Công bố quyền riêng tư

TUYÊN BỐ RIÊNG TƯ

Kingston là một tổ chức toàn cầu gồm một nhóm các thực thể liên kết với, được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với Kingston Technology Company, Inc. Theo đó, những tham chiếu trong Chính sách Riêng tư này và những nơi khác trên website này đến ‘Kingston,’ ‘của chúng tôi,’ ‘chúng tôi’ có nghĩa là Kingston Technology Company, Inc. và các thực thể liên kết với, được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới quyền kiểm soát chung với nó, khi ngữ cảnh yêu cầu như vậy. Chính sách Riêng tư này áp dụng cho tất cả các thông tin, bao gồm thông tin cá nhân về bạn do Kingston thu thập.

Tại Kingston, chúng tôi biết rằng bảo vệ quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng. Chúng tôi đã soạn Chính sách Riêng tư này để giải thích:

 • Khi nào chúng tôi thu thập thông tin

 • Loại thông tin mà chúng tôi thu thập

 • Cách chúng tôi thu thập thông tin

 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin

 • Chúng tôi chia sẻ thông tin với ai

 • Các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin của bạn.

KHI NÀO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN?

Kingston có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn tương tác với chúng tôi theo các cách sau:

 • Truy cập hoặc duyệt một Website của chúng tôi

 • Đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ Kingston

 • Liên lạc với chúng tôi qua e-mail, điện thoại, fax hoặc theo cách khác

 • Đăng ký sản phẩm Kingston của bạn hoặc điền vào một bản khảo sát

 • Chọn tham gia chương trình khuyến mãi của Kingston, bao gồm nhưng không giới hạn các chương trình giảm giá, cuộc thi, v.v.

 • Yêu cầu hoặc đăng ký nhận thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi

 • Gặp trực tiếp hoặc đưa danh thiếp của bạn tại một hội chợ thương mại, triển lãm, sự kiện doanh nghiệp, cuộc họp, hội nghị, sự kiện PR, hội thảo đào tạo hoặc công nghệ hoặc bất kỳ sự kiện nào khác

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?

Thông tin chúng tôi thu thập thường gồm hai loại – thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng phi cá nhân.

Thông tin nhận diện cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể giúp chúng tôi nhận diện hoặc xác định được vị trí của một cá nhân, gồm có nhưng không chỉ là, tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin định danh trực tuyến (tài khoản mạng xã hội hoặc địa chỉ IP), thông tin sức khỏe, ngày sinh, tài khoản ngân hàng và các hồ sơ tài chính khác, các tài liệu được dùng cho mục đích định danh kể cả bằng lái xe, hộ chiếu và số thẻ tín dụng của một người. Thông tin nhận diện cá nhân không bao gồm các thông tin đã được công bố hợp pháp từ hồ sơ của chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân bao gồm thông tin mà bản thân không tự nhận dạng một cá nhân. Thông tin này thường bao gồm thông tin ẩn danh về việc sử dụng Website của một cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin liên quan đến ngày và giờ truy cập, các trang của Website đã truy cập, đường dẫn qua các Website, địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? VÀ TẠI SAO?
Thông thường

Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân trừ khi bạn tiết lộ thông tin đó một cách nhất định và cố ý. Thông tin này thường được thu thập khi bạn đặt hàng các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, đăng ký sản phẩm của bạn trên Website, điền vào các bản khảo sát, tham gia các sự kiện khuyến mãi (bao gồm các cuộc thi), liên lạc với chúng tôi, thảo luận một vấn đề về dịch vụ qua điện thoại với một nhân viên, đăng ký nhận cập nhật về các sản phẩm và dịch vụ của Kingston hoặc khi chúng tôi gặp bạn tại các cuộc họp hoặc sự kiện. Nếu bạn tiết lộ thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ và sử dụng những thông tin mà chúng tôi cần để đáp ứng yêu cầu của bạn và các mục tiêu kinh doanh hợp pháp của chúng tôi, bao gồm, khi bạn đã đồng ý, cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm. Chúng tôi chủ yếu sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tạo cho bạn một trải nghiệm và dịch vụ trực tuyến nâng cao và tùy biến. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này cho mục đích tiếp thị.

Mua sản phẩm

Khi mua sản phẩm qua Website, chúng tôi sử dụng một quy trình đăng ký yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi họ và tên của bạn, thông tin thanh toán và chuyển hàng (bao gồm nhà của bạn hoặc địa chỉ thực khác, tên thành phố hoặc thị trấn của bạn, số điện thoại của bạn, địa chỉ e-mail của bạn hoặc thông tin liên lạc cá nhân khác). Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin liên lạc cá nhân của mình tại điểm thu thập, bạn sẽ không thể mua sản phẩm qua Website.

Đăng ký sản phẩm

Khi bạn đăng ký, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, loại sản phẩm, số sêri và ngày mua hoặc thông tin nhận dạng sản phẩm khác. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin này, bạn sẽ không thể đăng ký sản phẩm trên Website; tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm.

Thông tin liên lạc cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn để hoàn tất và hỗ trợ bạn mua hàng từ chúng tôi, để tạo điều kiện và nâng cao việc sử dụng Website, để giao tiếp với bạn (bao gồm việc gửi các thông tin tiếp thị) và để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để trả lời mọi câu hỏi bạn có thể có và cung cấp cho bạn thông tin về các ưu đãi đặc biệt được cung cấp qua Website. Thông tin này có thể được tiết lộ cho các nhân viên của chúng tôi và cho các bên thứ ba tham gia vào việc hoàn tất giao dịch của bạn, việc giao hàng cho bạn hoặc việc hỗ trợ sử dụng Website cho bạn.

Thông tin thẻ tín dụng

Khi bạn đặt hàng bất kỳ sản phẩm nào và/hoặc yêu cầu một RMA (Uỷ quyền hàng hoá bị gửi trả) trên Website của chúng tôi, bạn có thể được chuyển hướng đến một dịch vụ cổng thanh toán của bên thứ ba để cung cấp thông tin về thẻ tín dụng của bạn bao gồm số thẻ tín dụng, mã bảo mật thẻ (cũng gọi là mã CVV2, CVC2, CID), ngày hết hạn và địa chỉ thanh toán. Dịch vụ cổng thanh toán của bên thứ ba tuân thủ hoàn toàn với Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Công nghiệp Thẻ Thanh toán (PCI DSS) đối với việc xử lý thanh toán.

Khảo sát trực tuyến

Để nâng cao các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn các bản khảo sát trực tuyến. Các bản khảo sát này giúp chúng tôi biết thêm về trải nghiệm của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Câu trả lời của bạn cho các bản khảo sát này được coi là thông tin bí mật. Nếu bạn không muốn tham gia vào một cuộc khảo sát, bạn đơn giản chỉ cần từ chối khi được hỏi. Bạn cũng có thể chọn không tham gia vào các cuộc khảo sát trong tương lai. Nếu bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ yêu cầu khảo sát nào trong tương lai.

Thông tin cập nhật sản phẩm và e-mail quảng cáo

Chúng tôi thường xuyên gửi các bản cập nhật sản phẩm hoặc các email quảng cáo như là một dịch vụ đối với các khách hàng hiện tại của mình, và đến các cá nhân đã đăng ký hoặc đồng ý nhận những bản cập nhật và email như vậy. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn bản tin và e-mail định kỳ liệt kê các ưu đãi đặc biệt, chương trình khuyến mãi và giảm giá chỉ khi bạn chọn nhận các e-mail này. Nếu bạn đã chọn nhận các e-mail này và muốn ngừng nhận chúng trong tương lai, hãy làm theo các hướng dẫn bỏ chọn được cung cấp trong e-mail hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Website và thực hiện theo hướng dẫn để thực hiện các thay đổi thích hợp.

