Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Kingston là một tổ chức toàn cầu gồm một nhóm các thực thể liên kết với, được kiểm soát bởi hoặc thuộc quyền kiểm soát chung của Kingston Technology Company, Inc. Theo đó, những phần đề cập trong Chính sách Riêng tư này và những nơi khác trên website này đến ‘Kingston,’ ‘của chúng tôi,’ ‘chúng tôi’ ‘có nghĩa là Kingston Technology Company, Inc. và các thực thể liên kết với, được kiểm soát bởi hoặc thuộc quyền kiểm soát chung của Kingston Technology Company, Inc., khi ngữ cảnh yêu cầu. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân về bạn do Kingston thu thập.

Mọi thông tin cá nhân do Kingston thu thập trong Liên minh Châu Âu được kiểm soát bởi Kingston Technology Europe Co LLP và Kingston Digital Europe Co LLP, cả hai đều có trụ sở tại Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, Vương quốc Anh.

Thuật ngữ “PII” được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có nghĩa là Thông tin Nhận dạng Cá nhân. Nó bao hàm bất cứ thông tin nào có thể giúp chúng tôi nhận dạng hoặc xác định vị trí của một người, bao gồm, nhưng không chỉ là, tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, mã định danh trên mạng (ví dụ tài khoản mạng xã hội), ngày sinh, tài khoản ngân hàng và các hồ sơ tài chính khác, các tài liệu sử dụng cho mục đích định danh bao gồm bằng lái xe, hộ chiếu và số thẻ tín dụng của một cá nhân. PII không bao gồm các thông tin đã công khai được công bố hợp pháp cho công chúng từ hồ sơ của chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương.

Kingston hiểu rằng bảo mật thông tin cá nhân của bạn là một điều rất quan trọng, chính vì vậy mà chúng tôi đã biên soạn Chính sách Bảo mật này để cho biết:

 • Khi nào chúng tôi thu thập thông tin
 • Loại thông tin mà chúng tôi thu thập
 • Cách chúng tôi thu thập thông tin
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin
 • Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin với ai
 • Các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin của bạn.

KHI NÀO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN?

Kingston có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn giao tiếp với chúng tôi chẳng hạn như (nhưng không chỉ bao gồm những việc sau):

 • Truy cập hoặc duyệt xem bất kỳ website nào, tài sản web hoặc chức năng trên web do Kingston hoặc bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của chúng tôi trực tiếp tạo ra hoặc quản lý
 • Đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ của Kingston, làm việc với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật
 • Liên lạc với chúng tôi qua e-mail, điện thoại, fax hoặc theo cách khác
 • Đăng ký sản phẩm Kingston của bạn hoặc trả lời cuộc khảo sát ý kiến
 • Tham gia chương trình khuyến mãi của Kingston, bao gồm nhưng không chỉ là, chương trình giảm giá, cuộc thi, v.v.
 • Yêu cầu hoặc đăng ký nhận thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, cho dù là với Kingston hay một đại lý của Kingston
 • Khi bạn gặp trực tiếp hoặc trao danh thiếp cho chúng tôi tại một hội chợ thương mại, triển lãm, sự kiện doanh nghiệp, cuộc họp, hội nghị, sự kiện PR, hội thảo đào tạo hoặc công nghệ hoặc bất kỳ sự kiện nào khác

QUYỀN PHẢN ĐỐI CỦA BẠN

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi dừng sử dụng PII về bạn mà chúng tôi nắm giữ (bao gồm cả PII mà chúng tôi đã chuyển cho người khác) cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Khi nhận được ý kiến phản đối của bạn, chúng tôi sẽ dừng việc sử dụng PII của bạn cho mục đích đó.

Nếu bạn phản đối việc xử lý PII của bạn cho các lợi ích chính đáng của chúng tôi hoặc một bên thứ ba, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và nói rõ lý do bạn phản đối.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại sau

Email: [email protected]
Điện thoại: https://www.kingston.com/en/support

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?

Thông tin mà chúng tôi thu thập thường thuộc hai loại: thông tin nhận dạng cá nhân (được gọi là "PII" trong Chính sách Bảo mật này mà chúng tôi đã định nghĩa ở trên) và thông tin không nhận dạng cá nhân.

Thông tin không nhận dạng cá nhân là thông tin mà bản thân nó không thể nhận dạng được một người. Thông tin này thường gồm có thông tin ẩn danh về việc sử dụng website của một cá nhân, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở, thông tin liên quan đến ngày và giờ truy cập, các trang của Website đã truy cập, đường dẫn qua các website, địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? VÀ TẠI SAO?

Tổng quát

Trừ các trường hợp mà chúng tôi sẽ giải thích trong đoạn sau, chúng tôi không thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân (PII), trừ khi những thông tin như vậy được bạn cung cấp cụ thể và có chủ ý. Thông tin này thường được thu thập khi bạn đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, đăng ký sản phẩm của bạn trên website, cung cấp thông tin trên một website, tài sản web hoặc chức năng trên web do Kingston trực tiếp tạo ra hoặc kiểm soát hoặc thông qua sự hiện diện của Kingston trên một mạng xã hội, trả lời cuộc khảo sát, tham gia sự kiện khuyến mãi (kể cả các cuộc thi), trao đổi thư từ với chúng tôi, nói chuyện về một vấn đề về dịch vụ qua điện thoại với một nhân viên, đăng ký nhận thông tin cập nhật về sản phẩm và dịch vụ của Kingston cho dù là với Kingston hay một đại lý của Kingston, hoặc khi chúng tôi gặp bạn tại các cuộc họp hoặc sự kiện. Nếu bạn tiết lộ PII của mình, chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ và sử dụng những thông tin mà chúng tôi cần để đáp ứng yêu cầu của bạn cũng như các lợi ích và mục tiêu kinh doanh chính đáng của chúng tôi, bao gồm, khi bạn đã đồng ý, cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi chủ yếu sử dụng PII của bạn để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng với bạn và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, điều hành công việc kinh doanh có hiệu quả và giúp cho việc trải nghiệm trên mạng và sử dụng dịch vụ của bạn tốt hơn và phù hợp với từng người hơn.

Nếu bạn đã từng đồng ý nhận thông tin về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi và đã xem Website sau khi đi theo một đường dẫn trong một email mà bạn nhận được từ chúng tôi, thì chúng tôi có thể sử dụng một cookie hướng đối tượng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn bạn quan tâm đến những sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào của chúng tôi. Cookie hướng đối tượng chỉ thu thập dữ liệu về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào mà bạn đã thể hiện sự quan tâm cụ thể. Dữ liệu liên quan đến sự quan tâm của bạn đối với các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ được gửi cho một bên thứ ba, bên này sẽ ghi lại dựa trên hồ sơ hiện có về việc bạn đồng ý nhận thư từ tiếp thị từ chúng tôi.

Mua sản phẩm

Khi mua sản phẩm qua website, chúng tôi sử dụng một quy trình đăng ký yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi họ và tên của bạn, thông tin thanh toán và nhận hàng (bao gồm địa chỉ nhà của bạn hoặc địa chỉ thực khác, tên thành phố hoặc thị trấn của bạn, số điện thoại của bạn, địa chỉ e-mail của bạn hoặc PII khác). Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện hợp đồng nhằm cung cấp cho bạn các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn quyết định không cung cấp PII của mình tại điểm thu thập, bạn sẽ không thể mua sản phẩm qua website.

Đăng ký sản phẩm

Khi bạn đăng ký, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, loại sản phẩm, số sêri và ngày mua hoặc thông tin nhận dạng sản phẩm khác. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý của mình, bao gồm việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ và thông tin cho bạn và lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Nếu bạn quyết định không cung cấp thông tin này, bạn sẽ không thể đăng ký sản phẩm trên website; tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm.

