN Y TẾ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA KINGSTON THEO BẢO HÀNH NÀY HAY BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO KHÁC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, GIỚI HẠN Ở VIỆC SỬA CHỮA, THAY THẾ HAY HOÀN TIỀN. SỬA CHỮA, THAY THẾ HOẶC HOÀN TIỀN LÀ CÁC BIỆN PHÁP DUY NHẤT ĐỐI VỚI SỰ VI PHẠM BẢO HÀNH HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC. ĐẾN MỨC ĐỘ TỐI ĐA MÀ LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI MUA HOẶC KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG CUỐI SẢN PHẨM CỦA KINGSTON VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI, CHI PHÍ, MẤT DỮ LIỆU, MẤT DOANH THU, MẤT KHOẢN TIẾT KIỆM, MẤT LỢI NHUẬN HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY THIỆT HẠI HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA KINGSTON, NGAY CẢ KHI KINGSTON ĐÃ ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CÓ CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶCC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, NÊN GIỚI HẠN HOẶC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

BẢO HÀNH GIỚI HẠN NÀY CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP NHẤT ĐỊNH VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY THEO TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN.

ĐỐI VỚI CÔNG DÂN CỦA CÁC QUỐC GIA MÃ LÀ THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, NẾU SẢN PHẨM ĐƯỢC MUA BỞI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ KHÔNG THUỘC QUÁ TRÌNH KINH DOANH THÌ BẢO HÀNH NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM BỊ LỖI. TRUNG TÂM TƯ VẤN NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỊA PHƯƠNG CÓ THỂ CHO BẠN LỜI KHUYÊN VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA MÌNH. TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM NÀY KHÔNG NHẰM GIỚI HẠN HAY LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KINGSTON ĐỐI VỚI CÁI CHẾT HOẶC THƯƠNG TÍCH DO SƠ SUẤT HOẶC XUYÊN TẠC GIAN LẬN.

Bảo hành này được cung cấp bởi:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

    Back To Top