SMS200S3 - Ổ cứng thể rắn SSDNow mS200

Bản cập nhật firmware Phiên bản 60AABBF0

Mã sản phẩm:

SMS200S3/30G, SMS200S3/60G, SMS200S3/120G, SMS200S3/240G, SMS200S3/480G

Mô tả:

Chúng tôi đã nâng cấp firmware cho ổ SMS200S3. Chúng tôi khuyên bạn nên cài bản cập nhật này nếu bạn gặp phải vấn đề với ổ đĩa của mình. Để biết thông tin về những cải tiến của bản firmware 603ABBF0, vui lòng đọc "Ghi chú Phát hành" dưới đây. Như các bản cập nhật khác, chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi áp dụng bản sửa đổi firmware.

Bản cập nhật firmware 60AABBF0 này được thiết kế cho Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1. Bộ điều khiển SATA của bạn phải được thiết lập cho chế độ AHCI trong BIOS và bạn phải kết nối ổ đĩa với một cổng MSATA gốc. Các cổng MSATA bên thứ ba không được hỗ trợ khi cập nhật firmware.

Để tiến hành việc cập nhật firmware, vui lòng tải xuống và cài đặt phần mềm Kingston SSD Manager. Nếu có bản cập nhật firmware cho đúng ổ SSD Kingston® của bạn, bạn sẽ có thể nhấp vào nút cập nhật firmware để bắt đầu cập nhật. Khi quá trình cập nhật firmware đã hoàn tất, bạn nên tắt hệ thống theo cách thức an toàn và để máy tính ở trạng thái tắt trong 10 giây trước khi bật lại.

Lưu ý: Ứng dụng phải được chạy trong HĐH dưới quyền "Người quản trị".

Vui lòng liên lạc bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA KINGSTON LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG SẢN PHẨM NHẤT ĐỊNH CỦA KINGSTON. FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC PHÁT HÀNH "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẠN PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, BỒI THƯỜNG HAY BẢO ĐẢM NÀO TỪ KINGSTON.

KINGSTON TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG, NGẦM HIỂU HAY PHÁP ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE, BAO GỒM, MÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN , BẢO HÀNH HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU NĂNG, SỰ KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT.

KINGSTON KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG FIRMWARE HOẶC CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE SẼ LUÔN LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN THIỆN CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT HOẶC CÁC MỤC NÀO KHÁC CÓ TRONG FIRMWARE.

KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, THEO NGUYÊN TẮC ESTOPPEL HOẶC CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC, ĐỐI VỚI BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO ĐƯỢC CẤP KHI CHO PHÉP TẢI XUỐNG BẤT KỲ FIRMWARE VÀ/HOẶC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE NÀO, TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY.

KHI TẢI XUỐNG PHẦN MỀM NÀY, BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÃ NÊU Ở TRÊN.

Để bắt đầu tải xuống, chọn tập tin phù hợp dưới đây.

Tải xuống:

Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1:

Tải xuống Kingston SSD Manager với bản cập nhật firmware

Ghi chú về bản Phát hành