Thư tín

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, e-mail, fax hoặc thư với thông tin phản hồi, nhận xét, câu hỏi hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ các thư tín đó và thu thập thông tin cá nhân của bạn để xử lý yêu cầu của bạn, đáp ứng yêu cầu của bạn và cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN PHI CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? VÀ TẠI SAO?
Thông thường

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhận dạng phi cá nhân nhất định mỗi khi bạn truy cập vào Website. Chúng tôi có thể sử dụng cookie, thẻ, nhật ký máy chủ và công nghệ khác để có được hoặc lưu trữ thông tin này. Chúng tôi thu thập thông tin ẩn danh này để có thể hiểu rõ hơn cách mọi người đang sử dụng Website và để nâng cao chất lượng tổng thể của trải nghiệm trực tuyến của người dùng.

Cookie

Cookie là các tập tin văn bản chứa một lượng thông tin nhỏ được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập Website của chúng tôi. Để biết về các thông tin trên cookie mà chúng tôi sử dụng và mục đích mà chúng tôi sử dụng chúng, vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi.

Tập tin nhật ký

Tập tin nhật ký ghi lại một loạt các thay đổi liên quan đến thời gian truy cập của khách trên Website. Các thay đổi này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Địa chỉ IP, phiên bản và loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, các trang đã truy cập, các trang nhập/xuất, các website giới thiệu, loại hệ điều hành, thông tin nhân khẩu học, tốc độ kết nối, v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu cách các khách truy cập của chúng tôi đang sử dụng Website và để tìm tòi cách thức có thể sửa đổi website nhằm phục vụ khách hàng của mình tốt hơn. Thông tin này được thu thập tự động khi bạn truy cập vào Website và không thể nhận dạng cá nhân.

Dữ liệu Điều hướng

Khi bạn duyệt Website và các trang của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu điều hướng cho biết các trang nào đang được truy cập và thời lượng các tính năng khác nhau được sử dụng. Thông tin này sẽ không tiết lộ danh tính của bạn hoặc được liên kết đến cá nhân bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tạo điều kiện thuận lợi và cải tiến Website; để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật; để cung cấp, hoặc thuê một bên thứ ba cung cấp nội dung chuyên ngành hoặc nội dung quảng cáo liên quan và/hoặc khuyến nghị cho bạn trên Website và các trang của bên thứ ba; và cho các mục đích nội bộ của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cung cấp cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành các website bên thứ ba thông tin liên quan đến số lượng người dùng kết nối đến Website từ website của họ. Bạn không thể bị nhận dạng từ thông tin này.

Địa chỉ IP và thông số kỹ thuật hệ thống

Khi bạn truy cập Website, các máy chủ của chúng tôi có thể ghi lại địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP để quản trị hệ thống và xử lý sự cố, bảo đảm sự tuân thủ của người dùng với các điều khoản dịch vụ của chúng tôi, điều tra các vi phạm bảo mật và biên soạn thông tin phi cá nhân ẩn danh như bao nhiêu người dùng đã truy cập Website.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP NHƯ THẾ NÀO?
Thông thường

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho một mục đích cụ thể sẽ chỉ được lưu lại và sử dụng cho mục đích đó, trừ khi bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó cho một số mục đích khác, như mô tả trong Chính sách Riêng tư này. Đôi khi chúng tôi chia sẻ thông tin phi cá nhân với các bên thứ ba về cơ sở người dùng của mình, nhưng thông tin đó không bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Ngoại trừ như được quy định trong Chính sách Riêng tư này, chúng tôi không trao đổi, chia sẻ, cho thuê, bán hoặc cho thông tin về bạn cho các bên thứ ba.

Các công ty liên kết của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các pháp nhân nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của chúng tôi hoặc các pháp nhân có chung quyền kiểm soát với chúng tôi. Các công ty liên kết này chỉ có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn theo quy định của Chính sách Riêng tư này.

Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác chiến lược của chúng tôi. Ví dụ (không có giới hạn) chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin thẻ tín dụng của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và ngân hàng của chúng tôi để phục vụ việc xử lý và tên và địa chỉ của bạn cho dịch vụ chuyển phát mà chúng tôi sử dụng để giao các sản phẩm mà bạn đã mua trên Website. Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác bên thứ ba này sẽ có quyền tiếp cận thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện chức năng của mình nhưng không được sử dụng nó cho các mục đích khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho các đối tác chiến lược của chúng tôi để họ có thể cung cấp cho bạn những thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà có thể bạn quan tâm. Họ sẽ liên lạc với bạn thông qua các phương tiện điện tử chỉ khi bạn đã đồng ý với điều này. Nếu bạn không muốn chúng tôi trao thông tin của bạn cho những đối tác chiến lược này, vui lòng đánh dấu ô liên quan trên biểu mẫu được sử dụng để thu thập thông tin của bạn.

Thực thi

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn hoặc sử dụng thông tin đó để giao tiếp với bạn nếu được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép làm như vậy hoặc với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để: (i) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ quy trình pháp lý hoặc mọi yêu cầu của chính phủ; (ii) bảo vệ và che chở các quyền hoặc tài sản của Kingston và các công ty liên kết, người cấp phép hoặc người được cấp phép của Kingston; (iii) thực thi các thoả thuận dịch vụ áp dụng của chúng tôi; hoặc (iv) bảo vệ sự an toàn cá nhân hoặc lợi ích của người lao động và chuyên gia tư vấn của Kingston, những người dùng khác của Website, hoặc các thành viên của công chúng trong trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên thứ ba thích hợp khác liên quan điều tra hình sự, điều tra gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc các hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp khác, hoặc nếu không, có thể được luật pháp áp dụng yêu cầu, hoặc, như chúng tôi cho là cần thiết theo ý của chúng tôi, để bảo vệ các lợi ích pháp lý và kinh doanh hợp pháp của Kingston.

Thông tin tổng hợp chung

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp chung về Website với các đối tác công ty, nhà đầu tư, cơ quan quảng cáo của chúng tôi hoặc những người khác. Thông tin tổng hợp chung bao gồm nhưng không giới hạn số lượng người dùng Website, doanh thu bao gồm cả các khoản thanh toán của người dùng, số liệu thống kê sử dụng và phản hồi của người dùng. Thông tin tổng hợp chung không bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận dạng bạn.

Thay đổi quyền kiểm soát

Trong trường hợp một công ty khác mua lại tất cả hay phần lớn tài sản liên quan đến Website, hoặc nếu chúng tôi trải qua một số sự kiện thay đổi quyền kiểm soát khác như sáp nhập, vỡ nợ, phá sản, hoặc thụ lý tài sản, chúng tôi có quyền đưa vào bất kỳ hoặc tất cả thông tin liên quan đến người dùng trong số các tài sản được chuyển giao cho công ty mua lại. Chúng tôi không thể bảo đảm rằng tổ chức tiếp nhận thông tin liên quan đến bất kỳ giao dịch nào trong số này sẽ tuân theo tất cả các điều khoản của chính sách này.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Website này tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em và tất cả các luật và quy định áp dụng khác về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên Internet. Chúng tôi không cho phép những người dưới 18 tuổi tạo tài khoản người dùng.

Do đó, trừ khi được pháp luật yêu cầu, Website không cố ý thu thập, duy trì, hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không: (i) tạo hoặc cố gắng tạo một tài khoản trên Website, (ii) đăng ký bất kỳ dịch vụ thuê bao nào, hoặc (iii) mua bất kỳ sản phẩm nào qua Website.

THÔNG TIN CHO PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ

Là một phụ huynh hoặc người giám hộ, bạn có thể yêu cầu Kingston loại bỏ thông tin cá nhân liên quan đếncon của bạn đã được gửi mà không có sự đồng ý của bạn hoặc do khai sai tuổi của chúng. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để loại bỏ thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Tất cả các yêu cầu như vậy nên bao gồm tên người dùng, mật khẩu, và địa chỉ e-mail mà con bạn đã gửi và nên được gửi tới sales@kingston.com.

CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN Ở ĐÂU

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển cho, lưu trữ tại, xử lý tại hoặc truy cập từ các quốc gia mà luật pháp đưa ra các mức độ bảo vệ khác nhau, bao gồm các mức độ thấp hơn mức độ được đưa ra tại quốc gia của bạn.

Với việc gửi thông tin cá nhân của mình, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ, xử lý hoặc truy cập này. Chúng tôi sẽ tiến hành tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để bảo đảm rằng thông tin của bạn được xử lý một cách bảo mật và phù hợp với chính sách riêng tư này.

BẢO MẬT

Kingston thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ sự truy cập trái phép, hoặc thay đổi, tiết lộ hoặc tiêu hủy trái phép thông tin người dùng. Chúng tôi hạn chế truy cập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn với các nhân viên cần biết thông tin đó để điều hành, phát triển hoặc cải tiến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và Website. Các máy chủ của chúng tôi được bảo vệ bởi tường lửa và được đặt ở cơ sở cất giữ dữ liệu an toàn để tăng thêm mức bảo mật.

Chúng tôi sử dụng công nghệ Secure Socket Layer (SSL) để xác thực lẫn nhau, mã hóa dữ liệu và bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu. Mặc dù không máy tính nào an toàn 100% trước các cuộc tấn công bên ngoài, chúng tôi tin rằng các bước mà chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn có thể làm giảm đáng kể khả năng xảy ra các sự cố bảo mật đến một mức độ thích hợp cho loại thông tin liên quan.

TÍNH TOÀN VẸN

Trong quá trình đăng ký tài khoản trực tuyến, bạn có thể xem xét lại, thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin nào mà bạn đã gửi. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm rằng thông tin của chúng tôi về bạn là càng chính xác càng tốt và khuyến khích bạn kịp thời cập nhật thông tin của bạn nếu nó thay đổi. Bạn có thể truy cập thông tin của mình bất kỳ lúc nào bạn để cập nhật, sửa đổi hoặc xóa mọi thông tin không chính xác bằng cách truy cập tài khoản của mình qua Website.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi loại bỏ thông tin tài khoản của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực loại bỏ càng nhiều thông tin hợp pháp càng tốt. Tuy nhiên, vì chúng tôi thường giữ thông tin liên quan đến các giao dịch trong quá khứ vào hồ sơ của mình, chúng tôi không thể loại bỏ hoàn toàn tất cả thông tin của bạn.

QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ thường xuyên thông báo cho bạn (trước khi thu thập thông tin của bạn) nếu chúng tôi có ý định sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích như vậy hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ một bên thứ ba nào cho những mục đích như vậy. Bạn có thể thực thi quyền của mình để ngăn chặn quá trình xử lý như vậy bằng cách đánh dấu vào các ô nhất định trên biểu mẫu mà chúng tôi sử dụng để thu thập thông tin. Bạn cũng thể thực thi quyền đó bất cứ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sales@kingston.com. Thỉnh thoảng trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và từ các website của bên thứ ba.

Nếu bạn đi theo một liên kết đến bất kỳ trong số những website này, xin lưu ý rằng những website này có các chính sách riêng tư của riêng họ và rằng chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với những chính sách này. Vui lòng kiểm tra những chính sách này trước khi bạn gửi đi bất kỳ thông tin cá nhân nào đến những website này. Nếu bạn muốn truy cập hoặc cập nhật thông tin cá nhân về mình, hoặc có bất cứ yêu cầu nào về quá trình xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sales@kingston.com. Bất kỳ yêu cầu truy cập nào có thể phải chịu một khoản phí quản trị để đáp ứng các chi phí của chúng tôi khi cung cấp cho bạn các thông tin chi tiết về bạn mà chúng tôi nắm giữ.