Thông tin liên lạc cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin liên lạc của bạn để hoàn tất và hỗ trợ việc bạn mua hàng của chúng tôi, để tạo điều kiện và nâng cao việc sử dụng website, để giao tiếp với bạn (bao gồm việc gửi các thông tin tiếp thị nếu bạn đã đồng ý) và để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để trả lời mọi câu hỏi bạn có thể có và cung cấp cho bạn thông tin về các chế độ ưu đãi đặc biệt được cung cấp qua website nếu bạn đã đồng ý. Thông tin liên lạc cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các nhân viên của chúng tôi và cho các bên thứ ba tham gia vào việc hoàn tất giao dịch của bạn, việc giao hàng cho bạn hoặc việc hỗ trợ sử dụng website cho bạn.

Thông tin thẻ tín dụng

Khi bạn đặt mua bất kỳ sản phẩm nào qua website của chúng tôi hoặc tại một hội chợ thương mại hoặc xin RMA (Phép Trả Hàng) trên website của chúng tôi, bạn có thể được chuyển đến dịch vụ cổng thanh toán của bên thứ ba để cung cấp thông tin về thẻ tín dụng của bạn bao gồm số thẻ tín dụng, mã bảo mật thẻ (còn gọi là mã CVV2, CVC2, CID ), thời hạn thẻ và địa chỉ thanh toán. Thông tin này được sử dụng để thực hiện hợp đồng nhằm cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi và vì lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc thu tiền mà bạn đã đến hạn phải trả cho chúng tôi. Dịch vụ cổng thanh toán của bên thứ ba tuân thủ hoàn toàn với Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Công nghiệp Thẻ Thanh toán (PCI DSS) đối với việc xử lý thanh toán.

Khảo sát ý kiến trên mạng

Để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi có thể sử dụng PII của bạn (bao gồm căn cước, thông tin liên lạc và dữ liệu sử dụng) để gửi cho bạn các bản khảo sát ý kiến trên mạng. Các bản khảo sát ý kiến này hỗ trợ lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc tìm hiểu thêm về trải nghiệm của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Câu trả lời của bạn cho các bản khảo sát này được coi là thông tin bí mật. Nếu bạn không muốn tham gia vào một cuộc khảo sát ý kiến, bạn chỉ cần từ chối khi được hỏi.

Thông tin cập nhật về sản phẩm và e-mail quảng cáo

Chúng tôi thường xuyên gửi các thông tin cập nhật về sản phẩm hoặc các email quảng cáo để phục vụ cho các khách hàng hiện tại của mình, và đến các cá nhân đã đăng ký hoặc đồng ý nhận những thông tin cập nhật và email như vậy. Chúng tôi sẽ sử dụng PII của bạn (bao gồm căn cước và thông tin liên lạc) để gửi cho bạn bản tin và e-mail định kỳ liệt kê các ưu đãi đặc biệt, chương trình khuyến mãi và mặt hàng chỉ khi bạn đồng ý nhận các e-mail này. Nếu bạn đã đồng ý nhận các e-mail này và muốn ngừng nhận chúng trong tương lai, hãy làm theo các hướng dẫn ngừng nhận được cung cấp trong e-mail hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn trên website và thực hiện theo hướng dẫn để thực hiện các thay đổi thích hợp.

Trao đổi thông tin

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để góp ý, nhận xét, hỏi han hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, chúng tôi có thể lưu lại các thông tin đó và thu thập PII của bạn cho mục đích chính đáng là xử lý các câu hỏi của bạn, đáp ứng yêu cầu của bạn và cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN KHÔNG NHẬN DẠNG CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Tổng quát

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin không nhận dạng cá nhân nhất định mỗi khi bạn truy cập vào website. Chúng tôi có thể sử dụng cookie, thẻ (tag), nhật ký máy chủ và công nghệ khác để thu hoặc lưu trữ thông tin này. Chúng tôi thu thập thông tin vô danh này để có thể hiểu rõ hơn về việc mọi người đang sử dụng website như thế nào và để nâng cao chất lượng tổng thể của trải nghiệm trên mạng của người dùng.

