Lenovo - IdeaPad Y700 Touch (15-inch)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDHC

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - M.2 SATA

  SSD - M.2 PCIe

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i7 6700HQ (N/A)

80NWxxx; Y700 Touch-15ISK

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn