Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA KINGSTON

Kingston Technology Company, Inc. và các cơ sở của công ty trên toàn thế giới (sau đây gọi chung là "Kingston") cam kết áp dụng Bộ quy tắc ứng xử của Liên minh doanh nghiệp có trách nhiệm (RBA). Bộ quy tắc này thiết lập các tiêu chuẩn đảm bảo môi trường làm việc an toàn, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, đạo đức và tôn trọng nhân quyền và môi trường. Kingston tin rằng bằng cách ủng hộ và kết hợp Bộ quy tắc của RBA (sau đây gọi là “Bộ quy tắc này”) vào các hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể thúc đẩy và duy trì tính liêm chính trong mọi lĩnh vực kinh doanh của mình. Nhằm tuân thủ các chính sách được đề ra trong Bộ quy tắc này, Kingston yêu cầu các nhà cung cấp công nhận và áp dụng Bộ quy tắc này, trong đó quy định các tiêu chuẩn về lao động, sức khỏe và an toàn, môi trường, đạo đức kinh doanh và các yếu tố của hệ thống quản lý phù hợp để đảm bảo tuân thủ Bộ quy tắc. Chúng tôi hiểu rằng môi trường pháp lý và văn hóa mà các Nhà cung cấp hoạt động ở khắp nơi trên thế giới có thể khác nhau. Dù vậy, bộ quy tắc này đặt ra những yêu cầu tối thiểu mà tất cả các nhà cung cấp cần đáp ứng để hợp tác kinh doanh với Kingston.
 Các nhà cung cấp cần hợp tác với Kingston trong quy trình đánh giá hoạt động dựa theo Bộ quy tắc này và sẵn sàng cho phép kiểm tra, bao gồm việc nhân viên đại diện của Kingston thanh tra thực tế cơ sở của nhà cung cấp.
 Nhà cung cấp cần duy trì các tài liệu cần thiết để chứng minh sự tuân thủ của mình đối với Bộ quy tắc này và cần cung cấp cho Kingston quyền tiếp cận các tài liệu đó khi Kingston có yêu cầu.
 Nhà cung cấp cần tạo điều kiện thuận lợi cho đại diện của Kingston trong việc tiếp cận cơ sở sản xuất một cách hợp lý trong các chuyến thị sát. Nếu vi phạm Bộ quy tắc này, nhà cung cấp của Kingston có thể bị chấm dứt việc hợp tác kinh doanh với công ty. Các nhà cung cấp cần hợp tác với quy trình đánh giá hoạt động của Kingston dựa theo Bộ quy tắc này trong một thời gian hợp lý.
 Bộ quy tắc này sẽ được duy trì và tiếp tục cập nhật khi RBA ban hành các phiên bản mới.

A. Lao động

Kingston cam kết bảo vệ nhân quyền của người lao động và đối xử với họ một cách tôn trọng. Cam kết này áp dụng cho nhà cung cấp trực tiếp và gián tiếp, cũng như toàn thể người lao động, kể cả nhân viên tạm thời, nhân viên là người di cư, học sinh/sinh viên, nhân viên hợp đồng, nhân viên trực tiếp và nhân viên thuộc bất kỳ loại hình nào khác.

Các tiêu chuẩn về lao động bao gồm:

