Tuyên bố về chính sách Bảo hành Hạn chế của Kingston

Sau đây là thông tin đầy đủ về chính sách bảo hành của Kingston. Bạn có thể chuyển thẳng đến phần bạn muốn xem nhanh hơn bằng cách chọn chủ đề bạn cần từ danh sách dưới đây:

Kingston bảo đảm với khách hàng, là người dùng trực tiếp đầu tiên rằng sản phẩm của công ty không có khiếm khuyết về vật liệu và kỹ thuật theo các quy định và điều kiện đặt ra ở đây. Theo các điều kiện và giới hạn được quy định dưới đây, Kingston sẽ, có quyền quyết định, sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm có biểu hiện bị lỗi do kỹ thuật sản xuất hoặc vật liệu không phù hợp. Các bộ phận được sửa chữa hoặc các sản phẩm thay thế sẽ được Kingston cung cấp trên cơ sở trao đổi và sẽ là sản phẩm mới hoặc được chứng nhận lại. Tất cả các sản phẩm được chứng nhận lại đều đã được thử nghiệm để bảo đảm rằng chúng tốt tương đương với sản phẩm mới. Nếu Kingston không thể sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, Kingston sẽ hoàn tiền hoặc tín dụng có giá trị thấp hơn một trong hai giá trị sau: giá trị hiện tại của sản phẩm tại thời điểm yêu cầu bảo hành hoặc giá mua. Bạn phải cung cấp bằng chứng mua hàng có ghi ngày tháng và nơi mua hàng đầu tiên cũng như mô tả và giá của sản phẩm.

Chính sách bảo hành giới hạn này sẽ không bảo hành cho bất kỳ hư hại nào gây ra cho sản phẩm do lắp đặt không đúng, tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai, thiên tai, nguồn điện quá yếu hoặc quá cao, điều kiện cơ học hoặc môi trường bất thường, hoặc tháo dỡ, sửa chữa, hay sửa đổi trái phép. Chính sách bảo hành giới hạn này sẽ không áp dụng nếu: (i) sản phẩm không được sử dụng theo các hướng dẫn đi kèm, hoặc (ii) sản phẩm không được sử dụng đúng với chức năng vốn có của nó.

Chính sách bảo hành giới hạn này cũng không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào, mà thông tin nhận dạng đầu tiên của sản phẩm đó đã bị thay đổi, tẩy, xóa, không được xử lý hoặc đóng gói đúng cách, đã được bán như đồ cũ hoặc đã được bán lại trái với các quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ và bất kỳ quy định xuất khẩu áp dụng nào khác.

Chính sách bảo hành giới hạn này chỉ bao gồm sửa chữa, thay thế, hoàn tiền hoặc tín dụng đối với các sản phẩm Kingston bị lỗi như quy định ở trên. Kingston không chịu trách nhiệm và không đền bù theo chính sách bảo hành đối với bất kỳ loại thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc mất, hư hại hay sai lệch nội dung hoặc dữ liệu, hay bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc xác định nguyên nhân gây ra các vấn đề hệ thống hay gỡ bỏ, bảo dưỡng hoặc cài đặt các sản phẩm của Kingston. Chính sách bảo hành này không bảo hành cho phần mềm của bên thứ ba, thiết bị được kết nối hoặc dữ liệu được lưu trữ. Do đó, Kingston không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại thực tế hay hậu quả nào có thể được quy cho phần mềm của bên thứ ba, thiết bị kết nối hay dữ liệu được lưu trữ. Trong trường hợp khiếu nại, trách nhiệm duy nhất và tối đa của Kingston sẽ là sửa chữa và thay thế phần cứng hoặc hoàn lại tiền do Kingston tự quyết định.

Thời hạn bảo hành

Bảo hành sản phẩm trọn đời**

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành theo chế độ bảo hành trọn đời sản phẩm:

Mô-đun bộ nhớ bao gồm ValueRAM®, HyperX®, Bộ nhớ bán lẻ và bộ nhớ hệ thống chuyên dụng cho hệ thống của Kingston; thẻ nhớ Flash (ví dụ Secure Digital, Secure Digital HC và XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, trừ thẻ microSD Nhiệt độ công nghiệp và thẻ microSDHC Bali Class 10 UHS-1) và bộ chuyển đổi Flash.

Bảo hành 5 năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành năm năm tính từ ngày người dùng trực tiếp đầu tiên mua: Ổ USB DataTraveler® (trừ DataTraveler® Workspace), ổ USB IronKey® và SSDNow® KC100 (ổ cứng thể rắn) và thẻ microSD Chịu nhiệt Công nghiệp.

