Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony prywatności 

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2023 r.

1. WPROWADZENIE

Kingston to globalna organizacja obejmująca grupę podmiotów stowarzyszonych, kontrolowanych przez firmę Kingston Technology Company, Inc. lub podlegających wraz z nią wspólnej kontroli. W związku z tym wszelkie odniesienia w niniejszych zasadach ochrony prywatności („Polityka prywatności”), powiązanych zasadach lub w innych miejscach na tej stronie internetowej do słów „Kingston”, „nasz”, „my” lub „nas” oznaczają – o ile nie określono inaczej – firmę Kingston Technology Company, Inc. oraz podmioty stowarzyszone, kontrolowane przez firmę Kingston Technology Company, Inc. lub podlegające wraz z nią wspólnej kontroli. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich użytkowników stron internetowych [https://www.kingston.com/ i https://www.kingstonloda.com], w tym wszystkich zawartych lub oferowanych w nich zasobów cyfrowych (określanych dalej łącznie jako „Strony internetowe”). Niniejsza Polityka prywatności opisuje m.in. rodzaje informacji, które gromadzimy od użytkowników podczas korzystania przez nich ze Stron internetowych, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz jak użytkownicy mogą uzyskać dostęp do tych informacji.

Niniejsza Polityka prywatności jest zintegrowana z Warunkami użytkowania naszych stron internetowych: Kingston.com oraz Kingstonloda.com.

Korzystając ze Stron internetowych i przekazując nam informacje o sobie (zdefiniowane poniżej), użytkownik wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności i Warunkach użytkowania oraz na publikowane okresowo w tym miejscu aktualizacje tych zasad.

Użytkownikom zamieszkałym na terenie Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i Wielkiej Brytanii („Wielka Brytania”) mogą przysługiwać pewne indywidualne prawa na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO (GDPR)”) oraz brytyjskiej ustawy o ochronie danych (Data Protection Act 2018). Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności (region EMEA) oraz częścią Informacje dla niektórych użytkowników dotyczące praw podmiotu danych naszej Polityki prywatności, aby uzyskać informacje na temat swoich praw i sposobu ich realizacji w przypadku użytkowników zamieszkałych na terenie EOG i Wielkiej Brytanii.

Mieszkańcom stanów Kalifornia, Wirginia, Kolorado, Connecticut i Utah mogą przysługiwać pewne indywidualne prawa na mocy następujących ustaw: California Consumer Privacy Act z 2018 r. (zmieniona przez ustawę California Privacy Rights Act z 2020 r. i określana zbiorczo jako „CCPA”), Virginia Consumer Data Protection Act („VCDPA”), Colorado Privacy Act („CPA”), Connecticut Act Concerning Personal Data Privacy and Online Monitoring („CTDPA”) oraz Utah Consumer Privacy Act („ UCPA”). Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności oraz jej częścią Informacje dla niektórych użytkowników dotyczące praw podmiotu danych, aby uzyskać informacje na temat swoich praw i sposobu ich realizacji w przypadku użytkowników zamieszkałych na terenie stanów Kalifornia, Wirginia, Kolorado, Connecticut i Utah.

2. OGÓLNE INFORMACJE

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy na temat użytkowników oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dotyczy to następujących zagadnień:

 • Jakie kategorie informacji możemy gromadzić
 • Jakie wrażliwe informacje o użytkownikach możemy gromadzić
 • W jaki sposób wykorzystujemy informacje
 • Komu udostępniamy informacje
 • Jakie informacje możemy sprzedawać i w jaki sposób użytkownik może nie wyrazić na to zgody
 • Jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do niektórych informacji
 • Jakie działania podejmujemy w celu ochrony informacji o użytkownikach
 • W jak sposób można się z nami skontaktować w razie pytań lub wątpliwości

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą Polityką prywatności i skontaktowanie się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu gromadzenia i wykorzystywania przez nas informacji o użytkownikach. Należy pamiętać, że prawa omówione w niektórych częściach niniejszej Polityki prywatności mogą podlegać wyłączeniom lub innym ograniczeniom wynikającym z obowiązującego prawa.

3. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Firma Kingston może gromadzić opisane poniżej kategorie informacji za pośrednictwem Stron internetowych, aby świadczyć usługi, odpowiadać na zapytania i zapewniać pomoc klientom, a także wypełniać zobowiązania prawne i umowne oraz rozwijać i ulepszać produkty i usługi. Określenie „Informacje” oznacza informacje, które przekazują nam użytkownicy, informacje wrażliwe, informacje, które możemy gromadzić automatycznie oraz informacje, które możemy otrzymywać od stron trzecich. Niektóre z tych informacji gromadzimy bezpośrednio, gdy są one przekazywane przez użytkownika lub reprezentującą go osobę. Inne są gromadzone automatycznie, gdy użytkownik odwiedza Strony internetowe, a jeszcze inne pozyskujemy z innych źródeł, takich jak nasi dostawcy usług.

Informacje, które użytkownicy przekazują bezpośrednio

Nasza firma gromadzi dane osobowe i inne informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkowników. Na przykład gromadzimy informacje, gdy użytkownicy dokonują zakupów, korzystają z naszych produktów i usług lub rejestrują je, biorą udział w kampaniach marketingowych i kontaktują się z naszym działem obsługi klienta.

W zależności od sposobu interakcji gromadzimy następujące dane osobowe użytkowników:

 • Indywidualne identyfikatory. Imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, identyfikator internetowy i tym podobne dane kontaktowe.
 • Informacje dotyczące zakupu i rejestracji produktu. Typ rejestrowanego produktu, numer seryjny, data zakupu lub inne informacje identyfikujące produkt, a także numer karty debetowej lub kredytowej kupującego i inne informacje związane z rozliczeniami.
 • Informacje dotyczące użytkowania i aktywności w sieci elektronicznej. Informacje dotyczące produktu i funkcji, z których korzysta użytkownik, w tym informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, informacje o korzystaniu z naszych stron internetowych, działaniu naszych produktów, a także o ustawieniach stosowanych przez użytkownika.
 • Odpowiedzi na ankiety i wydarzenia promocyjne. Odpowiedzi na pytania i interakcje z firmą w mediach społecznościowych, w ramach konkursów i wydarzeń lub poprzez dostarczone przez firmę ankiety.
 • Korespondencja i komunikacja. Zapis informacji dostarczonych przez użytkownika w ramach kontaktu z firmą w postaci opinii, komentarzy, zapytań lub w innej formie. Obejmuje to również informacje w postaci dźwiękowej, wizualnej i elektronicznej – np. nagrania rozmów z naszym działem obsługi klienta.
 • Wnioski wyciągnięte z innych informacji. Niektóre informacje, które gromadzimy w ramach powyższych kategorii, mogą zostać wykorzystane do stworzenia profilu użytkownika, odzwierciedlającego jego preferencje, skłonności itp.
 • Dodatkowe informacje. Informacje opisane w inny sposób w momencie ich gromadzenia lub uzyskiwane na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika.

Zakup produktów

[Od użytkowników kupujących produkty za pośrednictwem strony internetowej wymagamy podania imienia i nazwiska, danych kontaktowych, informacji dotyczących płatności i danych rozliczeniowych oraz informacji niezbędnych do wysyłki. Informacje te gromadzimy i wykorzystujemy do przetwarzania zamówienia i płatności. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych w punkcie dotyczącym odbioru towaru, nie będzie mógł dokonać zakupu produktów za pośrednictwem strony internetowej.

Podczas składania zamówienia na produkt lub zgłaszania żądania RMA (zatwierdzenia zwrotu towaru) na naszej stronie internetowej użytkownik może zostać przekierowany do usługi płatniczej innej firmy w celu podania danych karty płatniczej, w tym m.in. jej numeru, kodu zabezpieczającego, daty ważności i adresu rozliczeniowego.]

Rejestracja produktów

[Podczas rejestracji produktu możemy poprosić użytkownika o podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego adresu e-mail, numeru telefonu, typu produktu, numeru seryjnego i daty zakupu lub innych informacji umożliwiających identyfikację produktu. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na podanie tych informacji, nie będzie mógł zarejestrować produktów ani gwarancji na stronie internetowej. Nie będzie to jednak stanowić przeszkody w użytkowaniu produktów.]

Obsługa klienta i pokrewna komunikacja

[Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami, przekazując opinie, komentarze, zapytania lub inne informacje, możemy przechowywać zapisy tej korespondencji i gromadzić dane osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe, w celu przetworzenia zapytań, udzielenia na nie odpowiedzi, a także ulepszenia naszych produktów i usług.]

