Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Chính sách bảo hành giới hạn của Kingston

Dưới đây là thông tin đầy đủ về chế độ bảo hành của Kingston. Bạn có thể chuyển ngay đến phần bạn muốn nhanh hơn bằng cách chọn chủ đề bạn cần từ danh sách dưới đây:

Kingston bảo đảm với khách hàng là người dùng cuối ban đầu rằng sản phẩm của công ty không có khiếm khuyết về vật liệu và tay nghề theo các điều khoản và điều kiện nêu ra ở đây. Theo các điều kiện và giới hạn được quy định dưới đây, Kingston sẽ, tùy trường hợp, sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm được chứng minh là bị lỗi do kỹ thuật sản xuất hoặc vật liệu không phù hợp. Các bộ phận được sửa chữa hoặc các sản phẩm thay thế sẽ được Kingston cung cấp trên cơ sở trao đổi và sẽ là sản phẩm mới hoặc được chứng nhận lại. Tất cả các sản phẩm được chứng nhận lại đều đã được thử nghiệm để bảo đảm rằng chúng có chức năng tương tự như sản phẩm mới. Nếu Kingston không thể sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm, Kingston sẽ hoàn tiền có giá trị thấp hơn một trong hai giá trị sau: giá trị hiện tại của sản phẩm tại thời điểm yêu cầu bảo hành hoặc giá mua. Bạn phải cung cấp chứng từ mua hàng thể hiện ngày tháng và nơi mua hàng ban đầu cũng như mô tả và giá sản phẩm.

Bảo hành giới hạn này không bao gồm bất kỳ hư hại nào đối với sản phẩm do (a) lắp đặt không đúng, tai nạn, lạm dụng, sử dụng sai, thiên tai, nguồn điện không đủ hoặc quá mạnh, điều kiện cơ học hoặc môi trường bất thường; (b) hư hại về mặt thẩm mỹ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vết trầy xước, móp méo và nứt vỡ trên màn hình cảm ứng hoặc vỏ; hoặc (c) tháo dỡ, sửa chữa hoặc sửa đổi trái phép. Không áp dụng bảo hành giới hạn này trong trường hợp: (i) sản phẩm không được sử dụng theo các hướng dẫn đi kèm, hoặc (ii) sản phẩm không được sử dụng đúng với chức năng vốn có.

Bảo hành giới hạn này cũng không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào, mà thông tin nhận dạng ban đầu về sản phẩm đó đã bị thay đổi, tẩy, xóa, không được xử lý hoặc đóng gói đúng cách, đã được bán như đồ cũ hoặc đã được bán lại trái với các quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ và bất kỳ quy định xuất khẩu áp dụng nào khác.

Đối với ổ IronKey™, người dùng có thể xem thông tin về tính tương thích ở thông tin kỹ thuật sản phẩm đăng trên trang www.kingston.com. Kingston không đảm bảo rằng phần mềm IronKey™ sẽ tương thích với những thay đổi hoặc nâng cấp hệ điều hành hoặc phần cứng trong tương lai.

Bảo hành giới hạn này chỉ bao gồm sửa chữa, thay thế, hoàn tiền hoặc cho nợ đối với các sản phẩm Kingston bị lỗi như quy định ở trên. Kingston không chịu trách nhiệm và không đền bù theo bảo hành đối với bất kỳ loại thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ việc mất, hư hại hay sai lệch nội dung hoặc dữ liệu, hay bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc xác định nguyên nhân gây ra các vấn đề hệ thống hay gỡ bỏ, bảo dưỡng hoặc cài đặt các sản phẩm của Kingston. Bảo hành này không bao gồm phần mềm của bên thứ ba, thiết bị được kết nối hoặc dữ liệu được lưu trữ. Do đó, Kingston không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại thực tế hoặc hậu quả nào có thể được quy cho phần mềm của bên thứ ba, thiết bị kết nối hay dữ liệu được lưu trữ. Trong trường hợp khiếu nại, trách nhiệm duy nhất và tối đa của Kingston sẽ là sửa chữa và thay thế phần cứng hoặc hoàn lại tiền do Kingston tự quyết định.