Bảo hành sản phẩm trong thời gian năm năm hoặc tuổi thọ còn lại của SSD:

Các sản phẩm Kingston sau đây được áp dụng chế độ bảo hành này trong một trong những khoảng thời gian sau, tùy theo khoảng thời gian nào đến trước: (i) năm năm tính từ ngày người dùng trực tiếp đầu tiên mua hoặc (ii) đến ngày mà việc sử dụng ổ đĩa được Kingston xác định theo “Tuổi thọ còn lại của SSD” bằng SMART attribute 231 đạt đến giá trị chuẩn là một (1) theo kết quả của phần mềm Kingston SSD Manager (KSM): Các loại SSDNow® DC400 , SSDNow® KC400, và SSDNow® M.2 G.2 Series (SM2280SEG2), DCP1000* và UV500 Series.

Có thể xem về Kingston SSD Manager (KSM) trong tờ thông tin của sản phẩm, nó có thể được sử dụng miễn phí trên trang web của Kingston tại địa chỉ www.kingston.com/SSDmanager. Sản phẩm mới chưa sử dụng có độ hao mòn là một trăm (100) và sản phẩm đã đạt đến giới hạn độ bền của chu kỳ ghi xóa sẽ có độ hao mòn là một (1).

*Đối với các SSD DCP1000 Series, nếu việc sử dụng một hoặc nhiều hơn trong bốn (4) ổ SSDNow® M.2 riêng biệt tạo nên DCP1000 cho giá trị hao mòn là một (1), thì sản phẩm không còn được bảo hành.

Bảo hành 3 năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành ba năm tính từ ngày người dùng trực tiếp đầu tiên mua: DataTraveler 2000, SSD HyperX (FURY, Savage, và Predator) SSDNow® (ổ cứng thể rắn), trừ SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 và SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) và UV500 Series.

Bảo hành sản phẩm trong thời gian ba năm hoặc tuổi thọ còn lại của SSD:

Các sản phẩm Kingston sau đây được áp dụng chế độ bảo hành này trong một trong những khoảng thời gian sau, tùy theo khoảng thời gian nào đến trước: (i) ba năm tính từ ngày người dùng trực tiếp đầu tiên mua hoặc (ii) đến ngày mà việc sử dụng ổ đĩa được Kingston xác định theo “Tuổi thọ còn lại của SSD” bằng SMART attribute 231 đạt đến giá trị chuẩn là một (1) theo kết quả của phần mềm Kingston SSD Manager (KSM): Dòng SSDNow® UV300 và UV400 Series.

Có thể xem về Kingston SSD Manager (KSM) trong tờ thông tin của sản phẩm, nó có thể được sử dụng miễn phí trên trang web của Kingston tại địa chỉ www.kingston.com/SSDmanager. Sản phẩm mới chưa sử dụng có độ hao mòn là một trăm (100) và sản phẩm đã đạt đến giới hạn độ bền của chu kỳ ghi xóa sẽ có độ hao mòn là một (1).

Bảo hành 2 năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành hai năm tính từ ngày người dùng trực tiếp đầu tiên mua: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, Đầu đọc MobileLite®, Đầu đọc microSD, Bộ tai nghe HyperX™ Cloud (trừ các sản phẩm khuyến mãi miễn phí đi kèm với gói sản phẩm), Bàn di chuột HyperX™, Nucleum™, Bàn phím HyperX™, Chuột HyperX™, ChargePlay™ Duo và các sản phẩm thuộc Chương trình thiết kế yêu cầu của Kingston. Các sản phẩm thuộc Chương trình thiết kế theo yêu cầu của Kingston chỉ được hoàn lại tiền hoặc tín dụng trong thời gian bảo hành hai năm. Trong một số trường hợp, Kingston có thể tùy ý lựa chọn thay thế các sản phẩm lỗi đặt mua qua Chương trình thiết kế theo yêu cầu của Kingston bằng các sản phẩm tốt tương đương.

Bảo hành 1 năm:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành một năm tính từ ngày người dùng trực tiếp đầu tiên mua: MobileLite® Wireless - Gen 1, Bộ phụ kiện DataTraveler®, Wi-Drive®, Đầu đọc SD/MMC TravelLite®, microSDHC Bali Class 10 UHS-1 và Quạt HyperX™.

Bảo hành sáu tháng:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành sáu tháng tính từ ngày người dùng trực tiếp đầu tiên mua: Phụ kiện tai nghe HyperX™ Cloud, Core và Cloud II, bao gồm micro rời, chụp tai, bộ điều khiển, cáp đôi nối thêm 3,5mm, cáp nối thêm cho PC, cáp tách giắc cắm tai nghe, bộ chuyển đổi tai nghe máy bay và túi đựng.

