Privacy Policy

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách Bảo mật 

Cập nhật lần gần nhất: Ngày 17 tháng 10 năm 2023

1. GIỚI THIỆU

Kingston là một tổ chức toàn cầu gồm một nhóm các tổ chức liên kết với, được kiểm soát bởi hoặc thuộc phạm vi kiểm soát chung với Kingston Technology Company, Inc. Theo đó, mọi tham chiếu đến ‘Kingston’, ‘của chúng tôi’, hoặc ‘chúng tôi’ ‘trong chính sách quyền riêng tư (“Chính sách quyền riêng tư”) này, các chính sách liên quan hoặc những nơi khác trên website này có nghĩa là Kingston Technology Company, Inc. và các tổ chức liên kết với, được kiểm soát bởi hoặc nằm dưới quyền kiểm soát chung với Kingston Technology Company, Inc., trừ khi có quy định khác. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho mọi người dùng sử dụng (các) website [https://www.kingston.com/ và https://www.kingstonloda.com], bao gồm tất cả các tài sản số có trong hoặc được cung cấp trên đó (gọi chung là “(các) Website” của chúng tôi). Trong đó, Chính sách quyền riêng tư này mô tả loại thông tin chúng tôi thu thập từ người dùng khi bạn sử dụng (các) Website của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng những thông tin đó và cách bạn có thể truy cập thông tin của mình.

Chính sách quyền riêng tư này được tích hợp lần lượt trong Điều khoản sử dụng của Kingston.com và Điều khoản sử dụng của Kingstonloda.com.

Khi sử dụng (các) Website và cung cấp Thông tin của mình (được định nghĩa bên dưới) cho chúng tôi, bạn đồng ý với các biện pháp thực hiện được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này và Điều khoản sử dụng, cũng như những nội dung cập nhật trong các chính sách này thường được đăng tải ở đây theo thời gian.

Nếu bạn là cư dân của Liên minh Châu Âu (EU), Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”), và Vương quốc Anh (“UK”), bạn có thể được hưởng các quyền cá nhân cụ thể lần lượt theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (“GDPR”) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu Vương quốc Anh năm 2018. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư (EMEA) và tham khảo Phần Lưu ý cho đối tượng cư dân cụ thể được hưởng quyền chủ thể dữ liệu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết quyền của mình và cách những quyền này được áp dụng chỉ cho người dùng tại EEA và UK.

INếu bạn là cư dân California, Virginia, Colorado, Connecticut hoặc Utah, bạn có thể được hưởng các quyền cá nhân cụ thể lần lượt theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 [được sửa đổi trong Đạo luật quyền riêng tư California năm 2020 (“CPRA”)] (gọi chung là “CCPA”), Đạo luật bảo vệ dữ liệu của người tiêu dùng Virginia (“VCDPA”), Đạo luật quyền riêng tư Colorado (“CPA”), Đạo luật về quyền riêng tư dữ liệu cá nhân và giám sát trực tuyến Connecticut (“CTDPA”) hoặc Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng Utah (“UCPA”). Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư này và tham khảo Phần Lưu ý cho đối tượng cư dân cụ thể được hưởng quyền chủ thể dữ liệu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết quyền của mình và cách những quyền này được áp dụng cho người dùng tại California, Virginia, Colorado, Connecticut và Utah.

2. TỔNG QUAN

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này giải thích chúng tôi thu thập thông tin nào từ bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Tài liệu này bao gồm những thông tin sau:

 • Chúng tôi có thể thu thập các danh mục thông tin nào
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhạy cảm nào từ bạn
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin
 • Chúng tôi chia sẻ/tiết lộ thông tin cho ai
 • Chúng tôi có thể bán thông tin nào và cách bạn có thể chọn không tham gia
 • Bạn có thể có những quyền gì đối với những thông tin nhất định
 • Các bước chúng tôi tiến hành để bảo vệ thông tin của bạn
 • Cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi hoặc lo ngại

Vui lòng đọc kỹ các phần sau của Chính sách quyền riêng tư này và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Vui lòng lưu ý rằng các quyền được thảo luận trong một số phần của Chính sách quyền riêng tư này có thể được miễn trừ hoặc chịu sự hạn chế khác theo luật pháp hiện hành.

3. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?

Kingston có thể thu thập các danh mục thông tin sau trên (các) Website của mình nhằm cung cấp dịch vụ cho bạn, phản hồi yêu cầu và hỗ trợ khách hàng, thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng, đồng thời xây dựng, cải thiện các sản phẩm và dịch vụ. Khi sử dụng thuật ngữ “Thông tin”, chúng tôi muốn nói đến thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, thông tin nhạy cảm, thông tin chúng tôi có thể tự động thu thập và thông tin chúng tôi có thể nhận được từ các bên thứ ba. Chúng tôi thu thập một số Thông tin dạng này trực tiếp khi được bạn hoặc người đại diện của bạn cung cấp, các Thông tin khác về bạn được chúng tôi thu thập một cách tự động khi bạn truy cập Website của chúng tôi, và một số Thông tin khác được chúng tôi thu thập từ các nguồn khác như các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác khi bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập Thông tin khi bạn mua hàng, sử dụng hoặc đăng ký các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tham gia vào các chiến dịch tiếp thị và liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. .

Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, chúng tôi thu thập các Thông tin cá nhân sau về bạn:

 • Mã định danh cá nhân. Họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ bưu chính, số điện thoại, mã định danh trực tuyến và các thông tin liên lạc tương tự khác của bạn.
 • Thông tin mua và đăng ký sản phẩm. Loại sản phẩm được đăng ký, số sê-ri, ngày mua hoặc các thông tin nhận dạng sản phẩm khác, cũng như số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và các thông tin khác liên quan đến thanh toán.
 • Thông tin về hoạt động sử dụng và hoạt động mạng điện tử. Thông tin về sản phẩm và các tính năng mà bạn sử dụng, bao gồm thông tin về phần cứng và phần mềm của bạn, thông tin về việc bạn sử dụng (các) Website của chúng tôi, cách các sản phẩm của chúng tôi hoạt động cũng như các cài đặt của bạn.
 • Phản hồi trong các cuộc khảo sát và sự kiện khuyến mãi. Phản hồi trong các câu hỏi và tương tác với chúng tôi trên mạng xã hội, các cuộc thi và tại các sự kiện hoặc thông qua các cuộc khảo sát mà chúng tôi cung cấp cho bạn.
 • Thư tín và liên lạc. Bản ghi Thông tin do bạn cung cấp khi bạn liên hệ với chúng tôi khi có phản hồi, bình luận, câu hỏi hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Thông tin này bao gồm Thông tin âm thanh, hình ảnh và điện tử, ví dụ như bản ghi âm cuộc gọi với dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
 • Suy luận từ các thông tin khác. Những thông tin nhất định mà chúng tôi thu thập từ các danh mục bên trên có thể được dùng để tạo một hồ sơ phản ánh sở thích, thiên hướng của bạn và những thứ tương tự.
 • Thông tin bổ sung. Thông tin được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập hoặc theo sự đồng ý của bạn.

Mua sản phẩm

[Khi bạn mua sản phẩm qua Website, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi họ và tên, thông tin liên hệ, thông tin thanh toán và thông tin giao hàng của bạn. Thông tin này được thu thập và sử dụng để xử lý đơn hàng và thanh toán của bạn. Nếu bạn chọn không cung cấp Thông tin của mình tại điểm thu thập, bạn sẽ không thể mua sản phẩm qua Website của chúng tôi.

Khi bạn đặt hàng bất kỳ sản phẩm nào và/hoặc yêu cầu một RMA (Uỷ quyền hàng hoá bị gửi trả) trên website của chúng tôi, bạn có thể được chuyển hướng đến một dịch vụ cổng thanh toán của bên thứ ba, nơi bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình bao gồm số thẻ tín dụng, mã bảo mật thẻ, ngày hết hạn và địa chỉ thanh toán.]

Đăng ký sản phẩm

[Khi bạn đăng ký một sản phẩm, chúng tôi có thể hỏi tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, loại sản phẩm, số sê-ri và ngày mua hoặc thông tin nhận dạng sản phẩm khác. Nếu bạn quyết định không cung cấp thông tin này, bạn sẽ không thể đăng ký sản phẩm và bảo hành trên Website của chúng tôi; tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm.]

Dịch vụ khách hàng và thư từ liên lạc tương tự

[Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để gửi phản hồi, bình luận, câu hỏi hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, chúng tôi có thể giữ lại bản ghi của thư tín liên lạc đó và thu thập Thông tin của bạn, như tên và thông tin liên hệ, để xử lý các thắc mắc của bạn, hồi đáp các yêu cầu của bạn và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.]

Khảo sát, thư từ và sự kiện khuyến mãi

[Để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin của bạn (bao gồm thông tin nhận dạng, thông tin liên lạc và cách sử dụng dữ liệu) để gửi cho bạn các bản khảo sát ý kiến trên mạng. Nếu bạn chọn nhận các bản cập nhật sản phẩm và email khuyến mãi, chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin của bạn (bao gồm danh tính và chi tiết liên hệ của bạn) để gửi cho bạn các bản tin và email định kỳ liệt kê các ưu đãi đặc biệt và khuyến mãi đang diễn ra.]

Thông tin nhạy cảm

Với sự đồng ý của bạn, và tuân thủ các biện pháp bảo mật được liệt kê ở Phần 9, chúng tôi có thể xử lý các danh mục Thông tin cá nhân nhạy cảm sau khi bạn sử dụng (các) Website của chúng tôi:

 • Thông tin vị trí địa lý. Chúng tôi có thể xác định dữ liệu vị trí địa lý theo địa chỉ IP của bạn khi bạn mở trình duyệt web, kết nối Internet hoặc qua mã nhận dạng bộ dịch vụ mạng.
 • Thông tin thanh toán. Thông tin thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng cùng mọi mã bảo mật hoặc mã truy cập bắt buộc được thu thập nhằm xử lý thanh toán khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ;
 • Thông tin đăng nhập tài khoản và thông tin xác thực. Những thông tin này bao gồm thông tin tài khoản như tên, email và thông tin xác thực khi đăng nhập như mật khẩu.

Thông tin vị trí địa lý

[Khi bạn truy cập vào (các) Website, chúng tôi có thể xác định được dữ liệu vị trí địa lý theo địa chỉ IP của bạn hoặc qua mã nhận dạng bộ dịch vụ mạng. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên (các) Website bằng cách ẩn/hiển thị những thông tin và thông tin liên hệ nhất định dựa trên vị trí địa lý của bạn, cũng như để phân tích lưu lượng truy cập và đem lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Nếu bạn lựa chọn không cung cấp Thông tin của mình tại thời điểm thu thập, bạn có thể sẽ không truy cập được một số tính năng tùy chỉnh dựa trên vị trí.]