Cookie

Cookie là các tập tin văn bản chứa một lượng thông tin nhỏ được tải xuống thiết bị của bạn khi bạn truy cập website của chúng tôi. Để biết về các thông tin trên cookie mà chúng tôi sử dụng và mục đích mà chúng tôi sử dụng chúng, vui lòng đọc Chính sách Cookie của chúng tôi.

Tập tin Nhật ký

Tập tin nhật ký ghi lại một loạt các thay đổi liên quan đến thời gian truy cập của khách trên website. Các thay đổi này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Địa chỉ IP, phiên bản và loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, các trang đã truy cập, các trang nhập/xuất, các website giới thiệu, loại hệ điều hành, thông tin nhân khẩu học, tốc độ kết nối, v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin này để biết khách truy cập của chúng tôi đang sử dụng website như thế nào và để biết chúng tôi phải sửa đổi website như thế nào để phục vụ khách hàng của mình tốt hơn. Thông tin này được thu thập tự động khi bạn truy cập vào website và là loại thông tin không nhận dạng cá nhân.

Dữ liệu Duyệt xem

Khi bạn duyệt website và các trang của bên thứ ba, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về kỹ thuật, sử dụng và duyệt xem của bạn để biết bạn đã xem trang nào và thời lượng của các tính năng khác nhau mà bạn dùng. Thông tin này sẽ không giúp phát hiện được danh tính của bạn hoặc có liên quan đến cá nhân bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tạo điều kiện thuận lợi và cải tiến website; để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật; để cung cấp, hoặc thuê một bên thứ ba cung cấp nội dung chuyên ngành hoặc nội dung quảng cáo liên quan và/hoặc đưa ra các đề nghị cho bạn trên website và các trang của bên thứ ba; và cho các mục đích nội bộ của chúng tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cung cấp cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành các website bên thứ ba thông tin liên quan đến số lượng người dùng kết nối đến website từ website của họ. Bạn không thể bị nhận dạng từ thông tin này.

Địa chỉ IP và thông số kỹ thuật hệ thống

Khi bạn truy cập website, các máy chủ của chúng tôi có thể ghi lại địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP để quản trị và xử lý sự cố hệ thống, bảo đảm sự tuân thủ của người dùng với các quy định về dịch vụ của chúng tôi, điều tra các vi phạm bảo mật và biên soạn thông tin không nhận dạng cá nhân ẩn danh ví dụ như bao nhiêu người dùng đã truy cập website chẳng hạn.

CHÚNG TÔI LƯU GIỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ PII của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích vì đó mà chúng tôi thu thập PII, bao gồm mục đích đáp ứng các yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo.

Để xác định khoảng thời gian lưu giữ phù hợp đối với PII, chúng tôi xem xét lượng, bản chất và mức độ nhạy cảm của PII, rủi ro tổn hại tiềm tàng từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép, các mục đích mà chúng tôi xử lý PII của bạn và liệu chúng tôi có thể đạt được các mục đích đó thông qua các cách thức khác không, và những yêu cầu pháp lý liên quan. Trong một số trường hợp bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa PII của bạn. Xem mục “Các quyền của bạn” dưới đây để biết thêm thông tin.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP NHƯ THẾ NÀO?

Tổng quát

PII mà chúng tôi thu thập cho một mục đích cụ thể sẽ chỉ được lưu giữ và sử dụng cho mục đích đó, trừ khi bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó cho một số mục đích khác, theo mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Đôi khi chúng tôi cũng chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba về cơ sở dữ liệu người dùng của mình, nhưng thông tin đó không chứa bất kỳ PII nào. Trừ khi có quy định trong Chính sách Riêng tư này, chúng tôi sẽ không trao đổi, chia sẻ, cho thuê, bán hoặc cho thông tin về bạn cho các bên thứ ba.