Ankiety, komunikacja promocyjna i wydarzenia

[W celu doskonalenia naszych produktów i usług możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników (w tym dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe oraz dane na temat użytkowania) w celu przesyłania do nich ankiet internetowych. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie aktualnych informacji na temat produktów oraz promocyjnych wiadomości e-mail, będziemy wykorzystywać jego dane osobowe (dane dotyczące tożsamości i dane kontaktowe) do przesyłania biuletynów i wiadomości e-mail, które okresowo informują o specjalnych ofertach, promocjach i okazjach.]

Informacje wrażliwe

Za zgodą użytkownika i z zastrzeżeniem środków bezpieczeństwa wymienionych w rozdziale 9 podczas korzystania przez użytkownika z naszych Stron internetowych możemy przetwarzać następujące kategorie wrażliwych danych osobowych:

 • Dane geolokalizacyjne. Możemy wykryć dane geolokalizacyjne użytkownika na podstawie jego adresu IP, gdy otwiera przeglądarkę internetową lub nawiązuje połączenie z Internetem, lub poprzez identyfikatory zestawów usług sieciowych.
 • Dane płatności. Informacje dotyczące karty debetowej lub kredytowej wraz z wszelkimi wymaganymi kodami zabezpieczającymi lub kodami dostępu uzyskiwanymi w celu przetworzenia płatności za nasze produkty lub usługi.
 • Dane logowania do konta i dane uwierzytelniające. Obejmuje to informacje o koncie, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, oraz dane uwierzytelniające, takie jak hasła.

Dane geolokalizacyjne

[Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Stron internetowych, możemy wykryć jego dane geolokalizacyjne na podstawie adresu IP lub poprzez identyfikatory zestawów usług sieciowych. Wykorzystujemy te informacje, aby dostosować treści udostępniane użytkownikowi na stronach internetowych przez ukrywanie/wyświetlanie określonych informacji i danych kontaktowych w oparciu o geolokalizację użytkownika, a także aby analizować ruch i zapewniać lepszą obsługę klienta. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych w punkcie dotyczącym odbioru towaru, może nie mieć dostępu do spersonalizowanych funkcji opartych na lokalizacji.]

Dane płatności

[Gdy użytkownik kupuje produkty za pośrednictwem naszej Strony internetowej, wymagamy podania informacji dotyczących płatności (numer karty debetowej lub kredytowej, data ważności, kod bezpieczeństwa). Informacje te gromadzimy i wykorzystujemy do przetwarzania zamówienia i płatności. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych w punkcie dotyczącym odbioru towaru, nie będzie mógł dokonać zakupu produktów za pośrednictwem Strony internetowej.]

Dane logowania do konta i dane uwierzytelniające

[Kupując produkty za pośrednictwem niektórych Stron internetowych, użytkownik może utworzyć swoje konto. Konto umożliwia znajdowanie i śledzenie zamówień złożonych za pośrednictwem naszych Stron internetowych, przeglądanie historii zamówień i zarządzanie zamówieniami lub informacjami dotyczącymi rozliczeń i wysyłki. Jeśli użytkownik nie poda informacji wymaganych do utworzenia konta, może nie mieć dostępu do niektórych funkcji oferowanych w ramach konta.]

Informacje o użytkowniku gromadzone automatycznie podczas korzystania ze Stron internetowych

Gdy użytkownik korzysta z naszych Stron internetowych i wchodzi z nimi w interakcję za pośrednictwem mediów internetowych i reklam, pewne informacje o jego wizycie są automatycznie rejestrowane za pomocą różnych narzędzi, takich jak:

 • Pliki dzienników. Są to zapisy szeregu zmiennych dotyczących wizyt użytkownika na naszej Stronie internetowej, w tym: (1) adresów IP; (2) wersji i typu przeglądarek; (3) dostawców usług internetowych; (4) odwiedzonych stron; (5) stron wejścia/wyjścia; (6) stron odsyłających; (7) rodzajów platform; (8) informacji demograficznych; (9) szybkości połączenia.
 • Dane nawigacyjne. Informacje gromadzone podczas przeglądania przez użytkownika naszej Strony internetowej i stron internetowych innych firm, w tym dane techniczne, dotyczące użycia i dane nawigacyjne, które wskazują, jakie strony odwiedził użytkownik i jak długo korzystał z różnych funkcji.
 • Adres IP. W przypadku wizyty na naszych Stronach internetowych na serwerach może zostać zarejestrowany adres IP użytkownika.

Pliki cookie i technologie wykorzystywane do gromadzenia informacji o użytkowniku

Firma Kingston i niektórzy usługodawcy działający w jej imieniu mogą gromadzić informacje o aktywności użytkownika lub aktywności z wykorzystaniem powiązanych z nim urządzeń na Stronach internetowych lub w aplikacjach firmy, a także na stronach internetowych lub w aplikacjach innych podmiotów. Możemy gromadzić te informacje, wykorzystując określone technologie, takie jak pliki cookie, sygnalizatory sieciowe, grafiki pikselowe, zestawy programistyczne, biblioteki zewnętrznych dostawców itp. Zewnętrzni usługodawcy, reklamodawcy lub nasi partnerzy mogą również wyświetlać, edytować lub umieszczać własne pliki cookie lub sygnalizatory sieciowe. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookie oraz celów, do jakich są wykorzystywane, można znaleźć w dokumencie Zasady wykorzystania plików cookie.

 • Pliki cookie (lub pliki cookie przeglądarki). Plik cookie to mały plik zapisywany na dysku twardym komputera użytkownika. Użytkownik może odmówić akceptacji plików cookie przeglądarki, aktywując odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Jednak wybór tego ustawienia może uniemożliwić dostęp do niektórych części naszych Stron internetowych. Jeśli użytkownik nie zmieni ustawień przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie, nasz system będzie je generował po otwarciu przez użytkownika w przeglądarce naszych Stron internetowych.
 • Sygnalizatory sieciowe. Strony internetowe mogą zawierać małe pliki elektroniczne, zwane sygnalizatorami sieciowymi (określa się je również mianem czystych gifów, znaczników pikselowych lub gifów jednopikselowych), które pozwalają nam np. liczyć użytkowników, którzy odwiedzają nasze strony, oraz uzyskać inne powiązane statystyki (np. rejestrować popularność określonych treści i weryfikować integralności systemu i serwera). Metodę tę wykorzystujemy również do analizy wzorców ruchu – np. częstotliwości, z jaką użytkownicy odwiedzają różne części naszych Stron internetowych. Stosowanie tej metody może wiązać się z przekazywaniem informacji bezpośrednio do nas lub do zewnętrznego podmiotu, upoważnionego przez nas do gromadzenia informacji w naszym imieniu. Nasze Strony internetowe korzystają z pikseli retargetingowych serwisów Google, Facebook i innych sieci reklamowych. Używamy również sygnalizatorów sieciowych w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail w formacie HTML w celu ustalenia, czy odbiorcy otworzyli te wiadomości lub kliknęli zawarte w nich łącza.
 • Narzędzia analityczne. Są to takie narzędzia, jak Google Analytics, z których możemy korzystać w celu uzyskania informacji o ruchu na naszych Stronach internetowych i wykorzystaniu ich zasobów. Firma Google może również udostępniać te informacje innym usługom i stronom internetowym, które wykorzystują zgromadzone dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnych sieci reklamowych. Zasady ochrony prywatności Google są dostępne tutaj: Polityka prywatności – Ochrona prywatności i regulamin – Google..
 • Technologie aplikacji mobilnych. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Strony internetowej za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić informacje o tym urządzeniu i jego fizycznej lokalizacji.

W świetle określonych przepisów korzystanie przez nas z technologii śledzenia online można uznać za „sprzedaż” lub „udostępnianie”. W zakresie, w jakim na mocy określonych przepisów technologie śledzenia online uznaje się za „sprzedaż” lub „udostępnianie”, użytkownik może z nich zrezygnować, składając wniosek na stronie https://www.kingston.com/en/company/do-not-sell-my-personal-information lub sygnalizując swoje preferencje dotyczące rezygnacji z wykorzystaniem funkcji przeglądarki, takiej jak np. Global Privacy Control (GPC). Należy jednak pamiętać, że w efekcie takiego wyboru niektóre funkcje naszej Strony internetowej mogą stać się niedostępne.

Informacje, które gromadzimy o użytkownikach z innych źródeł

Możemy gromadzić dodatkowe informacje o użytkownikach z zewnętrznych stron internetowych (np. usług przetwarzania płatności), platform mediów społecznościowych lub z innych źródeł udostępniających publicznie informacje (np. z amerykańskiej poczty) w celu lepszego świadczeniu usług na rzecz użytkowników, zapobieganiu oszustwom oraz w celach marketingowych i reklamowych.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych gromadzonych przez nasze Strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa realizowane przez strony internetowe i platformy mediów społecznościowych należące do innych podmiotów ani za informacje, które mogą one gromadzić (np. adresy IP). Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z tymi podmiotami, aby uzyskać informacje na temat przyjętych przez nie zasad ochrony prywatności. Łącza do innych treści lub stron internetowych nie oznaczają, że popieramy lub polecamy powiązane z nimi treści, strony internetowe lub platformy mediów społecznościowych.

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE INFORMACJE

Gromadzone informacje wykorzystujemy do celów związanych z rozwojem, utrzymaniem i zarządzaniem naszą firmą. Zależnie od sposobu interakcji wykorzystujemy dane osobowe i inne informacje o użytkowniku w następujących celach:

 • Komunikacja z użytkownikiem. Obejmuje to wykorzystywanie danych osobowych do przesyłania wiadomości, wysyłania produktów, zapewnienia obsługi klienta i odpowiadania na prośby użytkownika.
 • Działalność biznesowa. Obejmuje działania związane ze świadczeniem usług, umożliwianiem zakupu produktów, księgowością, audytem, rozliczeniem i odbiorem płatności, a także monitorowaniem i zapobieganiem przestępstwom i oszustwom, ochroną praw i wypełnianiem zobowiązań umownych.
 • Zarządzanie oraz rozwój produktów i usług.Obejmuje to wykorzystywanie informacji w celu oferowania możliwości testowania produktów oraz przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu opracowywania i ulepszania istniejących produktów i usług, a także wykorzystywanie informacji o interakcjach z naszymi Stronami internetowymi lub reklamami w celu zapewnienia większej wygody użytkownika.
 • Reklama i marketing. Obejmuje to komunikację z użytkownikiem, organizowanie konkursów i wydarzeń promocyjnych oraz – jeśli ma to zastosowanie i użytkownik wyraził zgodę – dostarczanie spersonalizowanych treści.
 • W innych celach, o których informujemy użytkownika w chwili gromadzenia dotyczących go informacji lub na które uzyskaliśmy jego zgodę.

Zakupy produktów, rejestracja i podobne transakcje

[Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu realizacji zawartych umów, dostarczania naszych produktów oraz komunikacji z użytkownikiem w sprawie dokonanych zakupów. Wykorzystujemy informacje podane przez użytkownika podczas rejestracji produktu w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych, w tym zapewnienia pomocy technicznej, udzielania informacji oraz zarządzania naszymi relacjami z użytkownikiem.]

Odpowiadanie na prośby, opinie i zapytania

[Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika oraz informacje, które nam przekazuje na temat produktu lub kierując do nas prośbę, w celu komunikacji z użytkownikiem i odpowiedzi na jego prośby. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami, przekazując opinie, komentarze, zapytania lub inne informacje, możemy przechowywać zapisy tej korespondencji i informacje o użytkowniku w celu przetwarzania zapytań, udzielania na nie odpowiedzi, a także ulepszania naszych produktów i usług.

Marketing i promocje

[Jeśli użytkownik wyraził zgodę i jest to zgodne z jego preferencjami, wykorzystujemy informacje na potrzeby komunikacji marketingowej z użytkownikiem, w tym kierowania specjalnych ofert za pośrednictwem naszych Stron internetowych. Wykorzystujemy również informacje dotyczące użytkownika w celu przesyłania biuletynów i wiadomości e-mail, w których okresowo informujemy o aktualnych ofertach specjalnych, promocjach i okazjach.]

Ankiety internetowe

[Możemy wykorzystywać informacje dotyczące użytkownika w celu przesyłania ankiet internetowych, które pomagają nam ulepszać nasze produkty i usługi. Udział użytkownika w tych badaniach jest całkowicie dobrowolny, a udzielone odpowiedzi są traktowane jako informacje poufne.]

Dane nawigacyjne

[Wykorzystujemy informacje związane z korzystaniem przez użytkowników z naszych Stron internetowych: (1) w celu ułatwienia i zwiększenia wygody korzystania z naszych stron internetowych; (2) w celu spełnienia wymogów prawnych; (3) w celu wyświetlania, również za pośrednictwem firm zewnętrznych, specjalistycznych lub odpowiednio dostosowanych treści reklamowych i/lub poleceń dla użytkowników w ramach naszych usług oraz na stronach innych firm, a także (4) na potrzeby wewnętrzne. Możemy również przekazywać właścicielom lub operatorom stron zewnętrznych zagregowane/anonimowe informacje dotyczące liczby użytkowników łączących się z naszymi Stronami internetowymi ze stron zewnętrznych.]

Pliki dzienników i adresy IP

[Wykorzystujemy pliki dzienników i podobne informacje, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Stron internetowych oraz jak możemy je zmodyfikować, aby lepiej zaspokoić potrzeby klientów. Możemy również wykorzystywać adresy IP na potrzeby zarządzania systemem i rozwiązywania problemów, wykrywania przypadków naruszeń naszych Warunków użytkowania, badania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa, a także opracowywania danych zbiorczych, takich jak ogólna liczba użytkowników, którzy odwiedzili nasze Strony internetowe.]

5. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY LUB UJAWNIAMY GROMADZONE INFORMACJE?

Nie udostępniamy ani nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy udostępniać lub ujawniać niektóre dane osobowe i inne informacje o użytkownikach następującym podmiotom:

 • Podmioty powiązane. Są to podmioty kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez naszą spółkę lub podlegające wspólnym mechanizmom nadzoru.
 • Zewnętrzni usługodawcy. Są to podmioty, które świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu, takie jak usługi marketingowe, związane z realizacją zamówień lub mające na celu zapobieganie oszustwom, a także partnerzy, z którymi współpracujemy, aby świadczyć nasze usługi.
 • Inne podmioty, gdy wymagają tego lub dopuszczają to przepisy prawa. Należą do nich organy rządowe, organy ścigania lub inne podmioty zewnętrzne, działające w imieniu firmy Kingston na rzecz realizacji roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami.
 • Inne podmioty w związku ze zmianą własności.Podmiotami tymi mogą stać się strony trzecie na skutek fuzji lub przeniesienia, przejęcia lub sprzedaży albo upadłości.
 • Informacje zbiorcze lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację.Możemy w dowolnym celu udostępniać informacje dotyczące użytkowników w postaci zagregowanej, w której konkretne dane osobowe są ukryte, zamaskowane lub w inny sposób niemożliwe do identyfikacji.
 • Inne podmioty za zgodą lub wskazaniem użytkownika. Są to inne podmioty, w przypadku których użytkownik odrębnie wyraził swoją zgodę lub zażądał takiego udostępniania.

Naszym podmiotom powiązanym

[Możemy udostępnić dane osobowe użytkowników naszym podmiotom powiązanym w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Podmioty te mogą wykorzystać dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz do celów i z powodów, które w niej określono.]

Naszym dostawcom usług i partnerom strategicznym

[Udostępniamy dane osobowe użytkowników niektórym firmom, które świadczą dla nas usługi związane ze świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to np. dane gromadzone w celu przetwarzania płatności, dane o naszych produktach, które interesują użytkowników, wykorzystywane przez firmę zarządzającą naszą listą mailingową, lub dane adresowe, które są udostępniane firmie kurierskiej w celu dostarczenia produktów zakupionych przez użytkowników w ramach świadczonych przez nas usług. Zewnętrzni dostawcy usług są upoważnieni do wykorzystania informacji dotyczących użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług na rzecz naszej firmy. W niektórych przypadkach możemy agregować gromadzone przez nas informacje, aby strony trzecie nie miały dostępu do danych umożliwiających indywidualną identyfikację użytkowników.]

Na potrzeby reklamy i marketingu

[Jeśli użytkownik wyraził zgodę, udostępniamy jego dane osobowe naszym dostawcom usług i partnerom reklamowym w celu przygotowania i dostarczania treści reklamowych i marketingowych, świadczenia usług w zakresie treści oraz umożliwienia im dostarczania bardziej spersonalizowanych reklam i badania skuteczności naszych kampanii. Na podstawie preferencji użytkownika firmy te mogą np. kierować przekaz dotyczący produktów i usług, które mogą potencjalnie zainteresować użytkownika. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie Zasady wykorzystania plików cookie.]

Do celów prawnych i biznesowych

[Możemy ujawnić informacje dotyczące użytkownika bez powiadomienia: (i) gdy jest to wymagane przez prawo lub w celu zastosowania się do nakazu sądowego, wezwania sądowego, nakazu rewizji lub innego procesu prawnego; (ii) w związku z podjęciem współpracy lub wewnętrznego lub zewnętrznego dochodzenia lub audytu; (iii) w celu spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych lub administracyjnych organów rządowych (w tym m.in. wniosków organów agencji rządowych o wgląd do informacji dotyczących użytkownika); (iv) w celu ochrony i obrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, naszych jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz związanych z nimi członków zarządu, dyrektorów, pracowników, prawników, przedstawicieli, kontrahentów i partnerów, a także użytkowników naszych Stron internetowych; (v) w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych Warunków użytkowania; oraz (vi) w celu weryfikacji tożsamości użytkownika naszych usług.]

Przy zmianach w zakresie sprawowania kontroli oraz fuzjach i przejęciach

[W przypadku nabycia przez inną firmę udziału pozwalającego na kontrolę w firmie Kingston albo w przypadku wystąpienia innej sytuacji powodującej zmianę w zakresie kontroli, np. fuzji, niewypłacalności, bankructwa lub wprowadzenia sekwestru, zastrzegamy sobie prawo do dołączenia dowolnych danych użytkowników (w tym danych osobowych) do zbioru aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi.]

Informacje zbiorcze lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację

[Możemy ujawniać informacje zbiorcze lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację, dotyczące naszych Stron internetowych, partnerom handlowym, inwestorom, reklamodawcom i innym podmiotom. Ogólne informacje zbiorcze obejmują między innymi: (1) liczbę użytkowników stron internetowych; (2) przychody, w tym płatności według typu użytkownika; (3) statystyki użytkowania oraz (4) opinie użytkowników. Informacje zbiorcze nie obejmują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić identyfikację lub kontakt z użytkownikiem. Informacje pozbawione elementów umożliwiających identyfikację to takie, które nie umożliwiają skutecznej identyfikacji, odniesienia, opisania, skojarzenia lub powiązania, bezpośrednio lub pośrednio, z określoną osobą. Firma Kingston wdrożyła pewne procesy biznesowe i zabezpieczenia techniczne w odniesieniu do wykorzystania informacji pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację.]

Za zgodą użytkownika

[Oprócz przypadków udostępniania danych opisanych powyżej możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, jeśli wyrazi on na to odrębnie bezpośrednią zgodę lub zażąda takiego udostępniania zgodnie z obowiązującym prawem.]

Kategorie danych osobowych podlegających sprzedaży

Możemy dokonać sprzedaży danych osobowych należących poniższych kategorii. W kontekście niniejszej Polityki prywatności „sprzedawać”, „sprzedane” lub „sprzedaż” oznacza ujawnienie danych osobowych w zamian za środki pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie, jednak nie obejmuje np. przekazania danych osobowych jako aktywów w procesie fuzji, upadłości lub innego zbycia całości lub części naszej firmy.

Kategoria danych osobowychPrzykłady ujawnianych danych osobowych
Informacje umożliwiające identyfikację Imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i inne dane identyfikacyjne.
Informacje dotyczące zakupu i rejestracji produktów Imię i nazwisko użytkownika oraz inne informacje identyfikujące produkt.
Informacje dotyczące użytkowania i aktywności w sieci elektronicznej Informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych Stron internetowych oraz treści na stronach internetowych lub platformach innych podmiotów, takich jak serwisy społecznościowe (np. adres IP; historia przeglądania; historia wyszukiwania; informacje o urządzeniu; informacje o korzystaniu z usług poprzez takie czynności, jak przewijanie, klikanie i najeżdżanie kursorem myszy, monitorowane z wykorzystaniem plików cookie , znaczników pikselowych, sygnalizatorów sieciowych, przezroczystych plików GIF itp.; informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym i platformie; informacje geolokalizacyjne; treści użytkownika (np. zdjęcia, wideo, audio, obrazy, posty w mediach społecznościowych i Internecie, utwory własne).
Odpowiedzi na ankiety i wydarzenia promocyjne Odpowiedzi na pytania i kontakty z nami w mediach społecznościowych, odpowiedzi na udostępniane przez nas ankiety oraz uczestnictwo w innych ankietach i działaniach promocyjnych.
Wnioski wyciągnięte z innych informacji Profile preferencji, tendencje itp.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

Przechowujemy dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w jakich je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Czas przechowywania może się różnić w zależności od rodzaju informacji, sposobu ich wykorzystania oraz wymogów prawnych. Zgodnie z naszą rutynową procedurą prowadzeniem dokumentacji możemy usunąć niektóre zapisy zawierające informacje przekazane nam przez użytkownika. Nie jesteśmy zobowiązani do przechowywania takich informacji przez nieokreślony czas i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności związanej z usunięciem takich informacji.

Określając, jak długo przechowujemy dane osobowe, bierzemy pod uwagę następujące czynniki: (1) ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych; (2) potencjalne ryzyko szkody wynikającej z ich nieuprawnionego użycia lub ujawnienia; (3) cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika; (4) możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków oraz obowiązujące wymogi prawne.

7. OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI A INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Nasze usługi są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników powyżej osiemnastego (18) roku życia. Świadomie nie prosimy o podawanie, nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie ujawniamy żadnych informacji dotyczących dzieci poniżej 18 roku życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie mogą:

 • utworzyć ani podejmować prób utworzenia konta na naszych Stronach internetowych;
 • zamówić usługi subskrypcji za pośrednictwem naszych Stron internetowych;
 • dokonać zakupu za pośrednictwem naszych Stron internetowych;
 • wchodzić w jakiekolwiek inne interakcje z naszymi Stronami internetowymi.

Jeśli ustalimy, że użytkownik ma mniej niż osiemnaście (18) lat i przekazał nam informacje, podejmiemy niezbędne kroki w celu spełnienia wszelkich obowiązujących wymogów prawnych dotyczących usunięcia takich informacji. Prosimy o zgłaszanie wszelkich przepadków omyłkowego lub nieumyślnego pozyskania przez nas informacji od dziecka poniżej osiemnastego (18) roku życia.

8. GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Firma Kingston jest globalną organizacją z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym dane użytkowników, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane w celu przechowywania do podmiotów powiązanych oraz innych podmiotów zewnętrznych z siedzibą w krajach, w których przepisy prawa nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak w kraju zamieszkania użytkowników. Odwiedzając nasze Strony internetowe i przekazując jakiekolwiek informacje, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych lub innego kraju niebędącego krajem jego pochodzenia.

9. ZABEZPIECZENIA

Stosujemy uzasadnione z biznesowego punktu widzenia administracyjne, fizyczne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu świadczenia naszych usług i ochrony informacji dotyczących użytkowników. Na przykład w stosownych przypadkach możemy:

 • Podczas gromadzenia lub przesyłania poufnych informacji korzystać z technologii Secure Sockets Layer (SSL), która ma na celu uniemożliwienie odczytu danych przez kogokolwiek innego poza nami.
 • Ograniczać dostęp do informacji o użytkownikach do określonej grupy pracowników, dla których jest on niezbędny w celu wykonywania obowiązków służbowych związanych z rozwojem lub ulepszaniem naszych produktów, usług i strony internetowych.
 • Wprowadzać fizyczne, elektroniczne i organizacyjne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych i innych zgromadzonych informacji.

Nie możemy jednak zagwarantować, że dane przesyłane przez Internet, przechowywane lub przetwarzane przez nas lub naszych zewnętrznych dostawców usług będą zawsze całkowicie bezpieczne. Dlatego nie deklarujemy ani nie gwarantujemy, że informacje o użytkownikach i poufna komunikacja z nimi zawsze pozostaną poufne i bezpieczne. Nie gwarantujemy, że dane osobowe użytkowników nie zostaną niewłaściwie wykorzystane przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za obejście jakichkolwiek ustawień prywatności lub funkcji bezpieczeństwa. Użytkownik akceptuje, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przypadki niewłaściwego użycia, uzyskania dostępu, pozyskania, usunięcia lub ujawnienia informacji o użytkowniku.

Jeśli użytkownik uważa, że do informacji na jego temat uzyskała dostęp nieuprawniona osoba (lub je pozyskała), powinien niezwłocznie skontaktować się z nami, abyśmy mogli szybko podjąć niezbędne środki.

10. WYBORY UŻYTKOWNIKA

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas wybranych informacji w postaci promocyjnych wiadomości e-mail, informacji marketingowych i ankiet, może ją cofnąć lub zmienić swoje preferencje, postępując zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rezygnacji zawartymi w tych wiadomościach lub logując się na swoje konto.

Użytkownik może przeglądać, aktualizować, modyfikować lub usunąć wszelkie informacje, które podał za pośrednictwem naszych Stron internetowych, rejestrując swoje konto. W tym celu powinien zalogować się do swojego konta Kingston lub skontaktować się z nami w jeden ze wskazanych niżej sposobów. W przypadku złożenia przez użytkownika wniosku o zmianę lub usunięcie dotyczących go informacji może nadal może zachodzić potrzeba zachowania przez nas niektórych informacji w celu dokumentacji, zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji transakcji z użytkownikiem.

Aby dokonać wyboru w zakresie otrzymywanych informacji marketingowych, użytkownik może również skorzystać z następujących łączy:

 • Użytkownik może zrezygnować ze śledzenia jego aktywności i otrzymywania dostosowanych reklam na swoje urządzenie mobilne od niektórych firm i innych podmiotów zajmujących się tego typu reklamą, pobierając aplikację App Choices pod adresem www.aboutads.info/appchoices.
 • Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania dozwolonych ukierunkowanych reklam, korzystając z narzędzia NAI Opt-out, dostępnego pod adresem https://optout.networkadvertising.org/?c=1 lub odwiedzając stronę About Ads pod adresem https://optout.aboutads.info.
 • Użytkownik może zrezygnować z udostępniania usłudze Google Analytics informacji o swojej aktywności na naszych Stronach internetowych, instalując dodatek blokujący usługę Google Analytics dla swojej przeglądarki internetowej, dostępny na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. ŁĄCZA DO INNYCH STRON

Nasze Strony internetowe mogą zawierać łącza do innych stron internetowych lub usług, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane, w tym łącza do platform mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube lub Instagram, a także mogą przekierowywać użytkownika poza nasze Strony internetowe.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji gromadzonych przez nasze Strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa realizowane przez strony internetowe i platformy mediów społecznościowych należące do innych podmiotów ani za informacje, które mogą one gromadzić (np. adresy IP). Przed udostępnieniem na tych stronach jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z obowiązującymi na nich zasadami. Łącza do innych treści lub stron internetowych nie oznaczają, że popieramy lub polecamy powiązane z nimi treści, strony internetowe lub platformy mediów społecznościowych.

12. TRUDNOŚCI Z DOSTĘPEM DO NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie uzyskać dostępu do naszej Polityki prywatności w Internecie, mogą skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, w jaki sposób mogą otrzymać ten dokument w innym, łatwiejszym do odczytania formacie.

13. SYGNAŁY „BEZ ŚLEDZENIA”

Nie obsługujemy funkcji „Bez śledzenia”. Funkcja „Bez śledzenia” to preferencja, którą użytkownik może ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chce być śledzony. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć funkcję „Bez śledzenia” na stronie „Preferencje” lub „Ustawienia” swojej przeglądarki internetowej. Funkcja „Bez śledzenia” różni się od funkcji Global Privacy Controls (GPC), która może powiadamiać strony internetowe o preferencjach prywatności użytkowników, które dotyczą sprzedaży lub udostępniania danych osobowych lub wykorzystywania wrażliwych danych osobowych.

14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może podlegać aktualizacji poprzez publikację jej nowej wersji na naszych Stronach internetowych. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych Stron internetowych w celu uzyskania informacji dotyczących zmian w zakresie niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać w chwili ich publikacji.

15. DANE KONTAKTOWE

IAby uzyskać dodatkowe informacje lub skierować zapytanie dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub jej stosowania, można przesłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected] lub zadzwonić pod numer 1-800-835-6575. Można również skierować korespondencję na adres:

Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Aby uzyskać informacje dotyczące UE, należy zapoznać się z poniższą częścią dotyczącą użytkowników zamieszkałych na terenie UE, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii oraz wymogów RODO (GDPR).

16. INFORMACJE DLA WYBRANYCH UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE PRAW PODMIOTU DANYCH

A. Notice to Individuals in the European Economic Area, Switzerland, and the UK

Informacje zawarte w tej części dotyczą wyłącznie osób uzyskujących dostęp do naszych Stron internetowych i korzystających z nich z terytorium Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii i tylko w przypadku, gdy gromadzimy za pośrednictwem naszych Stron internetowych jakiekolwiek informacje podlegające wymogom RODO (GDPR) oraz brytyjskiej ustawy o ochronie danych (Data Protection Act 2018). Ta część Polityki prywatności dotyczy w szczególności podstaw prawnych przetwarzania informacji o użytkownikach, dopuszczalnych sposobów przekazywania tych informacji, praw użytkowników związanych z dotyczącymi ich informacjami oraz sposobu kontaktu z naszą firmą.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Jak opisano w rozdziale 3, rozdziale 4, and rozdziale 5 niniejszej Polityki prywatności, przetwarzamy informacje o użytkownikach. Podstawy prawne do przetwarzania przez nas informacji o użytkowniku istnieją, gdy:

 • Użytkownik udzielił na to zgody (którą może wycofać w dowolnym momencie).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do nawiązania stosunku umownego z użytkownikiem.
 • Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie (takim jak przetwarzanie w celach administracyjnych, zapobiegania oszustwom i zapewnienia bezpieczeństwa).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych.

Zgoda

Możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać informacje o użytkowniku w oparciu o jego zgodę.

Jak wskazano w niniejszej Polityce prywatności, opieramy się na zgodzie użytkownika na przetwarzanie dotyczących go informacji w następujących celach:

 • Na potrzeby materiałów marketingowych lub innych materiałów promocyjnych.
 • W celu gromadzenia danych osobowych potencjalnego kandydata lub innych danych związanych z zatrudnieniem w odniesieniu do osób przebywających lub zatrudnionych przez firmę Kingston w Wielkiej Brytanii lub innym państwie członkowskim UE.
 • Na potrzeby powiadomień dotyczących nowych produktów lub usług, rabatów i aktualności, jeśli użytkownik wcześniej wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji (np. wiadomości SMS, wiadomości e-mail, korespondencji pocztowej itp.).
 • Na potrzeby stosowania plików cookie, pikseli remarketingowych lub pikseli konwersji, sygnalizatorów, czystych plików GIF, reklam opartych na zainteresowaniach lub innych narzędzi firmy Kingston lub podmiotów powiązanych w celu oferowania użytkownikowi lepiej dopasowanych produktów lub usług. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie Zasady wykorzystania plików cookie.

Wykonanie umowy

[Musimy gromadzić i wykorzystywać informacje o użytkownikach w celu dostarczania im zamówionych produktów i usług. Obejmuje to informacje wykorzystywane do dostarczania produktów i powiązanych usług oraz powiązane informacje dotyczące transakcji.]

Uzasadnione interesy

[Gromadzimy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach w zakresie niezbędnym do realizacji naszych uzasadnionych interesów. Może to obejmować gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu:

 • Zachowania i poprawy bezpieczeństwa naszych użytkowników.
 • Zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych lub zakupem produktów lub usług.
 • Informowania funkcjonariuszy organów ścigania o przestępstwach lub zagrożeniach dla bezpieczeństwa publicznego.
 • Zapewnienia pomocy technicznej dla klientów.
 • Optymalizacji usług i rozwoju nowych usług.
 • Badania rynku lub do celów analitycznych.
 • Zapewnienia przestrzegania naszych Warunków użytkowania.]

Realizacja zobowiązań prawnych

[Podlegamy różnym wymogom prawnym w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Wymagają one od nas gromadzenia, przetwarzania, ujawniania i przechowywania danych osobowych w celu zachowania zgodności z przepisami. Możemy być zobowiązani do przechowywania danych użytkowników przez dłuższy czas, a także do dostarczenia ich kopii organom ścigania, organom rządowym lub innym organom regulacyjnym bądź stronom trzecim.]

Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Informacje gromadzone od użytkowników mogą być: a) przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), przechowywane tam i przetwarzane; b) udostępniane podmiotom z tych krajów. W przypadku przekazywania danych osobowych użytkowników poza obszar EOG zapewnimy im podobny poziom ochrony jak w obszarze EOG, stosując co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

 • Będziemy przekazywać dane osobowe użytkowników z obszaru EOG wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zdolne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych lub
 • W przypadku współpracy z niektórymi dostawcami usług możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych jak w Europie.

Prowadzimy działalność w Stanach Zjednoczonych i w tym celu, a także w celu zarządzania relacjami z użytkownikami, możemy współpracować z usługodawcami mającymi siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Należy pamiętać, że gromadzone przez nas dane osobowe będą przesyłane, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju poza krajem pochodzenia użytkownika, w jurysdykcji, w której przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą nie być tak kompleksowe jak w kraju, w którym mieszka lub którego obywatelem jest użytkownik. Stosujemy środki umożliwiające nam przekazywanie danych osobowych użytkowników zewnętrznym dostawcom usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Prawa użytkowników dotyczące danych osobowych

RODO (GDPR) zapewnia użytkownikom określone prawa dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami i korzystając z poniższych informacji, zwartych w punkcie „Dane kontaktowe dla użytkowników zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, UE/EOG lub Szwajcarii”. Użytkownik może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości, abyśmy mogli sprawdzić, czy to on składa wniosek.

Użytkownik ma w szczególności następujące prawa:

Prawo do dostępu: Użytkownik ma prawo wiedzieć, że gromadzimy niektóre jego dane osobowe, oraz prosić nas o udostępnienie kopii tych danych.

Prawo do poprawiania: Użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia informacji, które uważa za niedokładne lub niekompletne.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: W niektórych sytuacjach użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, m.in. w przypadku, gdy wykorzystujemy je w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów oraz do celów marketingu bezpośredniego.

[RODO (GDPR) zapewnia osobom fizycznym prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, gdy organizacja wykorzystuje te informacje: (1) na potrzeby zadań realizowanych w interesie publicznym; (2) w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów; (3) do badań naukowych lub historycznych bądź do celów statystycznych; (4) na potrzeby marketingu bezpośredniego.]

Prawo do usunięcia:

Użytkownik prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych, które zgromadziliśmy w określonych okolicznościach.

[Należy pamiętać, że prawo do żądania usunięcia danych nie jest bezwzględne i ma zastosowanie wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, aby zrealizować cel, w którym je zgromadziliśmy.
 • Jeśli użytkownik wycofał zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych osobowych.
 • Jeśli użytkownik wyraził sprzeciw wobec wykorzystania przez nas jego danych osobowych, a jego interesy przeważają nad naszymi interesami związanymi z ich wykorzystaniem.
 • Jeśli użytkownik uważa, że jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Jeśli mamy prawny obowiązek usunięcia danych użytkownika.
 • Jeśli dane osobowe, których usunięcia domaga się użytkownik, zostały przekazane przez dziecko poniżej 16 roku życia lub równoważnego minimalnego wieku w zależności od jurysdykcji w chwili ich przekazania.

Po otrzymaniu żądania użytkownika dotyczącego usunięcia jego danych z jednego z powyższych powodów postaramy się usunąć dane w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa. Odpowiednie przepisy prawa przewidują kilka wyjątków i pozwalają nam odmówić spełnienia żądania użytkownika. Jeśli nie będziemy mogli spełnić żądania użytkownika dotyczącego usunięcia jego danych osobowych, poinformujemy go na piśmie o tym, jakie dane nadal przechowujemy, z jakich powodów oraz jak długo będziemy je przechowywać.]

Prawo do ograniczenia przetwarzania:

W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

[Użytkownik może zażądać, abyśmy tymczasowo ograniczyli wykorzystanie jego danych osobowych podczas rozpatrywania:

 • Zgłoszonych przez niego wątpliwości dotyczących dokładności jego danych osobowych.
 • Zgłoszonego przez niego sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas jego danych osobowych.

Użytkownik może również zażądać ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych zamiast ich usunięcia, jeśli:

 • Uważa, że przetwarzaliśmy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, jednak nie chce, abyśmy je usunęli.
 • Nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, jednak chce on, abyśmy je zachowali na potrzeby zainicjowania, realizacji lub obrony roszczenia prawnego.]

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy, w sposób zapewniający ich dostępność i w formacie umożliwiającym odczyt przez komputer, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, w ramach wykonywania umowy z użytkownikiem, lub odbywa się w zautomatyzowany sposób. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przesłali takie dane osobowe bezpośrednio do innego administratora danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, jeśli korzystamy z jego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed wycofaniem zgody.

Prawo do skargi do organu ochrony danych („OOD”):

Jeśli użytkownik ma obawy, że nie przestrzegamy jego praw lub obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności, ma prawo złożyć skargę do Biura komisarza ds. informacji lub lokalnego organu ochrony danych UE.

Dane kontaktowe dla użytkowników zamieszkałych w UE lub Szwajcarii

Aby uzyskać dodatkowe informacje odnośnie krajów UE lub skierować zapytanie dotyczące niniejszych Zasad ochrony prywatności lub ich stosowania, można przesłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Można również skierować korespondencję na adres:

Kingston Technology Europe Co. LLP [or Kingston Digital Europe Co. LLP]
Attention: GDPR Compliance
Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7EP UK

Osoby zamieszkujące w UE, których dotyczą dane, mogą również zwrócić się z wszelkimi pytaniami dotyczącymi naszych praktyk ochrony prywatności do naszego głównego organu nadzorczego – the Information Commissioner’s Office of the United Kingdom.

Przechowywanie

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Czas przechowywania danych osobowych użytkownika zależy w szczególności od następujących czynników:

 • Czy potrzebujemy danych osobowych w celu świadczenia usług. Będziemy przechowywać wszelkie dane niezbędne do świadczenia użytkownikowi usług, takie jak dane kontaktowe i informacje dotyczące płatności lub transakcji, tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia użytkownikowi usług, odpowiadania na pytania i prośby użytkownika lub do administrowania jego kontem (jeśli dotyczy).
 • Czy potrzebujemy danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Możemy być prawnie zobowiązani do przechowywania danych osobowych użytkownika w przypadku, gdy organ prawny lub regulacyjny może poprosić o nie w przyszłości, np. w odpowiedzi na wniosek lub skargę osoby będącej podmiotem danych. Informacje te mogą obejmować dane kontaktowe i informacje o lokalizacji.
 • Czy potrzebujemy informacji w uzasadnionym celu biznesowym. Możemy przechowywać dane osobowe, takie jak dane kontaktowe, pliki cookie i informacje o lokalizacji w celu przeprowadzania analiz, rozwiązywania problemów lub ulepszania naszych Stron internetowych. W każdym przypadku usuwamy dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do realizacji naszego uzasadnionego interesu.

Niezależnie od powodu, dla którego przechowujemy informacje o użytkowniku, usuwamy wszystkie dane osobowe zgodnie z naszymi rutynowymi zasadami przechowywania dokumentacji.

B. Ramowe zasady ochrony danych w relacjach UE-USA i Szwajcaria-USA oraz brytyjskie rozszerzenie do Ramowych zasad ochrony danych w relacjach UE-USA

Firma Kingston oraz niektóre jej spółki zależne i podmioty stowarzyszone wymienione w tym dokumencie przestrzegają Ramowych zasad ochrony danych w relacjach UE-USA (EU-U.S. Data Privacy Framework, w skrócie DPF UE-USA), brytyjskiego rozszerzenia do DPF UE-USA, a także Ramowych zasad ochrony danych w relacjach Szwajcaria-USA (Swiss-U.S. Data Privacy Framework, w skrócie DPF Szwajcaria-USA), określonych przez Departamentu Handlu USA. Firma Kingston przedłożyła Departamentowi Handlu USA certyfikat potwierdzający, że przestrzega zasad DPF UE-USA w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych uzyskanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w oparciu o DPF UE-USA, a w przypadku danych uzyskanych z Wielkiej Brytanii – w oparciu o brytyjskie rozszerzenie do DPF UE-USA. Firma Kingston przedłożyła Departamentowi Handlu USA certyfikat potwierdzający, że przestrzega zasad DPF Szwajcaria-USA w zakresie przetwarzania danych osobowych uzyskanych ze Szwajcarii w oparciu o DPF Szwajcaria-USA. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między postanowieniami niniejszej Polityki prywatności a zasadami DPF UE-USA lub zasadami DPF Szwajcaria-USA, pierwszeństwo mają zasady DPF. Więcej informacji na temat programu DPF i certyfikatu firmy Kingston jest dostępnych na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/.

W przypadku dalszego przekazywania danych stronom trzecim firma Kingston może przekazać dane osobowe wyłącznie w ograniczonym zakresie i określonym celu. Firma Kingston będzie przestrzegać zasad DPF UE-USA, brytyjskiego rozszerzenia do DPF UE-USA oraz zasad DPF Szwajcaria-USA w odniesieniu do wszystkich dalszych transferów danych osobowych z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, w tym przepisów dotyczących odpowiedzialności za dalsze transfery danych.