Thời hạn bảo hành

Bảo hành trọn đời sản phẩm:**

Các sản phẩm Kingston sau đây được áp dụng chế độ bảo hành trọn đời.

Các mô-đun bộ nhớ bao gồm:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Bộ nhớ bán lẻ
 • Bộ nhớ dành riêng cho hệ thống của Kingston

Thẻ nhớ flash bao gồm:

 • Bảo mật số
 • Secure Digital HC và XC không bao gồm thẻ Industrial Temp & Endurance
 • CompactFlash (Thẻ nhớ CF)
 • MultiMediaCard (Thẻ nhớ đa phương tiện)
 • SmartMedia
 • Bộ chuyển đổi flash

Bảo hành 5 năm:

Các sản phẩm Kingston sau đây được bảo hành trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày khách hàng là người dùng cuối ban đầu mua sản phẩm:

 • Ổ USB DataTraveler® (không bao gồm DataTraveler 2000)
 • DRAM máy khách dạng Design-In (để thiết kế cho máy) (“CBD”)
 • Ổ IronKey™ (Ngoại trừ IKVP80ES, IKKP200, IKKP200C, IKD500SM)
 • Thẻ microSD Industrial Temp (SDCIT).

Bảo hành SSD 5 năm có điều kiện:

Các sản phẩm Kingston sau đây được áp dụng chế độ bảo hành này, tùy theo sự kiện nào sau đây xảy ra trước: (i) năm (5) năm kể từ ngày khách hàng là người dùng cuối ban đầu mua sản phẩm; (ii) khi mức sử dụng của một ổ SSD SATA được đo bởi thuộc tính SMART 231 của Kingston, có tên là “Chỉ số hao mòn SSD”, đạt đến giá trị bình thường hóa là một (1) như thể hiện bởi phần mềm SSD Manager của Kingston (“KSM”), hoặc (iii) khi mức sử dụng của một SSD NVME được thể hiện bởi thuộc tính Tình trạng “Tỷ lệ phần trăm sử dụng” của Kingston đạt hoặc vượt giá trị bình thường hóa là một trăm (100) như thể hiện bởi KSM.

Thông tin kỹ thuật có nêu rõ về KSM cho sản phẩm. Bạn cũng có thể tìm thấy KSM cho sản phẩm trên trang web của Kingston tại kingston.com/SSDmanager. Đối với SSD SATA, sản phẩm mới, chưa sử dụng có độ hao mòn là một trăm (100) và sản phẩm đã đạt đến giới hạn bảo hành sẽ có độ hao mòn là một (1) Đối với SSD NVMe, sản phẩm mới, chưa sử dụng sẽ có Tỷ lệ phần trăm sử dụng là không (0), còn sản phẩm đã đạt đến giới hạn bảo hành sẽ có Tỷ lệ phần trăm sử dụng lớn hơn hoặc bằng một trăm (100).

Vui lòng tham khảo bảng Bảo hành SSD sau để biết thông tin bảo hành cho từng sản phẩm cụ thể:

Bảng Bảo hành 5 năm có điều kiện (SSD SATA)
Dòng ổMã sản phẩm
DC600M SEDC600Mxxx
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
Bảng Bảo hành 5 năm có điều kiện (SSD NVME)
Dòng ổMã sản phẩm
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BM8xxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
Bảng Bảo hành 5 năm có điều kiện (SSD dễ mang theo )
Dòng ổMã sản phẩm
XS2000 SXS2000xxxx
XS1000 SXS1000xxx

Bảo hành 3 năm:

Các sản phẩm Kingston sau đây được bảo hành trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày khách hàng là người dùng cuối ban đầu mua sản phẩm:

 • Ổ SSD ngoài IronKey™ Vault Privacy 80 (IKVP80ES), Keypad 200 (IKKP200), Keypad 200C (IKKP200C)
 • Thẻ microSD độ bền cao (SDCE)
 • Thẻ công nghiệp (SDCIT2, SDIT)
 • DataTraveler® microDuo3 G2 (DTDUO3G2) và các ổ SSD chọn lọc như được liệt kê trong bảng sau
Bảng Bảo hành 3 năm (SSD SATA)
HyperX Savage SHSS37Axxx

