Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

Chính sách Chất lượng, Môi trường, Sức khoẻ & An toàn và Bảo mật thông tin

Cam kết

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự liêm chính, thành công, chất lượng và an ninh của công ty chúng tôi thông qua tiếp tục cải thiện các biện pháp phòng chống ô nhiễm, tài sản và tính sẵn có của thông tin và tạo ra một môi trường làm việc an toàn. Chúng tôi cam kết tuân thủ các luật và quy định liên quan và áp dụng cùng các yêu cầu khác mà tổ chức của chúng tôi đăng ký.
 Các cam kết này phù hợp với tính chất và quy mô của các tác động môi trường liên quan đến hoạt động, bảo mật thông tin, sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi cũng như các nguy cơ sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

Kingston Mission Statement

Trách nhiệm

Chúng tôi chịu trách nhiệm với khách hàng của mình và các bên có lợi ích.

Tin cậy

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy.

Trao quyền

Chúng tôi được trao quyền để linh hoạt hơn và liên tục cải tiến các quy trình của mình.

ISO 9001

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng bằng cách áp dụng các quy trình hiệu quả để luôn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng. Mỗi tài liệu ISO 9001 của chúng tôi đều có sẵn ở định dạng PDF; truy cập danh sách các chứng nhận ISO 9001 của chúng tôi.

ISO 45001 và ISO 14001

Cải thiện các nỗ lực quản lý môi trường của Kingston và giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của nhân viên Kingston; truy cập danh sách các chứng nhận ISO 45001 / 14001 của chúng tôi.

ISO 27001

Bảo vệ an ninh phần cứng và thông tin của Kingston cùng nhân viên, đối tác và khách hàng truy cập danh sách các chứng nhận ISO 27001 của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi/chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn. Tìm hiểu thêm/để xem các tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng xem chính sách cookie, chính sách quyền riêng tư và các tuyên bố về lá chắn bảo mật của chúng tôi.