Các đơn vị liên kết của chúng tôi

Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chúng tôi có thể chia sẻ PII của bạn cho các pháp nhân thuộc quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của chúng tôi hoặc các pháp nhân có chung quyền kiểm soát với chúng tôi. Những đơn vị liên kết này chỉ được sử dụng PII của bạn theo Chính sách Bảo mật này và cho mục đích và lý do mà chính sách đặt ra.

Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi có thể tiết lộ PII của bạn cho một số công ty nhất định có cung cấp dịch vụ cho Kingston. Ví dụ (nhưng không chỉ là) chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin thẻ tín dụng của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính và ngân hàng của chúng tôi để xử lý, dữ liệu được thu thập về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi mà bạn quan tâm sẽ được sử dụng bởi công ty quản lý danh sách thư khách hàng của chúng tôi, và tên cùng địa chỉ của bạn sẽ được tiết lộ cho dịch vụ giao hàng mà chúng tôi sử dụng để giao sản phẩm khi bạn mua trên website của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác bên thứ ba này sẽ có quyền tiếp cận những PII cần thiết để thực hiện chức năng của mình nhưng không được sử dụng nó cho các mục đích khác.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ PII của bạn cho các công ty khác để họ có thể cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà có thể bạn quan tâm nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý với việc này bằng cách đánh dấu chọn vào ô liên quan trên biểu mẫu mà chúng tôi dùng để thu thập thông tin của bạn.

Thực thi

Chúng tôi có thể tiết lộ PII của bạn hoặc sử dụng thông tin đó trong phạm vi băt buộc phải tiết lộ hoặc sử dụng và trong phạm vi cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của Kingston và bảo vệ các lợi ích pháp lý và kinh doanh chính đáng của Kingston, và các quyền, tài sản và nhân viên của công ty.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ bất kỳ PII nào của bạn để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền, bao gồm việc để đáp ứng các cuộc điều tra an ninh quốc gia hoặc thực thi luật pháp, hoặc các bên thứ ba phù hợp khác liên quan đến các cuộc điều tra hình sự, điều tra lừa đảo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc các hoạt động phi pháp đáng ngờ khác, hoặc có thể là bắt buộc theo luật liên quan hoặc vì lý do cần thiết một cách hợp lý.

Thông tin tổng hợp chung

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp chung về website cho các đối tác công ty, nhà đầu tư, cơ quan quảng cáo của chúng tôi hoặc những người khác. Thông tin tổng hợp chung bao gồm nhưng không chỉ là số lượng người dùng website, doanh thu bao gồm cả các khoản thanh toán của người dùng, số liệu thống kê sử dụng và phản hồi của người dùng. Thông tin tổng hợp chung không bao gồm bất kỳ PII nào mà có thể được sử dụng để liên lạc hoặc nhận dạng bạn.

Thay đổi quyền kiểm soát

Trong trường hợp một công ty khác thâu tóm cổ phần chi phối của Kingston hoặc nếu chúng tôi trải qua một số sự kiện thay đổi quyền kiểm soát khác như sáp nhập, vỡ nợ, phá sản, hoặc thụ lý tài sản, chúng tôi có quyền đưa bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên quan đến người dùng (kể cả PII) vào số tài sản chuyển giao cho công ty mua lại. Mọi chủ sở hữu mới của công ty chúng tôi đều được quyền sử dụng PII của bạn theo cách tương tự như chúng tôi đặt ra trong Chính sách Bảo mật này, và sẽ phải xem trọng việc bảo mật cho PII của bạn và đối xử với thông tin đó theo luật và cho mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA TRẺ EM

Website này tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân Trên mạng của Trẻ em Hoa Kỳ (US Children’s Online Privacy Protection Act) và tất cả các luật và quy định hiện hành khác về bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em trên Internet. Chúng tôi không cho phép người dưới 18 tuổi tạo tài khoản người dùng.