Bảo hành chín mươi ngày:

Các sản phẩm sau đây của Kingston được bảo hành chín mươi ngày tính từ ngày người dùng trực tiếp đầu tiên mua: Bộ tai nghe HyperX™ được tái chứng nhận.

Trong trường hợp một sản phẩm đã ngừng sản xuất, Kingston sẽ tự quyết định hoặc là sửa chữa sản phẩm, đề nghị thay thế bằng một sản phẩm tương đương hoặc hoàn lại tiền ít hơn giá lúc mua hoặc bằng giá trị hiện tại của sản phẩm.

Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ tiếp tục được áp dụng chính sách bảo hành giới hạn này cho thời gian còn lại của chế độ bảo hành gốc hoặc chín mươi (90) ngày, tùy theo khoảng thời gian nào dài hơn.

Chính sách bảo hành giới hạn này chỉ áp dụng cho khách hàng là người dùng trực tiếp đầu tiên và phải tuân thủ các điều kiện và yêu cầu được mô tả trong tài liệu này. Chính sách bảo hành giới hạn này là không được chuyển nhượng. Các sản phẩm khi mua là một phần của một bộ sản phẩm chỉ được bảo hành khi toàn bộ bộ sản phẩm được trả lại.

**Vòng đời sản phẩm được định nghĩa là tuổi thọ bình thường của sản phẩm khi được sử dụng trong ngành. Nhưng chính sách bảo hành trọn đời có thể phụ thuộc vào định nghĩa của các quốc gia khác nhau. Đối với nước Nga, chế độ bảo hành trọn đời được xác định là mười (10) năm tính kể từ ngày khách hàng là người dùng trực tiếp đầu tiên mua sản phẩm.

Hỗ trợ Kỹ thuật Miễn phí

Nếu bạn gặp khó khăn trong khi cài đặt hoặc sử dụng sản phẩm của Kingston, bạn có thể liên lạc với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston trước khi tự sửa chữa hệ thống của bạn.

Để nhận được hỗ trợ qua Internet, truy cập kingston.com/support.

Kingston cũng hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Anh miễn phí cho các khách hàng trên toàn thế giới.

Hoa Kỳ và Canada:

Có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston tại Mỹ và Canada bằng cách gọi: +1 (714) 435-2639 hoặc gọi số miễn cước: +1 (800) 435-0640.

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:

Bạn có thể liên lạc với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (ngoại trừ một số quốc gia được nêu ở nơi khác) bằng cách gọi điện đến số +44 (0) 1932 738888; hoặc để biết các số điện thoại dùng mức giá quốc gia, xin vui lòng truy cập www.kingston.com/en/company/contacts.

Châu Á:

Có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston ở châu Á bằng cách gọi:

 • Gọi từ Australia: 1800-620-569, miễn cước
 • Gọi từ New Zealand: 0800-546-478, miễn cước
 • Gọi từ Trung Quốc: 800-810-1972, miễn cước
 • Gọi từ Hồng Kông: 800-900478, miễn cước
 • Gọi từ Ấn Độ: 1-860-233-4515, cuộc gọi có tính cước (Thứ Hai đến Thứ Bảy, 9:30 sáng đến 5:30 chiều)
 • Gọi từ Nhật Bản: 00531-88-0018, miễn cước
 • Gọi từ Malaysia: 1800-812078, miễn cước
 • Gọi từ Singapore: 800-8861042, miễn cước
 • Gọi từ Đài Loan: 0800-666-200, miễn cước
 • Gọi từ Thái Lan: 001800-861-0018, miễn cước
 • Gọi từ các nước châu Á khác: +886-3-500-1715, gọicó tính cước

Thủ tục và điều kiện yêu cầu bảo hành

Để được bảo hành, bạn có thể trả lại sản phẩm lỗi về nơi bạn mua lúc đầu, hoặc đại lý hoặc nhà phân phối được Kingston uỷ quyền là nơi bạn đã mua sản phẩm Kingston.
 Xin xem lại các quy định về chính sách trả hàng trước khi trả lại sản phẩm.
 Thông thường, bạn phải cung cấp thông tin nhận dạng sản phẩm, bao gồm số hiệu mẫu và số sêri (nếu có) kèm mô tả chi tiết về sự cố mà bạn đang gặp phải. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng mua hàng. Tất cả các bộ phận hoặc sản phẩm trả lại, nếu được thay thế hoặc hoàn tiền, sẽ trở thành tài sản của Kingston khi công ty nhận được. Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được vận chuyển bằng chi phí của Kingston. Theo mức độ được các luật liên quan cho phép, các sản phẩm không được nhập khẩu hoặc bán qua các đại lý hoặc nhà phân phối ủy quyền của Kingston sẽ không được hưởng chế độ bảo hành này, và Kingston có quyền chọn sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm của bạn nhưng bạn phải trả phí. Quy định này là nhằm để bảo đảm chứng nhận chất lượng. Hãy hỏi đại lý bán cho bạn những sản phẩm đó để biết chế độ bảo hành của họ.