Thông tin thanh toán

[Khi bạn mua sản phẩm qua Website của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin thanh toán của mình (số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, ngày hết hạn, mã bảo mật). Thông tin này được thu thập và sử dụng để xử lý đơn hàng và thanh toán của bạn. Nếu bạn chọn không cung cấp Thông tin của mình tại điểm thu thập, bạn sẽ không thể mua sản phẩm qua Website của chúng tôi.]

Thông tin đăng nhập tài khoản và thông tin xác thực

[Khi bạn mua sản phẩm qua (các) Website nhất định, bạn có thể chọn tạo một tài khoản cùng chúng tôi. Tài khoản sẽ cho phép bạn tìm kiếm và theo dõi các đơn hàng được đặt qua (các) Website của chúng tôi, xem lịch sử đặt hàng và quản lý đơn hàng của bạn và/hoặc thông tin thanh toán và giao hàng. Nếu bạn lựa chọn không cung cấp Thông tin bắt buộc để tạo tài khoản, bạn có thể sẽ không truy cập được một số tính năng nhất định được cung cấp thông qua tùy chọn tài khoản.]

Thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn một cách tự động thông qua việc bạn sử dụng (các) Website

Khi bạn sử dụng (các) website của chúng tôi và tương tác với chúng tôi thông qua mạng xã hội và quảng cáo, những thông tin nhất định về việc truy cập của bạn sẽ được tự động ghi lại thông qua việc sử dụng các công cụ khác nhau:

 • Tập tin nhật ký. Bản ghi gồm một loạt các thông tin về việc bạn truy cập vào (các) Website của chúng tôi, bao gồm: b(1) địa chỉ IP; (2) loại và phiên bản của trình duyệt; (3) nhà cung cấp dịch vụ Internet; (4) trang đã truy cập; (5) trang truy cập đầu tiên/cuối cùng; (6) trang tham chiếu; (7) loại nền tảng; (8) thông tin nhân khẩu học; và (9) tốc độ kết nối.
 • Dữ liệu điều hướng. Thông tin được thu thập khi bạn duyệt (các) Website của chúng tôi và các trang thứ ba khác, bao gồm dữ liệu kỹ thuật, sử dụng và điều hướng thể hiện những trang nào mà bạn đã truy cập và thời gian bạn sử dụng các tính năng khác nhau.
 • Địa chỉ IP. Khi bạn truy cập (các) Website, các máy chủ của chúng tôi có thể ghi lại địa chỉ IP của bạn.

Cookie và Công nghệ được dùng để thu thập thông tin về bạn

Chúng tôi và/hoặc một số nhà cung cấp dịch vụ vận hành thay mặt chúng tôi có thể thu thập Thông tin về hoạt động của bạn hoặc hoạt động trên các thiết bị liên kết với bạn theo thời gian, trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi và trên các trang web/ứng dụng trực tuyến không liên kết. Chúng tôi có thể thu thập Thông tin này bằng cách sử dụng các công nghệ nhất định như cookie, tập tin chỉ báo (web beacon), pixel, bộ công cụ dành cho nhà phát triển phần mềm, thư viện bên thứ ba và các công nghệ tương tự khác. Các nhà cung cấp dịch vụ, nhà quảng cáo và/hoặc đối tác bên thứ ba cũng có thể xem, chỉnh sửa hoặc đặt cookie hay đặt web beacon của riêng mình. Để biết thêm thông tin về các loại cookie khác nhau mà chúng tôi sử dụng và mục đích của việc sử dụng những cookie này, vui lòng đọc Chính sách Cookiecủa chúng tôi.

 • Cookie (hoặc cookie của trình duyệt). Cookie là một tập tin nhỏ trong ổ cứng máy tính của bạn. Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie của trình duyệt bằng cách kích hoạt cài đặt phù hợp trên trình duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn cài đặt này, bạn có thể sẽ không truy cập được một số phần nhất định trên (các) Website của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để trình duyệt từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ phát hành cookie khi bạn điều hướng trình duyệt đến (các) Website của chúng tôi.
 • Tập tin chỉ báo (web beacon). Các website có thể có các tập tin điện tử nhỏ được gọi là web beacon (hay clear gif, pixel tag và gif pixel đơn) cho phép chúng tôi, ví dụ như, đếm số người dùng đã truy cập những trang này và thực hiện các thống kê có liên quan khác (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của những nội dung nhất định, xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ). Chúng tôi còn sử dụng các biện pháp kỹ thuật này để phân tích mô hình lưu lượng truy cập, ví dụ như tần suất người dùng của chúng tôi truy cập vào các phần khác nhau trên (các) Website. Những biện pháp kỹ thuật này có thể bao gồm truyền Thông tin trực tiếp cho chúng tôi hoặc cho bên thứ ba được chúng tôi ủy quyền thu thập Thông tin thay mặt chúng tôi. (Các) Website của chúng tôi sử dụng pixel định hướng lại từ Google, Facebook và các mạng quảng cáo khác. Chúng tôi còn sử dụng web beacon trong các email HTML do chúng tôi gửi đi nhằm xác định người nhận đã mở những email đó và/hoặc bấm vào các liên kết trong đó hay chưa.
 • Phân tích. Phân tích là các công cụ chúng tôi có thể sử dụng, như Google Analytics, nhằm giúp cung cấp các thông tin về lưu lượng truy cập website và việc sử dụng (các) Website của chúng tôi. Những thông tin này có thể được Google chia sẻ với các dịch vụ và website khác có sử dụng dữ liệu thu thập được để bối cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo trong mạng quảng cáo riêng của mình. Bạn có thể xem các Thông lệ bảo vệ quyền riêng tư của Google ở đây: Chính sách quyền riêng tư – Quyền riêng tư và Điều khoản – Google.
 • Công nghệ ứng dụng di động. Nếu bạn truy cập vào website của chúng tôi thông qua một thiết bị di động, chúng tôi có thể tự động thu thập Thông tin về thiết bị và vị trí thực tế của bạn.

Theo một số luật nhất định, việc chúng tôi sử dụng công nghệ theo dõi trực tuyến có thể được xem là hành động “bán” hoặc “chia sẻ”. Trong phạm vi các công nghệ theo dõi trực tuyến này được xem là “bán” hoặc “chia sẻ” theo một số luật nhất định, bạn có thể chọn không sử dụng các công nghệ theo dõi trực tuyến này bằng cách gửi yêu cầu qua https://www.kingston.com/en/company/do-not-sell-my-personal-information hoặc phát tín hiệu tùy chọn từ chối, chẳng hạn như Kiểm soát quyền riêng tư toàn cầu (GPC). Xin lưu ý rằng lựa chọn của bạn có thể khiến bạn không sử dụng được một số tính năng của trang web.

Thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin bổ sung về bạn từ các website bên thứ ba (ví dụ: các dịch vụ xử lý thanh toán), nền tảng mạng xã hội và/hoặc các nguồn công khai cung cấp thông tin có sẵn (ví dụ: từ dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ) nhằm giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, phòng chống lừa đảo, và vì các mục đích tiếp thị và quảng cáo.

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Thông tin cá nhân được (các) Website của chúng tôi thu thập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp thực hiện quyền riêng tư và bảo mật của những website và Nền tảng mạng xã hội khác hoặc Thông tin mà họ có thể thu thập (có thể bao gồm địa chỉ IP). Bạn nên liên hệ trực tiếp với những bên thứ ba kể trên để xác định chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ. Liên kết tới mọi website hoặc nội dung khác không cấu thành hoặc không ngụ ý sự xác nhận hoặc đề xuất của chúng tôi về website được liên kết, Nền tảng mạng xã hội và/hoặc nội dung đó.

4. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP NHƯ THẾ NÀO

Chúng tôi sử dụng Thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích liên quan đến sự tăng trưởng, việc bảo trì và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi, chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn và các thông tin khác cho các mục đích sau:

 • Liên lạc với bạn. Điều này bao gồm sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn tin nhắn, giao sản phẩm, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và hồi đáp các yêu cầu của bạn.
 • Hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm việc cung cấp các dịch vụ cho bạn, hỗ trợ mua sản phẩm, các hoạt động kế toán, kiểm toán, thanh toán và thu thập, cũng như bảo mật, giám sát và phòng chống tội phạm hoặc lừa đảo, bảo vệ các quyền hợp pháp, và thực thi các nghĩa vụ hợp đồng.
 • Quản lý và phát triển sản phẩm và dịch vụ. Điều này bao gồm việc sử dụng Thông tin để cung cấp trải nghiệm thử nghiệm sản phẩm và tiến hành nghiên cứu nội bộ nhằm phát triển và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ hiện tại, cũng như sử dụng Thông tin về các tương tác của bạn với (các) Website hoặc quảng cáo của chúng tôi để cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Quảng cáo và tiếp thị. Điều này bao gồm cung cấp cho bạn các thư từ liên lạc, tiến hành các cuộc thi và sự kiện khuyến mãi, và cung cấp cho bạn nội dung được cá nhân hóa, khi bạn đã đồng ý, nếu áp dụng.
 • Cho các mục đích khác được tiết lộ cho bạn ở thời điểm chúng tôi thu thập Thông tin của bạn và/hoặc theo sự đồng ý của bạn.

Mua sản phẩm, đăng ký và các giao dịch tương tự

[Chúng tôi sử dụng Thông tin của bạn để thực hiện hợp đồng cung cấp cho bạn các sản phẩm của chúng tôi và để liên lạc với bạn về các sản phẩm bạn mua. Chúng tôi sử dụng Thông tin được thu thập từ bạn khi bạn đăng ký một sản phẩm để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý của mình, bao gồm việc cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ và thông tin đồng thời quản lý quan hệ của chúng tôi với bạn.]

Hồi đáp các yêu cầu, phản hồi và thắc mắc

[Chúng tôi sử dụng Thông tin của bạn và thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi về một sản phẩm hoặc một yêu cầu để liên lạc với bạn và hồi đáp các yêu cầu của bạn. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để gửi phản hồi, bình luận và câu hỏi hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, chúng tôi có thể giữ lại bản ghi của thư tín liên lạc đó và Thông tin của bạn để xử lý các thắc mắc của bạn, hồi đáp các yêu cầu của bạn và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.]

Tiếp thị và khuyến mãi

[Nếu bạn đã đồng ý và theo sở thích của bạn, chúng tôi sử dụng Thông tin để cung cấp cho bạn các thư từ tiếp thị, bao gồm các ưu đãi đặc biệt được cung cấp qua (các) Website của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng Thông tin để gửi cho bạn các bản tin và email định kỳ liệt kê các ưu đãi đặc biệt và khuyến mãi của chúng tôi.]