 1. Cấm sử dụng lao động cưỡng bức

  Cấm sử dụng lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở lao động ràng buộc (bao gồm lao động lệ thuộc vì nợ), lao động giao kèo, lao động tù lao cưỡng bức hoặc bóc lột, hình thức nô lệ hoặc buôn người. Điều này bao gồm việc vận chuyển, chứa chấp, tuyển dụng, chuyển giao hoặc tiếp nhận người bằng các biện pháp đe dọa, vũ lực, ép buộc, bắt cóc hoặc lừa đảo để có được lao động hoặc dịch vụ. Không được phép hạn chế một cách vô lý đối với quyền tự do đi lại của người lao động trong cơ sở, cũng như đối với việc ra vào các cơ sở do công ty cung cấp, bao gồm cả khu kí túc xá của nhân viên hoặc khu vực sinh sống. Trong quá trình tuyển dụng, mọi người lao động phải được cung cấp hợp đồng lao động dưới dạng văn bản bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, có mô tả các điều khoản và điều kiện làm việc. Trước khi rời khỏi quốc gia bản xứ, người lao động nước ngoài phải nhận được hợp đồng lao động của mình, đồng thời không được thực hiện (các) nội dung thay thế hoặc sửa đổi đối với hợp đồng lao động khi người lao động đến quốc gia tiếp nhận trừ khi những thay đổi đó là nhằm đáp ứng các điều luật địa phương và đưa ra các điều khoản bình đẳng hoặc tốt hơn. Mọi việc làm đều phải là tự nguyện và người lao động được phép tự do nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động của họ bất kì lúc nào mà không bị phạt nếu đã đưa ra thông báo hợp lý, điều này phải được nêu rõ trong hợp đồng lao động. Bên sử dụng lao động, đại lý và đại lý thứ cấp không được giữ hoặc tiêu hủy, che giấu, tịch thu giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ di trú của họ, chẳng hạn như căn cước, hộ chiếu hoặc giấy phép lao động do chính phủ cấp. Bên sử dụng lao động chỉ được phép giữ lại các giấy tờ nếu luật pháp yêu cầu. Trong trường hợp đó, không được phép từ chối cho người lao động tiếp cận giấy tờ của họ vào bất kỳ lúc nào. Người lao động không phải trả phí tuyển dụng hoặc các loại phí liên quan khác cho đại lý hoặc đại lý thứ cấp của bên sử dụng lao động để được làm việc. Nếu phát hiện người lao động đã phải trả bất kỳ khoản phí nào như vậy, thì khoản phí đó sẽ được hoàn trả cho người lao động.

 2. Lao động trẻ tuổi

  Không được sử dụng lao động trẻ em trong bất kỳ giai đoạn sản xuất nào. Thuật ngữ “trẻ em” dùng để chỉ bất kỳ người nào dưới 15 tuổi, hoặc dưới độ tuổi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, hoặc dưới độ tuổi lao động tối thiểu của quốc gia đó, tùy thuộc độ tuổi nào là lớn nhất. Kingston triển khai một cơ chế thích hợp để xác nhận độ tuổi của người lao động. Khuyến khích triển khai các chương trình đào tạo chính đáng tại nơi làm việc, tuân thủ tất cả các điều luật và quy định. Người lao động dưới 18 tuổi (Lao động trẻ tuổi) không được làm những công việc có thể gây nguy hại cho sức khỏe hoặc sự an toàn của họ, bao gồm làm ca đêm và tăng ca. Kingston đảm bảo quản lý một cách phù hợp nhóm nhân viên là học sinh/sinh viên bằng cách duy trì hồ sơ thích hợp về học sinh/sinh viên, thẩm định nghiêm ngặt các đối tác giáo dục và bảo vệ quyền lợi của học sinh/sinh viên theo luật và quy định hiện hành. Kingston hỗ trợ và đào tạo thích hợp cho tất cả các nhân viên là học sinh/sinh viên. Trong trường hợp không có luật địa phương, mức lương cho lao động là học sinh/sinh viên, thực tập sinh và người học nghề ít nhất phải bằng mức lương của những lao động có trình độ sơ cấp khác làm những công việc tương đương hoặc tương tự. Nếu xác định một lao động là trẻ em, cần tiến hành hỗ trợ/có hành động khắc phục.

 3. Giờ làm việc

  Giờ làm việc không được vượt quá mức tối đa mà luật pháp địa phương quy định. Hơn nữa, thời gian làm việc không được quá 60 giờ mỗi tuần, bao gồm cả giờ tăng ca, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc bất thường. Việc tăng ca phải mang tính tự nguyện. Cứ mỗi bảy ngày, người lao động phải được phép nghỉ ít nhất một ngày.

