support category wireless
MobileLite Wireless G2 (MLWG2)

MobileLite Wireless G2 - Pomoc

Często zadawane pytania

Tak. Gdy urządzenie zostanie podłączone do portu USB komputera, będzie działać jako czytnik kart USB i koncentrator USB. Jeśli podczas podłączania urządzenia do portu USB jest włączone połączenie bezprzewodowe, trzeba będzie je wyłączyć, aby komputer mógł wykryć urządzenie.

FAQ: KFR-042313-MLW-02

Czy te informacje były pomocne?

Bezprzewodowy czytnik MobileLite to urządzenie USB 2.0 i oferuje tylko szybkości standardu USB 2.0. Urządzenia USB 3.0 będą działać w bezprzewodowym czytniku MobileLite, ale ich szybkość będzie ograniczona do szybkości urządzeń USB 2.0.

FAQ: KFR-042313-MLW-03

Czy te informacje były pomocne?

Bezprzewodowy czytnik MobileLite obsługuje systemy plików FAT, FAT32, NTFS i exFAT.

FAQ: KFR-042313-MLW-04

Czy te informacje były pomocne?

Czytnik MobileLite Wireless obsługuje urządzenia magazynujące o pojemności do 2 TB.

FAQ: KFR-082913-MLW-14

Czy te informacje były pomocne?

Niestety MLW nie jest zgodne wstecznie z tokenami 4G. Ta funkcja obsługuje tylko tokeny 3G.

FAQ: KFR-061814-MLWG2-02

Czy te informacje były pomocne?

Poniżej znajduje się lista kompatybilnych modemów USB 3G.

- HUAWEI E220
- HUAWEI E303D
- D-Link DWM156
- D-Link DWM157
- Alcatel-X230D(O2)
- HUAWEI E169
- MU Q101
- DATANG M5731
- MobilePeak Titan
- OPTION ICON225

FAQ: KFR-061814-MLWG2-03

Czy te informacje były pomocne?

Przyczyn niewykrywania dysku twardego może być kilka. Dysk może wykorzystywać nieobsługiwany format. Dysk twardy musi być sformatowany w systemie plików FAT32, exFAT lub NTFS. Czytnik Mobilelite Wireless nie obsługuje formatów systemów MacOS lub Linux. Partycja może być typu GPT. Ten typ partycji jest zazwyczaj wykorzystywany na dyskach rozruchowych i czytnik Mobilelite Wireless nie potrafi go odczytać. Należy zmienić typ partycji na MBR. Dysk może posiadać funkcję zabezpieczającą. Może to być pewien rodzaj szyfrowania lub ochrona hasłem wbudowana w oprogramowaniu dysku. Funkcję tę należy wyłączyć.

FAQ: KFR-090916-MLW-18

Czy te informacje były pomocne?

Przycisk resetowania czytnika MobileLite Wireless znajduje się obok przycisku zasilania. Można go nacisnąć wyłącznie za pomocą spinacza do papieru. Po włączeniu czytnika MobileLite Wireless przycisk należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 15 sekund. Następnie należy wyłączyć i ponownie włączyć czytnik. Uwaga: Ta operacja nie powoduje usunięcia danych z urządzeń pamięci USB, SD lub pamięci wewnętrznej, ale wymazuje wprowadzone zmiany identyfikatora sieciowego, hasła itp.

FAQ: KFR-042313-MLW-08

Czy te informacje były pomocne?

Do czytnika bezprzewodowego MobileLite są przypisane dwa adresy Mac: jeden do połączeń mostkowych do sieci LAN, a drugi do sieci WAN. Adres MAC wyszczególniony w tylnej części urządzenia jest adresem MAC LAN i nie jest taki sam jak adres MAC WAN.Adres MAC WAN jest liczbą szesnastkową (cyfry 0-9 i litery A-F) o wartości większej niż wyszczególniona w tylnej części urządzenia.

FAQ: KFR-070513-MLW-12

Czy te informacje były pomocne?

Tak. Podłącz oba urządzenia do urządzenia MLW i otwórz aplikację.