Bảo hành SSD 3 năm có điều kiện:

Các sản phẩm Kingston sau đây được áp dụng chế độ bảo hành này, tùy theo sự kiện nào sau đây xảy ra trước: (i) 3 năm kể từ ngày khách hàng là người dùng cuối ban đầu mua sản phẩm; (ii) khi mức sử dụng của một ổ SSD SATA được đo bởi thuộc tính SMART 231 của Kingston, có tên là “Chỉ số hao mòn SSD”, đạt đến giá trị bình thường hóa là một (1) như thể hiện bởi phần mềm Kingston SSD Manager (“KSM”); hoặc (iii) khi mức sử dụng của một SSD NVME được đo bởi thuộc tính Tình trạng “Tỷ lệ phần trăm sử dụng” của Kingston đạt hoặc vượt giá trị bình thường hóa là một trăm (100) như thể hiện bởi KSM.

Thông tin kỹ thuật có nêu rõ về KSM cho sản phẩm cụ thể. Bạn cũng có thể tìm thấy KSM cho sản phẩm trên trang web của Kingston tại kingston.com/SSDmanager. Đối với SSD SATA, sản phẩm mới chưa sử dụng có độ hao mòn là một trăm (100), còn sản phẩm đã đạt đến giới hạn bảo hành sẽ có độ hao mòn là một (1). Đối với SSD NVMe, sản phẩm mới, chưa sử dụng sẽ hiển thị Tỷ lệ phần trăm sử dụng là không(0), còn sản phẩm đã đạt giới hạn bảo hành sẽ hiển thị Tỷ lệ phần trăm sử dụng lớn hơn hoặc bằng một trăm (100).

Vui lòng tham khảo Bảng Bảo hành SSD sau để biết thông tin bảo hành cho từng sản phẩm cụ thể:

Bảng Bảo hành 3 năm có điều kiện (SSD SATA)
Dòng ổMã sản phẩm
A400 SA400S37xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Bảng Bảo hành 3 năm có điều kiện (SSD NVMe)
NV1 SNVSxxx
NV2 SNV2xxx

Bảo hành 2 năm:

Các sản phẩm Kingston sau đây được bảo hành trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày khách hàng là người dùng cuối ban đầu mua sản phẩm:

 • IronKey™ D500SM
 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Không dây - Thế hệ 3
 • MobileLite® Không dây - Thế hệ 2
 • Đầu đọc MobileLite®
 • Đầu đọc microSD
 • Nucleum
 • Trạm điều khiển Workflow và Đầu đọc Workflow
 • Các sản phẩm thuộc Chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston. Các sản phẩm thuộc Chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston chỉ giới hạn trong phương thức tín dụng hoặc hoàn lại tiền trong thời gian bảo hành 2 năm. Trong một số trường hợp, Kingston có thể tùy ý lựa chọn thay thế các sản phẩm lỗi trong Chương trình thiết kế theo đơn đặt hàng của Kingston bằng các sản phẩm có chức năng tương đương.

Bảo hành 1 năm:

Các sản phẩm Kingston sau đây được bảo hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày khách hàng là người dùng cuối ban đầu mua sản phẩm:

 • MobileLite® Không dây - Thế hệ 1
 • Bộ phụ kiện DataTraveler®
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • Đầu đọc SD/MMC
 • Thẻ microSDHC Bali Class 10 USH-1

Trong trường hợp một sản phẩm không còn được sản xuất, Kingston, tuỳ theo quyết định của mình, sẽ sửa chữa sản phẩm, đề nghị thay thế bằng một sản phẩm tương đương hoặc hoàn lại một số tiền thấp hơn giá tiền lúc mua hoặc giá trị hiện tại của sản phẩm.

Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ tiếp tục nhận được chế độ bảo hành giới hạn này trong khoảng thời gian còn lại của thời hạn bảo hành ban đầu hoặc chín mươi (90) ngày, tuỳ theo thời hạn nào dài hơn.

Bảo hành giới hạn này chỉ áp dụng cho khách hàng là người dùng cuối ban đầu và phải tuân thủ các điều kiện và yêu cầu được mô tả trong tài liệu này. Bảo hành giới hạn này không được chuyển nhượng. Các sản phẩm khi mua là một phần của một bộ sản phẩm chỉ được bảo hành khi khách hàng trả lại toàn bộ bộ sản phẩm.

Hỗ trợ kỹ thuật miễn phíi

Nếu bạn gặp khó khăn trong khi lắp đặt hoặc sử dụng sau đó sản phẩm của Kingston, bạn có thể liên hệ với phòng Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston trước khi bảo dưỡng hệ thống của bạn.

Để nhận được hỗ trợ qua Internet, truy cập kingston.com/support.

Kingston còn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bằng tiếng Anh miễn phí cho các khách hàng trên toàn thế giới.

Hoa Kỳ và Canada:

Có thể liên lạc trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston tại Mỹ và Canada bằng cách gọi miễn phí đến số: +1 (800) 435-0640.

Châu Mỹ Latinh:

Để liên hệ bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kingston tại Châu Mỹ Latinh, vui lòng truy cập kingston.com/support.

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:

Để được Hỗ trợ kỹ thuật của Kingston tại Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (ngoại trừ các quốc gia được liệt kê ở nơi khác), vui lòng truy cập kingston.com/support

Châu Á:

Để được Hỗ trợ kỹ thuật ở Châu Á, vui lòng truy cập: kingston.com/support

Nga, Belarus:

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật của Kingston tại Nga:[email protected]

Ukraine:

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật Kingston tại Ukraine: [email protected]

Các quốc gia Trung Á và Caucasus, Moldova:

Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật Kingston cho các quốc gia thuộc CIS: [email protected]

“Yêu cầu và thủ tục yêu cầu bảo hành”

Để nhận được dịch vụ bảo hành, bạn có thể trả lại sản phẩm lỗi đến nơi bạn mua lúc đầu, hoặc đại lý hoặc nhà phân phối được Kingston ủy quyền nơi bạn đã mua sản phẩm Kingston. Vui lòng xác nhận các điều khoản về chính sách trả hàng trước khi trả lại sản phẩm. Thông thường, bạn phải cung cấp thông tin nhận dạng sản phẩm, bao gồm số hiệu mẫu và số sêri (nếu có) kèm mô tả chi tiết vấn đề bạn đang gặp phải. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng mua hàng. Tất cả các linh kiện và sản phẩm trả lại, nếu được thay thế hoặc hoàn tiền, sẽ trở thành tài sản của Kingston khi công ty nhận được. Sản phẩm được sửa chữa hoặc thay thế sẽ được vận chuyển với chi phí của Kingston. Theo mức độ được các luật liên quan cho phép, các sản phẩm không được nhập khẩu hoặc bán qua các đại lý hoặc nhà phân phối ủy quyền của Kingston sẽ không được hưởng chế độ bảo hành này. Điều này là nhằm bảo đảm chứng nhận chất lượng. Vui lòng liên hệ đại lý nơi bạn đã mua những sản phẩm như vậy để biết chế độ bảo hành khả dụng.

Hoa Kỳ:

Tại Hoa Kỳ, bạn có thể được bảo hành trực tiếp từ trung tâm dịch vụ của Kingston sau khi nhận số RMA (Uỷ quyền hàng hoá bị gửi trả) từ Kingston trước tiên. Lấy số RMA bằng cách vào trang kingston.com/support hoặc bằng cách gọi cho Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của Kingston theo số +1 (714) 438-1810, hoặc +1 (800) 337-3719. Để trả lại sản phẩm bộ nhớ ValueRAM, vui lòng liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật theo số +1 (800) 435-0640 để nhận dịch vụ và hỗ trợ về RMA.

Sau khi nhận được số RMA từ Kingston, trong vòng ba mươi (30) ngày, bạn phải gửi sản phẩm đến bộ phận Dịch vụ khách hàng của Kingston Technology Company, Inc. ở 17665-A đường Newhope, Fountain Valley, CA 92708, Hoa Kỳ. Bạn sẽ phải chịu chi phí bảo hiểm và vận chuyển sản phẩm trả lại. Cần đóng gói sản phẩm vận chuyển tới trung tâm dịch vụ theo cách phù hợp để tránh bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển. Cần ghi rõ số RMA của Kingston bên ngoài gói hàng. Nếu bạn không hiển thị số RMA ở bên ngoài gói hàng, Kingston sẽ trả lại bạn gói hàng chưa mở.

