Prawidłowa obsługa pamięci flash

Zalecenia

Karty flash Kingston® i dyski USB DataTraveler® USB to wygodna i łatwa w przenoszeniu pamięć masowa do przechowywania zdjęć, muzyki, filmów wideo i innych ważnych plików danych.

Aby zminimalizować utratę danych i zapewnić prawidłowe działanie pamięci masowej flash firmy Kingston, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Wymień lub naładuj akumulatory urządzenia po wyświetleniu ostrzeżenia o niskim poziomie ich naładowania.

Rozładowanie akumulatorów to jeden z najczęstszych problemów powodujących utratę zdjęć lub innych danych zapisanych na urządzeniach pamięci masowej flash. Jeżeli akumulator wyczerpie się w trakcie operacji zapisywania na urządzeniu pamięci masowej flash, uszkodzeniu może ulec nie tylko zapisywany plik, ale całe urządzenie. Jeżeli na przykład aktualizacja pliku katalogu tabeli alokacji plików (FAT) będzie niekompletna, a plik FAT zostanie uszkodzony, niektóre lub wszystkie pliki na urządzeniu pamięci masowej flash mogą być niedostępne.

Można je jednak naprawić, używając dostępnego w sprzedaży oprogramowania do odzyskiwania danych z dysku. Nawet po zastosowaniu programów do odzyskiwania możliwe będzie odzyskanie tylko części danych.

Aby uniknąć tych problemów, należy mieć ze sobą zapasowy akumulator lub przerwać korzystanie z urządzenia, gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski.

2. Wyjmuj prawidłowo urządzenie pamięci masowej flash z urządzenia.

Ważne jest, aby przed wyjęciem urządzenia pamięci masowej flash z aparatu cyfrowego lub innego urządzenia poczekać na ukończenie wszystkich operacji. Jeżeli zostanie ono wyjęte na przykład podczas operacji zapisu, może dojść do uszkodzenia urządzenia pamięci masowej flash i utraty danych.

W większości aparatów cyfrowych podczas zapisywania danych na karcie flash miga lampka, dlatego należy poczekać na ukończenie wszystkich operacji.

W przypadku komputerów należy zatrzymać połączenie USB z dyskiem DataTraveler z poziomu systemu Windows (w systemie Windows XP użyj ikony "Bezpieczne usuwanie sprzętu" na pasku zadań). W przypadku dysków DataTraveler Elite można użyć przycisku wysuwania MyTraveler. Komputery często "buforują" dane w pamięci i mogą zapisywać dane na dyskach flash USB z opóźnieniem. Z zasady należy poczekać co najmniej dwie minuty po zakończeniu zapisywania danych na dysku DataTraveler.

3. Przechowuj prawidłowo karty flash w plastikowych opakowaniach i zakładaj nasadkę na dysk DataTraveler.

Mimo że urządzenia pamięci masowej flash są dość niezawodne, upuszczenie na twardą powierzchnię może spowodować ich uszkodzenie. Jeżeli karty flash nie są używane, należy przechowywać je w plastikowych opakowaniach. Dyski DataTraveler należy przechowywać z założoną nasadką.

Urządzenia pamięci masowej flash mogą także zostać uszkodzone przez ładunki elektrostatyczne. Na przykład w suche dni użytkownik może zgromadzić wystarczającą ilość ładunku, aby spowodować powstanie iskry po dotknięciu klamki lub innych metalowych przedmiotów (zjawisko to nosi nazwę wyładowania elektrostatycznego [ESD]).

Karty flash i dyski DataTraveler firmy Kingston są odporne na wysoki poziom wyładowań elektrostatycznych, jednak bardzo wysokie wartości ESD mogą spowodować ich uszkodzenie.

4. Nie wkładaj na siłę urządzeń pamięci masowej flash do złączy.

Złącza kart i dysków USB flash są jednokierunkowe. Oznacza to, że urządzenie pamięci masowej flash można włożyć tylko w jeden sposób; jeżeli nie można włożyć dysku ani karty do złącza, nie należy używać siły. Zapobiegnie to uszkodzeniu pamięci masowej flash lub złącza. Więcej informacji na temat prawidłowego wkładania kart lub dysków USB flash zawiera instrukcja obsługi urządzenia.

5. W miarę możliwości przenoś urządzenia pamięci masowej flash w bagażu podręcznym.

Na całym świecie używane są dziesiątki milionów urządzeń pamięci masowej flash i nie istnieją wiarygodne raporty o uszkodzeniu ich przez skanery rentgenowskie na lotniskach.

Badania przeprowadzone przez stowarzyszenie International Imaging Industry Association (I3A) w 2004 roku wykazały, że urządzenia rentgenowskie używane obecnie w portach lotniczych nie stanowią zagrożenia dla kart pamięci flash.

Firma Kingston zaleca, aby traktować karty flash oraz dyski DataTraveler jak niewywołane filmy i przechowywać je w bagażu podręcznym, ponieważ poziom promieniowania podczas kontroli pasażerów są znacznie niższe od występujących w nowych urządzeniach do skanowania bagaży.

6. Unikaj skanowania przesyłek za pomocą promieniowania w amerykańskich urzędach pocztowych.

Według danych stowarzyszenia CompactFlash Association, skanery rentgenowskie na lotniskach nie powodują uszkodzenia kart CompactFlash w przeciwieństwie do skanowania za pomocą promieniowania w amerykańskich urzędach pocztowych.1 Z powodu tego ostrzeżenia stowarzyszenia CompactFlash Association dotyczącego napromieniowania w amerykańskich urzędach pocztowych preferowane jest wysłanie urządzeń pamięci masowej flash za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx, UPS lub innej, a nie amerykańskiego urzędu pocztowego.

7. Zawsze wykonuj kopię zapasową danych.

Urządzenia pamięci masowej flash nie są niezawodne i czynniki wymienione powyżej mogą spowodować uszkodzenie zapisanych na nich danych. Ważne jest, aby wykonywać kopie zapasowe ważnych informacji na kilku nośnikach, a nawet drukować je w celu dłuższego przechowywania. Nie należy przechowywać ważnych danych wyłącznie na urządzeniach pamięci masowej flash.