Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

อัพเดตล่าสุด: 17 ตุลาคม 2023

1. เกริ่นนำ

Kingston คือบริษัทระดับโลกที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานในสังกัดที่กำกับดูแลหรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดย Kingston Technology Company, Inc. การอ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) นโยบายที่เกี่ยวข้องหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุในเว็บไซต์นี้กับ ‘Kingston’ ‘เรา’ ‘ของเรา’ หรือ ‘พวกเรา’ ให้หมายถึง Kingston Technology Company, Inc. และหน่วยงานในสังกัดที่กำกับดูแลหรือผู้ภายใต้การควบคุมของบริษัท ยกเว้นหากมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ [https://www.kingston.com/ และ https://www.kingstonloda.com] รวมทั้งข้อมูลดิจิตอลทั้งหมดภายใน หรือที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ (เรียกรวมว่า “เว็บไซต์” ของเรา) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุประเภทของข้อมูลต่าง ๆ ที่เราจัดเก็บจากผู้ใช้เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา แนวทางการใช้ข้อมูลของเราและการสืบค้นข้อมูลของคุณเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ เงื่อนไขการใช้งานของ Kingston.com และเงื่อนไขการใช้งานของ Kingstonloda.com ตามลำดับ

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้และในการแจ้งข้อมูลของคุณให้แก่เรา (ตามที่ระบุต่อไปนี้) จะถือว่าคุณยอมรับในแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และเงื่อนไขการใช้งาน รวมทั้งข้อมูลอัพเดตใด ๆ สำหรับนโยบายเหล่านี้ที่มีประกาศแจ้งไว้นี้ในโอกาสต่าง ๆ

หากคุณเป็นผู้ที่พำนักในสหภาพยุโรป (EU) เขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) หรือสหราชอาณาจักร (“UK”) คุณอาจมีสิทธิ์บางประการภายใต้ข้อบังคับทั่วไปด้านการปกป้องข้อมูล (“GDPR”) และกฎหมายปกป้องข้อมูลของสหราชอาณาจักรปี 2018 ตามลำดับ กรุณาศึกษารายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว (EMEA) และ ประกาศแจ้งสำหรับผู้พำนักในพื้นที่ในหัวข้อที่ระบุสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและแนวทางการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ใช้ใน EEA และ UK เป็นการเฉพาะ

หากคุณเป็นผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย เวอร์จิเนีย โคโลราโด คอนเนคติคัทหรือยูท่าห์ คุณอาจมีสิทธิ์บางประการภายใต้ California Consumer Privacy Act ปี 2018 [ฉบับแก้ไขโดย California Privacy Rights Act ปี 2020 (“CPRA”)] (เรียกรวมเป็น “CCPA”), Virginia Consumer Data Protection Act (“VCDPA”), Colorado Privacy Act (“CPA”), Connecticut Act Concerning Personal Data Privacy and Online Monitoring (“CTDPA”) หรือ Utah Consumer Privacy Act (“UCPA”) ตามลำดับ กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และรายละเอียดในประกาศแจ้งสิทธิ์บางประการเฉพาะพื้นสำหรับเจ้าของข้อมูลในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับสิทธิ์และแนวทางการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ที่พำนักในแคลิฟอร์เนีย เวอร์จิเนีย โคโลราโด คอนเนคติคัทและยูท่าห์

2. ภาพรวม

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญสำหรับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณ และการใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้

 • ข้อมูลหมวดใดที่เราอาจมีการจัดเก็บ
 • ข้อมูลที่อ่อนไหวใดที่เราอาจจัดเก็บเกี่ยวกับคุณ
 • แนวทางในการใช้ข้อมูล
 • เรามีการแชร์/เปิดเผยข้อมูลกับใครบ้าง
 • เรามีการจำหน่ายข้อมูลใดบ้างและคุณสามารถเลือกไม่ยอมรับได้อย่างไรบ้าง
 • คุณมีสิทธิ์อะไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลบางประเภท
 • ขั้นตอนเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ
 • การติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ

กรุณาอ่านเนื้อหาในหัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อย่างละเอียดและติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อสงสัยหรือข้อกังวลที่มีเกี่ยวกับการรวบรวมและใช้งานข้อมูลของคุณ สิทธิ์ที่ระบุไว้ในบางหัวข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดทางกฎหมายอื่น ๆ

3. เรามีการจัดเก็บข้อมูลใดบ้าง

Kingston อาจมีการจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของตนเพื่อจัดบริการให้แก่คุณ เพื่อตอบกลับคำขอและเพื่อจัดบริการสำหรับลูกค้า เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายและสัญญาข้อตกลงและเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ คำว่า “ข้อมูล” ในที่นี้หมายถึงข้อมูลที่คุณแจ้งไว้กับเรา ข้อมูลที่อ่อนไหว ข้อมูลที่เราจัดเก็บผ่านระบบอัตโนมัติ และข้อมูลที่เราอาจได้รับจากบุคคลภายนอก เรามีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้โดยตรงเมื่อคุณหรือผู้แทนของคุณแจ้งไว้กับเรา หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณผ่านระบบอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลบางส่วนที่เรารวบรวมจากแหล่งที่มาอื่นเช่น ผู้ให้บริการของเรา

ข้อมูลที่คุณแจ้งไว้กับเราโดยตรง

เรามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ ตามที่คุณแจ้งไว้โดยตรงกับเรา เช่น เรามีการรวบรวมข้อมูลขณะคุณจัดซื้อ ใช้งานหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เข้าร่วมแคมเปญการตลาดและติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

เรามีการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณตามแนวทางที่คุณมีการติดต่อกับเรา:

 • ข้อมูลระบุตัวบุคคล ชื่อและนามสกุลของคุณ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลระบุตัวตนทางออนไลน์ และข้อมูลติดต่ออื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันนี้
 • ข้อมูลการจัดซื้อและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน ซีเรียลนัมเบอร์ วันที่จัดซื้อหรือข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ์อื่น หมายเลขบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณ และข้อมูลการออกบิลอื่น ๆ
 • ข้อมูลการใช้งานและกิจกรรมผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติการใช้งานที่คุณใช้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณ การทำงานของผลิตภัณฑ์ของเรา และค่าปรับตั้งของคุณ
 • การตอบกลับแบบสำรวจหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตอบข้อสงสัยและการติดต่อกับเราทางโซเชียลมีเดีย การแข่งขัน และกิจกรรมอื่น ๆ หรือผ่านการสำรวจความคิดเห็นที่เรามีกับคุณ
 • การติดต่อสื่อสาร ระเบียนข้อมูลที่ได้รับจากคุณเมื่อติดต่อเราพร้อมข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อสงสัยหรือการติดต่ออื่นใด รวมถึงข้อมูลเสียง ภาพและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลบันทึกการโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
 • การอนุมานจากข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลบางอย่างที่เรารวบรวมได้จากหมวดหมู่ข้างต้นสามารถใช้เพื่อจัดทำโปรไฟล์ตามความต้องการ แนวโน้มและความสนใจของคุณ เป็นต้น
 • ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลอื่นใดที่ระบุไว้กับคุณระหว่างที่มีการจัดเก็บข้อมูลหรือที่คุณให้ความยินยอมไว้

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์

[เมื่อคุณจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ของเรา เราจะขอให้คุณแจ้งชื่อและนามสกุล ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการชำระเงินและการออกบิล และข้อมูลการจัดส่ง ข้อมูลนี้รวบรวมและใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อและจัดการการชำระเงินของคุณ หากคุณเลือกไม่แจ้งข้อมูลของคุณระหว่างมีการจัดเก็บ คุณจะไม่สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้

ในกรณีที่มีการสั่งสินค้าและ/หรือแจ้งขอ RMA (การรับรองสินค้าตีกลับ) จากเว็บไซต์ของเราคุณอาจถูกส่งต่อไปยังเกตเวย์ชำระเงินของผู้ให้บริการภายนอกโดยคุณจะต้องแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ หมายเลขบัตรเครดิต รหัสนิรภัยบัตร วันหมดอายุและที่อยู่สำหรับออกบิล]

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

[ขณะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ บริษัทอาจสอบถามชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ซีเรียลนัมเบอร์และวันที่จัดซื้อหรือข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากคุณ ในกรณีที่คุณไม่แจ้งข้อมูลเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และการรับประกันผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งนี้คุณยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปตามปกติ]

การติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าและการติดต่อสื่อสารในลักษณะเดียวกัน

[หากคุณติดต่อเราเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ความเห็น ข้อสงสัยหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราอาจเก็บระเบียนข้อมูลการติดต่อและรวบรวมข้อมูลของคุณไว้ เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ เพื่อประมวลผลคำขอของคุณ ตอบกลับคำขอของคุณและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา]

การสำรวจความคิดเห็น การติดต่อเพื่อส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

[เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลของคุณ (รวมทั้งข้อมูลระบุตัว รายละเอียดติดต่อ และข้อมูลการใช้งานของคุณ) เพื่อส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กับคุณ หากคุณเลือกรับข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์และอีเมลส่งเสริมการขาย เราจะใช้ข้อมูลของคุณ (รวมทั้งรายละเอียดระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อของคุณ) เพื่อส่งจดหมายข่าวให้แก่คุณ และอีเมลที่จะมีการแจ้งข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นและส่วนลดที่จัดให้เป็นระยะ ๆ]

ข้อมูลที่อ่อนไหว

เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ และภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่ระบุในข้อ 9 เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวต่อไปนี้เมื่อคุณมีการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

 • ข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เราอาจตรวจพบข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากที่อยู่ IP ของคุณเมื่อคุณเปิดเว็บเบราเซอร์หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือผ่านรหัสที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่าย
 • ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเดบิตหรือเครดิตร่วมกับรหัสนิรภัยหรือรหัสใช้งานใด ๆ ที่จัดเก็บเพื่อการดำเนินการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • ข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อ อีเมลและข้อมูลล็อกอิน เช่น รหัสผ่าน