  1. Wybierz urządzenie źródłowe.

 1. Jeśli posiadasz urządzenie Apple, dotknij znacznika w dolnej części ekranu, aby wybrać pliki i foldery do przesłania lub wybierz je wszystkie. Następnie dotknij ikony kopiowania/przenoszenia w dolnej części ekranu.iOS copy/move

  Jeśli posiadasz urządzenie z systemem Android, dotknij i przytrzymaj plik na ekranie do chwili wyświetlenia pola wyboru pod każdym z plików. Następnie wybierz pliki lub foldery do przesłania bądź wybierz je wszystkie. Następnie dotknij ikony kopiowania/przenoszenia w górnej części ekranu.Android copy/move

 2. Następnie wybierz miejsce docelowe. W urządzeniach Apple dostępne są opcje przeniesienia plików, ich skopiowania lub utworzenia nowego folderu na urządzeniu pamięci. W urządzeniach z systemem Android dostępna jest wyłącznie opcja przeniesienia lub skopiowania danych.

FAQ: KFR-082913-MLW-13

Czy te informacje były pomocne?

Nie. Urządzenie MLWG2 można podłączać tylko do sieci, która automatycznie pobiera adresy IP i DNS w protokole DHCP.

FAQ: KFR-061814-MLWG2-01

Czy te informacje były pomocne?

Nie. Domyślnego statycznego adresu IP (192.168.201.254) nie można konfigurować.

FAQ: KFR-061814-MLWG2-03

Czy te informacje były pomocne?

Bezprzewodowy czytnik MobileLite tworzy własną sieć bezprzewodową. Dołączenie do tej sieci powoduje automatyczne zastąpienie istniejącego połączenia internetowego, bez względu na to, czy jest to połączenie urządzenia iPad lub iPhone, czy domowa lub biurowa sieć WiFi.Bezprzewodowy czytnik MobileLite oferuje funkcję mostkowego połączenia sieciowego, która umożliwia dostęp do Internetu przy zachowaniu możliwości strumieniowej transmisji zawartości z czytnika MobileLite. Ogólnie mówiąc, ta funkcja umożliwia utworzenie „mostu” między dwiema sieciami.

W tym celu należy nawiązać połączenie z siecią MobileLite Wireless i wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację MobileLite Wireless. Jeżeli używasz systemu Android, wybierz MobileLite Wireless na liście urządzeń.
 2. Dotknij ikony menu w prawej górnej części ekranu.
 3. Dotknij opcji ‘Settings.
 4. W obszarze Network Connection (Połączenie sieciowe) wybierz sieć, za pomocą której chcesz uzyskiwać dostęp do Internetu.Uwaga: jeśli wybrana sieć jest chroniona hasłem, trzeba w tym obszarze podać hasło, aby funkcja mostkowania działała.
 5. Czytnik MobileLite Wireless zostanie wyłączony i ponownie uruchomiony. Po ponownym uruchomieniu czytnika może być konieczne przejście do ustawień Wi-Fi i ponowne połączenie z siecią MobileLite Wireless.
 6. Po nawiązaniu połączenia z siecią i uwierzytelnieniu:
     a) Obok wybranej sieci zostanie wyświetlony symbol zaznaczenia‘, wskazując, że funkcja mostu działa prawidłowo -oraz-
     b) dioda LED mostka będzie świecić na niebiesko. Teraz można przesyłać strumieniowo zawartość z sieci bezprzewodowego czytnika MobileLite ORAZ korzystać z Internetu.

KFR-051614-MLW-06

FAQ: KFR-051614-MLW-06

Czy te informacje były pomocne?

Może być wymagana zmiana domyślnego kanału Wi-Fi. Bezprzewodowy czytnik MobileLite domyślnie używa kanału 11. Jeśli w danej lokalizacji jest używanych zbyt wiele połączeń wykorzystujących ten kanał, może to powodować problemy z nawiązywaniem połączenia z bezprzewodowym czytnikiem MobileLite.

