support category wireless
MobileLite Wireless G2 (MLWG2)

MobileLite Wireless G2 - การสนับสนุน

คำถามที่พบบ่อย

ใช่ ขณะเสียบต่ออุปกรณ์กับพอร์ต USB ที่คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จะกลายเป็นการ์ดรีดเดอร์ USB และฮับ USB หากการเชื่อมต่อไร้สายเปิดทำงานอยู่ขณะเสียบต่อกับพอร์ต USB คุณจะต้องปิดการเชื่อมต่อก่อนคอมพิวเตอร์จะทำการตรวจพบ

FAQ: KFR-042313-MLW-02

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

อุปกรณ์ MobileLite Wireless ใช้มาตรฐาน USB 2.0 และจำกัดความเร็วไว้ที่มาตรฐาน USB 2.0 เท่านั้น อุปกรณ์ USB 3.0 สามารถใช้กับ MobileLite Wireless ได้แต่จะทำงานได้ตามมาตรฐาน USB 2.0 เท่านั้น

FAQ: KFR-042313-MLW-03

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

MobileLite Wireless รองรับระบบไฟล์ FAT, FAT32, NTFS และ exFAT

FAQ: KFR-042313-MLW-04

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

รีดเดอร์ MobileLite Wireless รองรับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลขนาดสูงสุด 2TB

FAQ: KFR-082913-MLW-14

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

MLW ไม่สามารถรองรับดองเกิล 4G ได้ เฉพาะดองเกิล 3G เท่านั้นที่ใช้งานได้กับคุณสมบัติการทำงานนี้

FAQ: KFR-061814-MLWG2-02

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ต่อไปนี้เป็นรายการดองเกิล 3G USB ที่สามารถใช้ร่วมกันได้

- HUAWEI E220
- HUAWEI E303D
- D-Link DWM156
- D-Link DWM157
- Alcatel-X230D(O2)
- HUAWEI E169
- MU Q101
- DATANG M5731
- MobilePeak Titan
- OPTION ICON225

FAQ: KFR-061814-MLWG2-03

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

มีสาเหตุบางประการที่อาจทำให้ไม่พบฮาร์ดไดร์ฟ ไดร์ฟอาจใช้ฟอร์แมตที่ไม่รองรับ ฮาร์ดไดร์ฟจะต้องฟอร์แมตเป็นแบบ FAT32, exFAT หรือ NTFS Mobilelite Wireless ไม่รองรับฟอร์แมตของ MacOS หรือ Linux ประเภทพาร์ติชั่นอาจเป็น GPT พาร์ติชั่นประเภทนี้ใช้เฉพาะสำหรับไดร์ฟบู๊ตและการเชื่อมต่อจะถูกอ่านโดย Mobilelite Wireless คุณจะต้องปรับพาร์ติชั่นเป็นแบบ MBR คุณอาจมีฟังก์ชั่นความปลอดภัยบางอย่างเปิดไว้ที่ไดร์ฟ ซึ่งอาจเป็นการเข้ารหัสหรือซอฟต์แวร์ป้องกันด้วยรหัสผ่านที่มาพร้อมกับไดร์ฟ ซึ่งจะต้องปิดใช้งานไว้

FAQ: KFR-090916-MLW-18

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ที่ปุ่มเปิดปิดของ MobileLite Wireless สามารถใช้คลิปหนีบกระดาษกดเข้าไป ขณะเปิดใช้งาน MobileLite Wireless ให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ 15 วินาที จากนั้นปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง หมายเหตุ: ข้อมูลใน USB, SD หรือสื่อบันทึกข้อมูลภายในจะไม่ถูกลบ แต่จะมีการลบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรหัสเครือข่าย รหัสผ่าน ฯลฯ

FAQ: KFR-042313-MLW-08

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

รีดเดอร์ MobilLite Wireless มีที่อยู่ Mac สองชุดได้แก่ ชุดแรกสำหรับ LAN และอีกชุดสำหรับ WAN ในการต่อเชื่อม ที่อยู่ MAC ที่ระบุด้านหลังของอุปกรณ์เป็นที่อยู่ LAN MAC และจะไม่เหมือนกันกับที่อยู่ WAN MACที่อยู่ WAN MAC จะเป็นเลขฐานสิบหก (0-9 และ A-F) ซึ่งจะมากกว่าที่แสดงด้านหลังของอุปกรณ์