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi:

Tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi, nếu bạn không được bảo hành từ nơi mua ban đầu của mình hay từ đại lý hoặc nhà phân phối được Kingston ủy quyền nơi bạn đã mua sản phẩm, thì bạn có thể bảo hành sản phẩm trực tiếp từ trung tâm dịch vụ Kingston sau khi nhận số Uỷ quyền hàng hoá bị gửi trả (“RMA”) từ Kingston trước tiên. Nhận số RMA bằng cách truy cập kingston.com/support. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nộp bằng chứng mua hàng.

Sau khi có số RMA từ Kingston, thì trong vòng ba mươi (30) ngày, bạn phải gửi sản phẩm đến Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, LLP TW16 Vương quốc Anh. Bạn phải chịu chi phí bảo hiểm và vận chuyển (các) sản phẩm. Cần đóng gói (các) sản phẩm đúng cách để phòng tránh hư hỏng khi vận chuyển. Cần ghi rõ số RMA của Kingston bên ngoài gói hàng. Nếu bạn không hiển thị số RMA ở bên ngoài gói hàng, Kingston sẽ trả lại bạn gói hàng chưa mở.

Châu Á:

Tại châu Á, vui lòng nhấp vào vùng phù hợp với bạn.

Tại Đài Loan, bạn có thể được bảo hành thông qua (a) điểm mua hàng ban đầu của bạn, (b) trung tâm dịch vụ được ủy quyền bằng cách truy cập kingston.com/support/taiwan-service-centers; hoặc (c) trực tiếp từ trung tâm bảo hành của Kingston sau lần đầu tiên nhận được số Ủy quyền hàng hoá bị gửi lại ("RMA") từ Kingston. Nhận số RMA bằng cách truy cập kingston.com/support/tw-rma-apply. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nộp bằng chứng mua hàng.

Sau khi nhận được số RMA từ Kingston, trong vòng ba (3) ngày, bạn phải gửi sản phẩm đến Kingston Technology Far East Corp., 4F., số 8, đường Kedung thứ 3, Chunan, Miaoli, Đài Loan 35053. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán chi phí bảo hiểm và vận chuyển sản phẩm. Cần đóng gói (các) sản phẩm đúng cách để phòng tránh hư hỏng khi vận chuyển. Cần ghi rõ số RMA của Kingston bên ngoài gói hàng. Nếu bạn không hiển thị số RMA ở bên ngoài gói hàng, Kingston sẽ trả lại bạn gói hàng chưa mở.

Tại Trung Quốc, bạn có thể được bảo hành thông qua nhà phân phối được ủy quyền hoặc trực tiếp từ trung tâm bảo hành của Kingston. Để biết danh sách các trung tâm bảo hành ở Trung Quốc, vui lòng truy cập kingston.com/support/china/center.

Tại tất cả các quốc gia Châu Á khác, vui lòng liên hệ với cửa hàng của bạn để được bảo hành. Nếu bạn không thể trả sản phẩm về cửa hàng, vui lòng liên hệ với Kingston bằng cách truy cập kingston.com/support để được hỗ trợ và dịch vụ RMA.

TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

THEO MỨC ĐỘ ĐƯỢC LUẬT PHÁP ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRÊN ĐÂY LÀ TOÀN BỘ BẢO HÀNH CHO SẢN PHẨM KINGSTON VÀ THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH VÀ BẢO ĐẢM KHÁC, DÙ Ở DẠNG NÓI HAY VIẾT. NGOÀI NHỮNG QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRÊN, KHÔNG BẢO HÀNH NÀO KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KINGSTON VÀ KINGSTON TUYỆT ĐỐI KHƯỚC TỪ MỌI BẢO HÀNH KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở ĐÂY, BAO GỒM, ĐẾN MỨC ĐỘ LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, MỌI BẢO HÀNH CÓ THỂ TỒN TẠI TRONG LUẬT QUỐC GIA, TIỂU BANG, TỈNH HOẶC ĐỊA PHƯƠNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO HÀNH NGẦM HIỂU VỀ SỰ̣ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN HAY SỰ PHÙ HỢ̣P CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, BỊ GIỚI HẠN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN NÊU TRÊN. MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO HÀNH HOẶC GIỚI HẠN VỀ CÁCH THỨC DUY TRÌ MỘ̣T BẢO HÀNH NGẦM HIỂU, NÊN CÁC GIỚI HẠN Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