Khảo sát ý kiến trên mạng

[Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin của bạn để gửi cho bạn các bản khảo sát trực tuyến nhằm giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Việc bạn tham gia vào những cuộc khảo sát này là hoàn toàn tùy chọn và câu trả lời của bạn được coi là thông tin mật.]

Dữ liệu điều hướng

Dữ liệu điều hướng [Chúng tôi sử dụng thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng (các) Website của chúng tôi: (1) để tạo điều kiện thuận lợi và cải tiến (các) Website; (2) để tuân thủ mọi yêu cầu của pháp luật; (3) để cung cấp, hoặc thuê một bên thứ ba cung cấp nội dung chuyên ngành hoặc nội dung quảng cáo liên quan và/hoặc đề xuất Dịch vụ của chúng tôi và các trang của bên thứ ba cho bạn; và (4) cho các mục đích nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành các trang bên thứ ba thông tin tổng hợp/ẩn danh liên quan đến số lượng người dùng kết nối đến (các) Website từ các trang của họ.]

Tập tin nhật ký và địa chỉ IP

[Chúng tôi sử dụng các tập tin nhật ký và thông tin liên quan để hiểu khách truy cập đang sử dụng (các) Website như thế nào và khám phá xem chúng tôi có thể sửa đổi (các) Website như thế nào để phục vụ nhu cầu của khách hàng tốt hơn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP để quản trị hệ thống và xử lý sự cố, để bảo đảm người dùng tuân thủ các Điều khoản sử dụng của chúng tôi, để điều tra các vi phạm bảo mật và để biên soạn dữ liệu tổng hợp, như tổng số lượng người dùng đã truy cập (các) Website.

5. CHÚNG TÔI CHIA SẺ HOẶC TIẾT LỘ THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, trừ khi được nêu ra trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể chia sẻ và/hoặc tiết lộ những Thông tin cá nhân nhất định và các thông tin khác về bạn cho các bên sau:

 • Đơn vị liên kết. Đây là các tổ chức được chúng tôi kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung với chúng tôi.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Đây là những tổ chức cung cấp các dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, như cung cấp hỗ trợ tiếp thị, thực hiện các đơn hàng, và cung cấp dịch vụ phòng chống lừa đảo, cũng như các đối tác mà chúng tôi làm việc cùng để cung cấp các dịch vụ cho bạn.
 • Các bên khác khi được yêu cầu hoặc cho phép theo luật pháp. Những tổ chức này bao gồm các cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên thứ ba khác, bao gồm khi cần thiết để thực thi hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý thay mặt Kingston.
 • Các bên khác liên quan đến việc thay đổi Quyền sở hữu. Những tổ chức này có thể bao gồm một bên thứ ba là một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển giao, thâu tóm hoặc bán, hoặc phá sản.
 • Thông tin tổng hợp hoặc đã loại bỏ danh tính. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin của bạn trên cơ sở tổng hợp vì bất kỳ mục đích nào mà trong đó Thông tin cá nhân cụ thể của bạn được che giấu, che đậy hoặc không thể nhận dạng được.
 • Các bên khác với sự đồng ý của bạn hoặc theo chỉ dẫn của bạn. Những bên thứ ba này bao gồm các bên mà bạn đồng ý một cách riêng biệt và/hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó.

Các đơn vị liên kết của chúng tôi

[Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các đơn vị liên kết của mình cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Những đơn vị liên kết này chỉ được sử dụng Thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này và cho mục đích và lý do mà chính sách đặt ra.]

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đối tác chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với những doanh nghiệp nhất định cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến những dịch vụ đó. Ví dụ: dữ liệu được thu thập để xử lý thanh toán, hoặc dữ liệu được thu thập về các sản phẩm của chúng tôi mà bạn quan tâm sẽ được sử dụng bởi công ty quản lý danh sách thư khách hàng của chúng tôi, và tên và địa chỉ của bạn sẽ được tiết lộ với dịch vụ giao hàng mà chúng tôi sử dụng để giao các sản phẩm mà bạn đã mua thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Những nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này được ủy quyền sử dụng Thông tin của bạn chỉ khi cần thiết để cung cấp những dịch vụ này cho chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tổng hợp Thông tin mà mình thu thập, vì thế, các bên thứ ba không có quyền truy cập Thông tin có thể nhận dạng của bạn để nhận dạng cá nhân bạn.]

Quảng cáo và tiếp thị.

[Khi bạn đã đồng ý, chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác quảng cáo để chuẩn bị và phân phối nội dung quảng cáo và tiếp thị, để cung cấp các dịch vụ nội dung và để cho phép họ cung cấp cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa nhiều hơn và để nghiên cứu tính hiệu quả của các chiến dịch của chúng tôi. Ví dụ, những công ty này có thể liên lạc về các sản phẩm và dịch vụ mà có thể bạn quan tâm, theo sở thích của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Chính sách cookiecủa chúng tôi.]

Mục đích pháp lý và kinh doanh

[Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin của bạn mà không thông báo: (i) khi được yêu cầu theo luật hoặc để tuân thủ lệnh tòa án, trát hầu tòa, lệnh khám xét hoặc thủ tục pháp lý khác; (ii) để phối hợp hoặc tiến hành điều tra hoặc kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài; (iii) nhằm tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định hoặc hành chính của cơ quan chính phủ (bao gồm, nhưng không giới hạn trong, các yêu cầu từ cơ quan chính phủ để xem xét Thông tin của bạn); (iv) nhằm bảo vệ và phòng vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, công ty con và các đơn vị liên kết của chúng tôi, cùng mọi cán bộ, giám đốc, nhân viên, luật sư, đại lý, nhà thầu và đối tác của họ, và những người dùng Website; (v) nhằm thực thi hoặc áp dụng các Điều khoản sử dụng; và (vi) nhằm xác minh danh tính người dùng Dịch vụ của chúng tôi.]

Thay đổi quyền kiểm soát, sáp nhập và thâu tóm

[Trong trường hợp một công ty khác thâu tóm cổ phần chi phối của Kingston hoặc nếu chúng tôi trải qua một số sự kiện thay đổi quyền kiểm soát khác như sáp nhập, vỡ nợ, phá sản, hoặc thụ lý tài sản, chúng tôi bảo lưu quyền đưa bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên quan đến người dùng (kể cả Thông tin cá nhân) vào số tài sản chuyển giao cho công ty mua lại.]

Thông tin tổng hợp hoặc đã loại bỏ danh tính

[Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin tổng hợp hoặc đã loại bỏ danh tính về (các) Website của mình với các đối tác công ty, nhà đầu tư, nhà quảng cáo của chúng tôi hoặc những người khác. Thông tin tổng hợp chung bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong: (1) số lượng người dùng của (các) Website; (2) doanh thu, bao gồm các khoản thanh toán theo loại người dùng; (3) thống kê sử dụng; và (4) phản hồi của người dùng. Thông tin tổng hợp không bao gồm bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin đã loại bỏ danh tính có nghĩa là thông tin không thể xác định một cách hợp lý, liên hệ đến, mô tả, có khả năng được liên kết với, hoặc được liên kết, trực tiếp hay gián tiếp, với một cá nhân cụ thể. Kingston đã thực hiện những quy trình kinh doanh nhất định và biện pháp bảo vệ kỹ thuật về việc sử dụng thông tin đã loại bỏ danh tính.]

Khi có sự đồng ý của bạn

[Ngoài các trường hợp tiết lộ mô tả ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý một cách riêng rẽ, chỉ dẫn hoặc yêu cầu việc chia sẻ đó, như được luật pháp liên quan cho phép.]

Các danh mục Thông tin cá nhân được bán

Chúng tôi có thể bán các danh mục Thông tin cá nhân sau đây. Vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này, “bán” hoặc “được bán” có nghĩa là hành động tiết lộ Thông tin cá nhân vì tiền hoặc các khoản đối ứng có giá trị khác nhưng không bao gồm, ví dụ, chuyển giao Thông tin cá nhân dưới dạng tài sản thuộc một thương vụ sáp nhập, phá sản hoặc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Danh mục Thông tin cá nhânVí dụ các danh mục Thông tin cá nhân được tiết lộ
Thông tin định danh Tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, số điện thoại và các mã định danh khác.
Thông tin mua và đăng ký sản phẩm Tên của bạn và các thông tin nhận dạng sản phẩm khác.
Thông tin về hoạt động sử dụng và hoạt động mạng điện tử Thông tin về tương tác của bạn với (các) Website của chúng tôi và nội dung trên các trang hoặc nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như các trang mạng xã hội (ví dụ: địa chỉ IP; lịch sử duyệt; lịch sử tìm kiếm; thông tin thiết bị; thông tin về tương tác của người dùng với Dịch vụ như cuộn, bấm và di chuột qua cookie, pixel tag, web beacon, GIF minh bạch; thông tin trình duyệt; nền tảng và hệ điều hành; thông tin vị trí địa lý; nội dung người dùng (ví dụ: ảnh, video, âm thanh, hình ảnh, bài đăng trên mạng xã hội/ trên mạng, hoạt động của bên thứ nhất).
Phản hồi trong các cuộc khảo sát và sự kiện khuyến mãi. Phản hồi trong các câu hỏi và tương tác với chúng tôi trên mạng xã hội, thông qua các cuộc khảo sát mà chúng tôi cung cấp cho bạn, và các phản hồi sự kiến khuyến mãi và khảo sát khác.
Suy luận từ các thông tin khác Hồ sơ sở thích, xu hướng và thông tin tương tự.

6. CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích vì đó mà chúng tôi thu thập thông tin, bao gồm mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo. Thời gian lưu giữ có thể khác nhau dựa trên loại Thông tin, cách thông tin được sử dụng và các yêu cầu pháp lý liên quan. Theo chính sách lưu giữ hồ sơ định kỳ, chúng tôi có thể xóa các hồ sơ nhất định chứa Thông tin bạn đã gửi cho chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ lưu trữ Thông tin vô thời hạn và tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh từ, hoặc có liên quan tới, việc phá hủy Thông tin này.

Chúng tôi xem xét các yếu tố sau khi xác định thời gian lưu giữ Thông tin của bạn: (1) lượng, bản chất và mức độ nhạy cảm của Thông tin; (2) rủi ro tổn hại tiềm tàng từ việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép; (3) các mục đích mà chúng tôi xử lý Thông tin của bạn; và (4) liệu chúng tôi có thể đạt được các mục đích đó thông qua các cách thức khác không, và những yêu cầu pháp lý liên quan.

7. QUYỀN RIÊNG TƯ & THÔNG TIN CỦA TRẺ EM CHO CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ

Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho người dùng trên mười tám (18) tuổi. Chúng tôi không cố ý gạ gẫm, thu thập, duy trì hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin nào từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không:

 • tạo hoặc cố gắng tạo một tài khoản trên (các) Website của chúng tôi;
 • đăng ký bất kỳ dịch vụ đăng ký theo dõi nào qua (các) Website của chúng tôi;
 • mua bất kỳ thứ gì qua (các) Website của chúng tôi; hoặc
 • tương tác với (các) Website của chúng tôi.

Nếu chúng tôi nhận thấy một người dùng dưới mười tám (18) tuổi đã cung cấp Thông tin cho mình, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp nhằm tuân thủ bất kỳ quy định pháp lý hiện hành nào để loại bỏ Thông tin đó. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn hoặc vô tình thu thập Thông tin từ trẻ em dưới mười tám (18) tuổi.

8. CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN Ở ĐÂU

Kingston là một tổ chức toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Do đó, thông tin của bạn, bao gồm Thông tin của bạn, có thể được chuyển giao cho, lưu trữ tại các tổ chức liên kết với chúng tôi và các bên thứ ba khác nằm tại các quốc gia không có cùng cấp độ luật pháp bảo vệ dữ liệu như tại quốc gia mà bạn cư trú. Khi truy cập vào (các) Website và gửi bất kỳ Thông tin nào, bạn đồng ý chuyển giao những Thông tin cá nhân này tới Hoa Kỳ hoặc một quốc gia khác ngoài quốc gia xuất xứ của bạn.

9. BẢO MẬT

Chúng tôi tiến hành các biện pháp bảo mật hành chính, vật lý và kỹ thuật có tính hợp lý và thích hợp về mặt thương mại nhằm cung cấp các dịch vụ và bảo vệ Thông tin của bạn. Ví dụ, khi thích hợp, chúng tôi có thể:

 • Sử dụng công nghệ Secure Sockets Layer (SSL) khi thu thập và chuyển giao Thông tin nhạy cảm, được thiết kế để khiến cho không một ai ngoài chúng tôi có thể đọc được dữ liệu.
 • Thực hiện các bước để hạn chế quyền truy cập Thông tin của bạn chỉ cho những nhân viên cần thông tin đó để vận hành, phát triển hoặc cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và (các) Website.
 • Thiết lập các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và tổ chức để bảo vệ Thông tin và các thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập.

Tuy nhiên, không dữ liệu nào do chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba truyền trên Internet hoặc lưu trữ hoặc bảo trì có thể bảo mật 100%. Vì vậy, chúng tôi không hứa hẹn hay đảm bảo, và bạn không nên mong chờ, rằng Thông tin hoặc các thư từ liên lạc riêng tư của mình sẽ luôn luôn riêng tư hoặc bảo mật. Chúng tôi không đảm bảo rằng Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị các bên thứ ba lạm dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những trường hợp phá vỡ bất kỳ cài đặt quyền riêng tư hoặc tính năng bảo mật nào. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý gì về những trường hợp lạm dụng, truy cập, mua lại, xóa hay tiết lộ Thông tin của bạn.

Nếu bạn tin rằng Thông tin của mình đã bị một đối tượng không được ủy quyền truy cập hoặc có được, bạn nên liên hệ ngay lập tức với chúng tôi để có thể nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết.

10. LỰA CHỌN CỦA BẠN

Nếu bạn chọn hoặc đồng ý nhận những thư từ liên lạc nhất định từ chúng tôi, như email khuyến mãi, thư từ tiếp thị và khảo sát, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình hoặc thay đổi tùy chọn của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn rút lại trong những thư từ liên lạc đó hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nếu bạn chọn hoặc đồng ý nhận những thư từ liên lạc nhất định từ chúng tôi, như email khuyến mãi, thư từ tiếp thị và khảo sát, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình hoặc thay đổi tùy chọn của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn rút lại trong những thư từ liên lạc đó hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn có thể xem lại, cập nhật, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Thông tin nào mà bạn đã gửi qua (các) Website của chúng tôi, trong quá trình đăng ký tài khoản trực tuyến của bạn với Kingston, khi bạn đăng nhập vào tài khoản Kingston của mình hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng một trong số các biện pháp sau đây. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu thay đổi hoặc xóa Thông tin của mình, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể vẫn giữ lại một số Thông tin cho mục đích lưu trữ hồ sơ, để tuân thủ các luật liên quan và để hoàn thành các giao dịch với bạn.

Để đưa ra lựa chọn liên quan đến thông tin tiếp thị mà bạn nhận được, bạn cũng có thể xem lại các liên kết sau:

 • • Bạn có thể chọn không theo dõi và nhận quảng cáo phù hợp với mình trên thiết bị di động từ các công ty quảng cáo di động và các tổ chức tương tự khác bằng cách tải xuống ứng dụng App Choices tại www.aboutads.info/appchoices.
 • • Bạn có thể chọn không nhận các quảng cáo nhắm mục tiêu được phép bằng cách sử dụng công cụ từ chối NAI có sẵn tại https://optout.networkadvertising.org/?c=1 hoặc truy cập About Ads tại https://optout.aboutads.info.
 • • Bạn có thể chọn không cho phép hoạt động của mình trên (các) Website của chúng tôi khả dụng với Google Analytics bằng cách cài đặt phần bổ trợ Google Analytics Opt-out cho trình duyệt web của mình thông quahttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG KHÁC

(Các) Website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các website hoặc dịch vụ khác không do chúng tôi sở hữu và kiểm soát, bao gồm liên kết đến các Nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube hay Instagram, hoặc có thể chuyển hướng bạn ra khỏi (các) Website của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Thông tin được (các) Website của chúng tôi thu thập. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ thực hiện quyền riêng tư và bảo mật của những website và Nền tảng mạng xã hội khác hoặc Thông tin mà họ có thể thu thập (có thể bao gồm địa chỉ IP). Vui lòng kiểm tra những chính sách này trước khi bạn cung cấp bất kỳ Thông tin nào cho những website này. Liên kết tới mọi website hoặc nội dung khác không cấu thành hoặc không ngụ ý sự xác nhận hoặc đề xuất của chúng tôi về website được liên kết, Nền tảng mạng xã hội và/hoặc nội dung đó.

12. KHÓ KHĂN KHI TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Người khuyết tật không có khả năng tiếp cận hiệu quả Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi qua mạng có thể liên hệ với chúng tôi để hỏi về cách nhận bản sao chính sách ở một định dạng khác có thể đọc dễ dàng hơn.

13. TÍN HIỆU “KHÔNG THEO DÕI”

Chúng tôi không hỗ trợ chế độ “Không theo dõi”. Không theo dõi là một tùy chọn có thể cài đặt trong trình duyệt web nhằm thông báo cho các website rằng bạn không muốn bị theo dõi thông tin của mình. Bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu tùy chọn “Không theo dõi” bằng cách truy cập trang “Tùy chọn” hoặc “Cài đặt” trên trình duyệt web của mình. Chế độ Không theo dõi khác với Kiểm soát quyền riêng tư toàn cầu (“GPC”), một loại cài đặt có khả năng thông báo cho các website về tùy chọn quyền riêng tư của người dùng có liên quan đến việc bán hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân, hoặc sử dụng Thông tin cá nhân nhạy cảm.

14. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi có thể sẽ thỉnh thoảng cập nhật Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách đăng một phiên bản mới lên website của mình. Chúng tôi khuyến khích bạn xem website thường xuyên để biết thông tin về các bản sửa đổi của Chính sách quyền riêng tư này. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng lên.

15. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn yêu cầu bất kỳ thông tin nào hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc việc thực thi chính sách, bạn có thể email cho chúng tôi đến [email protected] hoặc gọi điện thoại qua số 1-800-835-6575. Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Kingston Technology Company, Inc.
Gửi tới: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Nếu bạn muốn yêu cầu bất kỳ thông tin cụ thể nào về EU, vui lòng tham khảo phần Người dùng tại EU, EEA, Thụy Sĩ và GDPR bên dưới.

16. LƯU Ý CHO ĐỐI TƯỢNG CƯ DÂN CỤ THỂ ĐƯỢC HƯỞNG QUYỀN CHỦ THỂ DỮ LIỆU

A. Lưu ý cho các Cá nhân ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh

Phần này chỉ áp dụng cho các cá nhân truy cập và sử dụng (các) Website của chúng tôi từ trong Liên minh Châu Âu (EU), Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, và chỉ nếu chúng tôi thu thập bất kỳ Thông tin nào chịu sự chi phối của GDPR và Đạo luật bảo vệ dữ liệu Vương quốc Anh năm 2018 thông qua (các) Website này. Cụ thể phần này của Chính sách quyền riêng tư tóm tắt cơ sở pháp lý của chúng tôi đối với việc xử lý Thông tin của bạn, cách chúng tôi có thể chuyển giao Thông tin của bạn, các quyền của bạn liên quan đến Thông tin của mình, và cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Cơ sở cho việc xử lý Thông tin cá nhân của bạn

Theo mô tả tại Phần 3, Phần 4Phần 5 trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi xử lý Thông tin của bạn. Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý Thông tin của bạn là:

 • Bạn đưa ra sự đồng ý của mình (mà bạn có thể rút lại bất cứ lúc nào).
 • Việc xử lý là cần thiết để chúng tôi thực hiện một mối quan hệ hợp đồng với bạn.
 • Việc xử lý nằm trong các lợi ích hợp pháp của chúng tôi (như xử lý cho mục đích quản trị, phòng chống lừa đảo và bảo mật).
 • Việc xử lý là cần thiết để chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hoặc quản lý.

Sự đồng ý

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông tin của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn.

Như mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi dựa trên sự đồng ý liên quan đến Thông tin cho các loại xử lý sau:

 • Tiếp thị hoặc các tài liệu khuyến mãi khác.
 • Việc thu thập của ứng viên tiềm năng hoặc các dữ liệu liên quan đến việc làm khác của các cá nhân ở tại hoặc được Kingston tuyển dụng tại Vương quốc Anh hoặc các thành viên EU khác.
 • Thông báo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mới có liên quan, chiết khấu và tin tức khi bạn trước đó đã đồng ý nhận các thư từ liên lạc đó (ví dụ tin nhắn, email, thư bưu chính, v.v.).
 • Việc đặt cookie, tiếp thị lại hoặc pixel chuyển đổi, đèn hiệu, ảnh GIF rõ ràng, quảng cáo dựa trên sở thích hoặc các công cụ khác bởi Kingston hoặc một bên thứ ba liên kết, để cung cấp cho bạn các thêm các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Cookiecủa chúng tôi.

Thực hiện hợp đồng

[Chúng tôi phải thu thập và sử dụng Thông tin để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu. Điều này bao gồm Thông tin dùng để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ liên quan và thông tin giao dịch liên quan.]

Lợi ích chính đáng

[Chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin đến mức độ cần thiết cho các lợi ích chính đáng của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc thu thập và sử dụng dữ liệu để:

 • Duy trì và tăng cường sự an toàn và bảo mật của người dùng của chúng tôi.
 • Ngăn chặn, phát hiện và chống lại hành vi lừa đảo liên quan đến việc sử dụng (các) Website của chúng tôi hoặc việc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Thông báo cho các quan chức thực thi pháp luật về các hành động phạm pháp hoặc mối đe dọa đối với an toàn công cộng.
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng.
 • Tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi và phát triển các dịch vụ mới.
 • Nghiên cứu thị trường và/hoặc các mục đích phân tích.
 • Thực thi Terms of Usecủa chúng tôi.]

Thực hiện nghĩa vụ pháp lý

[Chúng tôi phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý khác nhau tại các khu vực mà chúng tôi hoạt động mà yêu cầu chúng tôi thu thập, xử lý, tiết lộ và lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ những luật này. Chúng tôi có thể được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của bạn trong những khoảng thời gian kéo dài, và để cung cấp các bản sao của dữ liệu đó cho các cơ quan thực thi pháp luật, chính phủ hoặc các cơ quan quản lý khác, hoặc các bên thứ ba khác.]

Truyền thông tin cá nhân của bạn ra quốc tế

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được truyền sang, lưu trữ tại, xử lý tại hoặc truy cập từ các quốc gia nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (”EEA”). Nếu chúng tôi sở hữu Thông tin cá nhân của bạn tại EEA và sau đó chúng tôi truyền Thông tin đó ra khỏi EEA, chúng tôi sẽ cung cấp một mức độ bảo vệ tương tự bằng cách xác nhận rằng ít nhất một trong các biện pháp bảo vệ sau đây được thực hiện:

 • Chúng tôi sẽ chỉ truyền Thông tin cá nhân của bạn từ EEA đến các quốc gia mà đã được cho là có thực hiện một mức độ bảo vệ thích đáng cho Thông tin cá nhân của Ủy ban Châu Âu; hoặc
 • Khi chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ nào đó, chúng tôi có thể sử dụng những hợp đồng cụ thể đã được Ủy ban Châu Âu phê chuẩn nhằm mang lại mức độ bảo vệ Thông tin cá nhân tương tự như ở châu Âu.

Chúng tôi hoạt động tại Hoa Kỳ, và chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ có trụ sở tại Hoa Kỳ để vận hành hoạt động kinh doanh và quan hệ của chúng tôi với bạn. Vui lòng lưu ý rằng Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ được truyền sang, lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc một quốc gia khác ngoài quốc gia xuất xứ của bạn, một khu vực tài phán với các luật về quyền riêng tư có thể không toàn diện như các luật tại quốc gia bạn cư trú và/hoặc là cư dân. Chúng tôi duy trì các biện pháp để xử lý việc chuyển giao Thông tin cá nhân của bạn giữa chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba theo các luật và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Các quyền của bạn liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn

GDPR cung cấp cho bạn các quyền nhất định liên quan đến việc thu thập, xử lý và truyền Thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể thực thi những quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi sử dụng thông tin bên dưới trong phần “Thông tin liên hệ cho người dùng tại UK, EU/EEA hoặc Thụy Sĩ”. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số bằng chứng về danh tính để chúng tôi có thể xác nhận rằng bạn là người đưa ra yêu cầu.

Cụ thể, bạn có các quyền sau:

Quyền truy cập: Bạn có quyền biết chúng tôi thu thập những Thông tin cá nhân nhất định về bạn và yêu cầu chúng tôi cung cấp các bản sao Thông tin cá nhân của bạn.

Quyền chỉnh lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa chữa Thông tin mà bạn cho là không chính xác hoặc chưa hoàn thiện.

Quyền phản đối việc xử lý: Bạn có quyền phản đối việc xử lý trong một số tình huống, bao gồm việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho các lợi ích chính đáng của chúng tôi và cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

[GDPR cung cấp cho các cá nhân quyền phản đối việc xử lý Thông tin cá nhân khi một tổ chức đang sử dụng thông tin: (1) cho một tác vụ được thực hiện vì lợi ích chung; (2) cho các lợi ích chính đáng của họ; (3) cho nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử, hoặc mục đích thống kê; hoặc (4) cho tiếp thị trực tiếp.]

Quyền được xóa bỏ:

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn trong những tình huống nhất định.

[ Xin lưu ý rằng quyền được xóa bỏ là không tuyệt đối và chỉ áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Chúng tôi không còn cần Thông tin cá nhân của bạn để thực hiện mục đích mà chúng tôi thu thập thông tin.
 • Bạn đã rút lại sự đồng ý cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân và các lợi ích của bạn lớn hơn các lợi ích của chúng tôi trong việc sử dụng thông tin.
 • Bạn tin rằng chúng tôi đã xử lý Thông tin cá nhân của bạn trái pháp luật.
 • Chúng tôi có nghĩa vụ xóa thông tin của bạn.
 • Thông tin cá nhân mà bạn đang muốn xóa được gửi bởi một trẻ em dưới 16 tuổi, hoặc tuổi tối thiểu tương đương tùy thuộc vào khu vực, tại thời điểm gửi.

Khi được bạn yêu cầu xóa bỏ Thông tin cá nhân của bạn vì bất kỳ lý do nào trong những lý do ở trên, chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ Thông tin ở mức độ nhiều nhất mà luật cho phép. Luật hiện hành cung cấp một số trường hợp ngoại lệ và cho phép chúng tôi phản đối yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu xóa bỏ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng văn bản chúng tôi đã tiếp tục giữ lại Thông tin cá nhân nào, lý do giữ lại và chúng tôi định giữ lại trong bao lâu.]

Quyền hạn chế việc xử lý:

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Thông tin cá nhân của bạn trong một số tình huống nhất định.

[Bạn có thể yêu cầu chúng tôi tạm thời hạn chế sử dụng Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi đang xem xét:

 • Nghi ngờ độ chính xác của Thông tin cá nhân của bạn.
 • Nghi ngờ việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng Thông tin cá nhân của bạn thay vì xóa nếu:

 • Bạn tin rằng chúng tôi đã xử lý Thông tin cá nhân của bạn trái pháp luật, nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa thông tin.
 • Chúng tôi không cần Thông tin cá nhân của bạn nữa nhưng bạn muốn chúng tôi giữ lại để có thể tạo, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.]

Quyền di chuyển dữ liệu

Bạn có quyền nhận một bản sao Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn theo cách có thể truy cập được và ở định dạng máy có thể đọc được trong đó việc xử lý được dựa trên sự đồng ý của bạn, việc thực hiện một hợp đồng với bạn, hoặc được thực hiện bởi phương tiện tự động. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển trực tiếp Thông tin cá nhân đó cho một người kiểm soát dữ liệu khác nếu khả thi về mặt kỹ thuật.

Quyền rút lại sự đồng ý

Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào khi mà chúng tôi phụ thuộc vào sự đồng ý của bạn để xử lý Thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ việc xử lý nào được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.

Quyền khiếu nại với một Cơ quan bảo vệ dữ liệu (“DPA”):

Nếu bạn lo ngại rằng chúng tôi chưa tuân thủ các quyền hợp pháp của bạn hoặc các luật về quyền riêng tư liên quan, bạn có quyền khiếu nại với Văn phòng Ủy viên Thông tin hoặc EU DPA địa phương của bạn.

Thông tin liên hệ cho người dùng tại EU hoặc Thụy Sĩ

Nếu bạn muốn yêu cầu bất kỳ thông tin cụ thể nào về EU hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc việc thực thi chính sách, bạn có thể gửi email cho chúng tôi đến [email protected]. Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Kingston Technology Europe Co. LLP [hoặc Kingston Digital Europe Co. LLP]
Gửi đến: Bộ phận Tuân thủ GDPR
Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7EP UK

Các chủ thể dữ liệu EU cũng có thể liên hệ với Cơ quan Giám sát Chính của chúng tôi, Văn phòng Ủy viên Thông tin của Vương quốc Anh, với bất kỳ câu hỏi nào về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi.

Lưu giữ

Chúng tôi sẽ lưu giữ Thông tin cá nhân của bạn trong thời gian thông tin còn cần thiết cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Cụ thể hơn, thời gian chúng tôi duy trì Thông tin cá nhân của bạn tùy thuộc vào các yếu tố sau:

 • Chúng tôi có cần Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ hay không. Chúng tôi sẽ duy trì bất kỳ dữ liệu cần thiết nào để cung cấp dịch vụ cho bạn, ví dụ như thông tin liên hệ và thông tin thanh toán hoặc giao dịch, trong thời gian thông tin còn cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn, phản hồi các câu hỏi và yêu cầu của bạn, và/hoặc quản lý tài khoản của bạn (nếu áp dụng).
 • Chúng tôi có cần Thông tin cá nhân để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình hay không. Chúng tôi có thể có nghĩa vụ pháp lý phải duy trì Thông tin cá nhân của bạn khi được một cơ quan pháp lý hoặc quản lý yêu cầu cung cấp thông tin trong tương lai, ví dụ như để phản hồi một yêu cầu hoặc khiếu nại của chủ thể dữ liệu. Thông tin này có thể bao gồm thông tin liên hệ và thông tin về vị trí.
 • Chúng tôi có còn cần Thông tin cho một lợi ích kinh doanh hợp pháp hay không. Chúng tôi có thể lưu trữ Thông tin cá nhân như thông tin liên hệ, cookie và thông tin về vị trí để tiến hành phân tích, xử lý lỗi hoặc cải thiện (các) Website của mình. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ xóa Thông tin cá nhân khi không còn cần thiết cho lợi ích hợp pháp của mình.

Bất kể lý do chúng tôi lưu giữ Thông tin của bạn là gì, chúng tôi sẽ xóa tất cả các thông tin cá nhân theo chính sách lưu giữ hồ sơ định kỳ của mình.

B. Khung Bảo mật Dữ liệu EU - Hoa Kỳ và Thụy Sĩ - Hoa Kỳ cùng Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong Khung Bảo mật Dữ liệu EU - Hoa Kỳ

Kingston cùng một số công ty con và tổ chức liên kết của Kingston được nêu tại đây tuân thủ Khung Bảo mật Dữ liệu EU - Hoa Kỳ (DPF EU-US), Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và Khung Bảo mật Dữ liệu Thụy Sĩ - Hoa Kỳ (DPF Thụy Sĩ-US) như quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Kingston đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ chứng nhận tuân thủ với các Nguyên tắc của DPF EU-US liên quan đến vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Khu vực Kinh tế Châu Âu, dựa trên DPF EU-US, và từ Vương quốc Anh, dựa trên Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US. Kingston đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ chứng nhận tuân thủ với các Nguyên tắc của DPF Thụy Sĩ-US liên quan đến vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Thụy Sĩ dựa trên DPF Thụy Sĩ-US. Nếu có xung đột giữa các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư này và Nguyên tắc của DPF EU-US và/hoặc Nguyên tắc của DPF Thụy Sĩ-US, các Nguyên tắc đó sẽ có quyền ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình DPF và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.dataprivacyframework.gov/.

Trong trường hợp chuyển tiếp sang các bên thứ ba, Kingston sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân vì các mục đích đã chỉ định và có giới hạn. Kingston tuân thủ Nguyên tắc của DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US đối với tất cả các hoạt động chuyển tiếp dữ liệu cá nhân từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, bao gồm cả các điều khoản trách nhiệm pháp lý trong việc chuyển tiếp. Nếu Kingston chuyển giao dữ liệu cá nhân cho một bên thứ ba đóng vai trò là đại lý thay mặt Kingston, Kingston vẫn sẽ chịu trách nhiệm theo Nguyên tắc của DPF nếu đại lý xử lý dữ liệu cá nhân đó trái với Nguyên tắc của DPF, trừ khi Kingston chứng minh được rằng mình không chịu trách nhiệm về sự kiện đã gây ra thiệt hại.

Theo Nguyên tắc của DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và Nguyên tắc của DPF Thụy Sĩ-US, Kingston lưu trữ và xử lý tất cả Dữ liệu cá nhân từng nhận được từ EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ dựa trên chứng nhận DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US, đồng thời dựa trên các Nguyên tắc của DPF. Tuân thủ DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US, Kingston cam kết giải quyết các khiếu nại liên quan đến Nguyên tắc của DPF về việc chúng tôi thu thập và xử lý Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi trân trọng yêu cầu mọi chủ thể dữ liệu EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy sĩ nằm tại EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy sĩ và có mong muốn gửi câu hỏi hoặc khiếu nại, trước tiên hãy liên hệ với chúng tôi bằng email theo địa chỉ [email protected] hoặc bằng thư bưu chính đến địa chỉ sau:

Kingston Technology Europe Co LLP
Người nhận:Privacy Compliance
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury-on-Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

Mọi câu hỏi liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân vui lòng gửi đến Kingston theo địa chỉ đã cung cấp ở trên. Kingston sẽ điều tra và hồi đáp hoặc cố gắng giải quyết khiếu nại và tranh chấp về việc sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân theo các nguyên tắc trong Chính sách Quyền riêng tư này trong một khoảng thời gian hợp lý, không quá ba mươi (30) ngày sau khi nhận được câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn. Nếu bạn còn vấn đề về tuân thủ quyền riêng tư mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng, vui lòng liên hệ Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Quốc tế của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (ICDR-AAA), nhà cung cấp giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) theo địa chỉ https://go.adr.org/rs/294-SFS-516/images/ICDR-AAA_DPF_IRM_Service_Notice_of_Arbitration_form.pdf. Ngoài ra, tuân thủ DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US, Kingston cam kết hợp tác và tuân theo lời khuyên tương ứng từ ban phụ trách được thành lập bởi Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu (DPA) của EU, Văn phòng Ủy viên Thông tin ("ICO") của Vương quốc Anh và Ủy viên Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang (FDPIC) của Thụy Sĩ về các khiếu nại chưa được giải quyết liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nhận được dựa trên DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US.

Các cá nhân thuộc phạm vi bảo vệ của chương trình DPF có thể theo đuổi phán quyết trọng tài có tính ràng buộc để giải quyết một số loại yêu cầu giới hạn. Để biết thêm thông tin về quy trình trọng tài DPF, vui lòng truy cập trang web của DPF. Để tìm hiểu thêm về cách theo đuổi phán quyết trọng tài có tính ràng buộc thông qua Ban trọng tài DPF, vui lòng truy cập https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/How-to-Submit-a-Complaint-Relating-to-a-Participating-Organization-s-Compliance-with-the-DPF-Principles-dpf.

Kingston chịu sự điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission) liên quan đến sự tuân thủ của Kingston với DPF EU-US, Phần mở rộng liên quan đến Vương quốc Anh trong DPF EU-US và DPF Thụy Sĩ-US. Trong một số trường hợp nhất định, Kingston có thể phải tiết lộ thông tin cá nhân theo những yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm việc để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật.

C. Cư dân California và CCPA

Trong phạm vi áp dụng bất kỳ luật về quyền riêng tư dữ liệu nào của California với việc thu thập Thông tin cá nhân của bạn, phần bổ sung này trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi phác lược các quyền mà cư dân California có thể có, và cách có thể thực thi những quyền này. Lưu ý này chỉ áp dụng cho cư dân California. Chúng tôi cung cấp phần bổ sung dưới đây nhằm tuân thủ Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California [theo sửa đổi của Đạo luật về quyền riêng tư California (sau đây gọi chung là CCPA)] và bất kỳ điều khoản nào được quy định trong CCPA là có cùng ý nghĩa khi sử dụng dưới đây.

Quyền của bạn theo CCPA

Quyền được biết và truy cập thông tin cụ thể.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho bạn thông tin nhất định về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong vòng mười hai (12) tháng qua. Sau khi nhận và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng từ bạn, chúng tôi sẽ tiết lộ cho bạn trong phạm vi được luật pháp cho phép:

 • Các danh mục Thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập về bạn, và việc chúng tôi có bán hay chia sẻ thông tin của bạn cho các bên thứ ba hay không.
 • Các Thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đang nắm giữ về bạn.
 • Các danh mục Thông tin cá nhân được bán trong vòng mười hai (12) tháng qua.
 • Các danh mục nguồn mà từ đó chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân về bạn.
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại đối với việc thu thập, bán hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn.
 • Các danh mục bên thứ ba đã được chúng tôi bán, chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn vì mục đích kinh doanh.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp những Thông tin cá nhân kể trên bằng một định dạng dễ mang theo và dễ sử dụng trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật (“di chuyển dữ liệu”).

Quyền yêu cầu xóa. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn, tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định. Trong phạm vi chúng tôi có thể xóa Thông tin cá nhân của bạn, sau khi nhận và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng từ bạn, chúng tôi sẽ xóa (và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) Thông tin cá nhân của bạn, trừ khi có áp dụng trường hợp ngoại lệ.

Quyền chỉnh sửa thông tin không chính xác. Trong trường hợp chúng tôi duy trì một số Thông tin cá nhân không chính xác, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa những Thông tin cá nhân không chính xác này, có tính đến bản chất của Thông tin cá nhân và mục đích xử lý Thông tin cá nhân. Sau khi nhận và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng từ bạn, chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để chỉnh sửa Thông tin cá nhân của bạn.

Bán và chia sẻ Thông tin cá nhân và quyền từ chối. Bạn có quyền chọn không cho phép xử lý Thông tin cá nhân của mình vì những mục đích sau:

 • Bán Thông tin cá nhân của bạn.
 • Chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn để quảng cáo hành vi xuyên bối cảnh.

Theo luật California, việc sử dụng công nghệ theo dõi trực tuyến có thể được xem là hành động “bán” hoặc “chia sẻ”. Trong phạm vi các công nghệ theo dõi trực tuyến này được xem là “bán” hoặc “chia sẻ” theo luật California, bạn có thể chọn không sử dụng các công nghệ theo dõi trực tuyến này bằng cách gửi yêu cầu qua https://www.kingston.com/en/company/do-not-sell-my-personal-information hoặc phát tín hiệu tùy chọn từ chối, chẳng hạn như Kiểm soát quyền riêng tư toàn cầu (GPC).

Quyền giới hạn sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nhạy cảm. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi giới hạn cách thức sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn (được CCPA xác định) nội trong những mục đích sử dụng cần thiết để thực hiện dịch vụ, hoặc giao hàng theo mong đợi hợp lý của bạn và/hoặc theo luật cho phép.

Quyền không phân biệt đối xử. Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử trong dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ bạn nhận được từ chúng tôi để thực thi quyền của mình. Chúng tôi không được, và sẽ không, phân biệt đối xử với bạn vì đã có hoạt động “yêu cầu từ chủ thể dữ liệu”. Sau khi bạn thực hiện hoạt động “yêu cầu từ chủ thể dữ liệu”, chúng tôi không được và sẽ không từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn, tính phí khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ, cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ có chất lượng khác, hay gợi ý rằng chúng tôi sẽ phân biệt đối xử với bạn vì hoạt động “yêu cầu từ chủ thể dữ liệu” của bạn.

Quyền được tiết lộ về Đơn vị tiếp thị trực tiếp. Bạn có quyền yêu cầu cung cấp danh mục và tên/địa chỉ của các bên thứ ba đã nhận được Thông tin cá nhân vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ trên cơ sở yêu cầu đơn giản và miễn phí.

Bạn có thể đưa ra “yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực” để thực thi Quyền được biết và truy cập thông tin cụ thể, bao gồm Quyền được biết Thông tin cá nhân nào đã được Bán hay Chia sẻ hoặc thuộc phạm vi của CCPA, với tần suất hai lần trong vòng mười hai (12) tháng. Để thực thi các quyền kể trên, vui lòng tham khảo phần Thực thi quyền của bạn bên dưới.

Đại lý ủy quyền

Bạn có thể dùng một đại lý ủy quyền để nộp “yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng” thay mặt bạn, miễn rằng đại lý ủy quyền đó là một thể nhân hoặc một tổ chức kinh doanh đã được bạn ủy quyền để hành động thay mặt bạn. Nếu bạn sử dụng một đại lý ủy quyền, chúng tôi sẽ yêu cầu: (1) giấy tờ chứng minh bạn cho phép đại lý ủy quyền thay bạn đưa ra yêu cầu, và xác minh danh tính từ bạn; hoặc (2) minh chứng giấy ủy quyền theo các phần 4000-4665 trong Bộ luật chứng thực di chúc California. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ đại lý ủy quyền không nộp minh chứng xác minh xác đáng.

Lưu ý về Ưu đãi tài chính

Đây là ưu đãi vì đã cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Bạn có thể nhận được lợi ích tài chính dưới dạng phiếu giảm giá qua email hoặc văn bản, giảm giá, chương trình khuyến mãi hoặc các phần thưởng tương tự được gửi tới bạn. Giảm giá này có thể cấu thành một ưu đãi tài chính theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California (“Ưu đãi tài chính”). Các danh mục Thông tin cá nhân bắt buộc để chúng tôi cung cấp Ưu đãi tài chính bao gồm thông tin định danh cá nhân như tên đầy đủ và thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học bạn chọn cung cấp.

Để cung cấp những giảm giá này, chúng tôi có thể theo dõi Thông tin cá nhân của bạn như lịch sử mua hàng và các dữ liệu nhân khẩu học khác. Bạn có quyền rút khỏi Ưu đãi tài chính bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu tới [email protected]. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu xóa một phần hoặc toàn bộ Thông tin cá nhân của mình, điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng đủ điều kiện nhận giảm giá.

Thông tin bổ sung

Trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý để tuân thủ yêu cầu của bạn.

D. Cư dân Virginia và VCDPA

Trong phạm vi áp dụng bất kỳ luật về quyền riêng tư dữ liệu nào của Virginia với việc thu thập Thông tin của bạn, phần bổ sung này trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tóm tắt các quyền cá nhân đảm bảo áp dụng cho cư dân Virginia, và cách có thể thực thi những quyền này và chỉ áp dụng cho cư dân Virginia. Chúng tôi cung cấp phần bổ sung dưới đây nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ dữ liệu của người tiêu dùng Virginia (“VCDPA”) và bất kỳ điều khoản nào trong VCDPA có cùng ý nghĩa khi sử dụng dưới đây.

Quyền của bạn theo VCDPA

Tuân thủ các trường hợp ngoại lệ, bạn có thể được hưởng các quyền sau:

Quyền truy cập và di chuyển dữ liệu. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho bạn thông tin nhất định về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào. Sau khi nhận và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực từ bạn, tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định, chúng tôi sẽ:

 • Tiết lộ liệu chúng tôi có đang xử lý Thông tin cá nhân của bạn hay không.
 • Cung cấp cho bạn quyền truy cập Thông tin cá nhân của bạn.

Trong trường hợp thông tin được xử lý bằng các phương thức tự động, và tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định, bạn có quyền yêu cầu và nhận một bản sao Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó, ở một định dạng dễ mang theo và dễ sử dụng trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật, cho phép bạn truyền Thông tin cá nhân tới một đơn vị kiểm soát dữ liệu khác mà không gặp trở ngại.

Quyền chỉnh sửa thông tin không chính xác. Trong trường hợp chúng tôi duy trì một số Thông tin cá nhân không chính xác, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa những Thông tin cá nhân không chính xác này, có tính đến bản chất của Thông tin cá nhân và mục đích xử lý Thông tin cá nhân. Sau khi nhận và xác minh yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực từ bạn, chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để chỉnh sửa Thông tin cá nhân của bạn.

Quyền xóa. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa những Thông tin cá nhân nhất định đã được bạn cung cấp hoặc chúng tôi đã nhận được về bạn. Trong phạm vi chúng tôi có thể xóa Thông tin cá nhân của bạn, sau khi nhận và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực từ bạn, chúng tôi sẽ xóa (và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) Thông tin cá nhân của bạn, có tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định.

Bán Thông tin cá nhân, quảng cáo nhắm mục tiêu, lập hồ sơ và quyền từ chối. Bạn có quyền chọn không cho phép xử lý Thông tin cá nhân của mình vì những mục đích sau:

 • Quảng cáo nhắm mục tiêu.
 • Bán Thông tin cá nhân của bạn.
 • Lập hồ sơ để xúc tiến các quyết định có tác động pháp lý hoặc quan trọng tương tự liên quan đến bạn.

Quyền kháng cáo. Bạn có quyền kháng cáo khi chúng tôi từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bạn theo phần này. Để thực thi quyền kháng cáo, vui lòng nộp yêu cầu kháng cáo qua thông tin trong phần Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới. Trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi nhận được yêu cầu kháng cáo của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về bất kỳ hành động nào đã được hoặc không được tiến hành để phản hồi lại yêu cầu kháng cáo của bạn, bao gồm văn bản giải thích lý do cho những quyết định này. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu kháng cáo của bạn, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Tổng chưởng lý Virginia bằng cách:

 • Liên hệ trực tuyến: https://www.oag.state.va.us/consumer-protection/index.php/file-a-complaint.
 • Liên hệ qua điện thoại::
  • Nếu gọi điện thoại từ Virginia, vui lòng gọi tới Đường dây nóng Bảo vệ người tiêu dùng qua số 1-800-552-9963.
  • Nếu gọi điện thoại từ khu vực Richmond hoặc ngoài Virginia, vui lòng gọi tới Đường dây nóng Bảo vệ người tiêu dùng qua số 1-804-786-2042.

Quyền không phân biệt đối xử. Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử trong dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ bạn nhận được từ chúng tôi để thực thi quyền của mình. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn vì đã thực thi bất kỳ quyền nào của mình trong phần này, bao gồm từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, tính giá hoặc phí khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ có chất lượng khác. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp mức giá, phí, mức độ, chất lượng hay nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ khác, bao gồm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ miễn phí, nếu bạn đã thực thi quyền từ chối của mình hoặc đề nghị nêu trên có liên quan tới việc bạn tình nguyện tham gia chương trình khách hàng thân thiết, phần thưởng, tính năng cao cấp, giảm giá hoặc chương trình thẻ câu lạc bộ.

Bạn có thể đưa ra một yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực theo VCDPA với tần suất hai lần trong vòng mười hai (12) tháng. Để thực thi các quyền kể trên, vui lòng tham khảo phần Thực thi quyền của bạn bên dưới.

Thông tin bổ sung

Trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý để tuân thủ yêu cầu của bạn.

E. Cư dân Colorado và CPA

Trong phạm vi áp dụng bất kỳ luật về quyền riêng tư dữ liệu nào của Colorado với việc thu thập Thông tin cá nhân của bạn, phần bổ sung này trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi phác lược các quyền cá nhân mà cư dân Colorado được đảm bảo, cùng cách có thể thực thi những quyền, này và chỉ áp dụng cho cư dân Colorado. Chúng tôi cung cấp phần bổ sung dưới đây nhằm tuân thủ Đạo luật quyền riêng tư Colorado (“CPA”) và bất kỳ điều khoản nào được xác định trong CPA là có cùng ý nghĩa khi sử dụng dưới đây.

Quyền của bạn theo CPA

Tuân thủ các trường hợp ngoại lệ, bạn có thể được hưởng các quyền sau:

Quyền truy cập và di chuyển dữ liệu. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho bạn thông tin nhất định về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào. Sau khi nhận và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực từ bạn, tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định, chúng tôi sẽ:

 • Tiết lộ liệu chúng tôi có đang xử lý Thông tin cá nhân của bạn hay không.
 • Cung cấp cho bạn quyền truy cập Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi xử lý thông tin đó.

Khi thực thi quyền truy cập của bạn, và tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định, bạn có quyền yêu cầu và nhận một bản sao Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó, ở một định dạng dễ mang theo và dễ sử dụng trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật, cho phép bạn truyền Thông tin cá nhân tới một đơn vị kiểm soát dữ liệu khác mà không gặp trở ngại (“di chuyển dữ liệu”).

Quyền chỉnh sửa thông tin không chính xác. Trong trường hợp chúng tôi duy trì một số Thông tin cá nhân không chính xác, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa những Thông tin cá nhân không chính xác này, có tính đến bản chất của Thông tin cá nhân và mục đích xử lý Thông tin cá nhân. Sau khi nhận và xác minh yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực từ bạn, chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để chỉnh sửa Thông tin cá nhân của bạn.

Quyền xóa. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa những Thông tin cá nhân nhất định đã được bạn cung cấp hoặc chúng tôi đã nhận được về bạn. Trong phạm vi chúng tôi có thể xóa Thông tin cá nhân của bạn, sau khi nhận và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực từ bạn, chúng tôi sẽ xóa Thông tin cá nhân của bạn, có tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định.

Bán Thông tin cá nhân, quảng cáo nhắm mục tiêu, lập hồ sơ và quyền từ chối. Bạn có quyền chọn không cho phép xử lý Thông tin cá nhân của mình vì những mục đích sau:

 • Quảng cáo nhắm mục tiêu.
 • Bán Thông tin cá nhân của bạn.
 • Lập hồ sơ để xúc tiến các quyết định có tác động pháp lý hoặc quan trọng tương tự liên quan đến bạn.

Quyền kháng cáo. Bạn có quyền kháng cáo khi chúng tôi từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bạn theo phần này. Để thực thi quyền kháng cáo, vui lòng nộp yêu cầu kháng cáo qua thông tin trong phần Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới. Trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ khi nhận được yêu cầu kháng cáo của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về bất kỳ hành động nào đã được hoặc không được tiến hành để phản hồi lại yêu cầu kháng cáo của bạn, bao gồm văn bản giải thích lý do cho những quyết định này. Nếu lo ngại về kết quả yêu cầu kháng cáo của mình, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Tổng chưởng lý Colorado bằng cách:

Bạn có thể đưa ra một yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực miễn phí theo CPA với tần suất là một lần trong vòng mười hai (12) tháng. Chúng tôi bảo lưu quyền tính một khoản phí hợp lý cho yêu cầu thứ hai hoặc yêu cầu tiếp theo trong cùng khoảng thời gian mười hai (12) tháng đó. Để thực thi các quyền kể trên, vui lòng tham khảo phần Thực thi quyền của bạn bên dưới.

Dữ liệu nhạy cảm

Chúng tôi có xử lý dữ liệu nhạy cảm, kể cả những thông tin suy ra từ dữ liệu nhạy cảm. Khi chúng tôi xử lý dữ liệu nhạy cảm, chúng tôi xử lý khi có sự đồng ý của bạn.

Đại lý ủy quyền

Bạn có thể dùng một đại lý ủy quyền để thay mình nộp yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng. Đại lý ủy quyền là một thể nhân hoặc một tổ chức kinh doanh đã được bạn ủy quyền để hành động thay mặt bạn. Nếu bạn sử dụng một đại lý ủy quyền, chúng tôi sẽ yêu cầu: (1) giấy tờ chứng minh bạn cho phép đại lý ủy quyền thay bạn đưa ra yêu cầu, và xác minh danh tính từ bạn; hoặc (2) minh chứng giấy ủy quyền theo Quy chế sửa đổi của Colorado § 15-14-705. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ đại lý ủy quyền không nộp minh chứng xác minh xác đáng.

Lưu ý về Ưu đãi tài chính

Đây là ưu đãi vì đã cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Bạn có thể nhận được lợi ích tài chính thuộc chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi dưới dạng phiếu giảm giá qua email hoặc văn bản, giảm giá, chương trình khuyến mãi hoặc các phần thưởng tương tự được gửi tới bạn. Giảm giá này có thể cấu thành một ưu đãi tài chính theo Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng (“Ưu đãi tài chính”). Các danh mục Thông tin cá nhân bắt buộc để chúng tôi cung cấp Ưu đãi tài chính bao gồm thông tin định danh cá nhân như tên đầy đủ và thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học bạn chọn cung cấp.

Để cung cấp những giảm giá này, chúng tôi có thể theo dõi Thông tin cá nhân của bạn như lịch sử mua hàng và các dữ liệu nhân khẩu học khác. Bạn có quyền rút khỏi Ưu đãi tài chính bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu tới [email protected]. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu xóa một phần hoặc toàn bộ Thông tin cá nhân của mình, điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng đủ điều kiện nhận giảm giá.

F. Cư dân Connecticut và CTDPA

Trong phạm vi áp dụng bất kỳ luật về quyền riêng tư dữ liệu nào của Connecticut với việc thu thập Thông tin cá nhân của bạn, phần bổ sung này trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi phác lược các quyền cá nhân mà cư dân Connecticut được đảm bảo, cùng cách có thể thực thi những quyền, này và chỉ áp dụng cho cư dân Connecticut. Chúng tôi cung cấp phần bổ sung dưới đây nhằm tuân thủ Đạo luật về quyền riêng tư dữ liệu cá nhân và giám sát trực tuyến Connecticut (“CTDPA”) và bất kỳ điều khoản nào được xác định trong CTDPA là có cùng ý nghĩa khi sử dụng dưới đây.

Quyền của bạn theo CTDPA

Tuân thủ các trường hợp ngoại lệ, bạn có thể được hưởng các quyền sau:

Quyền truy cập và di chuyển dữ liệu. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho bạn thông tin nhất định về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào. Sau khi nhận và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực từ bạn, tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định, chúng tôi sẽ:

 • Tiết lộ liệu chúng tôi có đang xử lý Thông tin cá nhân của bạn hay không.
 • Cung cấp cho bạn quyền truy cập Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi xử lý thông tin đó.

Trong trường hợp thông tin được xử lý bằng các phương thức tự động, và tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định, bạn có quyền yêu cầu và nhận một bản sao Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó, ở một định dạng dễ mang theo và dễ sử dụng trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật, cho phép bạn truyền Thông tin cá nhân tới một đơn vị kiểm soát dữ liệu khác mà không gặp trở ngại.

Quyền chỉnh sửa thông tin không chính xác. Trong trường hợp chúng tôi duy trì một số Thông tin cá nhân không chính xác, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa những Thông tin cá nhân không chính xác này, có tính đến bản chất của Thông tin cá nhân và mục đích xử lý Thông tin cá nhân. Sau khi nhận và xác minh yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực từ bạn, chúng tôi sẽ có những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để chỉnh sửa Thông tin cá nhân của bạn.

Quyền xóa. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa những Thông tin cá nhân nhất định đã được bạn cung cấp hoặc chúng tôi đã nhận được về bạn. Trong phạm vi chúng tôi có thể xóa Thông tin cá nhân của bạn, sau khi nhận và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực từ bạn, chúng tôi sẽ xóa (và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) Thông tin cá nhân của bạn, có tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định.

Bán Thông tin cá nhân, quảng cáo nhắm mục tiêu, lập hồ sơ và quyền từ chối. Bạn có quyền chọn không cho phép xử lý Thông tin cá nhân của mình vì những mục đích sau:

 • Quảng cáo nhắm mục tiêu.
 • Bán Thông tin cá nhân của bạn.
 • Lập hồ sơ để xúc tiến các quyết định có tác động pháp lý hoặc quan trọng tương tự liên quan đến bạn.

Quyền không phân biệt đối xử. Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử trong dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ bạn nhận được từ chúng tôi để thực thi quyền của mình. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn vì đã thực thi bất kỳ quyền nào của mình trong phần này, bao gồm từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, tính giá hoặc phí khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ có chất lượng khác. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp mức giá, phí, mức độ, chất lượng hay nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ khác, bao gồm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ miễn phí, nếu bạn đã thực thi quyền từ chối của mình hoặc đề nghị nêu trên có liên quan tới việc bạn tình nguyện tham gia chương trình khách hàng thân thiết, phần thưởng, tính năng cao cấp, giảm giá hoặc chương trình thẻ câu lạc bộ.

Quyền kháng cáo. Bạn có quyền kháng cáo khi chúng tôi từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bạn theo phần này. Để thực thi quyền kháng cáo của mình, vui lòng nộp yêu cầu kháng cáo cho chúng tôi bằng cách:

 • Gửi email cho chúng tôi đến [email protected]
 • Gọi điện thoại cho chúng tôi qua số 1-800-835-6575

Trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ khi nhận được yêu cầu kháng cáo của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về bất kỳ hành động nào đã được hoặc không được tiến hành để phản hồi lại yêu cầu kháng cáo của bạn, bao gồm văn bản giải thích lý do cho những quyết định này. Nếu chúng tôi từ chối yêu cầu kháng cáo của bạn, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Tổng chưởng lý Connecticut bằng cách:

Bạn có thể đưa ra một yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực theo CTDPA một lần trong vòng mười hai (12) tháng. Để thực thi các quyền kể trên, vui lòng tham khảo phần Exercising Your Rights section below.

Đại lý ủy quyền

Bạn có thể dùng một đại lý ủy quyền để thay mình nộp yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng. Đại lý ủy quyền là một thể nhân hoặc một thực thể kinh doanh đã được bạn ủy quyền để hành động thay mặt bạn. Nếu bạn sử dụng một đại lý ủy quyền, chúng tôi sẽ yêu cầu: (1) giấy tờ chứng minh bạn cho phép đại lý ủy quyền thay bạn đưa ra yêu cầu, bao gồm thông qua các phương thức công nghệ, và xác minh danh tính từ bạn; hoặc (2) minh chứng giấy ủy quyền. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ đại lý ủy quyền không nộp minh chứng xác minh xác đáng.

Thông tin bổ sung

Trong phạm vi cho phép theo luật hiện hành, chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý để tuân thủ yêu cầu của bạn.

G. Cư dân Utah và UCPA

Trong phạm vi áp dụng bất kỳ luật về quyền riêng tư dữ liệu nào của Utah với việc thu thập Thông tin cá nhân của bạn, phần bổ sung này trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi phác lược các quyền cá nhân mà cư dân Utah được đảm bảo, cùng cách có thể thực thi những quyền, này và chỉ áp dụng cho cư dân Utah. Chúng tôi cung cấp phần bổ sung dưới đây nhằm tuân thủ Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng Utah (“UCPA”) và bất kỳ điều khoản nào được xác định trong UCPA là có cùng ý nghĩa khi sử dụng dưới đây.

Quyền của bạn theo UCPA

Tuân thủ các trường hợp ngoại lệ, bạn có thể được hưởng các quyền sau:

Quyền truy cập và di chuyển dữ liệu. Bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ cho bạn thông tin nhất định về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào. Sau khi nhận và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực từ bạn, tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định, chúng tôi sẽ:

 • Tiết lộ liệu chúng tôi có đang xử lý Thông tin cá nhân của bạn hay không.
 • Cung cấp cho bạn quyền truy cập Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi xử lý thông tin đó.

Trong trường hợp thông tin được xử lý bằng các phương thức tự động, và tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định, bạn có quyền yêu cầu và nhận một bản sao Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó, ở một định dạng dễ mang theo và dễ sử dụng trong phạm vi khả thi về mặt kỹ thuật, cho phép bạn truyền Thông tin cá nhân tới một đơn vị kiểm soát dữ liệu khác mà không gặp trở ngại (“di chuyển dữ liệu”).

Quyền xóa. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa những Thông tin cá nhân nhất định đã được bạn cung cấp hoặc chúng tôi đã nhận được về bạn. Trong phạm vi chúng tôi có thể xóa Thông tin cá nhân của bạn, sau khi nhận và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực từ bạn, chúng tôi sẽ xóa (và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xóa) Thông tin cá nhân của bạn, có tuân thủ các trường hợp ngoại lệ nhất định.

Quyền không phân biệt đối xử. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn vì đã thực thi bất kỳ quyền nào của mình trong phần này, bao gồm từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, tính giá hoặc phí khác cho hàng hóa hoặc dịch vụ, hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ có chất lượng khác.

Bán Thông tin cá nhân của bạn, quảng cáo nhắm mục tiêu và quyền từ chối. Bạn có quyền chọn không cho phép xử lý Thông tin cá nhân của mình vì những mục đích sau:

 • Quảng cáo nhắm mục tiêu.
 • Bán Thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có thể đưa ra một yêu cầu của người tiêu dùng đã được chứng thực miễn phí theo UCPA với tần suất là một lần trong vòng mười hai (12) tháng. Chúng tôi bảo lưu quyền tính một khoản phí hợp lý cho yêu cầu thứ hai hoặc yêu cầu tiếp theo trong cùng khoảng thời gian mười hai (12) tháng đó. Để thực thi các quyền kể trên, vui lòng tham khảo phần Thực thi quyền của bạn bên dưới.

17. THỰC THI QUYỀN CHỦ THỂ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Để thực thi bất kỳ quyền nào kể trên, vui lòng nộp một yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng cho chúng tôi thông qua các biện pháp dưới đây. Yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng phải:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cho phép chúng tôi xác minh hợp lý rằng bạn chính là người chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân, hoặc một đại diện được ủy quyền; và
 • Mô tả yêu cầu của bạn với đầy đủ chi tiết cho phép chúng tôi hiểu, đánh giá và phản hồi yêu cầu xác đáng.

Nhằm giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn và duy trì bảo mật, nếu bạn yêu cầu truy cập hoặc xóa Thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ tiến hành các bước và có thể yêu cầu bạn cung cấp những thông tin nhất định để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập Thông tin cá nhân cho bạn hoặc thực hiện yêu cầu của bạn. Ngoài ra, nếu bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một Thông tin cá nhân cụ thể nào, chúng tôi có thể yêu cầu bạn ký một tuyên bố chịu hình phạt khai man rằng bạn chính là người tiêu dùng sở hữu Thông tin cá nhân trong yêu cầu. Chỉ bạn hoặc đại lý ủy quyền của bạn có thể đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng liên quan tới Thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn chỉ định một đại lý ủy quyền đưa ra yêu cầu thay mặt bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp văn bản cho phép đại lý ủy quyền làm như vậy và xác minh danh tính của mình trực tiếp với chúng tôi (như đã mô tả ở trên). Nếu con của bạn là trẻ vị thành niên, bạn cũng có thể thay mặt đưa ra yêu cầu của người tiêu dùng có thể kiểm chứng.

Gửi email cho chúng tôi: [email protected]
Gọi điện thoại cho chúng tôi: 1-800-835-6575
Gửi thư cho chúng tôi: Kingston Technology Company, Inc.
Gửi tới: Bộ phận Tuân thủ Quyền riêng tư
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Không bán thông tin của tôi

Quyền yêu cầu xóa