ข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

[ขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจได้รับข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากที่อยู่ IP ของคุณ or จากรหัสประจำตัวที่กำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่าย เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับเนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์โดยการซ่อน/แสดงข้อมูลบางอย่าง และเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานและเพื่อให้คุณใช้งานในฐานะลูกค้าได้อย่างตรงใจมากขึ้น หากคุณเลือกไม่แจ้งข้อมูลของคุณระหว่างมีการจัดเก็บ คุณจะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติการทำงานเฉพาะพื้นที่บางอย่างได้]

ข้อมูลการชำระเงิน

[ขณะจัดซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เรากำหนดให้คุณจะต้องแจ้งข้อมูลการชำระเงินของคุณ (หมายเลขบัตรเดบิตหรือเครดิต วันหมดอายุและรหัสนิรภัย) ข้อมูลนี้รวบรวมและใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อและจัดการการชำระเงินของคุณ หากคุณเลือกไม่แจ้งข้อมูลของคุณระหว่างมีการจัดเก็บ คุณจะไม่สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้]

ข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้

[ขณะจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกจัดทำบัญชีผู้ใช้กับเรา บัญชีผู้ใช้จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาและติดตามการสั่งซื้อที่ส่งคำสั่งผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เพื่อดูประวัติการสั่งซื้อ และเพื่อจัดการคำสั่งซื้อและ/หรือข้อมูลการออกบิลเรียกเก็บหรือการจัดส่ง หากคุณเลือกไม่แจ้งข้อมูลที่กำหนดสำหรับการจัดทำบัญชีผู้ใช้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติบางอย่างที่นำเสนอผ่านตัวเลือกที่มีสำหรับบัญชีผู้ใช้]

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณอัตโนมัติผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ]

ขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรา และทำรายการผ่านระบบออนไลน์หรือโต้ตอบกับข้อความโฆษณาใด ๆ ข้อมูลการเยี่ยมชมบางประการของคุณจะถูกบันทึกไว้อัตโนมัติผ่านชุดเครื่องมือต่าง ๆ เช่น

 • ไฟล์บันทึกประวัติ ระเบียนข้อมูลตัวแปรต่าง ๆ เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยคุณ รวมทั้ง (1) ที่อยู่ IP (2) เวอร์ชั่นและประเภทเบราเซอร์ (3) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (4) เพจที่เยี่ยมชม (5) เพจที่เข้า/ออก (6) ไซต์ที่แนะนำ (7) ประเภทแพลตฟอร์ม (8) ข้อมูลประจำตัวและ (9) ความเร็วในการเชื่อมต่อ
 • ข้อมูลการเรียกดูเนื้อหา ข้อมูลที่รวบรวมไว้ขณะคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเราและไซต์จากภายนอกอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลด้านเทคนิค การใช้งานและการสืบค้นเพื่อระบุหน้าเพจที่คุณเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ใช้คุณสมบัติการใช้งานต่าง ๆ
 • ที่อยู่ IP ในกรณีที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกที่อยู่ IP ของคุณไว้

คุกกี้และเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

เราและ/หรือผู้ให้บริการบางรายที่ดำเนินการในนามของเราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณ หรือการใช้งานอุปกรณ์ในระยะเวลาหนึ่งของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา และเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นออนไลน์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซล ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ ไลบรารี่จากภายนอกหรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันนี้ ผู้ให้บริการ ผู้จัดโฆษณาและ/หรือพันธมิตรจากภายนอกยังอาจมีการเปิดดู แก้ไขหรือตั้งค่าคุกกี้ของตนเองหรือติดตั้งเว็บบีคอนสำหรับใช้งานของตนเอง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้จากนโยบายการใช้งานคุกกี้

 • คุกกี้ (หรือคุกกี้เบราเซอร์) คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้เบราเซอร์ได้โดยตั้งค่าจากเบราเซอร์ของคุณ หากคุณเลือกกำหนดค่านี้ คุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราบางส่วนได้ ระบบของเราอาจจัดทำคุกกี้เมื่อคุณเปิดเบราเซอร์ไปยังเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นหากคุณต้องค่าเบราเซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้
 • เว็บบีคอน เพจในเว็บไซต์อาจจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กหรือเว็บบีคอน (หรือ clear gif, pixel tag และ single-pixel gif) ที่ช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เยี่ยมชมเพจ และเพื่อบันทึกข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้อง (เช่น เพื่อบันทึกความนิยมของเนื้อหาบางอย่างและเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์) เราใช้วิธีการทางเทคนิคเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเข้าชม เช่น ความถี่ที่ผู้ใช้ของเราเยี่ยมชมเนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์ วิธีการทางเทคนิคเหล่านี้อาจครอบคลุมการถ่ายโอนข้อมูลทั้งโดยตรงถึงเราหรือไปยังบุคคลภายนอกที่เราให้อนุญาตเพื่อจัดเก็บข้อมูลในนามของเรา เว็บไซต์ของเราใช้พิกเซลปรับกลุ่มเป้าหมายจาก Google, Facebook และเครือข่ายโฆษณาอื่น ๆ นอกจากนี้เรายังใช้เว็บบีคอนในอีเมล HTML เพื่อพิจารณาว่าผู้รับเปิดอีเมลและ/หรือคลิกลิงค์ในอีเมลหรือไม่
 • Analytics Analytics เป็นเครื่องมือที่เราใช้ เช่น Google Analytics เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ของเรา และการใช้ เว็บไซต์ของเราซึ่ง Google อาจแชร์ไว้กับบริการและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อกำหนดบริบทและปรับแต่งโฆษณาในเครือข่ายโฆษณาของตนเอง คุณสามารถดูแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวของ Google ได้ที่นี่: Privacy Policy – Privacy & Terms – Google
 • เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพา หากคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราผ่านอุปกรณ์พกพา เราอาจมีการจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์และพื้นที่ของคุณ

การใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้งานออนไลน์อาจถือเป็นกิจกรรมด้าน “การขาย” หรือ “แชร์ข้อมูล” ภายใต้กฎหมายในบางพื้นที่ หากเทคโนโลยีติดตามการใช้งานออนไลน์เหล่านี้อยู่ในข่าย “การขาย” หรือ “การแชร์” ข้อมูลภายใต้กฎหมายในพื้นที่ใด คุณสามารถปฏิเสธเทคโนโลยีติดตามการใช้งานออนไลน์เหล่านี้โดยส่งคำขอไปที่ https://www.kingston.com/en/company/do-not-sell-my-personal-information หรือโดยส่งสัญญาณปฏิเสธการใช้งาน เช่น Global Privacy Control (GPC) คุณสมบัติการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากการปรับตั้งเหล่านี้

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณจากแหล่งที่มาอื่น ๆ

เราอาจจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณจากเว็บไซต์อื่น (เช่น บริการชำระเงิน) แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและ/หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ (เช่น จากบริการไปรษณีย์สหรัฐฯ) เพื่อให้เราสามารถจัดบริการให้ก่คุณ เพื่อช่วยป้องกันการหลอกลวง เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการโฆษณา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อแนวทางการควบคุมความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์อื่น ๆ หรือแพลตฟอร์มโซเชียล หรือข้อมูลที่ผู้ให้บริการเหล่านี้จัดเก็บ (ซึ่งอาจรวมไปถึงที่อยู่ IP) คุณควรติดต่อกับบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยตรงเพื่อพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง ลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ถือเป็นหรือไม่เป็นการบ่งชี้ว่ามีการรับรองหรือแนะนำเว็บไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและ/หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เราเชื่อมโยงไว้

4. การใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการเติบโต ดูแลรักษาและบริหารจัดการธุรกิจของเรา เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ตามรูปแบบที่คุณมีการติดต่อกับเรา

 • การสื่อสารกับคุณ ซึ่งรวมไปถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งข้อความถึงคุณ จัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้บริการลูกค้าและเพื่อตอบกลับคำขอของคุณ
 • การดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึงการจัดบริการให้แก่คุณ การอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ การบัญชี การตรวจสอบบัญชี การออกบิลและการเรียกเก็บ รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย การติดตามการกระทำผิดและฉ้อโกง และการป้องกัน ปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมาย หรือการดำเนินการตามพันธะสัญญา
 • การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการใช้ข้อมูลเพื่อเสนอโอกาสในการทดสอบผลิตภัณฑ์ และเพื่อการวิจัยข้อมูลภายในของเราสำหรับพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ รวมทั้งการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อของคุณกับเว็บไซต์ สื่อโฆษณาของเราเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
 • การโฆษณาและการตลาด ซึ่งรวมไปถึงการจัดข้อมูลให้แก่คุณ การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขาย และการจัดหาเนื้อหาเฉพาะตัวสำหรับคุณตามที่คุณให้ความยินยอมแล้วแต่กรณีไป
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่แจ้งไว้กับคุณขณะที่เราจัดเก็บข้อมูลจากคุณและ/หรือที่คุณให้ความยินยอมไว้

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน

[เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจัดทำสัญญาข้อตกลงของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ และเพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับการจัดซื้อของคุณ เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณเมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เพื่อปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงและพันธะกรณีตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้บริการและจัดหาข้อมูลหรือจัดการความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ]

การตอบกลับคำขอ การให้ข้อเสนอแนะ และการสอบถามข้อมูล

[เราใช้ข้อมูลของคุณและข้อมูลที่คุณแจ้งไว้กับเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือคำขอเพื่อให้มีการติดต่อกับคุณและการตอบกลับคำขอของคุณ หากคุณติดต่อเราเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ความเห็น และข้อสงสัยหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราอาจเก็บระเบียนข้อมูลการติดต่อและข้อมูลของคุณไว้ เพื่อประมวลผลคำขอของคุณ ตอบกลับคำขอของคุณและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา]

กิจกรรมด้านการตลาดและส่งเสริมการขาย

[หากคุณให้ความยินยอมและหากเป็นไปตามเงื่อนไขของคุณ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดแก่คุณ รวมทั้งข้อเสนอพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวและอีเมลให้แก่คุณเพื่อแจ้งให้ทราบข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นและส่วนลดเป็นระยะ ๆ]

แบบสำรวจออนไลน์

[เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อส่งแบบสำรวจออนไลน์เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การเข้าร่วมตอบแบบสำรวจของคุณถือเป็นทางเลือกโดยสมัครใจ และการข้อมูลการตอบกลับของคุณจะถือเป็นข้อมูลลับ]