Firma Kingston, z zastrzeżeniem zasad DPF UE-USA, brytyjskiego rozszerzenia do DPF UE-USA oraz zasad DPF Szwajcaria-USA, przechowuje i przetwarza wszystkie dane osobowe uzyskane wcześniej z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w oparciu o swoje certyfikaty odnoszące się do DPF UE-USA, brytyjskiego rozszerzenia do DPF UE-USA oraz DPF Szwajcaria-USA, a także w oparciu o zasady DPF. Zgodnie z zasadami DPF UE-USA, brytyjskim rozszerzeniem do DPF UE-USA oraz zasadami DPF Szwajcaria-USA firma Kingston zobowiązuje się do rozpatrywania skarg związanych z zasadami DPF, które dotyczą gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób będących podmiotem danych, zamieszkałych w EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, które chciałyby skierować zapytanie lub skargę, o uprzednie skontaktowanie się z nami pod adresem e-mail [email protected] lub pod następującym adresem pocztowym:

Kingston Technology Europe Co LLP
Attention:Privacy Compliance
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury-on-Thames
Middlesex
TW16 7EP
Wielka Brytania

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania lub ujawniania danych osobowych należy kierować na podany wyżej adres firmy Kingston. Firma Kingston zbada zarzuty i udzieli odpowiedzi lub podejmie próbę rozstrzygnięcia sporu dotyczącego użycia i ujawnienia danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce prywatności w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym trzydziestu (30) dni od otrzymania zapytania lub skargi. Zgodnie z zasadami DPF UE-USA, brytyjskim rozszerzeniem do DPF UE-USA oraz DPF Szwajcaria-USA firma Kingston zobowiązuje się do współpracy i stosowania się do zaleceń panelu utworzonego przez organy ochrony danych UE (DPA), brytyjskie Biuro komisarza ds. informacji („ICO”) oraz szwajcarskiego Federalnego komisarza ds. ochrony danych i informacji (FDPIC) w odniesieniu do nierozstrzygniętych skarg dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych uzyskanych w oparciu o zasady DPF UE-USA, brytyjskie rozszerzenie do DPF UE-USA oraz DPF Szwajcaria-USA.

Osoby, których dane są objęte programem DPF, mogą ubiegać się o wiążący arbitraż w ograniczonym zakresie rodzajów roszczeń. Więcej informacji na temat procesu arbitrażu w ramach DPF jest dostępnych na stronie internetowej DPF. Więcej informacji na temat postępowania arbitrażowego przed organem arbitrażowym określonym dla programu DPF jest dostępnych na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/How-to-Submit-a-Complaint-Relating-to-a-Participating-Organization-s-Compliance-with-the-DPF-Principles-dpf.

W zakresie przestrzegania przez firmę Kingston zasad DPF UE-USA, brytyjskiego rozszerzenia do DPF UE-USA oraz DPF Szwajcaria–USA podlega ona uprawnieniom dochodzeniowym i wykonawczym Federalnej Komisji Handlu. W pewnych przypadkach od firmy Kingston może być wymagane ujawnienie danych osobowych w reakcji na zgodne z prawem żądania organów publicznych, np. w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym lub przestrzeganiem prawa.

C. Mieszkańcy stanu Kalifornia a wymogi CCPA

W zakresie, w jakim do gromadzenia danych osobowych mają zastosowanie przepisy stanu Kalifornia dotyczące ochrony danych, ten dodatkowy rozdział naszej Polityki prywatności określa prawa, jakie mogą przysługiwać mieszkańcom stanu Kalifornia, oraz sposób, w jaki mogą oni korzystać z tych praw. Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie mieszkańców stanu Kalifornia. Uzupełnienie naszej Polityki prywatności o dodatkowy rozdział ma na celu zapewnienie zgodności z ustawą California Consumer Privacy Act (zmienioną przez ustawę California Privacy Rights Act i określaną zbiorczo jako „CCPA”), a wszelkie terminy zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie, gdy są używane poniżej.

Prawa użytkownika wynikające z ustawy CCPA

Prawo do wiedzy i dostępu do określonych informacji.

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ujawnili mu określone informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. Po otrzymaniu i potwierdzeniu możliwego do zweryfikowania żądania użytkownika ujawnimy mu następujące informacje w zakresie dozwolonym przez prawo:

 • Kategorie zgromadzonych danych osobowych użytkownika wraz z informacją, czy sprzedajemy lub udostępniamy te dane stronom trzecim.
 • Określone elementy danych osobowych użytkownika, które przechowujemy.
 • Kategorie danych osobowych sprzedanych w ciągu ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy.
 • Kategorie źródeł, z których gromadzone są dane osobowe użytkownika.
 • Biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia, sprzedaży lub udostępniania danych osobowych.
 • Kategorie stron trzecich, którym dane osobowe użytkownika są sprzedawane, udostępniane lub ujawniane w celach biznesowych.

Użytkownik ma prawo zażądać, aby opisane wyżej dane osobowe zostały mu przekazane w przenośnym i łatwym do użycia formacie, w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne („przenoszenie danych”).

Prawo do żądania usunięcia. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia uzyskanych od niego danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. W zakresie, w jakim możemy usunąć dane osobowe użytkownika, po otrzymaniu i potwierdzeniu możliwego do zweryfikowania wniosku użytkownika usuniemy (i zlecimy naszym dostawcom usług usunięcie) dane osobowe użytkownika, o ile nie ma zastosowania żaden wyjątek.

Prawo do poprawiania nieprecyzyjnych informacji. W zakresie, w jakim możemy przechowywać nieprecyzyjne dane osobowe, użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy poprawili takie nieprecyzyjne dane, biorąc pod uwagę ich charakter i cele ich przetwarzania. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu możliwego do zweryfikowania wniosku użytkownika podejmiemy uzasadnione ekonomicznie starania w celu poprawienia jego danych osobowych.

Sprzedaż i udostępnianie danych osobowych oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Użytkownik ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w następujących celach:

 • Sprzedaży danych osobowych użytkownika.
 • Udostępniania danych osobowych użytkownika na potrzeby międzykontekstowych reklam behawioralnych.

W świetle przepisów obowiązujących w stanie Kalifornia korzystanie przez nas z technologii śledzenia online można uznać za „sprzedaż” lub „udostępnianie”. W zakresie, w jakim na mocy przepisów obowiązujących w stanie Kalifornia technologie śledzenia online uznaje się za „sprzedaż” lub „udostępnianie”, użytkownik może z nich zrezygnować, składając wniosek na stronie https://www.kingston.com/en/company/do-not-sell-my-personal-information lub sygnalizując swoje preferencje dotyczące rezygnacji z wykorzystaniem funkcji przeglądarki, takiej jak np. Global Privacy Control (GPC).

Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ograniczyli sposoby wykorzystywania i ujawniania jego wrażliwych danych osobowych (zgodnie z definicją CCPA) do zastosowań, które są niezbędne do świadczenia przez nas usług lub dostarczania towarów zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami użytkownika lub zgodnie z przepisami prawa.

Prawo do niedyskryminacji. Użytkownik ma prawo do tego, aby nie być dyskryminowanym w zakresie usług lub jakości usług, które świadczymy na jego rzecz, za korzystanie ze swoich praw. Nie możemy i nie będziemy traktować użytkownika inaczej ze względu na jego aktywność związaną z wnioskiem dotyczącym danych. Nie możemy i nie będziemy odmawiać użytkownikowi towarów lub usług, naliczać innych stawek za towary lub usługi, zapewniać innego poziomu jakości towarów lub usług ani sugerować, że będziemy traktować użytkownika inaczej z powodu jego aktywności związanej z wnioskiem dotyczącym danych.

Prawo do ujawnienia informacji o podmiotach prowadzących marketing bezpośredni. Użytkownik ma prawo do otrzymania, na zwykły wniosek i bezpłatnie, informacji o kategoriach i nazwach lub adresach stron trzecich, które otrzymały jego dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.

Zgodnie z CCPA użytkownik może dwukrotnie w ciągu dwunastu (12) miesięcy złożyć uwierzytelniony wniosek konsumencki, korzystając z prawa do informacji i dostępu do określonych informacji, w tym prawa do informacji o tym, jakie dane osobowe podlegają sprzedaży lub udostępnianiu. Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, zapoznaj się z rozdziałem Korzystanie z przysługujących praw poniżej.

Upoważniony przedstawiciel

Użytkownik może korzystać z usług upoważnionego przedstawiciela w celu składania możliwych do zweryfikowania wniosków konsumenckich w jego imieniu, pod warunkiem, że upoważniony przedstawiciel jest osobą fizyczną lub podmiotem gospodarczym upoważnionym przez użytkownika do działania w jego imieniu. W przypadku korzystania z usług upoważnionego przedstawiciela, będziemy wymagać: (1) dowodu pisemnej zgody na składanie przez upoważnionego przedstawiciela wniosków w imieniu użytkownika oraz potwierdzenia tożsamości użytkownika; lub (2) dowodu pełnomocnictwa zgodnie z paragrafami od 4000 do 4665 kalifornijskiego kodeksu spadkowego. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi odpowiedniego dowodu do weryfikacji.