FAQ: KFR-070513-MLW-12

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ต่ออุปกรณ์ทั้งสองตัวเข้าที่ MLW จากนั้นเปิดแอพขึ้นมา

  1. เลือกอุปกรณ์ต้นทาง

 1. จากอุปกรณ์ของ Apple กดเครื่องหมายที่ด้านล่างหน้าจอเพื่อเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการถ่ายโอนหรือเลือกทั้งหมด จากนั้นกดที่ไอคอนคัดลอก/เคลื่อนย้ายด้านล่างของหน้าจอ iOS copy/move

  จากอุปกรณ์ Android กดค้างที่หน้าจอไฟล์จนกว่าช่องทำเครื่องหมายจะปรากฏขึ้นด้านล่างของไฟล์แต่ละตัว จากนั้นเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการโอนหรือเลือกทั้งหมด จากนั้นกดที่ไอคอนคัดลอก/เคลื่อนย้ายด้านบนของหน้าจอAndroid copy/move

 2. จากนั้นเลือกปลายทางที่ต้องการ จากอุปกรณ์ Apple คุณสามารถเคลื่อนย้าย คัดลอกหรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลดังกล่าว จากอุปกรณ์ Android คุณสามารถเคลื่อนย้ายหรือคัดลอกได้เท่านั้น

FAQ: KFR-082913-MLW-13

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่ได้ สามารถต่อ MLWG2 กับเครือข่ายที่รับที่อยู่ IP และ DNS อัตโนมัติผ่าน DHCP เท่านั้น

FAQ: KFR-061814-MLWG2-01

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่ได้ ที่อยู่ IP คงที่เริ่มต้น (192,168,201,254) ไม่สามารถปรับแต่งค่าได้

FAQ: KFR-061814-MLWG2-03

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

MobileLite Wireless เป็นระบบเครือข่ายไร้สายในตัว การเข้าร่วมเครือข่ายนี้จะมีผลแทนที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของ iPad, iPhone หรือ Wi-Fi ที่บ้าน/สำนักงาน MobileLite Wireless มีระบบเชื่อมต่อเครือข่ายประสานเพื่อให้คุณสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้ขณะสตรีมข้อมูล

MobileLite อยู่ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถ "ผสาน" เครือข่ายสองส่วนเข้าด้วยกัน

ทำได้โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย MobileLite Wireless จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดแอพ MobileLite Wireless หากคุณใช้ Android ให้เลือก MobileLite Wireless จากรายชื่ออุปกรณ์

2. คลิก ‘MLW Setup’ จากนั้นในหน้าถัดไป คลิกที่ ‘Wireless Network Setup’

3. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อถือได้ แอพ MLW จะแจ้งขอรหัสผ่าน Wi-Fi ของเครือข่าย Wi-Fi หากเลือกเปิดระบบความปลอดภัยไว้ MLWG3 จะรีสตาร์ทหลังจากคลิกเลือก OK หากไม่มีรหัสผ่าน อุปกรณ์ MLW จะทำการรีสตาร์ทอัตโนมัติ

4. หลังจาก MLWG3 รีสตาร์ท คุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของ MLWG3 ใหม่ ตรวจสอบว่าคุณเปิดใช้โหมดการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นได้จากสัญลักษณ์แจ้งสถานะการเชื่อมต่อที่ด้านบนของหน้าจอ โดยสัญลักษณ์จะต้องไม่เป็นแถบสีเทา หากคุณกลับไปที่ ‘Wireless Network Setup’ จาก ‘Settings’ คุณจะพบเครื่องหมายสีแดงติดกับเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถคลิกที่ ‘x’ เพื่อไม่จำเครือข่ายในกรณีที่ต้องการ ท้ายสุด LED การเชื่อมต่อจะติดสว่างที่ MLWG3 เพื่อแจ้งว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