Do đó, trừ khi được pháp luật yêu cầu, website không chủ ý thu thập, lưu giữ, hoặc tiết lộ bất kỳ PII nào của trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không: (i) tạo hoặc cố gắng tạo một tài khoản trên website, (ii) đăng ký bất kỳ dịch vụ thuê bao nào, hoặc (iii) mua bất kỳ sản phẩm nào qua website.

THÔNG TIN CHO PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ

Là một phụ huynh hoặc người giám hộ, bạn có thể yêu cầu Kingston loại bỏ PII liên quan đến con của bạn đã được gửi mà không có sự đồng ý của bạn hoặc do khai sai tuổi của chúng. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Tất cả các yêu cầu như vậy phải ghi rõ tên người dùng, mật khẩu, và địa chỉ e-mail mà con bạn đã gửi rồi gửi tới
Email: [email protected]
Điện thoại: https://www.kingston.com/en/support

CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN Ở ĐÂU

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển cho, lưu trữ tại, xử lý tại hoặc truy cập từ các quốc gia nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Mỗi khi chúng tôi chuyển PII của bạn ra khỏi EEA, chúng tôi bảo đảm một mức độ bảo vệ tương tự sẽ được thực hiện bằng cách bảo đảm rằng ít nhất một trong các biện pháp bảo vệ sau đây được thực hiện:-

Chúng tôi sẽ chỉ chuyển PII của bạn đến các quốc gia mà đã được cho là có thực hiện một mức độ bảo vệ thích đáng cho dữ liệu cá nhân của Ủy ban Châu Âu; hoặc

Khi chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ nào đó, chúng tôi có thể sử dụng những hợp đồng cụ thể đã được Ủy ban Châu Âu phê chuẩn nhằm mang lại mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân tương tự như ở châu Âu; hoặc

Khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp tại Hoa Kỳ, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cho họ nếu họ có tham gia Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Châu Âu-Hoa Kỳ (Privacy Shield) vốn yêu cầu họ cung cấp mức bảo vệ tương tự cho dữ liệu cá nhân được chia sẻ giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Để biết thêm chi tiết, xem Ủy ban Châu Âu: Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Châu Âu-Hoa Kỳ

Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Châu Âu-Hoa Kỳ

Kingston đã chứng nhận rằng công ty tuân thủ các nguyên tắc của Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Châu Âu-Hoa Kỳ về thông báo, lựa chọn và giải trình đối với việc chuyển tiếp, bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu và giới hạn mục đích, truy cập, truy đòi, thực thi và trách nhiệm, và giải quyết tranh chấp. Để tìm hiểu thêm về Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Châu Âu-Hoa Kỳ, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/.

Để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể theo đuổi phán quyết có tính ràng buộc thông qua Ủy ban Trọng tài của Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint.

Khi tuân thủ các Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Châu Âu-Hoa Kỳ, Kingston cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng PII của bạn. Các cá nhân ở Liên minh Châu Âu (EU) có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách theo Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Châu Âu-Hoa Kỳ của chúng tôi trước tiên hãy liên hệ với Kingston theo:
Kingston Technology Company, Inc.
Nơi Nhận: Operational Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

[email protected]

Kingston cam kết thêm sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu (DPA) của EU về những khiếu nại liên quan đến Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Châu Âu-Hoa Kỳ chưa được giải quyết. Nếu bạn không nhận được thư của chúng tôi xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại của bạn đúng thời hạn, hoặc nếu chúng tôi chưa xử lý thỏa mãn cho khiếu nại của bạn, hãy liên hệ với DPA của EU để biết thêm thông tin hoặc đệ đơn khiếu nại. Dịch vụ của các DPA của EU được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để tìm hiểu thêm chính sách về Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Châu Âu-Hoa Kỳ của Kingston, vui lòng truy cập  https://www.kingston.com/company/privacy-shield.