Aby rozwiązać ten problem:

 1. Otwórz aplikację MobileLite Wireless. Jeżeli używasz systemu Android, wybierz MobileLite Wireless na liście urządzeń.
 2. Dotknij ikony menu w prawej górnej części ekranu.
 3. Dotknij opcji ‘Settings.
 4. W ‘MobileLite Wireless Connection wybierz ‘Wireless Channel.
 5. Naciśnij odpowiedni kanał sieci bezprzewodowej i po przeprowadzeniu ponownego rozruchu ponownie nawiąż połączenie z bezprzewodowym czytnikiem MobileLite.

FAQ: KFR-050614-MLW-07

Czy te informacje były pomocne?

Najpierw upewnij się, że oprócz połączenia z bezprzewodowym czytnikiem MobileLite jest dostępne inne połączenie Wi-Fi i że możesz go używać. Następnie wypróbuj następujące rozwiązanie:

 1. Odsłoń wszystkie uruchomione aplikacje i zamknij aplikację bezprzewodowego czytnika MobileLite. Na urządzeniu iPad lub iPhone dotknij dwukrotnie przycisku Home (Narzędzia główne). Przytrzymaj wciśniętą pozycję MobileLite Wireless App (Aplikacja bezprzewodowego czytnika MobileLite), dopóki w lewym górnym rogu nie zostanie wyświetlony znak minus (-).Naciśnięcie i zwolnienie znaku minus spowoduje zamknięcie aplikacji.
 2. Ponownie uruchom bezprzewodowy czytnik MobileLite, a następnie przejdź do ustawień sieciowych i upewnij się, że sieć bezprzewodowego czytnika MobileLite została wybrana i jest z nią nawiązywane połączenie.
 3. Naciśnij przycisk Home (Narzędzia główne) na urządzeniu i otwórz aplikację bezprzewodowego czytnika MobileLite, aby sprawdzić, czy czytnik został wykryty.
 4. Jeśli problem nadal występuje, następnym rozwiązaniem, które warto wypróbować, jest przejście do ustawień sieci Wi-Fi urządzenia i usunięcie sieci bezprzewodowego czytnika MobileLite. Opis tej czynności znajduje się w przewodniku użytkownika urządzenia.
 5. Wróć do ustawień sieci Wi-Fi urządzenia i spróbuj ponownie dołączyć do sieci bezprzewodowego czytnika MobileLite.
 6. Następnie spróbuj ponownie wykonać krok 3.

Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

FAQ: KFR-042313-MLW-09

Czy te informacje były pomocne?

Bezprzewodowy czytnik MobileLite oferuje dwie opcje konfiguracji zabezpieczeń. Stan Off (Wyłączone) wskazuje, że czytnik nie jest chroniony hasłem i zabezpieczeniami WPA2, przez co praktycznie każda osoba może nawiązać z nim połączenie.

Stan On (Włączone) wskazuje, że czytnik jest chroniony hasłem i zabezpieczeniami WPA2, dzięki czemu tylko osoba, która poda hasło, będzie mogła nawiązać z nim połączenie.

Stan On/Off (Włączone/Wyłączone) ma znaczenie tylko w przypadku próby uzyskania dostępu do zawartości udostępnianej za pośrednictwem bezprzewodowego czytnika MobileLite.

Bezprzewodowy czytnik MobileLite obsługuje połączenia mostkowe z użyciem szyfrowania WEP i WPA2.

FAQ: KFR-042313-MLW-11

Czy te informacje były pomocne?

Może się zdarzyć, że aby aplikacja wykryła zewnętrzny dysk USB, należy podłączać go do czytnika MLW przed włączeniem czytnika. Ponadto należy sprawdzić, czy dysk jest sformatowany w jednym z następujących standardów: FAT, FAT32, NTFS lub exFAT. Ponadto należy wyłączyć wszystkie programy zabezpieczające na dysku twardym USB, takie jak BitLocker lub oryginalne oprogramowanie zabezpieczające dysku.

FAQ: KFR-033015-MLW-16

Czy te informacje były pomocne?

Still Need Assistance?

Zadzwoń do działu pomocy technicznej

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Chat With Support

Porozmawiaj teraz