FAQ: KFR-051614-MLW-06

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ต้องแก้ไขช่องสัญญาณ Wi-Fi เริ่มต้น ค่าเริ่มต้น MobileLite Wireless กำหนดช่องสัญญาณไว้ที่ 11 หากมีการเชื่อมต่อหลายส่วนที่ใช้ช่องสัญญาณนี้อยู่แล้ว อาจทำให้ MobileLite Wireless ไม่สามารถเชื่อมต่อได้

การแก้ไขปัญหา:

 1. เปิดแอพ MobileLite Wireless หากคุณใช้ Android ให้เลือก MobileLite Wireless จากรายชื่ออุปกรณ์
 2. กดเลือกที่ไอคอนเมนูที่มุมด้านบนขวา
 3. กดเลือก ‘Settings’
 4. จาก ‘MobileLite Wireless Connection’ เลือก ‘Wireless Channel’
 5. กดเลือก ‘Wireless Channel’ ที่ต้องการ จากนั้นเชื่อมต่อใหม่กับ MobileLite Wireless หลังทำการรีบู๊ต

FAQ: KFR-050614-MLW-07

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อ WiFi อื่นนอกเหนือจาก MobileLite Wireless และทำการเชื่อมต่อไว้อยู่หรือไม่จากนั้นให้ลองขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เรียกดูแอพที่เรียกใช้อยู่ทั้งหมด จากนั้นปิดแอพ MobileLite Wireless จาก iPad หรือ iPhone กดสองครั้งที่ปุ่ม Home จาก iPad กด MobileLite Wireless App ค้างไว้จนกระทั่งเครื่องหมายลบ ( - ) ปรากฏขึ้นที่มุมด้านซ้ายบน การกดและปล่อยเครื่องหมายลบเป็นการปิดแอพ
 2. รีบู๊ตอุปกรณ์ MobileLite Wireless จากนั้นไปที่ค่าปรับตั้งเครือข่ายและตรวจสอบว่าเครือข่าย MobileLite Wireless ถูกเลือกและทำการเชื่อมต่ออยู่
 3. กดปุ่ม Home จากอุปกรณ์ จากนั้นเปิดแอพ MobileLite Wireless และตรวจสอบว่าสามารถตรวจพบหรือไม่
 4. หากยังพบปัญหา ให้ลองไปที่ WiFi Settings ของอุปกรณ์ จากนั้นเลือก “forget” เครือข่าย MobileLite Wireless ดูรายละเอียดในส่วนนี้จากคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์
 5. กลับไปที่ WiFi Settings ของอุปกรณ์ จากนั้นลองเชื่อมต่อเครือข่าย MobileLite Wireless อีกครั้ง
 6. ทำตามขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง

หากยังพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

FAQ: KFR-042313-MLW-09

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

อุปกรณ์ MobileLite Wireless รองรับค่าสองชุดสำหรับรองรับระบบความปลอดภัย สถานะ ‘Off’ ใช้ระบุว่าอุปกรณ์จะไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านระบบ WPA2 ซึ่งทุกคนจะสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ได้

สถานะ ‘On’ ใช้ระบุว่าอุปกรณ์จะใช้รหัสผ่านป้องกันระบบ WPA2 และเฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ MobileLite Wireless

สถานะเปิด/ปิดจะมีบทบาทก็ต่อเมื่อพยายามสืบค้นข้อมูลที่ต้องเรียกค้นผ่านอุปกรณ์ MobileLite Wireless

อุปกรณ์ MobileLite Wireless รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ WEP และ WPA2

FAQ: KFR-042313-MLW-11

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ในบางกรณี ไดรฟ์ USB ต่อพ่วงจะต้องเชื่อมต่อกับ MLW ก่อนเปิดทำงานเพื่อให้แอพมองเห็นไดรฟ์ และตรวจสอบว่าไดรฟ์ฟอร์แมตเป็นระบบไฟล์ต่อไปนี้ FAT, FAT32, NTFS หรือ exFAT นอกจากนี้คุณจะต้องปิดซอฟต์แวร์ความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เปิดใช้ในฮาร์ดไดร์ฟ USB เช่น BitLocker หรือซอฟต์แวร์ความปลอดภัยดั้งเดิมของไดร์ฟ

FAQ: KFR-033015-MLW-16

บริการนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

Still Need Assistance?

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640