 4. Tiền lương và phúc lợi

  Lương thưởng được chi trả cho người lao động cần tuân thủ tất cả các luật về tiền lương hiện hành, bao gồm các luật liên quan đến mức lương tối thiểu, giờ tăng ca và các quyền lợi được ủy quyền hợp pháp. Tất cả người lao động đều phải được trả lương như nhau cho cùng một công việc và trình độ. Theo luật pháp địa phương, thời gian tăng ca của người lao động phải được trả lương cao hơn so với mức lương theo giờ thông thường. Không được phép trừ lương như một biện pháp kỷ luật. Trong mỗi kỳ trả lương, người lao động phải được cung cấp một bảng kê khai tiền lương kịp thời, dễ hiểu và có đầy đủ thông tin để xác minh mức lương chính xác cho công việc đã thực hiện. Mọi hoạt động sử dụng lao động tạm thời, điều động và thuê ngoài đều phải nằm trong giới hạn của luật pháp địa phương.

 5. Không phân biệt đối xử/Không quấy rối/Đối xử nhân đạo

  Kingston cam kết duy trì một môi trường làm việc không có quấy rối và phân biệt đối xử bất hợp pháp. Không được đối xử thô bạo hoặc vô nhân đạo với người lao động, bao gồm bạo lực, bạo lực dựa trên giới tính, quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục, trừng phạt thân thể, cưỡng bức tinh thần hoặc thể chất, bắt nạt, làm nhục nơi công cộng, lạm dụng bằng lời nói hoặc đe dọa sẽ thực hiện bất kì hành vi nào kể trên. Các công ty không được có hành vi phân biệt đối xử hoặc quấy rối dựa trên chủng tộc, màu da, tuổi tác, giới tính, xu hướng tính dục, cách thể hiện giới hoặc bản dạng giới, dân tộc hoặc nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tình trạng mang thai, tôn giáo, đảng phái chính trị, thành viên công đoàn, tình trạng cựu chiến binh được hưởng trợ cấp, thông tin di truyền được bảo vệ hoặc tình trạng hôn nhân trong thực tiễn tuyển dụng và việc làm như tiền lương, thăng chức, khen thưởng và khả năng tiếp cận các chương trình đào tạo. Các chính sách và quy trình kỷ luật nhằm hỗ trợ tuân thủ các yêu cầu này phải được quy định và thông báo rõ ràng cho người lao động. Người lao động phải được tạo điều kiện hợp lý để thực hành tôn giáo và đáp ứng nhu cầu do khuyết tật. Ngoài ra, người lao động hoặc người lao động tiềm năng không phải tiến hành khám sức khỏe hoặc xét nghiệm y tế, kể cả khám thai hoặc kiểm tra trinh tiết, mà có thể dẫn đến việc người lao động bị đối xử bất công dựa trên kết quả xét nghiệm. Quy định này được soạn thảo dựa trên Công ước về chống phân biệt đối xử (trong việc làm và nghề nghiệp) (Số 111) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

 6. Quyền tự do tham gia hiệp hội và thương lượng tập thể

  Giao tiếp cởi mở và sự tham gia trực tiếp giữa người lao động và ban lãnh đạo là những cách hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc và vấn đề về lương thưởng. Người lao động và/hoặc đại diện của họ được trao đổi cởi mở và chia sẻ các ý kiến và lo ngại với cấp quản lý về điều kiện làm việc và thực tiễn quản lý mà không sợ bị phân biệt đối xử, trả thù, đe dọa hoặc quấy rối. Căn cứ vào những nguyên tắc này, Kingston tôn trọng quyền của tất cả người lao động được thành lập và tham gia vào các tổ chức công đoàn do họ tự lựa chọn, được thương lượng tập thể và tham gia hội họp một cách hòa bình, cũng như tôn trọng quyền từ chối tham gia các hoạt động đó của người lao động. Tại những nơi mà luật pháp và quy định hiện hành hạn chế quyền tự do tham gia hiệp hội và thương lượng tập thể, người lao động được phép bầu cử và tham gia vào các hình thức đại diện hợp pháp khác cho họ.