Hoa Kỳ:

Tại Hoa Kỳ, bạn có thể trả lại sản phẩm trực tiếp cho trung tâm dịch vụ của Kingston sau khi nhận số RMA (Giấy Phép Trả Hàng - Return Material Authorization) của Kingston trước. Muốn nhận số RMA, xin truy cập kingston.com/us/support hoặc gọi cho Dịch vụ Khách hàng Kingston theo số +1 (714) 438-1810, hoặc +1 (800) 337-3719. Để trả lại sản phẩm bộ nhớ ValueRAM, vui lòng liên hệ Hỗ trợ kỹ thuật theo số +1 (800) 435-0640 để nhận dịch vụ và hỗ trợ RMA.

Khi bạn đã nhận được số RMA từ Kingston, trong vòng ba mươi (30) ngày, bạn phải gửi sản phẩm đến Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708, U.S.A. Bạn sẽ phải chịu chi phí bảo hiểm và vận chuyển sản phẩm trả lại. Sản phẩm được gửi tới trung tâm dịch vụ phải được đóng gói phù hợp để tránh bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển. Số RMA của Kingston phải được ghi rõ ràng bên ngoài gói hàng. Nếu bạn gửi sản phẩm tới trung tâm dịch vụ mà không ghi rõ số RMA bên ngoài bao bì, gói hàng sẽ được gửi trả lại bạn ở tình trạng nguyên kiện.

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:

Tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, nếu bạn không thể trả lại sản phẩm cho nơi mua ban đầu của mình hay cho đại lý hoặc nhà phân phối được ủy quyền của Kingston bán sản phẩm cho bạn, thì bạn có thể trả lại sản phẩm trực tiếp cho trung tâm dịch vụ Kingston sau khi nhận được số RMA (Return Material Authorization) từ Kingston trước. Để nhận số RMA, truy cập kingston.com/en/support. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng mua hàng.

Khi bạn đã nhận được số RMA từ Kingston, trong vòng ba mươi (30) ngày, bạn phải gửi sản phẩm đến Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Bạn phải chịu chi phí bảo hiểm và vận chuyển sản phẩm. (Các) sản phẩm phải được đóng gói đúng cách để phòng tránh hư hại khi vận chuyển. Số RMA của Kingston phải được ghi rõ ràng bên ngoài gói hàng. Nếu bạn không ghi số RMA, gói hàng sẽ bị trả lại cho bạn mà không mở ra.

Châu Á:

Tại châu Á, vui lòng xem khu vực của bạn. Tại Đài Loan, bạn có thể trả lại sản phẩm bị lỗi cho nhà phân phối hoặc trung tâm dịch vụ tại địa phương của chúng tôi, hoặc làm thủ tục xin trực tuyến. Truy cập https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ để tiến hành. Tại Trung Quốc, bạn có thể xin RMA thông qua một nhà phân phối được ủy quyền hoặc trung tâm dịch vụ được ủy quyền. Để xem danh sách các trung tâm dịch vụ ở Trung Quốc, truy cập https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

Sau khi đã có được số RMA từ Kingston, bạn phải, trong vòng ba (3) ngày, gửi sản phẩm đến Kingston Technology Far East Corp. 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, ROC. Bạn phải chịu chi phí bảo hiểm và vận chuyển sản phẩm. Sản phẩm được gửi tới trung tâm dịch vụ phải được đóng gói phù hợp để tránh bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển. Số RMA của Kingston phải được ghi rõ ràng bên ngoài gói hàng. Nếu bạn gửi sản phẩm tới trung tâm dịch vụ mà không ghi rõ số RMA bên ngoài bao bì, gói hàng sẽ được gửi trả lại bạn ở tình trạng nguyên kiện.

Tại tất cả các quốc gia Châu Á khác, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý tại địa phương để xin số Giấy Phép Trả Hàng (“RMA”).

TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

THEO MỨC ĐỘ ĐƯỢC LUẬT PHÁP ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRÊN ĐÂY LÀ TOÀN BỘ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CHO SẢN PHẨM CỦA KINGSTON VÀ THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ TUYÊN BỐ KHÁC, DÙ Ở DẠNG LỜI NÓI HAY VĂN BẢN. NGOÀI NHỮNG QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRÊN, KHÔNG CÓ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀO KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO SẢN PHẨM CỦA KINGSTON VÀ KINGSTON TUYỆT ĐỐI KHƯỚC TỪ MỌI CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở ĐÂY, BAO GỒM, Ở MỨC ĐỘ LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, MỌI CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CÓ THỂ TỒN TẠI THEO LUẬT QUỐC GIA, TIỂU BANG, TỈNH HOẶC ĐỊA PHƯƠNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ LÀ MỌI CHÍNH SÁCH BẢO ĐẢM NGẦM HIỂU VỀ TÌNH TRẠNG KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HAY TÍNH PHÙ HỢ̣P VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, DÙ ĐƯỢC TUYÊN BỐ RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, ĐỀU CHỈ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÊU TRÊN. MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC CÓ THẨM QUYỀN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NGẦM HIỂU HAY THỜI HẠN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NGẦM HIỂU, NÊN GIỚI HẠN Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

CÁC SẢN PHẨM CỦA KINGSTON KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG LÀM BỘ PHẬN QUAN TRỌNG TRONG THIẾT BỊ HỖ TRỢ SỰ SỐNG HOẶC CHO CÁC ỨNG DỤNG MÀ SỰ TRỤC TRẶC HAY HỎNG HÓC CỦA SẢN PHẨM SẼ TẠO RA TÌNH HUỐNG CÓ THỂ GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC TỬ VONG CHO NGƯỜI. KINGSTON KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH MẠNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI, TỔN THƯƠNG HAY HƯ HỎNG CHO NGƯỜI HOẶC TÀI SẢN DO SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC DÙNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ LÀ, THIẾT BỊ̣ QUÂN SỰ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN QUÂN SỰ̣, THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG, HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ CÁC THIẾT BỊ Y TẾ HOẶC THIẾT BỊ LIÊN QUAN ĐẾN Y TẾ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA KINGSTON THEO CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀY HOẶC BẤT KỲ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀO KHÁC, DÙ ĐƯỢC DIỄN TẢ RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, CHỈ GIỚI HẠN Ở VIỆC SỬA CHỮA, THAY THẾ HOẶC HOÀN TIỀN. SỬA CHỮA, THAY THẾ HOẶC HOÀN TIỀN LÀ CÁC GIẢI PHÁP BỒI HOÀN DUY NHẤT CHO TÌNH TRANG VI PHẠM BẢO HÀNH HOẶC BẤT KỲ LÝ LUẬN PHÁP LÝ NÀO KHÁC. Ở MỨC ĐỘ TỐI ĐA MÀ LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI MUA HOẶC KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG LÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP DÙNG SẢN PHẨM CỦA KINGSTON VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI, CHI PHÍ, MẤT DỮ LIỆU, MẤT DOANH THU, MẤT TIỀN TIẾT KIỆM, MẤT LỢI NHUẬN HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY THIỆT HẠI HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA KINGSTON, NGAY CẢ KHI KINGSTON ĐÃ ĐƯỢC CHO BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CÓ CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC CÓ THẨM QUYỀN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, NÊN GIỚI HẠN HOẶC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH GIỚI HẠN NÀY CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP NHẤT ĐỊNH VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY THEO TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC CÓ THẨM QUYỀN.

ĐỐI VỚI CÔNG DÂN CỦA CÁC QUỐC GIA LÀ THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, NẾU SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG MUA VÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO KINH DOANH THÌ CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM BỊ LỖI. TRUNG TÂM TƯ VẤN NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI KHU VỰC CÓ THỂ CHO BẠN LỜI KHUYÊN VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA MÌNH. TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM NÀY KHÔNG NHẰM ĐỂ GIỚI HẠN HAY LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KINGSTON ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TỬ VONG HOẶCTỔN THƯƠNG DO KINGSTON SƠ SUẤT HOẶC TRÌNH BÀY THÔNG TIN GIAN DỐI

Chính sách bảo hành này được cung cấp bởi:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
Hoa Kỳ.

Người tiêu dùng Australia:

Vui lòng xem Tuyên bố về chính sách bảo hành giới hạn của Kingston để biết về việc bảo hành cho Australia.

Tháng 2 năm 2018

03/2012 - 05/2013
05/2013 - 09/2015
09/2015 - 01/2017
01/2017 - 02/2018