ข้อมูลการเรียกดูเนื้อหา

[เรามีการใช้งานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณดังนี้ (1) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้และปรับปรุงเว็บไซต์ (2) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมาย (3) เพื่อรองรับหรือเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถนำเสนอข้อมูลเฉพาะหรือข้อมูลโฆษณาที่เกี่ยวข้องและ/หรือคำแนะนำใด ๆ ถึงคุณผ่านทางบริการของเราและเว็บไซต์จากภายนอก รวมทั้ง (4) เพื่อเป้าหมายภายในของหน่วยงาน อาจมีการแจ้งข้อมูลจำนวนผู้ใช้ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์จากภายนอกในรูปแบบข้อมูลคละรวม/ไม่ระบุตัวบุคคลของให้แก่เจ้าของหรือผู้ให้บริการเว็บไซต์จากภายนอกที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัทจากเว็บไซต์ของบุคคลเหล่านี้]

ไฟล์บันทึกประวัติและที่อยู่ IP

[เราใช้ไฟล์บันทึกประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบที่ผู้เยี่ยมชมของเราใช้งานเว็บไซต์ของเราและเพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับแต่งเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังอาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อการจัดการระบบและแก้ไขปัญหา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย และเพื่อรวบรวมข้อมูลแบบคละรวม เช่น จำนวนผู้ใช้โดยรวมที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา]

5. มีการแชร์หรือเปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บไว้อย่างไรบ้าง

เราจะไม่แชร์หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราอาจแชร์และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ บางประการเกี่ยวกับคุณแก่เป้าหมายต่อไปนี้

 • หน่วยงานในสังกัด ซึ่งได้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยเราทั้งโดยตรงและโดยอ้อม หรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลร่วมกันกับเรา
 • ผู้ให้บริการจากภายนอก หน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่จัดหาบริการในนามของเรา เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด
 • หน่วยงานอื่น ๆ ตามที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ หน่วยงานเหล่านี้ได้แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่เรียกร้องหรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายให้แก่ Kingston
 • หน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเจ้าของ หน่วยงานเหล่านี้อาจได้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการควบรวมหรือถ่ายโอนกิจการ การซื้อหรือขายกิจการหรือกรณีการล้มละลาย
 • ข้อมูลแบบคละรวมหรือแบบไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณแบบคละรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกปิดบัง ปิดกั้นหรือแยกส่วนข้อมูลระบุตัวบุคคลไว้
 • หน่วยงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่คุณให้ความยินยอมหรือตามที่คุณระบุ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเหล่านี้ได้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่คุณให้ความยินยอมและ/หรือแจ้งขอให้มีการแชร์ข้อมูล

พันธมิตรของเรา

[เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานในสังกัดของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หน่วยงานในสังกัดเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภายใต้วัตถุประสงค์และสาเหตุที่ระบุไว้]

ผู้ให้บริการและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากภายนอกของเรา

[เรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่เรา เช่น ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อการชำระเงินหรือข้อมูลที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งคุณให้ความสนใจจะถูกใช้โดยผู้ประกอบการที่ดูแลรายชื่อเมลลูกค้าของเรา ชื่อและที่อยู่ของคุณจะถูกเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการจัดส่งดังกล่าวที่เราใช้เพื่อนำส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดซื้อผ่านบริการของเรา ผู้ให้บริการจากภายนอกเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณตามที่จำเป็นเพื่อจัดบริการเหล่านี้ให้แก่เรา ในบางกรณี เราอาจคละรวมข้อมูลที่เราจัดเก็บเพื่อให้บุคคลภายนอกไม่สามารถสืบค้นข้อมูลระบุตัวบุคคลเพื่อใช้ระบุตัวคุณเป็นการเฉพาะ]

การโฆษณาและการตลาด

[หากคุณให้ความยินยอม เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ให้บริการและพันธมิตรด้านการโฆษณาเพื่อจัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลโฆษณาและข้อมูลด้านการตลาด เพื่อจัดบริการด้านข้อมูลและเพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถนำเสนอโฆษณาแบบที่คุณต้องการ หรือเพื่อให้แคมเปญกิจกรรมของเราเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด เช่น บริษัทเหล่านี้อาจมีการติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจให้ความสนใจภายใต้หลักเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ของเรา]

วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและทางธุรกิจ

[เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ: (i) ในกรณีที่มีความจำเป็นทางกฎหมายหรือเพื่อทำตามคำสั่งศาล หมายเรียก หมายค้นหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ (ii) เพื่อให้ความร่วมมือหรือดำเนินการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก (iii) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งทางปกครองของหน่วยงานรัฐ (รวมทั้งคำขอจากหน่วยงานตัวแทนของภาครัฐในการเรียกดูข้อมูลของคุณ) (iv) เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของเรา หน่วยงานในสังกัดหรือบริษัทในเครือของเราและผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ทนาย ผู้แทน ผู้รับจ้างและพันธมิตรขององค์กรเหล่านี้และผู้ใช้เว็บไซต์ (v) เพื่อบังคับใช้หรือปรับใช้เงื่อนไขการใช้งานของเราและ (vi) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการของเรา]

การเปลี่ยนอำนาจการควบคุม การควบรวมกิจการ และการซื้อกิจการ

[ในกรณีที่บริษัทอื่นเข้าซื้อหุ้นใหญ่ของ Kingston หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม เช่น เนื่องจากการควบรวมกิจการ การล้มละลายหรือการรับช่วงต่อ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมด (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) ร่วมกับทรัพยากรใด ๆ ที่มีการส่งต่อให้กับบริษัทผู้ควบรวมกิจการ]

ข้อมูลแบบคละรวมหรือที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

[บริษัทอาจมีการแบ่งสรรข้อมูลแบบคละรวมหรือที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่รวบรวมได้เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรากับพันธมิตร ผู้ลงทุน ผู้โฆษณาของบริษัทหรือบุคคลอื่น ข้อมูลทั่วไปแบบคละรวมในเบื้องต้นได้แก่ (1) จำนวนผู้ใช้เว็บไซต์ (2) รายได้รวมทั้งการชำระเงินตามประเภทผู้ใช้ (3) สถิติการใช้งานและ (4) ข้อคิดเห็นของผู้ใช้ ข้อมูลแบบคละรวมจะไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกใช้เพื่อการติดต่อหรือระบุตัวคุณ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลหมายถึงข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวหรือไม่เกี่ยวข้องกับ อ้างถึง หรือสามารถเชื่อมโยงทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบุคคลใด Kingston มีกระบวนการทางธุรกิจและมาตรการป้องกันด้านเทคนิคบางประการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล]

โดยได้รับความยินยอมจากคุณ

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุข้างต้น เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอก หากคุณให้ความยินยอมไว้เป็นการเฉพาะ แจ้งหรือร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลกล่าวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเปิดช่องไว้]

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจำหน่าย

เราอาจจำหน่วยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ขาย” “จำหน่าย” หรือ “จัดจำหน่าย” ให้หมายถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือสิ่งมีมูลค่าใด ๆ ที่ไม่ใช่การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบทรัพย์สินที่เปลี่ยนมือเนื่องจากการควบรวม กรณีล้มละลายหรือการยุบเลิกกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลระบุตัวตน ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์และรหัสประจำตัวอื่น ๆ
ข้อมูลการจัดซื้อและลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ชื่อของคุณและข้อมูลระบุผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ข้อมูลการใช้งานและกิจกรรมผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ ของเราและเนื้อหาในไซต์หรือแพลตฟอร์มจากภายนอก เช่น เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (เช่น ที่อยู่ IP ประวัติการเรียกดู ประวัติการค้นหา ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้กับส่วนบริการ เช่น การเลื่อนดูข้อมูล, การคลิกเลือกและการเลื่อนเมาส์โดยอาศัยคุกกี้, พิกเซลแท็ก, เว็บบีคอน, ไฟล์ GIF โปร่งใส, ข้อมูลเบราเซอร์, ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เนื้อหาของผู้ใช้ (เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ข้อมูลเสียง ภาพ โพสต์ในโซเชียลมีเดีย/ออนไลน์ ผลงานคิดค้น)
การตอบกลับแบบสำรวจหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย การตอบกลับข้อสอบถามและการปฏิสัมพันธ์ที่มีกับเราทางโซเชียลมีเดีย ผ่านแบบสอบถามที่เราจัดให้กับคุณหรือการตอบแบบสำรวจหรือแผนส่งเสริมการขายอื่นใด
การอนุมานจากข้อมูลอื่น ๆ โปรไฟล์รูปแบบการใช้งาน แนวโน้มหรือข้อมูลบ่งชี้ในลักษณะเดียวกัน

6. เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมาย ทางบัญชีหรือการรายงานข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปตามประเภทของข้อมูล รูปแบบการใช้งานและเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวทางในการเก็บรักษาระเบียนข้อมูลของเรา เราอาจลบระเบียนข้อมูลบางส่วนที่มีข้อมูลที่คุณจัดส่งให้แก่เรา เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวแบบไม่มีกรอบเวลาและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากการทำลายข้อมูลดังกล่าว

เราจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้เมื่อมีการพิจารณาระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลของคุณ: (1) ปริมาณ ลักษณะและความอ่อนไหวของข้อมูลดังกล่าว (2) และโอกาสเสี่ยงจากการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้ง (3) วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ และ (4) โอกาสในการปฏิบัติตามเป้าหมายของเราผ่านช่องทางอื่น ๆ ร่วมกับเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของผู้เยาว์สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

บริการของเราจัดไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไปเท่านั้น เราไม่มีการชักชวน รวบรวม เก็บรักษาหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ จากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้:

 • จัดทำหรือพยายามจัดทำบัญชีผู้ใช้ทางเว็บไซต์ของเรา
 • สมัครบริการใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 • ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือ
 • การใช้งานเว็บไซต์ของเราในลักษณะอื่นใด