B. SỨC KHỎE và AN TOÀN

Kingston hiểu rằng ngoài giúp giảm thiểu thương tật và bệnh tật liên quan đến công việc, một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn còn thúc đẩy chất lượng sản phẩm và dịch vụ, sự ổn định của hoạt động sản xuất, cũng như tỷ lệ gắn bó và tinh thần làm việc của người lao động. Kingston cũng ghi nhận rằng ý kiến đóng góp từ người lao động và việc đào tạo liên tục đóng vai rất quan trọng trong việc xác định và giải quyết các vấn đề về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Các hệ thống quản lý được công nhận, như ISO 45001 và Hướng dẫn về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp ILO, đã được tham khảo để soạn thảo Bộ quy tắc này và có thể là những nguồn thông tin bổ sung hữu ích.

Các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn bao gồm:

 1. An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

  Nguy cơ người lao động tiếp xúc với rủi ro về sức khỏe và an toàn (ví dụ như hóa chất, điện và các nguồn năng lượng khác, hỏa hoạn, phương tiện và nguy cơ té ngã) cần được xác định và đánh giá, và giảm thiểu bằng cách sử dụng Hệ thống phân cấp kiểm soát. Trong trường hợp không thể kiểm soát thích hợp các mối nguy hiểm bằng các biện pháp này, người lao động phải được cung cấp các thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp và trong điều kiện tốt, cùng các tài liệu giáo dục về các rủi ro mà họ phải đối mặt liên quan đến các mối nguy hiểm này. Cần thực hiện các biện pháp thích ứng theo giới, chẳng hạn như không để phụ nữ mang thai và bà mẹ đang cho con bú làm việc trong điều kiện nguy hiểm cho họ hoặc con của họ, đồng thời cung cấp chỗ ở phù hợp cho các bà mẹ đang cho con bú.

 2. Chuẩn bị ứng phó khẩn cấp

  Đối với các tình huống và sự kiện khẩn cấp tiềm ẩn, cần phải tiến hành xác định, đánh giá và có hành động giảm thiểu tác động thông qua các kế hoạch và quy trình ứng phó khẩn cấp, bao gồm: báo cáo khẩn cấp, quy trình thông báo và sơ tán người lao động, đào tạo và diễn tập cho người lao động. Diễn tập tình huống khẩn cấp phải được thực hiện ít nhất một năm một lần hoặc theo quy định của luật pháp địa phương, tùy theo quy định nào nghiêm ngặt hơn. Ngoài ra, kế hoạch ứng phó khẩn cấp phải bao gồm thiết bị phát hiện và dập lửa thích hợp, lối ra thông thoáng và không bị cản trở, các phương tiện thoát hiểm đầy đủ và có kế hoạch phục hồi.  Các kế hoạch và quy trình như vậy cần tập trung giảm thiểu tổn hại đến tính mạng, môi trường và tài sản.

 3. Thương tật và bệnh tật nghề nghiệp

  Cần thiết lập sẵn quy trình và hệ thống để phòng ngừa, quản lý, theo dõi và báo cáo thương tật và bệnh nghề nghiệp, bao gồm các điều khoản để: khuyến khích người lao động báo cáo; phân loại, ghi chép các trường hợp thương tật và bệnh tật; cung cấp điều trị y tế cần thiết; điều tra các vụ việc và thực hiện các hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân sự cố và tạo điều kiện cho người lao động trở lại làm việc. Người lao động được phép tự mình thoát khỏi nguy hiểm cận kề và không quay lại làm việc cho đến khi tình hình được cải thiện, mà không phải lo sợ bị trả đũa.