Lá chắn Riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ

Kingston tuân thủ Khuôn khổ Lá chắn Riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ được Bộ Thương mại Hoa Kỳ đặt ra liên quan đến việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân từ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Kingston đã chứng nhận rằng công ty tuân thủ các nguyên tắc của Lá chắn Riêng tư Châu Âu-Hoa Kỳ về việc thông báo, lựa chọn và giải trình đối với việc chuyển tiếp, bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu và giới hạn mục đích, truy cập, truy đòi, thực thi và trách nhiệm, và giải quyết tranh chấp. Để tìm hiểu thêm về Lá chắn Riêng tư, vui lòng truy cập http://www.privacyshield.gov/ 

Khi tuân thủ các Nguyên tắc Lá chắn Riêng tư, Kingston cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Các cá nhân ở Liên minh Châu Âu (EU) có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách Lá chắn Riêng tư của chúng tôi trước tiên hãy liên hệ với Kingston theo:

Kingston Technology Company, Inc.
Gửi đến: Operational Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Kingston còn cam kết thêm sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu (DPA) của EU về những khiếu nại Lá chắn Riêng tư chưa được giải quyết. Nếu bạn không nhận được thư xác nhận khiếu nại của bạn từ chúng tôi đúng hạn, hoặc nếu chúng tôi chưa xử lý khiếu nại của bạn một cách thỏa mãn, hãy liên hệ với DPA của EU để biết thêm thông tin hoặc đệ đơn khiếu nại. Dịch vụ của các DPA của EU được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để tìm hiểu thêm về chính sách Lá chắn Riêng tư của Kingston, vui lòng truy cập http://www.kingston.com/vn/company/privacyshield.

Mọi câu hỏi liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân vui lòng gửi đến Kingston theo địa chỉ đã cung cấp ở trên. Kingston sẽ điều tra và cố gắng giải quyết khiếu nại, tranh chấp về việc sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân theo các nguyên tắc trong Chính sách này trong vòng 45 ngày kể từ lúc nhận được khiếu nại.

Đối với các khiếu nại không thể giải quyết được giữa Kingston và người khiếu nại, Kingston đồng ý chịu sự điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Ủy ban Thương mại Liên bang có thẩm quyền đối với sự tuân thủ của Kingston đối với Lá chắn Riêng tư.

Kingston đảm bảo sẽ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân theo chính sách này. Nếu Kingston biết được Đại lý nào đang sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân trái với chính sách này, Kingston sẽ có các biện pháp hợp lý để ngăn chặn hoặc ngưng ngay việc sử dụng, tiết lộ đó.

Trong một số trường hợp nhất định, Kingston có thể vẫn chịu trách nhiệm đối với các hành động của các đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những bên đã thực hiện dịch vụ thay cho Kingston đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân mà Kingston chuyển cho họ.

Trong một số trường hợp nhất định, Kingston có thể phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo những yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền, bao gồm việc để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể có quyền lựa chọn trọng tài ràng buộc để giải quyết khiếu nại của bạn.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản chính sách mới lên Website. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Website thường xuyên để biết thông tin về các bản sửa đổi của Chính sách Riêng tư này. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi Chính sách Riêng tư của mình, các thay đổi đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập sau các thay đổi đó. Nếu bạn phản đối sự thay đổi Chính sách Riêng tư của chúng tôi thì bạn phải liên hệ với chúng tôi bằng văn bản về sự phản đối của bạn.

Theo mục đích của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 1998 của Vương quốc Anh, người kiểm soát dữ liệu là Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Digital Europe Co LLP hoặc cả hai, khi ngữ cảnh yêu cầu như vậy. Cả hai công ty đều nằm tại Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, Vương quốc Anh.

CÂU HỎI VÀ NHẬN XÉT

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay nhận xét nào về Chính sách Riêng tư này,

bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại webmaster@kingston.com.

    Back To Top