หากเราทราบว่าผู้ใช้มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปีและมีการเปิดเผยข้อมูลกับเรา เราจะดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายหรือเพื่อลบข้อมูลดังกล่าว ติดต่อเราหากคุณเชื่อว่าเรามีการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 (สิบแปด) ปีทั้งโดยผิดหรือและไม่ได้ตั้งใจ

8. สถานที่ จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณ

Kingston เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลของคุณ รวมทั้งข้อมูลจึงอาจถูกถ่ายโอนไปยัง หรือจัดเก็บในส่วนปฏิบัติการที่อยู่ในเครือของเรา หรือบุคคลภายนอกในประเทศที่ไม่มีกฎหมายป้องกันข้อมูลเทียบเท่ากับประเทศที่คุณพำนัก การเยี่ยมชมเว็บไซต์และแจ้งข้อมูลจะถือว่าคุณให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นนอกประเทศต้นทาง

9. การรักษาความปลอดภัย

เราจะดำเนินการจัดการตามความเหมาะสมและที่เห็นสมควรทั้งในทางกายภาพ ด้านเทคนิคเพื่อรักษาความปลอดภัยในการจัดบริการของเราและปกป้องข้อมูลของคุณ เช่น ในกรณีที่เหมาะสมเราอาจ:

 • ใช้เทคโนโลยี Secure Sockets Layer (SSL) เมื่อมีการรวบรวมหรือถ่ายโอนข้อมูลที่อ่อนไหวเพื่อให้ข้อมูลไม่สามารถถูกอ่านได้โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากเรา
 • ดำเนินขั้นตอนเพื่อจำกัดการสืบค้นข้อมูลของคุณเฉพาะกับพนักงานที่ต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติงาน พัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของเรา
 • กำหนดมาตรการป้องกันทางกายภาพ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโครงสร้างการป้องกันขององค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลนี้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เรารวบรวมไว้

อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลที่จัดเก็บหรือดูแลรักษาโดยเราหรือผู้ให้บริการจากภายนอกไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเราให้สัญญาหรือรับประกันใด ๆ และคุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลของคุณหรือการติดต่อส่วนตัวของคุณจะเป็นส่วนตัวหรือปลอดภัยโดยสมบูรณ์ เราไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกใช้งานโดยบุคคลภายนอกผิดวัตถุประสงค์ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการหลีกเลี่ยงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือละเว้นระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้งาน เข้าถึง เรียกรับ ลบ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

หากคุณเชื่อว่าข้อมูลของคุณมีการเข้าถึงหรือเรียกรับโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณควรติดต่อเราในทันทีเพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว

10. ทางเลือกของคุณ

หากคุณเลือกหรือให้ความยินยอมในการรับการติดต่อบางอย่างจากเรา เช่น อีเมลส่งเสริมการขาย ข้อมูลด้านการตลาดและแบบสำรวจความคิดเห็น คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือเปลี่ยนใจได้โดยทำตามคำแนะนำในการเลิกรับการติดต่อหรือโดยการล็อกอินไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณสามารถพิจารณาทบทวน อัพเดต แก้ไขหรือลบข้อมูลใด ๆ ที่คุณจัดส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา ระหว่างลงทะเบียนบัญชีออนไลน์กับ Kingston เมื่อล็อกอินไปยังบัญชี Kingston ของคุณ หรือโดยติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้ ทั้งนี้หากคุณแจ้งขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลของคุณ เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อเป็นระเบียนประวัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้สามารถทำรายการให้แก่คุณได้

เพื่อใช้สิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านการตลาดที่คุณจะได้รับ คุณสามารถพิจารณารายละเอียดได้จากลิงค์ต่อไปนี้

 • คุณสามารถเลือกไม่ยอมรับการติดตามการใช้งานหรือรับข้อมูลโฆษณาที่เห็นว่าเหมาะกับคุณทางอุปกรณ์พกพาของคุณที่จัดส่งผ่านบริษัทโฆษณาสำหรับอุปกรณ์พกพาหรือหน่วยงานใกล้เคียงกันโดยดาวน์โหลดแอพ App Choices ได้ที่ www.aboutads.info/appchoices
 • คุณสามารถเลือกไม่รับข้อมูลโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายที่อาจมีการจัดส่งโดยใช้เครื่องมือปฏิเสธ NAI ที่มีเผยแพร่ไว้ที่ https://optout.networkadvertising.org/?c=1 หรือเข้าไปที่ About Ads ได้ที่ https://optout.aboutads.info
 • คุณสามารถเลือกไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรากับ Google Analytics โดยติดตั้งส่วนเสริมการปฏิเสธสำหรับเว็บเบราเซอร์ของคุณได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

11. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือส่วนบริการอื่น ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือกำกับดูแล รวมทั้งลิงค์ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube หรือ Instagram หรืออาจมีการนำคุณออกจากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับข้อมูลที่จัดเก็บจากเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อแนวทางการควบคุมความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์อื่น ๆ หรือแพลตฟอร์มโซเชียล หรือข้อมูลที่ผู้ให้บริการเหล่านี้จัดเก็บ (ซึ่งอาจรวมไปถึงที่อยู่ IP) กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนคุณแจ้งข้อมูลไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ถือเป็นหรือไม่เป็นการบ่งชี้ว่ามีการรับรองหรือแนะนำเว็บไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและ/หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เราเชื่อมโยงไว้

12. มีปัญหาในการสืบค้นนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บุคคลที่มีความพิการที่ไม่สามารถสืบค้นนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเราสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามว่าจะขอสำเนานโยบายในรูปแบบจัดพิมพ์หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกในการศึกษาได้อย่างไร

13. สัญญาณ “DO NOT TRACK”

เราไม่สนับสนุนการเลือกใช้ “Do Not Track” Do Not Track เป็นค่าปรับตั้งที่คุณสามารถกำหนดได้จากเบราเซอร์เพื่อแจ้งเว็บไซต์ว่าคุณไม่ต้องการถูกติดตาม คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งาน “Do Not Track” โดยเข้าไปที่ “Preferences” หรือ “Settings” จากเว็บเบราเซอร์ของคุณ Do Not Track จะแตกต่างไปจาก Global Privacy Controls (“GPC”) ซึ่งอาจมีการแจ้งให้เว็บไซต์ทราบข้อมูลค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เกี่ยวกับการจำหน่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบางประการ

14. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวโดยแจ้งนโยบายใหม่ให้ทราบทางเว็บไซต์ของเรา ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลการปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำจากเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่ามีผลเมื่อมีการประกาศแจ้งให้ทราบ

15. ข้อมูลติดต่อ

หากต้องการแจ้งขอข้อมูลหรือสอบถามข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปรับใช้ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected] หรือติดต่อเราที่หมายเลข 1-800-835-6575 นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่

Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

หากคุณต้องการแจ้งขอข้อมูลเฉพาะใด ๆ เกี่ยวกับ EU กรุณาเข้าไปที่หัวข้อสำหรับผู้ใช้ใน EU, EEA, สวิสและ UK และหัวข้อ GDPR ด้านล่าง

16. ประกาศแจ้งสำหรับผู้พำนักบางกลุ่มเกี่ยวกับสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

A. ประกาศแจ้งสำหรับบุคคลในเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และ UK

หัวข้อนี้มีผลกับผู้ที่สืบค้นและใช้เว็บไซต์ของเราจากภายในสหภาพยุโรป (EU) เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สวิตเซอร์แลนด์และ UK และเฉพาะในกรณีที่เรารวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ GDPR และ UK Data Protection Act 2018 หัวข้อในนโยบายความเป็นส่วนตัวสรุปหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ การถ่ายโอนข้อมูลของคุณโดยเรา สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ และแนวทางที่คุณสามารถติดต่อเรา

มูลเหตุในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจมีการประมวลผลข้อมูลของคุณตามที่ระบุในข้อ 3, ข้อ 4 และ ข้อ 5ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มูลเหตุทางกฎหมายสำหรับเราในการประมวลผลข้อมูลของคุณได้แก่

 • คุณให้ความยินยอม (และสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ)
 • ต้องมีการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงที่มีกับคุณ
 • การประมลผลข้อมูลเป็นไปเพื่อประโยชน์ตามสมควรของเรา (เช่น เพื่อการจัดการ เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและเพื่อรักษาความปลอดภัย)
 • การประมวลผลข้อมูลมีความจำเป็นเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ

การให้ความยินยอม

เราอาจรวบรวม ใช้งานและแชร์ข้อมูลของคุณตามที่คุณให้ความยินยอมไว้

ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราสามารถดำเนินการกับข้อมูลได้ตามความยินยอมที่ได้รับสำหรับการประมวลผลข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย
 • การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ที่อาจสนใจสมัครงานหรือข้อมูลการจ้างงานอื่น ๆ ของบุคคลที่อยู่ในพื้นที่หรือที่ถูกว่าจ้างโดย Kingston ในสหราชอาณาจักรหรือในรัฐสมาชิกของ EU
 • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ หรือที่เกี่ยวข้อง ส่วนลดและข่าวสารที่คุณเคยให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าเพื่อรับการติดต่อดังกล่าว (เช่น ผ่านข้อความ อีเมล ไปรษณีย์ ฯลฯ)
 • การใส่คุกกี้ พิกเซลเพื่อการตลาดหรือการตัดสินใจซื้อ GIF แบบใส ข้อมูลโฆษณาตามความสนใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดย Kingston หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทีเหมาะสมให้แก่คุณ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการใช้งานคุกกี้ของเรา

การปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง

[เราจะต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามที่คุณร้องขอ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่ใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ รวมทั้งข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง]

ผลประโยชน์ตามสมควร

[เรามีการรวบรวมและใช้ข้อมูลตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามสมควรของเรา ซึ่งอาจรวมไปถึงการรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • การดูแลรักษาและส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ของเรา
 • ป้องกัน ตรวจหาและจัดการกรณีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของเราหรือเพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • แจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของบุคคลทั่วไป
 • ให้บริการลูกค้า
 • ปรับปรุงบริการของเราและพัฒนาบริการใหม่ ๆ
 • ทำการวิจัยตลาดและ/หรือวิเคราะห์ข้อมูล
 • บังคับใช้ เงื่อนไขการใช้งานของเรา]