Mọi câu hỏi hoặc lo ngại liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ PII xin gửi đến Kingston theo địa chỉ đã cung cấp ở trên. Kingston sẽ điều tra và phản hồi hoặc cố gắng giải quyết khiếu nại và tranh chấp về việc sử dụng và tiết lộ PII theo các nguyên tắc trong Chính sách này trong vòng 30 ngày kể từ lúc nhận được câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn.

Kingston chấp nhận quyền điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang ( Federal Trade Commission) liên quan đến sự tuân thủ của Kingston về Hiệp định Khung về Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Châu Âu-Hoa Kỳ .

BẢO MẬT

Kingston thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép, hoặc thay đổi, tiết lộ hoặc tiêu hủy trái phép thông tin người dùng. Chúng tôi chỉ cho phép những nhân viên cần biết PII của bạn mới được truy cập vào thông tin đó để điều hành, phát triển hoặc cải tiến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và website. Các máy chủ của chúng tôi được bảo vệ bởi tường lửa và được đặt ở cơ sở cất giữ dữ liệu an toàn để tăng thêm mức bảo mật.

Chúng tôi sử dụng công nghệ Secure Socket Layer (SSL) để xác thực lẫn nhau, mã hóa dữ liệu và bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu. Mặc dù không máy tính nào an toàn 100% trước các cuộc tấn công bên ngoài, chúng tôi tin rằng các bước mà chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ PII của bạn có thể làm giảm mạnh khả năng xảy ra các sự cố bảo mật đến một mức độ thích hợp cho loại thông tin liên quan.

TÍNH TOÀN VẸN

Trong quá trình đăng ký tài khoản trực tuyến, bạn có thể xem xét lại, thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin nào mà bạn đã gửi. Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm rằng thông tin của chúng tôi về bạn là càng chính xác càng tốt và khuyến khích bạn kịp thời cập nhật thông tin của bạn nếu nó thay đổi. Bạn có thể truy cập thông tin của mình bất kỳ lúc nào bạn để cập nhật, sửa đổi hoặc xóa mọi thông tin không chính xác bằng cách truy cập tài khoản của mình qua website.

QUYỀN CỦA BẠN

Cũng như Quyền phản đối của bạn được trình bày tại gần phần đầu của Chính sách Bảo mật này, bạn cũng có những quyền sau liên quan đến PII của mình:

QUYỀN TRUY CẬP VÀ QUYỀN CHỈNH SỬA

Bạn có quyền được biết chúng tôi có đang xử lý PII của bạn hay không, chúng tôi nắm giữ loại PII nào của bạn, chúng tôi dự định xử lý PII của bạn cho mục đích gì, chúng tôi dự định lưu giữ PII của bạn trong bao lâu và chúng tôi đã cung cấp PII của bạn cho ai (là những người mà chúng tôi có thể gọi là người nhận hoặc loại người nhận thực tế).

Nếu PII mà chúng tôi nắm giữ về bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có thể sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin không chính xác nào bằng cách truy cập tài khoản của bạn trên website, hoặc bạn có thể gửi email hoặc điện thoại cho chúng tôi để yêu cầu chúng tôi sửa chữa.

QUYỀN ĐƯỢC XÓA BỎ

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi, qua email hoặc điện thoại, xóa bỏ PII mà chúng tôi nắm giữ về bạn (kể cả PII mà chúng tôi đã chuyển cho người khác) nếu:

 • Chúng tôi không còn cần PII để thực hiện việc mà vì đó chúng tôi thu thập; hoặc
 • Bạn đã rút lại sự đồng ý cho chúng tôi sử dụng PII; hoặc
 • Chúng tôi không còn có lợi ích chính đáng trong việc nắm giữ hoặc xử lý PII của bạn; hoặc
 • Chúng tôi đã xử lý PII của bạn không hợp pháp; hoặc
 • Bạn phản đối việc sử dụng PII của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp và chúng tôi không có lý do nào khác để xử lý PII của bạn; hoặc
 • PII mà chúng tôi nắm giữ được gửi bởi một người dưới 13 tuổi vào thời điểm đó.

