การดูแลแฟลชการ์ดของคุณ

แนะนำ

แฟลชการ์ดจาก Kingston® และแฟลชไดร์ฟ DataTraveler® คือผลิตภัณฑ์สำหรับการบันทึกข้อมูลที่สะดวกและใช้งานได้ง่าย สามารถจัดเก็บภาพ เพลง วิดีโอและข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ

เพื่อลดปัญหาการสูญหายของข้อมูลและเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแฟลชจาก Kingston ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

1. เปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ของอุปกรณ์หลังได้รับการแจ้งเตือนประจุไฟต่ำ

การถ่ายประจุของแบตเตอรี่คือปัญหาที่พบได้มากที่สุดซึ่งทำให้ภาพและข้อมูลอื่น ๆ ในสื่อบันทึกข้อมูลแบบแฟลชเกิดการสูญหาย หากแบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างการเขียนข้อมูลไปยังหน่วยความจำแฟลช ไม่เพียงแต่ข้อมูลที่กำลังเขียนจะเสียหาย แต่อุปกรณ์อาจเสียหายไปด้วยได้เช่นกัน เช่น หากการอัพเดตไฟล์ไดเรคทอรี่ File Allocation Table (FAT) ดำเนินการไม่สมบูรณ์ และไฟล์ FAT เกิดความเสียหาย ไฟล์บางส่วนหรือทั้งหมดในหน่วยความจำแฟลชอาจไม่สามารถเรียกค้นได้อีกต่อไป

ทั้งนี้คุณสามารถซ่อมหน่วยความจำแฟลชได้โดยใช้ซอฟต์แวร์กู้ข้อมูลที่มีจำหน่ายทั่วไป แม้จะใช้โปรแกรมกู้ข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลหรือไฟล์บางส่วนในหน่วยความจำแฟลชอาจสูญหายอย่างถาวรและกู้คืนข้อมูลได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้พกแบตเตอรี่สำรองหากทำได้ หรือหยุดใช้อุปกรณ์หากแบตเตอรี่มีประจุไฟน้อย

2. ตัดการเชื่อมต่อหน่วยความจำแฟลชจากโฮสต์

ให้รอจนกว่าการทำงานทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนตัดการเชื่อมต่อหน่วยความจำแฟลชจากกล้องดิจิตอลหรือโฮสต์ หากตัดการเชื่อมต่อหน่วยความจำแฟลชระหว่างการเขียนข้อมูล หน่วยความจำแฟลชอาจเสียหายหรือข้อมูลสูญหาย

กล้องดิจิตอลส่วนใหญ่จะมีไฟกะพริบแจ้งระหว่างการเขียนข้อมูลลงหน่วยความจำแฟลช ให้รอ จนกว่าการดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้น

สำหรับพีซี ให้ตัดการเชื่อมต่อ DataTraveler จาก Windows (จาก Windows XP ใช้ไอคอน "Safely Remove Hardware" จากซิสเต็มเทรย์) สำหรับไดร์ฟ DataTraveler Elite คุณสามารถใช้ปุ่ม MyTraveler's Eject ได้ คอมพิวเตอร์มัก "แคช" ข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ และอาจหน่วงการเขียนข้อมูลลงไดร์ฟแฟลช USB ให้รออย่างน้อยสองนาทีหลังจากเขียนข้อมูลไปยังไดร์ฟ DataTraveler เสร็จสิ้น

3. จัดเก็บการ์ดแฟลชในเคสพลาสติกและปิดฝาไดร์ฟ DataTraveler ให้เรียบร้อย

แม้ว่าหน่วยความจำแฟลชจะทำงานได้น่าเชื่อถือ แต่ก็อาจเกิดความเสียหายได้หากทำตกหล่นบนพื้นผิวแข็ง ในกรณีที่ไม่ได้ใช้ ให้เก็บหน่วยความจำแฟลชไว้ในเคสพลาสติกใส ให้จัดเก็บไดร์ฟ DataTraveler ไว้ขณะปิดฝา