ปฏิบัติตามพันธะกรณีทางกฎหมาย

[เราอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายหลายอย่างในพื้นที่ที่เราเปิดดำเนินการที่กำหนดให้เราต้องรวบรวม ประมวลผล เปิดเผยและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายเหล่านี้ เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณต่อไป และจัดหาสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานตามกฎหมาย ภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง]

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ข้อมูลที่เราจัดเก็บได้จากคุณ อาจถูกส่งต่อ จัดเก็บ ประมวลผล หรือเข้าถึงจากประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หากเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใน EEA และต่อมามีการถ่ายโอนข้อมูลออกนอก EEA เราจะกำหนดมาตรการป้องกันที่เท่าเทียมกัน โดยจะมีมาตรการป้องกันอย่างน้อยอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

 • เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก EEA ไปยังประเทศที่มีระดับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกับที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดหรือ
 • ระหว่างที่มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการบางราย เราอาจใช้สัญญาข้อตกลงบางอย่างที่คณะกรรมาธิการยุโปรให้การรับรองเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยจะต้องมีมาตรการป้องกันเท่าเทียมกับในยุโรป

เรามีการดำเนินกิจการในสหรัฐฯ และอาจมีการใช้ผู้ให้บริการในสหรัฐฯ เพื่อดำเนินธุรกิจของเราหรือจัดการความสัมพันธ์ที่เรามีกับคุณ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลในสหรัฐฯ หรือ ในประเทศอื่นนอกประเทศต้นทางของคุณ เรามีมาตรการต่าง ๆ ในการจัดการการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างเราและผู้ให้บริการจากภายนอกภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

GDPR ระบุสิทธิ์บางประการสำหรับคุณเกี่ยวกับการรวบรวม ประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้โดยการติดต่อเราผ่านข้อมูลที่แจ้งไว้ด้านล่างในหัวข้อ “ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ใช้ใน UK, EU/EEA หรือสวิตเซอร์แลนด์” คุณอาจได้รับแจ้งให้ยืนยันตัวตนเพื่อให้เราสามารถรับรองได้ว่าคุณเป็นผู้แสดงความประสงค์อย่างแท้จริง

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

สิทธิ์ในการลบข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ในการทราบว่าเรามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณบางอย่างอย่างไร และขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

สิทธิ์ในการโต้แย้งการประมวลผล: สิทธิ์ในการโต้แย้งการประมวลผล: คุณมีสิทธิ์ในการโต้แย้งการประมวลผลในบางกรณี เช่น ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามสมควรทางธุรกิจของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดโดยตรง

[GDPR ระบุสิทธิ์ในการโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลใดเป็นการเฉพาะเมื่อหน่วยงานมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้: (1) สำหรับกิจการที่ดำเนินเพื่อประโยชน์สาธารณะ (2) เพื่อผลประโยชน์ตามสมควรทางธุรกิจ (3) เพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือด้านประวัติศาสตร์หรือเพื่อศึกษาข้อมูลทางสถิติหรือ (4) เพื่อทำการตลาดโดยตรง]

สิทธิ์ในการลบข้อมูล:

คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณในบางสถานการณ์

[สิทธิ์ในการลบข้อมูลไม่ถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาด และใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:

 • เราไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
 • คุณเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา
 • คุณโต้แย้งการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา และผลประโยชน์ของคุณอยู่เหนือผลประโยชน์ของเราในการใช้ข้อมูลเหล่านี้
 • คุณเชื่อว่าเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไม่ถูกกฎหมาย
 • เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการลบข้อมูลของคุณ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการลบถูกจัดส่งโดยผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 หรือเกณฑ์อายุอื่นใดสำหรับผู้เยาว์ตามเขตพื้นที่ในเวลาที่มีการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว

หลังจากได้รับคำขอจากคุณในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยสาเหตุใด ๆ ข้างต้น เราจะลบข้อมูลดังกล่าวตามที่กฎหมายให้อนุญาต กฎหมายที่เกี่ยวข้องระบุข้อยกเว้นหลายและกรณียกเว้นหลายประการที่เราสามารถโต้แย้งคำขอของคุณได้ หากเราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของคุณในการลบข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรักษาไว้ และสาเหตุในการเก็บข้อมูลไว้ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องเก็บรักษาไว้]

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล:

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล: คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์

[คุณสามารถแจ้งขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นการชั่วคราวเมื่อเรามีการพิจารณาทบทวน:

 • การโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคุณ
 • การโต้แย้งกรณีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา

นอกจากนี้คุณยังสามารถร้องขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแทนการลบข้อมูลนี้หาก:

 • คุณเชื่อว่าเรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างขัดต่อกฎหมาย แต่ไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลดังกล่าว
 • เราไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป โดยคุณต้องการให้เราเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อดำเนินการ จัดการหรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายใด ๆ]

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล:

คุณมีสิทธิ์ในการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่สามารถสืบค้นได้และสามารถใช้เครื่องอ่านได้ โดยการประมวลผลข้อมูลจะต้องเป็นไปตามที่คุณให้ความยินยอม หรือเป็นไปตามสัญญาข้อตกลงที่มีกับคุณ หรือดำเนินการผ่านช่องทางอัตโนมัติ คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยตรงจากเราไปยังผู้กำกับดูแลข้อมูลรายอื่นหากสามารถทำได้ในทางเทคนิค

สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม:

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณให้ความยินยอมไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลที่ดำเนินการไปตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอม

สิทธิ์ในการร้องเรียนกับหน่วยงานปกป้องข้อมูล (“DPA”):

หากคุณกังวลว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล คุณสามารถร้องเรียนกับ Information Commissioner’s Office หรือหน่วยงาน EU DPA ในพื้นที่

ข้อมูลติดต่อสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ใน EU และสวิตเซอร์แลนด์

หากต้องการแจ้งขอข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ EU หรือสอบถามข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปรับใช้ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected] นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่

Kingston Technology Europe Co. LLP [หรือ Kingston Digital Europe Co. LLP]
Attention: มาตรฐาน  GDPR
Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7EP UK

เจ้าของข้อมูลใน EU ยังสามารถติดต่อกับ Lead Supervisor Authority, the Information Commissioner’s Office of the United Kingdom เพื่อสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

เรามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ เวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

 • ความจำเป็นของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการ เรามีการเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดบริการต่าง ๆ ให้แก่คุณ เช่น ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการชำระเงินหรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับเราในการจัดบริการต่าง ๆ ให้แก่คุณ เพื่อตอบข้อสงสัยหรือข้อสอบถามต่าง ๆ และ/หรือเพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณ (แล้วแต่กรณี)
 • ความจำเป็นของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา เราอาจมีข้อผูกพันตามกฎหมายในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากหน่วยงานทางกฎหมายหรือหน่วยงานปกครองแจ้งไว้ในอนาคต เช่น เมื่อได้รับคำขอหรือการร้องเรียนจากเจ้าของข้อมูล ข้อมูลนี้อาจครอบคลุมทั้งข้อมูลติดต่อและข้อมูลพื้นที่
 • เราอาจต้องใช้ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจตามสมควรอื่น ๆ เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลติดต่อ คุกกี้ และข้อมูลพื้นที่เพื่อทำการวิเคราะห์ แก้ไขข้อผิดพลาดหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าในกรณีใด เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่มีเหตุตามสมควรให้ต้องใช้อีกต่อไป

ไม่ว่าเราจะมีมูลเหตุใดในการเก็บรักษาข้อมูลของคุณ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายใต้นโยบายการเก็บรักษาระเบียนข้อมูลของเรา

B. EU-US และ Swiss-U.S. Data Privacy Framework และ UK Extension ภายใต้ EU-U.S. Data Privacy Framework

Kingston และหน่วยงานในสังกัดหรือบริษัทในเครือพร้อมปฏิบัติตาม EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), UK Extension to the EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ Kingston ให้การรับรองแก่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตาม EU-U.S. DPF Principles ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเขตเศรษฐกิจยุโรปภายใต้กรอบของ EU-U.S. DPF และข้อมูลจากสหราชอาณาจักรภายใต้ UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF Kingston ให้การรับรองแก่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตาม Swiss-U.S. DPF Principles ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้ Swiss-U.S. DPF หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับ EU-U.S. DPF Principles และ/หรือ Swiss-U.S. DPF Principles หลักเกณฑ์จาก Principles ให้ถือมีผลบังคับใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงาน DPF และการรับรองของเราได้ที่ https://www.dataprivacyframework.gov/

ในกรณีที่มีการส่งต่อไปยังบุคคลภายนอก Kingston จะถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่จำกัดซึ่งระบุไว้แล้วเท่านั้น Kingston ปฏิบัติตาม EU-U.S. DPF Principles, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จาก EEA สหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งข้อบัญญัติอันมีผลผูกพันในการถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก Kingston โอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกที่ดำเนินการเป็นตัวแทนของตน Kingston จะยังคงมีความรับผิดภายใต้หลักการของ DPF Principles หากตัวแทนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่ขัดแย้งกับ DPF Principles เว้นแต่ Kingston จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น

ภายใต้ EU-U.S. DPF Principles, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF Principles บริษัท Kingston ครอบครองและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เคยได้รับจาก EEA, UK และสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้การรับรองการปฏิบัติตาม EU-U.S. DPF, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF รวมทั้ง DPF Principles ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ EU-U.S. DPF, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF บริษัท Kingston ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ DPF Principles ในส่วนของการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลใน EEA, UK หรือสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ใน EEA, UK หรือสวิตเซอร์แลนด์สอบถามข้อมูลหรือส่งข้อร้องเรียนต่าง ๆ กับเราทางอีเมลที่ [email protected] หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้

Kingston Technology Europe Co LLP
Att.: Privacy Compliance
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury-on-Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

ข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แจ้งไปยัง Kingston ตามที่อยู่ที่ระบุด้านบน Kingston จะดำเนินการตรวจสอบ ให้ความร่วมมือหรือพยายามแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่เกินสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับข้อสอบถามหรือข้อร้องเรียนของคุณแล้ว หากคุณมีข้อร้องเรียนด้านความเป็นส่วนตัวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ กรุณาติดต่อ International Centre for Dispute Resolution of the American Arbitration Association (ICDR-AAA) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ให้บริการระงับข้อพิพาทของเราในสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่ https://go.adr.org/rs/294-SFS-516/images/ICDR-AAA_DPF_IRM_Service_Notice_of_Arbitration_form.pdf. นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม EU-U.S. DPF, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF Kingston ยังให้สัญญาว่าจะให้ความร่วมมือและดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่จัดตั้งโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (DPA), Information Commissioner’s Office (“ICO”) ของสหราชอาณาจักร และ Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) ในส่วนของข้อร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับโดยอาศัยอำนาจของ EU-U.S. DPF, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF

บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้แผนงาน DPF สามารถขอให้มีการไต่สวนอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อเรียกร้องบางประเภท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการภายใต้ DPF ได้ที่เว็บไซต์ DPF ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันผ่าน DPF Arbitration Panel ได้ที่ https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/How-to-Submit-a-Complaint-Relating-to-a-Participating-Organization-s-Compliance-with-the-DPF-Principles-dpf.