CÁC SẢN PHẨM CỦA KINGSTON KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG LÀM LINH KIỆN QUAN TRỌNG TRONG THIẾT BỊ HỖ TRỢ SỰ SỐNG HOẶC CHO CÁC ỨNG DỤNG MÀ SỰ TRỤC TRẶC HAY HỎNG HÓC CỦA SẢN PHẨM SẼ TẠO RA MỘT TÌNH HUỐNG MÀ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC TỬ VONG CÓ THỂ XẢY RA. KINGSTON KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI SỰ THIỆT HẠI TÍNH MẠNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI NÀO HOẶC SỰ MẤT MÁT TÀI SẢN DO SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC DÙNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN) NHƯ THIẾT BỊ̣ QUÂN SỰ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN QUÂN SỰ̣, THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG, HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ CÁC THIẾT BỊ Y TẾ HOẶC THIẾT BỊ LIÊN QUAN ĐẾN Y TẾ.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA KINGSTON THEO BẢO HÀNH NÀY HOẶC BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO KHÁC, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, CHỈ GIỚI HẠN Ở SỬA CHỮA, THAY THẾ HOẶC HOÀN TIỀN. SỬA CHỮA, THAY THẾ HOẶC HOÀN TIỀN LÀ CÁC BIỆN PHÁP DUY NHẤT ĐỐI VỚI SỰ VI PHẠM BẢO HÀNH HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC. ĐẾN MỨC ĐỘ TỐI ĐA MÀ LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, KINGSTON SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NGƯỜI MUA HOẶC KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG CUỐI SẢN PHẨM CỦA KINGSTON VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI, CHI PHÍ, MẤT DỮ LIỆU, MẤT DOANH THU, MẤT KHOẢN TIẾT KIỆM, MẤT LỢI NHUẬN HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY THIỆT HẠI HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC MUA, SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA KINGSTON, NGAY CẢ KHI KINGSTON ĐÃ ĐƯỢC BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CÓ CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN KHÁC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, NÊN GIỚI HẠN HOẶC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

BẢO HÀNH GIỚI HẠN NÀY CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN HỢP PHÁP NHẤT ĐỊNH VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC TÙY THEO TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN.

ĐỐI VỚI CÔNG DÂN CỦA VƯƠNG QUỐC ANH HOẶC CÁC QUỐC GIA LÀ THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, NẾU SẢN PHẨM ĐƯỢC MUA BỞI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ KHÔNG THUỘC QUÁ TRÌNH KINH DOANH THÌ BẢO HÀNH NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM BỊ LỖI. TRUNG TÂM TƯ VẤN NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỪNG QUỐC GIA CÓ THỂ CHO BẠN LỜI KHUYÊN VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA MÌNH. TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM NÀY KHÔNG NHẰM GIỚI HẠN HAY LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KINGSTON ĐỐI VỚI CÁI CHẾT HOẶC THƯƠNG TÍCH DO SƠ SUẤT HOẶC XUYÊN TẠC GIAN LẬN.

Bảo hành này được cung cấp bởi:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
Hoa Kỳ.

Các sản phẩm nhúng và linh kiện DRAM

Để biết thêm thông tin bảo hành cụ thể về sản phẩm, vui lòng xem tuyên bố bảo hành đối với Phần được nhúng, DRAM và Các thành phần của SSD Design-in .

Người tiêu dùng Úc:

Vui lòng xem Tuyên bố bảo hành giới hạn của Kingston để biết thông tin bảo hành cho Úc.

Tháng 01/2024

02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022
05/2022 - 05/2023
05/2023 - 09/2023
09/2023 - 10/2023
10/2023 - 01/2024