 4. Vệ sinh trong sản xuất công nghiệp

  Khả năng người lao động phải tiếp xúc với các tác nhân hóa học, sinh học và vật lý phải được xác định, đánh giá và kiểm soát theo Hệ thống phân cấp kiểm soát. Nếu xác định được bất kỳ mối nguy tiềm ẩn nào, Kingston sẽ tìm các cơ hội để loại bỏ và/hoặc giảm bớt mối nguy tiềm ẩn đó. Nếu việc loại bỏ hoặc giảm bớt mối nguy là không khả thi, các mối nguy tiềm ẩn phải được kiểm soát thông qua các biện pháp thiết kế, kỹ thuật và kiểm soát hành chính phù hợp. Khi không thể kiểm soát thỏa đáng các mối nguy bằng các biện pháp đó, người lao động phải được cung cấp và sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, được bảo dưỡng tốt và miễn phí. Cần cung cấp cho người lao động môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Môi trường làm việc này cần được duy trì thông qua việc giám sát sức khỏe của người lao động và môi trường làm việc một cách liên tục và có hệ thống. Cần thực hiện giám sát sức khỏe nghề nghiệp để đánh giá thường xuyên xem liệu sức khỏe của người lao động có bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nguy hại trong môi trường làm việc hay không. Cần triển khai các chương trình bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp một cách liên tục và bao gồm tài liệu giáo dục về những rủi ro tiềm ẩn khi người lao động tiếp xúc với các yếu tố nguy hại tại nơi làm việc.

 5. Công việc nặng về thể chất

  Cần xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy khi người lao động phải thực hiện các công việc nặng về thể chất, bao gồm xử lý vật liệu thủ công, nâng hạ vật nặng hoặc nâng hạ liên tục, đứng lâu và các công việc lắp ráp có tính lặp lại cao hoặc phải dùng nhiều sức.

 6. Bảo vệ máy móc

  Các rủi ro về an toàn trong hoạt động sản xuất và máy móc khác phải được đánh giá. Các bộ phận bảo vệ vật lý, khóa liên động và rào chắn phải được cung cấp và bảo dưỡng thích hợp ở những máy móc có nguy cơ gây thương tật cho người lao động.

 7. Vệ sinh, thực phẩm và nhà ở

  Người lao động phải luôn được tiếp cận những khu vực nhà vệ sinh sạch sẽ, nguồn nước uống được và các thiết bị hợp vệ sinh để chuẩn bị, bảo quản thực phẩm và ăn uống. Khu ký túc xá công nhân do Kingston hoặc đại lý lao động cung cấp phải được duy trì trong tình trạng sạch sẽ và an toàn, có lối thoát hiểm khẩn cấp thích hợp, nước nóng để tắm bồn và tắm vòi sen, hệ thống ánh sáng, sưởi ấm và thông gió đầy đủ, không gian riêng tư và an toàn để cất giữ vật dụng cá nhân và có giá trị, cũng như không gian cá nhân hợp lý cùng các đặc quyền ra vào hợp lý.

 8. Cung cấp thông tin về sức khỏe và an toàn

  Kingston cung cấp cho người lao động những thông tin phù hợp về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc, đồng thời đào tạo bằng ngôn ngữ của người lao động hoặc bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được về tất cả các mối nguy hiểm tại nơi làm việc mà người lao động phải tiếp xúc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro về cơ học, điện, hóa chất, hỏa hoạn và vật lý. Thông tin liên quan đến sức khỏe và an toàn phải được niêm yết rõ ràng trong cơ sở hoặc được đặt ở vị trí mà người lao động có thể nhận biết và tiếp cận được. Mọi cá nhân người lao động cần phải được đào tạo trước khi bắt đầu công việc và thường xuyên về sau. Cần khuyến khích người lao động báo cáo khi có mối lo ngại về an toàn và sức khỏe mà không bị trả đũa.

C. Môi trường

Kingston hiểu rằng trách nhiệm môi trường là một phần không thể thiếu để sản xuất nên các sản phẩm tầm cỡ thế giới. Chúng tôi cũng tiến hành xác định các tác động lên môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong các hoạt động sản xuất của chúng tôi, đồng thời bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân.

Các tiêu chuẩn về môi trường bao gồm:

 1. Giấy phép và báo cáo về môi trường

  Phải xin, duy trì và cập nhật tất cả các giấy phép (ví dụ: giám sát xả thải), phê duyệt và đăng ký bắt buộc về môi trường, đồng thời tuân thủ yêu cầu về hoạt động và báo cáo của các loại giấy tờ này.