Kingston อาจถูกตรวจสอบและดำเนินคดีโดย Federal Trade Commission ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม EU-U.S. DPF, UK Extension ในส่วนของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF โดย Kingston ในบางกรณี Kingston อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามคำขอภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายตามขั้นตอนของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศหรือภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

C. ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียและ CCPA

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลของแคลิฟอร์เนียสำหับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี้ระบุสิทธิ์สำหรับผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียและการใช้สิทธิ์เหล่านี้ไว้เพิ่มเติม ประกาศชุดนี้มีผลกับผู้พำนักในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น เราจัดทำหลักเกณฑ์เพิ่มเติมไว้ดังต่อไปนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย California Consumer Privacy Act [แก้ไขเพิ่มเติมโดย California Privacy Rights Act (เรียกต่อจากนี้ว่า CCPA)] และคำที่ให้นิยามไว้ใน CCPA ให้มีความหมายเช่นเดียวกันในกรณีต่อไปนี้

สิทธิ์ของคุณภายใต้ CCPA

สิทธิ์ในการทราบและเข้าถึงข้อมูลบางประการ

คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่คุณที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราในช่วง 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่เราได้รับและยืนยันคำขอของผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบแล้วจากคุณ เราจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ให้แก่คุณภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อนุญาต:

 • หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณและการจำหน่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคคลภายนอก
 • ชุดข้อมูลส่วนบุคคลจำเพาะที่เราจัดเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ
 • หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำหน่ายภายในช่วง 12 (สิบสอง) เดือนที่ผ่านมา
 • หมวดหมู่ของแหล่งข้อมูลที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ
 • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าของเราในการจัดเก็บ จำหน่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ประเภทของบุคคลภายนอกที่มีการจำหน่าย แชร์ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอให้มีการจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้นแก่คุณในรูปแบบที่พกพาหรือใช้งานได้ภายใต้ความเหมาะสมทางด้านเทคนิค (“การเคลื่อนย้ายข้อมูล”)

สิทธิ์ในการแจ้งขอให้ลบข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากคุณ โดยอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ ภายใต้ขอบเขตดังกล่าว เราสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หลังจากที่เราได้รับคำขอและยืนยันคำขอของผู้บริโภคของคุณได้แล้ว โดยเราจะทำการลบ (และแจ้งผู้ให้บริการของเราให้ลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยกเว้นหากมีข้อยกเว้นใด ๆ

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ภายใต้ขอบเขตที่เรามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้องไว้ คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวโดยพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการปะมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หลังจากที่เราได้รับและยืนยันคำขอจากผู้บริโภคได้แล้ว เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ตามขอบเขตในการดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไข้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การจำหน่ายและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ในการไม่ยินยอม คุณมีสิทธิ์ในการไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • การจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการโฆษณาเชิงพฤติกรรมในบริบทอื่น ๆ

การใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้งานออนไลน์อาจถือเป็นกิจกรรมด้าน “การขาย” หรือ “แชร์ข้อมูล” ภายใต้กฎหมายของแคลิฟอร์เนีย หากเทคโนโลยีติดตามการใช้งานออนไลน์เหล่านี้อยู่ในข่าย “การขาย” หรือ “การแชร์” ข้อมูลภายใต้กฎหมายในแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถปฏิเสธเทคโนโลยีติดตามการใช้งานออนไลน์เหล่านี้โดยส่งคำขอไปที่ https://www.kingston.com/en/company/do-not-sell-my-personal-information หรือโดยส่งสัญญาณปฏิเสธการใช้งาน เช่น Global Privacy Control (GPC)

สิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราจำกัดการใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณ (ตามที่ระบุโดย CCPA) เพื่อให้ใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับเราในการจัดบริการ และเพื่อนำส่งบริการตามที่คุณคาดหวังได้ตามสมควรและตามที่กฎหมายให้อนุญาต

สิทธิ์ในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ คุณมีสิทธิ์ในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการรับบริการหรือด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้รับจากเราเนื่องจากการใช้สิทธิ์ของคุณ เราไม่มีการ (และจะไม่) ปฏิบัติต่อคุณแตกต่างออกไปเนื่องจากการร้องขอใด ๆ ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล หากมีการร้องขอใด ๆ ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล เราไม่มีการ (และจะไม่) ปฏิเสธการจัดเสนอสินค้าหรือบริการใด ๆ ให้แก่คุณ คิดค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าและบริการที่แตกต่างออกไป หรือจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแตกต่างออกไป หรือแจ้งว่าจะมีการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปกับคุณเนื่องจากมีการร้องขอของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

สิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ทำการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิ์ในการทราบระเภทและชื่อ/ที่อยู่ของบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงเมื่อได้รับคำขอโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ผ่านช่องทางที่ไม่ยุ่งยากสำหรับคุณ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ร้องขอในฐานะผู้บริโภคที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อรับทราบและสืบค้นข้อมูลเฉพาะใด ๆ รวมทั้งสิทธิ์ในการทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มีการจำหน่ายหรือเปิดเผยหรืออยู่ภายใต้ CCPA ภายในระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน ใช้สิทธิ์ที่ระบุข้างต้นได้ตามขั้นตอนที่ระบุในหัวข้อ การใช้สิทธิ์ของคุณ ด้านล่าง

ผู้แทนที่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถใช้ผู้แทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อส่งคำขอของผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบได้ในนามของคุณ โดยผู้แทนที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือหน่วยงานธุรกิจที่คุณอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณ หากคุณใช้ผู้แทนที่ได้รับอนุญาต เราจะกำหนดให้ต้องแสดง: (1) เอกสารยืนยันการให้อนุญาตของผู้แทนที่ได้รับอนุญาตในการยื่นคำร้องในนามของคุณและการยืนยันตัวตนจากคุณ หรือ (2) หนังสือมอบอำนาจของผู้แทนภายใต้ California Probate Code มาตรา 4000 ถึง 4665 เราอาจปฏิเสธคำขอจากผู้แทนที่ได้รับอนุญาตที่ไม่จัดส่งเอกสารยืนยันที่ถูกต้อง

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนด้านการเงิน

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา คุณอาจได้รับผลประโยชน์ทางการเงินผ่านทางอีเมลหรือคูปองจัดพิมพ์ ส่วนลด โปรโมชั่นหรือรางวัลตอบแทนอื่นใดที่จัดส่งให้แก่คุณ ส่วนลดดังกล่าวถือเป็นสิ่งตอบแทนด้านการเงินภายใต้ California Consumer Privacy Act (“สิ่งตอบแทนทางการเงิน”) หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจัดสิ่งตอบแทนทางการเงินให้อาจได้แก่ ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุล ข้อมูลติดต่อ อีเมลแอดเดรส และข้อมูลประจำตัวหรือข้อมูลเฉพาะบุคคลที่คุณเลือกแจ้งให้ทราบ

เพื่อจัดเสนอส่วนลดเหล่านี้ เราอาจติดตามข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของคุณไว้ เช่น ประวัติการจัดซื้อและข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนทางการเงินได้ทุกเมื่อโดยส่งคำขอไปที่ [email protected]หากคุณขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน กรณีดังกล่าวอาจส่งผลต่อการรับส่วนลดของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายให้อนุญาต เราอาจคิดค่าใช้จ่ายตามสมควรในการดำเนินการตามคำขอของคุณ

D. ผู้พำนักในเวอร์จิเนียและ VCDPA

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเวอร์จิเนียที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลของคุณ เงื่อนไขเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี้ระบุเกี่ยวกับสิทธิ์ของบุคคลที่รับรองไว้สำหรับผู้พำนักในเวอร์จิเนียและการใช้สิทธิ์เหล่านี้ซึ่งมีผลเฉพาะกับผู้พำนักในเวอร์จิเนียเท่านั้น เราจัดทำหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ไว้ภายใต้กฎหมาย Virginia Consumer Data Protection Act (“VCDPA”) และข้อความที่ระบุใน VCDPA ให้ตีความสอดคล้องกันในกรณีต่อไปนี้

สิทธิ์ของคุณภายใต้ VCDPA

ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

สิทธิ์ในการสืบค้นและเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่คุณที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราได้ทุกเมื่อ หลังจากที่เราได้รับและยืนยันคำขอของผู้บริโภคที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากคุณ เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามดังนี้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ:

 • การเปิดเผยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกิดขึ้นโดยเรา
 • การให้คุณสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในกรณีที่มีการประมวลผลผ่านระบบอัตโนมัติและภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์ในการร้องขอหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณแจ้งไว้กับเราก่อนหน้าในรูปแบบที่พกพาและดำเนินการได้ทางเทคนิค และสามารถใช้งานได้ทันทีเพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้กำกับดูแลข้อมูลรายอื่นโดยไม่ถูกขัดขวางใด ๆ