นอกจากนี้ ประจุไฟฟ้าสถิตยังอาจทำให้หน่วยความจำแฟลชเกิดความเสียหายได้เช่นกัน เช่น ในวันที่อากาศแห้ง ตามตัวอาจเกิดประจุไฟฟ้าสถิตที่ทำให้เกิดประกายขึ้นเมื่อสัมผัสโดนลูกบิดประตูหรือโลหะอื่น ๆ (ประจุไฟฟ้าสถิตหรือ ESD)

หน่วยความจำแฟลชของ Kingston และไดร์ฟ DataTraveler ออกแบบมาให้สามารถทนต่อประจุไฟฟ้าสถิตได้ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ESD ในระดับที่รุนแรงยังทำให้เกิดความเสียหายได้

4. อย่าฝืนดันหน่วยความจำแฟลชเข้าในขั้วต่อ

ขั้วต่อสำหรับแฟลชการ์ดหรือไดร์ฟแฟลช USB เป็นแบบด้านเดียว ซึ่งหมายความว่าจะต้องเสียบหน่วยความจำแฟลชตามด้านที่กำหนด หากคุณไม่สามารถเสียบไดร์ฟหรือการ์ดได้อย่าฝืนดันต่อไป เนื่องจากจะทำให้หน่วยความจำแฟลชหรือช่องเสียบเสียหายได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียบแฟลชการ์ดหรือไดร์ฟ USB ได้จากคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์โฮสต์ของคุณ

5. จัดเก็บหน่วยความจำแฟลชไว้ในกระเป๋าแบบพกพาหากสามารถทำได้

หน่วยความจำแฟลชเป็นที่นิยมใช้ทั่วโลกนับล้านชิ้น และยังไม่พบว่ามีหลักฐานยืนยันใด ๆ ที่ระบุว่าเกิดความเสียหายกับหน่วยความจำแฟลชเนื่องจากเครื่องสแกนเอกซเรย์ที่สนามบินแต่อย่างใด

ผลการศึกษาในปี 2004 โดย International Imaging Industry Association (I3A) พบว่าเครื่องเอกซเรย์ของสนามบินในปัจจุบันไม่มีความเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อหน่วยความจำแฟลชแต่อย่างใด

เพื่อเป็นการป้องกัน Kingston ของแนะนำให้ดูแลแฟลชการ์ดและไดร์ฟ DataTraveler เหมือนฟิล์มถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ล้าง และจัดเก็บไว้ในกระเป๋าพกพา เนื่องจากระดับการฉายรังสีตรวจผ่านผู้โดยสามารถจะต่ำกว่าที่ใช้กับเครื่องสแกนกระเป๋ารุ่นใหม่มาก

6. หลีกเลี่ยงระบบสแกนแบบฉายรังสีของไปรษณีย์สหรัฐฯ สำหรับสิ่งของที่จัดส่ง

ตามข้อมูลจาก CompactFlash Association เครื่องสแกนเอกซเรย์ที่สนามบินไม่ทำให้การ์ด CompactFlash เกิดความเสียหาย ทั้งนี้รังสีจากการสแกนสำหรับไปรษณีย์สหรัฐฯ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้1 จากคำเตือนนี้ของ CompactFlash Association กรณีรังสีของไปรษณีย์สหรัฐฯ อาจต้องใช้บริการจากผู้จัดส่งอื่น เช่น FedEx, UPS หรือผู้ให้บริการเอกชนรายอื่นเพื่อจัดส่งหน่วยความจำแฟลชทางไปรษณีย์ในสหรัฐฯ

7. สำรองข้อมูลของคุณเป็นประจำ

หน่วยความจำแฟลชไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ข้อมูลจึงอาจสูญหายได้เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ระบุข้างต้น ควรมีการสำรองข้อมูลที่สำคัญผ่านสื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หรือสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการจัดเก็บในระยะยาว ห้ามจัดเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในหน่วยความจำแฟลชเพียงอย่างเดียว