 2. Ngăn ngừa ô nhiễm và bảo tồn tài nguyên

  Hoạt động phát thải, xả thải các chất ô nhiễm và phát sinh chất thải phải được giảm thiểu hoặc loại bỏ tại nguồn hoặc bằng các biện pháp như bổ sung thiết bị kiểm soát ô nhiễm; sửa đổi quy trình sản xuất, bảo trì và quản lý cơ sở vật chất hoặc các biện pháp khác. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm nước, nhiên liệu hóa thạch, khoáng sản và lâm sản nguyên sinh, phải được bảo tồn hoặc sử dụng theo các phương pháp như sửa đổi quy trình sản xuất, bảo trì và quản lý cơ sở vật chất, thay thế vật liệu, tái sử dụng, bảo tồn, tái chế hoặc các biện pháp khác.

 3. Các chất độc hại

  Hóa chất, chất thải và các vật liệu khác gây nguy hại cho con người và môi trường phải được xác định, dán nhãn và quản lý để đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý, vận chuyển, lưu trữ, sử dụng, tái chế hoặc tái sử dụng và thải bỏ. Dữ liệu về chất thải nguy hại cần được theo dõi và ghi chép.

 4. Rác thải rắn

  Kingston triển khai một phương pháp có hệ thống nhằm xác định, quản lý, cắt giảm, thải bỏ có trách nhiệm hoặc tái chế chất thải rắn (không độc hại).

 5. Khí thải

  Đối với khí thải chứa các hóa chất hữu cơ dễ bay hơi, sol khí, chất ăn mòn, hạt, chất làm suy giảm tầng ô-zôn và các sản phẩm phụ của quá trình đốt cháy phát sinh từ các hoạt động, thì phải xác định đặc tính của các khí thải đó, thường xuyên theo dõi, kiểm soát và xử lý theo yêu cầu trước khi xả thải. Các chất làm suy giảm tầng ô-zôn phải được quản lý hiệu quả theo Nghị định thư Montreal và các quy định hiện hành. Kingston thường xuyên giám sát hiệu quả của các hệ thống kiểm soát khí thải của mình.

 6. Hạn chế về nguyên vật liệu

  Kingston tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành và yêu cầu của khách hàng về việc cấm hoặc hạn chế các chất cụ thể trong sản phẩm và sản xuất, bao gồm việc dán các nhãn tái chế và thải bỏ.

 7. Quản lý nguồn nước

  Kingston thực hiện một chương trình quản lý nguồn nước, trong đó triển khai hoạt động ghi chép, mô tả và giám sát các nguồn nước cùng việc sử dụng và xả thải; tìm kiếm cơ hội để bảo tồn nguồn nước và kiểm soát các kênh ô nhiễm. Tất cả nước thải phải được xác định đặc điểm, giám sát, kiểm soát và xử lý theo yêu cầu trước khi xả hoặc thải bỏ. Kingston thường xuyên giám sát hoạt động của các hệ thống xử lý và cô lập nước thải của mình để đảm bảo hiệu suất tối ưu và tuân thủ quy định.

 8. Tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính

  Kingston thiết lập và báo cáo theo mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính triệt để áp dụng trên toàn công ty. Hoạt động tiêu thụ năng lượng và tất cả các hoạt động phát thải khí nhà kính thuộc Phạm vi 1, 2 và những hạng mục trọng yếu thuộc Phạm vi 3 phải được theo dõi, ghi chép và báo cáo công khai. Chúng tôi tìm kiếm các phương pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng cũng như phát thải khí nhà kính.

D. Đạo đức

Để đáp ứng trách nhiệm xã hội và đạt được thành công trên thị trường, Kingston và các bên đại diện của chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất bao gồm:

 1. Kinh doanh liêm chính

  Các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính phải được duy trì trong tất cả các hoạt động kinh doanh. Kingston có chính sách không khoan nhượng nhằm nghiêm cấm bất kỳ và tất cả các hình thức hối lộ, tham nhũng, tống tiền và biển thủ.

 2. Không chiếm đoạt lợi thế không chính đáng

  Không được hứa hẹn, đề nghị, ủy quyền, trao hoặc nhận hối lộ hoặc các phương tiện khác để đạt được lợi thế không chính đáng hoặc không đúng đắn. Quy định này cũng nghiêm cấm việc hứa hẹn, đề nghị, ủy quyền, trao hoặc nhận bất cứ thứ gì có giá trị, dù là trực tiếp hay gián tiếp thông qua một bên thứ ba, để đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh, điều khiển hoạt động kinh doanh có lợi cho bất kỳ người nào hoặc đạt được lợi thế không chính đáng. Các quy trình giám sát, lưu hồ sơ và thực thi phải được thực hiện để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

 3. Tiết lộ thông tin

  Tất cả các giao dịch kinh doanh phải được thực hiện một cách minh bạch và phản ánh chính xác trên sổ sách và hồ sơ kinh doanh của Kingston. Thông tin liên quan đến nhân công của Kingston, sức khỏe và an toàn, quy trình hoạt động vì môi trường, hoạt động kinh doanh, cơ cấu, tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động phải được tiết lộ theo các quy định và thông lệ ngành hiện hành. Không chấp nhận việc làm sai lệch hồ sơ hoặc trình bày sai các điều kiện hoặc thực tiễn trong chuỗi cung ứng.

 4. Quyền sở hữu trí tuệ

  Quyền sở hữu trí tuệ phải được tôn trọng, công nghệ và bí quyết phải được chuyển giao theo cách thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thông tin của khách hàng và nhà cung cấp phải được bảo vệ.

 5. Kinh doanh, quảng cáo và cạnh tranh công bằng

  Các tiêu chuẩn về kinh doanh, quảng cáo và cạnh tranh công bằng phải được duy trì.

 6. Bảo vệ danh tính và không trả đũa

  Cần duy trì các chương trình đảm bảo tính bí mật, ẩn danh và bảo vệ những nhà cung cấp và nhân viên đứng ra tố giác, trừ khi bị ngăn cấm theo quy định của pháp luật. Các nhà cung cấp cần thông báo rõ ràng về quy trình báo cáo để nhân viên có thể nêu lên bất kỳ mối lo ngại nào mà không sợ bị trả thù.

  Nhân viên của Kingston và nhân viên thuộc phía nhà cung cấp của Kingston có thể gửi báo cáo bí mật về các hành vi vi phạm đạo đức tiềm ẩn, các mối lo ngại và khiếu nại giữa nhân viên của nhà cung cấp và Kingston thông qua các phương thức sau:

  Địa chỉ gửi thư 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708
  Địa chỉ email [email protected]
 7. Tìm kiếm nguồn cung khoáng sản có trách nhiệm

  Kingston áp dụng một chính sách và thực hiện thẩm định chi tiết về nguồn nguyên liệu và Chuỗi hành trình sản phẩm đối với tantali, thiếc, vonfram, vàng và coban trong các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất để đảm bảo một cách hợp lý rằng các nguyên liệu có nguồn gốc phù hợp với Hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) về Chuỗi cung ứng khoáng sản có trách nhiệm từ các Khu vực có rủi ro cao và bị xung đột ảnh hưởng hoặc khuôn khổ thẩm định chi tiết tương đương và được công nhận.

 8. Quyền riêng tư

  Kingston cam kết đáp ứng những kỳ vọng hợp lý về quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của tất cả những người mà chúng tôi tương tác trong kinh doanh, bao gồm nhà cung cấp, khách hàng, người tiêu dùng và nhân viên. Kingston tuân thủ luật riêng tư và bảo mật thông tin và các yêu cầu theo quy định khi thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ, xử lý, truyền và chia sẻ.

E. Hệ thống quản lý

Các nhà cung cấp cần áp dụng hoặc thiết lập một hệ thống quản lý có phạm vi tương quan với nội dung của Bộ quy tắc này. Hệ thống quản lý này được thiết kế nhằm đảm bảo: (a) tuân thủ luật, quy định hiện hành và các yêu cầu của khách hàng liên quan đến hoạt động và sản phẩm của Nhà cung cấp; (b) tuân thủ Bộ quy tắc này; và (c) xác định và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động liên quan đến Bộ quy tắc này. Hệ thống cũng cần tạo điều kiện để tải tiến liên tục.

Hệ thống quản lý này bao gồm các yếu tố sau:

 1. Cam kết của công ty

  Tuyên bố chính sách về nhân quyền, sức khỏe và an toàn, môi trường và đạo đức đã được ban hành, khẳng định cam kết của Kingston về thực hiện thẩm định cẩn trọng và cải tiến liên tục. Tuyên bố này được ban lãnh đạo cấp cao thông qua. Các tuyên bố trong chính sách được công khai và truyền đạt đến người lao động bằng ngôn ngữ dễ hiểu thông qua các kênh dễ tiếp cận.

 2. Trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của cấp quản lý

  Kingston xác định rõ (các) giám đốc điều hành cấp cao và (các) đại diện của công ty chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện các hệ thống quản lý và các chương trình liên quan. Các quản lý cấp cao chịu trách nhiệm xem xét tình trạng của hệ thống quản lý một cách thường xuyên.

 3. Yêu cầu pháp lý và yêu cầu của khách hàng.

  Một quy trình để xác định, giám sát và hiểu các luật, quy định hiện hành và các yêu cầu của khách hàng, bao gồm các yêu cầu của Bộ quy tắc này.

 4. Đánh giá và quản lý rủi ro

  Một quy trình để xác định các rủi ro về tuân thủ pháp luật, môi trường, sức khỏe và an toàn, thực hành lao động và đạo đức, bao gồm rủi ro về tác động nghiêm trọng đến nhân quyền và môi trường, liên quan đến hoạt động của Kingston. Xác định tầm quan trọng tương đối của từng rủi ro và thực hiện các biện pháp kiểm soát thích hợp bằng vật lý và quy trình để kiểm soát các rủi ro đã xác định và đảm bảo tuân thủ các quy định.

 5. Mục tiêu cải tiến

  Các mục tiêu và chỉ tiêu hoạt động cùng kế hoạch thực hiện, được soạn bằng văn bản, nhằm cải thiện hoạt động xã hội, môi trường, sức khỏe và an toàn của Kingston, bao gồm đánh giá định kỳ về hiệu quả của chúng tôi trong việc đạt được các mục tiêu đó.

 6. Đào tạo

  Chương trình đào tạo cho các nhà quản lý và người lao động để họ biết cách triển khai các chính sách, thủ tục và mục tiêu cải tiến của Kingston, cũng như để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.

 7. Cung cấp thông tin

  Quy trình truyền đạt thông tin rõ ràng và chính xác về các chính sách, thực hành, kỳ vọng và hiệu quả hoạt động của Kingston cho người lao động, nhà cung cấp và khách hàng.

 8. Sự tham gia của người lao động/bên liên quan và khả năng tiếp cận biện pháp khắc phục

  Quy trình giao tiếp hai chiều liên tục với người lao động, đại diện của họ và các bên liên quan khác khi thích hợp hoặc cần thiết. Quá trình này sẽ nhằm mục tiêu thu thập phản hồi về các hoạt động thực tiễn và điều kiện được đề cập trong Bộ quy tắc này và thúc đẩy cải tiến liên tục. Người lao động phải được tạo môi trường an toàn để khiếu nại và phản hồi mà không sợ bị trả đũa hoặc trả thù.

 9. Kiểm tra và đánh giá

  Quy trình tự đánh giá định kỳ để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định, nội dung của Bộ quy tắc này và các yêu cầu theo hợp đồng của khách hàng liên quan đến trách nhiệm xã hội và môi trường.

 10. Quy trình thực hiện hành động khắc phục

  Một quy trình nhằm kịp thời khắc phục các thiếu sót được xác định thông qua hoạt động đánh giá, kiểm tra, điều tra và xem xét của nội bộ hoặc bên ngoài.

 11. Tài liệu và hồ sơ

  Tạo lập và duy trì các tài liệu và hồ sơ để đảm bảo tuân thủ quy định và phù hợp với các yêu cầu của công ty, đồng thời duy trì tính bảo mật thích hợp để bảo vệ quyền riêng tư.

 12. Trách nhiệm của nhà cung cấp

  Một quy trình để thông báo về các yêu cầu của Bộ quy tắc và giám sát sự tuân thủ của nhà cung cấp.