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ภายใต้ขอบเขตที่เรามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้องไว้ คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวโดยพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการปะมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หลังจากที่เราได้รับและยืนยันคำขอจากผู้บริโภคได้แล้ว เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ตามขอบเขตในการดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไข้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ในการลบข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่คุณแจ้งหรือจัดไว้ให้แก่เรา ภายใต้ขอบเขตดังกล่าว เราสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หลังจากที่เราได้รับคำขอและยืนยันคำขอของผู้บริโภคของคุณได้แล้ว โดยเราจะทำการลบ (และแจ้งผู้ให้บริการของเราให้ลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ

การจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล การนำเสนอโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำโปรไฟล์ข้อมูลและสิทธิ์ในการไม่ยินยอม คุณมีสิทธิ์ในการไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • การจัดโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย
 • การจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การจัดทำโปรไฟล์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจใด ๆ ที่จะมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณในทางกฎหมายหรือในลักษณะอื่นใดที่ใกล้เคียงกันนี้

สิทธิ์ในการอุทธรณ์ คุณมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์กรณีที่เราปฏิเสธคำขอของคุณภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ ใช้สิทธิ์ของคุณโดยส่งคำอุทธรณ์ตามข้อมูลที่ระบุในหัวข้อ การติดต่อเรา ด้านล่าง ภายใน 60 (หกสิบ) วันหลังจากได้รับคำอุทธรณ์ของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการดำเนินการใด ๆ หรือไม่กับคำอุทธรณ์ของคุณ รวมทั้งหนังสือชี้แจงสาเหตุสำหรับข้อวินิจฉัยดังกล่าว หากเราปฏิเสธคำอุทธรณ์ของคุณ คุณสามารถติดต่อกับสำนักงานอัยการของเวอร์จิเนียได้ผ่านทาง:

 • ระบบออนไลน์: https://www.oag.state.va.us/consumer-protection/index.php/file-a-complaint.
 • โทรศัพท์:
  • หากติดต่อจากเวอร์จิเนีย ให้ติดต่อสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคที่หมายเลข 1-800-552-9963
  • หากติดต่อจากเขตริชมอนด์หรือนอกเวอร์จิเนีย ให้ติดต่อสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคที่หมายเลข 1-804-786-2042

สิทธิ์ในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ คุณมีสิทธิ์ในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการรับบริการหรือด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้รับจากเราเนื่องจากการใช้สิทธิ์ของคุณ เราจะไม่เลือกปฏิบัติใด ๆ กับคุณสำหรับการใช้สิทธิ์ของคุณในหัวข้อนี้ รวมทั้งการปฏิเสธสินค้าหรือบริการ การปรับราคาหรือค่าสินค้าหรือบริการหรือจัดสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการปรับราคา ค่าใช้จ่าย ระดับ และคุณภาพของบริการหรือการคัดสรรสินค้าหรือบริการ รวมทั้งการเสนอสินค้าหรือบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายกับคุรหากคุณใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธความร่วมมือหรือหากข้อเสนอดังกล่าวเป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจของคุณเองเพื่อแลกเปลี่ยนกับความผูกพันทางการค้า รางวัลตอบแทน คุณสมบัติพิเศษ ส่วนลดเพิ่มเติมหรือการจัดคลับการ์ด เป็นต้น

คุณสามารถส่งคำขอในฐานะผู้บริโภคที่ได้รับการตรวจสอบแล้วภายใต้ VCDPA ได้สองครั้งภายในระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน ใช้สิทธิ์ที่ระบุข้างต้นได้ตามขั้นตอนที่ระบุในหัวข้อ การใช้สิทธิ์ของคุณ ด้านล่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายให้อนุญาต เราอาจคิดค่าใช้จ่ายตามสมควรในการดำเนินการตามคำขอของคุณ

E. ผู้พำนักในโคโลราโดและ CPA

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของโคโลราโดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เงื่อนไขเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี้ระบุเกี่ยวกับสิทธิ์ของบุคคลที่รับรองไว้สำหรับผู้พำนักในโคโลราโดและการใช้สิทธิ์เหล่านี้ซึ่งมีผลเฉพาะกับผู้พำนักในโคโลราโดเท่านั้น เราจัดทำหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ไว้ภายใต้กฎหมาย Colorado Privacy Act (“CPA”) และข้อความที่ระบุใน CPA ให้ตีความสอดคล้องกันในกรณีต่อไปนี้

สิทธิ์ของคุณภายใต้ CPA

ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

สิทธิ์ในการสืบค้นและเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่คุณที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราได้ทุกเมื่อ หลังจากที่เราได้รับและยืนยันคำขอของผู้บริโภคที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากคุณ เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามดังนี้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ:

 • การเปิดเผยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกิดขึ้นโดยเรา
 • การให้คุณสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีการประมวลผล

ในส่วนของการใช้สิทธิ์ของคุณในการสืบค้นข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณแจ้งไว้กับเราก่อนหน้าในรูปแบบที่พกพาและดำเนินการได้ทางเทคนิค และสามารถใช้งานได้ทันทีเพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้กำกับดูแลข้อมูลรายอื่นโดยไม่ถูกขัดขวางใด ๆ (“การเคลื่อนย้ายข้อมูล”)

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ภายใต้ขอบเขตที่เรามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้องไว้ คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวโดยพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการปะมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หลังจากที่เราได้รับและยืนยันคำขอจากผู้บริโภคได้แล้ว เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ตามขอบเขตในการดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไข้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ในการลบข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่คุณแจ้งหรือจัดไว้ให้แก่เรา ภายใต้ขอบเขตดังกล่าว เราสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หลังจากที่เราได้รับคำขอและยืนยันคำขอของผู้บริโภคของคุณได้แล้ว โดยเราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งนี้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ

การจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล การนำเสนอโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำโ)รไฟล์ข้อมูลและสิทธิ์ในการไม่ยินยอม คุณมีสิทธิ์ในการไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • การจัดโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย
 • การจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การจัดทำโปรไฟล์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจใด ๆ ที่จะมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณในทางกฎหมายหรือในลักษณะอื่นใดที่ใกล้เคียงกันนี้

สิทธิ์ในการอุทธรณ์ คุณมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์กรณีที่เราปฏิเสธคำขอของคุณภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ ใช้สิทธิ์ของคุณโดยส่งคำอุทธรณ์ตามข้อมูลที่ระบุในหัวข้อ การติดต่อเรา ด้านล่าง ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันหลังจากได้รับคำอุทธรณ์ของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการดำเนินการใด ๆ หรือไม่กับคำอุทธรณ์ของคุณ รวมทั้งหนังสือชี้แจงสาเหตุสำหรับข้อวินิจฉัยดังกล่าว หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลการอุทธรณ์ของคุณ สามารถติดต่อกับสำนักงานอัยการของเวอร์จิเนียได้ผ่านทาง:

คุณสามารถส่งคำขอในฐานะผู้บริโภคที่ได้รับการตรวจสอบแล้วภายใต้ CPA โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้หนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับคำขอครั้งที่สองและหลังจากนั้นภายในกรอบเวลา 12 (สิบสอง) เดือน ใช้สิทธิ์ที่ระบุข้างต้นได้ตามขั้นตอนที่ระบุในหัวข้อ การใช้สิทธิ์ของคุณ ด้านล่าง

ข้อมูลที่อ่อนไหว

เรามีการประมวลผลข้อมูลที่อ่อนไหว รวมทั้งการอนุมานและอ้างอิงข้อมูลที่อ่อนไหว กรณีที่เรามีการประมวลผลข้อมูลที่อ่อนไหว เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อน

ผู้แทนที่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถใช้ผู้แทนที่ได้รับอนุญาตในการส่งคำขอในฐานะผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อดำเนินการในนามของคุณ ผู้แทนที่ได้รับอนุญาตคือบุคคลธรรมดาหรือองค์กรธุรกิจที่คุณให้อนุญาตดำเนินการในนามของคุณ หากคุณใช้ผู้แทนที่ได้รับอนุญาต เราจะกำหนดให้ต้องแสดง: (1) เอกสารยืนยันการให้อนุญาตของผู้แทนที่ได้รับอนุญาตในการยื่นคำร้องในนามของคุณและการยืนยันตัวตนจากคุณ หรือ (2) หนังสือมอบอำนาจของผู้แทนภายใต้ Colo. Rev. Stat. § 15-14-705 เราอาจปฏิเสธคำขอจากผู้แทนที่ได้รับอนุญาตที่ไม่จัดส่งเอกสารยืนยันที่ถูกต้อง

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนด้านการเงิน

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา คุณอาจได้รับผลประโยชน์ทางการเงินเพื่อรองรับแผนการส่งเสริมความภักดีหรือกระชับความสัมพันธ์ผ่านทางอีเมลหรือคูปองจัดพิมพ์ ส่วนลด โปรโมชั่นหรือรางวัลตอบแทนอื่นใดที่จัดส่งให้แก่คุณ ส่วนลดดังกล่าวถือเป็นสิ่งตอบแทนด้านการเงินภายใต้ Consumer Privacy Act (“สิ่งตอบแทนทางการเงิน”) หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจัดสิ่งตอบแทนทางการเงินให้อาจได้แก่ ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุล ข้อมูลติดต่อ อีเมลแอดเดรส และข้อมูลประจำตัวหรือข้อมูลเฉพาะบุคคลที่คุณเลือกแจ้งให้ทราบ

เพื่อจัดเสนอส่วนลดเหล่านี้ เราอาจติดตามข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของคุณไว้ เช่น ประวัติการจัดซื้อและข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนทางการเงินได้ทุกเมื่อโดยส่งคำขอไป[email protected]หากคุณขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน กรณีดังกล่าวอาจส่งผลต่อการรับส่วนลดของคุณ

F. ผู้พำนักในคอนเนคติคัทและ CTDPA

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคอนเนคติคัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เงื่อนไขเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี้ระบุเกี่ยวกับสิทธิ์ของบุคคลที่รับรองไว้สำหรับผู้พำนักในคอนเนคติคัทและการใช้สิทธิ์เหล่านี้ซึ่งมีผลเฉพาะกับผู้พำนักในคอนเนคติคัทเท่านั้น เราจัดทำหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ไว้ภายใต้กฎหมาย Connecticut Act Concerning Personal Data Privacy and Online Monitoring (“CTDPA”) และข้อความที่ระบุใน CTDPA ให้ตีความสอดคล้องกันในกรณีต่อไปนี้