Khi được bạn yêu cầu xóa bỏ PII của bạn vì bất kỳ lý do nào trong những lý do ở trên, chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ thông tin ở mức độ nhiều nhất mà luật cho phép. Tuy nhiên, vì chúng tôi thường giữ thông tin liên quan đến các giao dịch trong quá khứ vì lợi ích chính đáng của việc lưu giữ hồ sơ kinh doanh và để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình, chúng tôi không thể xóa bỏ tất cả các thông tin của bạn. Nếu chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu xóa bỏ PII của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng văn bản chúng tôi đã giữ lại dữ liệu nào, lý do giữ lại và chúng tôi định giữ lại trong bao lâu.

QUYỀN HẠN CHẾ XỬ LÝ

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi, qua email hoặc điện thoại, không xử lý PII của bạn hoặc hạn chế cách thông tin được xử lý (kể cả PII mà chúng tôi đã chuyển cho người khác) nếu:

 • Bạn không muốn chúng tôi xử lý PII của bạn trong khi chúng tôi đang kiểm tra tính chính xác của chúng; hoặc
 • Chúng tôi đã xử lý PII của bạn mà không có một cơ sở hợp pháp để thực hiện điều đó nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa bỏ PII của bạn; hoặc
 • Bạn đã phản đối chúng tôi xử lý PII của bạn cho mục đích khác ngoài mục đích tiếp thị trực tiếp và chúng tôi đang xem xét liệu chúng tôi có một cơ sở hợp pháp để tiếp tục xử lý PII của bạn hay không; hoặc
 • Chúng tôi không cần PII của bạn nữa nhưng bạn cần chúng tôi giữ lại để có thể thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ một khiếu nại pháp lý.

QUYỀN DI CHUYỂN DỮ LIỆU

Bạn có quyền nhận PII liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp và có quyền chuyển PII đó cho một người kiểm soát khác. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển trực tiếp PII đó cho một người kiểm soát dữ liệu khác nếu khả thi về mặt kỹ thuật. Chúng tôi sẽ cung cấp PII theo một định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi về các quyền của mình qua các phương tiện sau:
Email: [email protected]
Điện thoại: https://www.kingston.com/en/support

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã không thực hiện việc xử lý PII của bạn theo các quyền trong Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu, và sau khi thông báo cho chúng tôi về việc chúng tôi không thực hiện giải quyết các lo ngại của bạn thì bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát liên quan của quốc thành viên EU nơi bạn sống, nơi bạn làm việc hoặc nơi mà việc xâm phạm quyền của bạn được cho là đã xảy ra. Bạn cũng có quyền kiện chúng tôi hoặc bất cứ ai mà chúng tôi đã chuyển PII của bạn cho họ ra tòa nếu bạn tin rằng chúng tôi (hoặc bên mà chúng tôi đã chuyển PII của bạn cho họ) đã không thực hiện việc xử lý PII theo các quyền của bạn trong Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu. Vụ kiện đó có thể được thụ lý tại tòa án của quốc gia thành viên EU nơi bạn sống hoặc nơi mà chúng tôi (hoặc bên mà chúng tôi đã chuyển PII của bạn cho họ) đặt trụ sở.

Thỉnh thoảng trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và từ các website của bên thứ ba. Nếu bạn đi theo một liên kết đến bất kỳ trong số những website này, xin lưu ý rằng những website này có các chính sách riêng tư của riêng họ và rằng chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với những chính sách này. Vui lòng kiểm tra những chính sách này trước khi bạn gửi đi bất kỳ thông tin cá nhân nào đến những website này.

THAY ĐỔI CHO CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có thể sẽ thỉnh thoảng cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng một phiên bản mới lên website. Chúng tôi khuyến khích bạn xem website thường xuyên để biết thông tin về các bản sửa đổi của Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn phản đối sự thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi thì bạn phải liên hệ với chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện nào ghi ở trên để cho biết ý kiến phản đối của bạn.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.