สิทธิ์ของคุณภายใต้ CTDPA

ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

สิทธิ์ในการสืบค้นและเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่คุณที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราได้ทุกเมื่อ หลังจากที่เราได้รับและยืนยันคำขอของผู้บริโภคที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากคุณ เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามดังนี้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ:

 • การเปิดเผยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกิดขึ้นโดยเรา
 • การให้คุณสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีการประมวลผล

ในกรณีที่มีการประมวลผลผ่านระบบอัตโนมัติและภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์ในการร้องขอหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณแจ้งไว้กับเราก่อนหน้าในรูปแบบที่พกพาและดำเนินการได้ทางเทคนิค และสามารถใช้งานได้ทันทีเพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้กำกับดูแลข้อมูลรายอื่นโดยไม่ถูกขัดขวางใด ๆ

สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ภายใต้ขอบเขตที่เรามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ถูกต้องไว้ คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวโดยพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการปะมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หลังจากที่เราได้รับและยืนยันคำขอจากผู้บริโภคได้แล้ว เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ตามขอบเขตในการดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ไข้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ในการลบข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่คุณแจ้งหรือจัดไว้ให้แก่เรา ภายใต้ขอบเขตดังกล่าว เราสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หลังจากที่เราได้รับคำขอและยืนยันคำขอของผู้บริโภคของคุณได้แล้ว โดยเราจะทำการลบ (และแจ้งผู้ให้บริการของเราให้ลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งนี้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ

การจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล การนำเสนอโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำโพรไฟล์ข้อมูล และสิทธิ์ในการไม่ยินยอม คุณมีสิทธิ์ในการไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • การจัดโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย
 • การจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • การจัดทำโปรไฟล์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจใด ๆ ที่จะมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณในทางกฎหมายหรือในลักษณะอื่นใดที่ใกล้เคียงกันนี้

สิทธิ์ในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ คุณมีสิทธิ์ในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการรับบริการหรือด้านคุณภาพการให้บริการที่ได้รับจากเราเนื่องจากการใช้สิทธิ์ของคุณ เราจะไม่เลือกปฏิบัติใด ๆ กับคุณสำหรับการใช้สิทธิ์ของคุณในหัวข้อนี้ รวมทั้งการปฏิเสธการจัดสินค้าหรือบริการ การปรับราคาหรือค่าสินค้าหรือบริการ ตลอดจนจัดสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม เราอาจมีการปรับราคา ค่าใช้จ่าย ระดับ คุณภาพ หรือการคัดสรรสินค้าหรือบริการ รวมทั้งการเสนอสินค้าหรือบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายกับคุณหากคุณใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธความร่วมมือหรือหากข้อเสนอดังกล่าวเป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจของคุณเองเพื่อแลกเปลี่ยนกับความผูกพันทางการค้า รางวัลตอบแทน คุณสมบัติพิเศษ ส่วนลดเพิ่มเติม หรือการจัดคลับการ์ด เป็นต้น

สิทธิ์ในการอุทธรณ์ คุณมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์กรณีที่เราปฏิเสธคำขอของคุณภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ได้โดยส่งคำอุทธรณ์ถึงเราทาง:

 • อีเมลที่ [email protected]
 • โทรศัพท์ที่หมายเลข 1-800-835-6575

ภายใน 60 (หกสิบ) วันหลังจากได้รับคำอุทธรณ์ของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการดำเนินการใด ๆ หรือไม่กับคำอุทธรณ์ของคุณ รวมทั้งหนังสือชี้แจงสาเหตุสำหรับข้อวินิจฉัยดังกล่าว หากเราปฏิเสธคำอุทธรณ์ของคุณ คุณสามารถติดต่อกับสำนักงานอัยการของคอนเนคติคัทได้ผ่านทาง:

คุณสามารถส่งคำขอในฐานะผู้บริโภคที่ได้รับการตรวจสอบแล้วภายใต้ CTDPA ได้หนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน ใช้สิทธิ์ที่ระบุข้างต้นได้ตามขั้นตอนที่ระบุในหัวข้อ การใช้สิทธิ์ของคุณ ด้านล่าง

ผู้แทนที่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถใช้ผู้แทนที่ได้รับอนุญาตในการส่งคำขอในฐานะผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อดำเนินการในนามของคุณ ผู้แทนที่ได้รับอนุญาตคือบุคคลธรรมดาหรือองค์กรธุรกิจที่คุณให้อนุญาตดำเนินการในนามของคุณ หากคุณใช้ผู้แทนที่ได้รับอนุญาต เราจะกำหนดให้ต้องแสดง: (1) เอกสารยืนยันการให้อนุญาตของผู้แทนที่ได้รับอนุญาตในการยื่นคำร้องในนามของคุณและการยืนยันตัวตนจากคุณโดยใช้เทคโนโลยีใด ๆ หรือ (2) หลักฐานยืนยันการให้หนังสือมอบอำนาจของผู้แทน เราอาจปฏิเสธคำขอจากผู้แทนที่ได้รับอนุญาตที่ไม่จัดส่งเอกสารยืนยันที่ถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายให้อนุญาต เราอาจคิดค่าใช้จ่ายตามสมควรในการดำเนินการตามคำขอของคุณ

G. ผู้พำนักในยูท่าห์และ UCPA

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของยูท่าห์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เงื่อนไขเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี้ระบุเกี่ยวกับสิทธิ์ของบุคคลที่รับรองไว้สำหรับผู้พำนักในยูท่าห์และการใช้สิทธิ์เหล่านี้ซึ่งมีผลเฉพาะกับผู้พำนักในยูท่าห์เท่านั้น เราจัดทำหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ไว้ภายใต้กฎหมาย Utah Consumer Privacy Act (“UCPA”) และข้อความที่ระบุใน UCPA ให้ตีความสอดคล้องกันในกรณีต่อไปนี้

สิทธิ์ของคุณภายใต้ UCPA

ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้

สิทธิ์ในการสืบค้นและเคลื่อนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่คุณที่เกี่ยวกับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเราได้ทุกเมื่อ หลังจากที่เราได้รับและยืนยันคำขอของผู้บริโภคที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากคุณ เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามดังนี้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ:

 • การเปิดเผยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกิดขึ้นโดยเรา
 • การให้คุณสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีการประมวลผล

ในกรณีที่มีการประมวลผลผ่านระบบอัตโนมัติและภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์ในการร้องขอหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณแจ้งไว้กับเราก่อนหน้าในรูปแบบที่พกพาและดำเนินการได้ทางเทคนิค และสามารถใช้งานได้ทันทีเพื่อให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้กำกับดูแลข้อมูลรายอื่นโดยไม่ถูกขัดขวางใด ๆ (“การเคลื่อนย้ายข้อมูล”)

สิทธิ์ในการลบข้อมูล คุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่คุณแจ้งหรือจัดไว้ให้แก่เรา ภายใต้ขอบเขตดังกล่าว เราสามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หลังจากที่เราได้รับคำขอและยืนยันคำขอของผู้บริโภคของคุณได้แล้ว โดยเราจะทำการลบ (และแจ้งผู้ให้บริการของเราให้ลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งนี้ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ

สิทธิ์ในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เราจะไม่เลือกปฏิบัติใด ๆ กับคุณสำหรับการใช้สิทธิ์ของคุณในหัวข้อนี้ รวมทั้งการปฏิเสธสินค้าหรือบริการ การปรับราคาหรือค่าสินค้าหรือบริการ หรือจัดสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพที่แตกต่างออกไป

การจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การจัดโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายและสิทธิ์ในการไม่ยินยอม คุณมีสิทธิ์ในการไม่ยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • การจัดโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย
 • การจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถส่งคำขอในฐานะผู้บริโภคที่ได้รับการตรวจสอบแล้วภายใต้ UCPA โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้หนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือน เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับคำขอครั้งที่สองและหลังจากนั้นภายในกรอบเวลา 12 (สิบสอง) เดือน ใช้สิทธิ์ที่ระบุข้างต้นได้ตามขั้นตอนที่ระบุในหัวข้อ การใช้สิทธิ์ของคุณ ด้านล่าง

17. การใช้สิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

ใช้สิทธิ์ตามที่ระบุข้างต้นโดยส่งคำขอในฐานะผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้ถึงเราผ่านช่องทางที่ระบุต่อไปนี้ คำขอโดยผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบได้จะต้อง:

 • แจ้งข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบตัวตนของคุณได้ตามสมควรในฐานะบุคคลที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้หรือในการตรวจสอบผู้แทนที่ได้รับอนุญาต และ
 • ระบุรายละเอียดคำขอของคุณพร้อมรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถเข้าใจ ประเมินและตอบกลับได้อย่างเหมาะสม

เพื่อช่วยในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของคุณ หากคุณร้องขอสืบค้นหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ และอาจกำหนดให้คุณต้องแจ้งข้อมูลบางประการเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะให้สิทธิ์แก่คุณในการสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือในการปฏิบัติตามคำขอของคุณ นอกจากนี้ หากคุณแจ้งขอให้เราระบุส่วนของข้อมูลเฉพาะใด ๆ เราอาจขอให้คุณลงนามในคำแถลงการรับผิดกรณีให้ความเท็จเพื่อยืนยันว่าตนเองคือผู้บริโภคและเป็นเจ้าของข้อมูลที่มีการร้องขอจริง เฉพาะคุณหรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถส่งคำขอสำหรับผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบได้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณมอบหมายผู้แทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อส่งคำขอในนามของคุณ เราอาจกำหนดให้คุณต้องแสดงหนังสือให้อนุญาตแก่ผู้แทนที่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการดังกล่าว และอาจมีการตรวจสอบตัวตนของคุณโดยตรงกับคุณ (ตามที่ระบุข้างต้น) นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งคำขอในฐานะผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบได้ในนามของผู้เยาว์ที่ตนเองปกครอง

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: 1-800-835-6575
ส่งจดหมายไปที่: Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

อย่าขายข้อมูลของฉัน

สิทธิ์ในการแจ้งขอให้ลบข้อมูล