Informacja o zachętach finansowych

W ramach zachęty do przekazania nam swoich danych osobowych użytkownik może otrzymać korzyść finansową w postaci kuponu, zniżki, promocji lub innej podobnej nagrody, która zostanie do niego przesłana w postaci wiadomości e-mail lub SMS. Zniżka ta może stanowić zachętę finansową w rozumieniu ustawy California Consumer Privacy Act („Zachęta finansowa”). Kategorie danych osobowych wymagane do zapewnienia zachęt finansowych obejmują dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail, a także dane osobowe i demograficzne, które zdecyduje się podać użytkownik.

Aby zaoferować te zniżki, możemy śledzić dane osobowe użytkownika, takie jak historia zakupów, oraz inne dane demograficzne. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać się z programu zachęt finansowych, przesyłając wniosek na adres [email protected]. Należy pamiętać, że żądanie usunięcia części lub wszystkich danych osobowych może wpłynąć na możliwość zakwalifikowania się do zniżki.

Dodatkowe informacje

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, możemy pobrać uzasadnioną opłatę za realizację wniosku użytkownika.

D. Mieszkańcy stanu Wirginia a wymogi ustawy VCDPA

W zakresie, w jakim do gromadzenia informacji o użytkownikach mają zastosowanie przepisy stanu Virginia dotyczące ochrony danych, niniejszy dodatkowy rozdział naszej Polityki prywatności określa indywidualne prawa przysługujące mieszkańcom stanu Virginia oraz sposób, w jaki mogą oni korzystać z tych praw. Ma on zastosowanie wyłącznie do mieszkańców stanu Virginia. Uzupełnienie naszej Polityki prywatności o dodatkowy rozdział ma na celu zapewnienie zgodności z ustawą Virginia Consumer Data Protection Act („VCDPA”), a wszelkie terminy zdefiniowane w VCDPA mają takie samo znaczenie, gdy są używane poniżej.

Prawa użytkownika wynikające z ustawy VCDPA

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa:

Prawo do dostępu i przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ujawnili mu określone informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych w dowolnym przedziale czasowym. Po otrzymaniu i potwierdzeniu uwierzytelnionego wniosku użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków:

 • Ujawnimy, czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika.
 • Zapewnimy użytkownikowi dostęp do jego danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, użytkownik ma prawo zażądać i uzyskać kopię swoich danych osobowych, które wcześniej nam przekazał, w przenośnym i łatwym do wykorzystania formacie (w technicznie wykonalnym zakresie), który umożliwia przekazanie bez przeszkód danych osobowych innemu administratorowi danych.

Prawo do poprawiania nieprecyzyjnych informacji. W zakresie, w jakim możemy przechowywać nieprecyzyjne dane osobowe, użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy poprawili takie nieprecyzyjne dane, biorąc pod uwagę ich charakter i cele ich przetwarzania. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu uwierzytelnionego wniosku użytkownika podejmiemy uzasadnione ekonomicznie starania w celu poprawienia jego danych osobowych.

Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli niektóre z jego danych osobowych przekazanych przez niego lub uzyskanych na jego temat. W zakresie, w jakim możemy usunąć dane osobowe użytkownika, po otrzymaniu i potwierdzeniu uwierzytelnionego wniosku użytkownika usuniemy (i zlecimy naszym dostawcom usług usunięcie) dane osobowe użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Sprzedaż danych osobowych, ukierunkowana reklama, profilowanie i prawo do rezygnacji. Użytkownik ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w następujących celach:

 • Ukierunkowana reklama.
 • Sprzedaż danych osobowych użytkownika.
 • Profilowanie w związku z decyzjami, które wywołują skutki prawne lub podobnie istotne skutki dotyczące użytkownika.

Prawo do odwołania. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji odmownej dotyczącej wniosku złożonego na podstawie informacji zawartych w tym rozdziale. Aby skorzystać z prawa do odwołania, należy przesłać wniosek z odwołaniem, korzystając z informacji zawartych w punkcie „Jak się z nami skontaktować” poniżej. W ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania odwołania poinformujemy użytkownika na piśmie o wszelkich podjętych lub niepodjętych działaniach w odpowiedzi na odwołanie i wyjaśnimy powody podjęcia określonych decyzji. W przypadku odrzucenia odwołania użytkownik może skontaktować się z biurem prokuratora generalnego stanu Wirginia:

Prawo do niedyskryminacji. Użytkownik ma prawo do tego, aby nie być dyskryminowanym w zakresie usług lub jakości usług, które świadczymy na jego rzecz, za korzystanie ze swoich praw. Nie będziemy dyskryminować użytkownika za korzystanie z praw przysługujących mu na mocy postanowień zawartych w tym rozdziale, odmawiając mu towarów lub usług, naliczając inne ceny lub stawki za towary lub usługi bądź zapewniając inny poziom jakości towarów i usług. Możemy jednak zaoferować inną cenę, stawkę, poziom, jakość lub wybór towarów lub usług, w tym zaoferować towary lub usługi bez opłat, jeśli użytkownik skorzystał z prawa do rezygnacji lub oferta jest związana z dobrowolnym uczestnictwem w programie lojalnościowym, zapewniającym dostęp do nagród, funkcji premium, rabatów lub kart klubowych.

Użytkownik może złożyć uwierzytelniony wniosek konsumencki na podstawie VCDPA dwukrotnie w ciągu dwunastu (12) miesięcy. Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, zapoznaj się z rozdziałem Korzystanie z przysługujących praw poniżej.

Dodatkowe informacje

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, możemy pobrać uzasadnioną opłatę za realizację wniosku użytkownika.

E. Mieszkańcy stanu Kolorado a wymogi ustawy CPA

W zakresie, w jakim do gromadzenia danych osobowych użytkowników mają zastosowanie przepisy stanu Kolorado dotyczące ochrony danych, niniejszy dodatkowy rozdział naszej Polityki prywatności określa indywidualne prawa przysługujące mieszkańcom stanu Kolorado oraz sposób, w jaki mogą oni korzystać z tych praw. Ma on zastosowanie wyłącznie do mieszkańców stanu Kolorado. Uzupełnienie naszej Polityki prywatności o dodatkowy rozdział ma na celu zapewnienie zgodności z ustawą Colorado Privacy Act („CPA”), a wszelkie terminy zdefiniowane w CPA mają takie samo znaczenie, gdy są używane poniżej.

Prawa użytkownika wynikające z ustawy CPA

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa:

Prawo do dostępu i przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ujawnili mu określone informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych w dowolnym przedziale czasowym. Po otrzymaniu i potwierdzeniu uwierzytelnionego wniosku użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków:

 • Ujawnimy, czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika.
 • Zapewnimy użytkownikowi dostęp do jego danych osobowych w miejscu, gdzie są one przetwarzane.

Korzystając z prawa do dostępu, użytkownik ma prawo zażądać i otrzymać kopię swoich danych osobowych, które wcześniej nam przekazał, w przenośnym i łatwym do wykorzystania formacie (w technicznie wykonalnym zakresie), który umożliwia przekazanie bez przeszkód danych osobowych innemu administratorowi danych („przenoszenie danych”).

Prawo do poprawiania nieprecyzyjnych informacji. W zakresie, w jakim możemy przechowywać nieprecyzyjne dane osobowe, użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy poprawili takie nieprecyzyjne dane, biorąc pod uwagę ich charakter i cele ich przetwarzania. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu uwierzytelnionego wniosku użytkownika podejmiemy uzasadnione ekonomicznie starania w celu poprawienia jego danych osobowych.

Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli niektóre z jego danych osobowych przekazanych przez niego lub uzyskanych na jego temat. W zakresie, w jakim możemy usunąć dane osobowe użytkownika, po otrzymaniu i potwierdzeniu uwierzytelnionego wniosku użytkownika usuniemy dane osobowe użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Sprzedaż danych osobowych, ukierunkowana reklama, profilowanie i prawo do rezygnacji. Użytkownik ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w następujących celach:

 • Ukierunkowana reklama.
 • Sprzedaż danych osobowych użytkownika.
 • Profilowanie w związku z decyzjami, które wywołują skutki prawne lub podobnie istotne skutki dotyczące użytkownika.

Prawo do odwołania. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji odmownej dotyczącej wniosku złożonego na podstawie informacji zawartych w tym rozdziale. Aby skorzystać z prawa do odwołania, należy przesłać wniosek z odwołaniem, korzystając z informacji zawartych w punkcie „Jak się z nami skontaktować” poniżej. W ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania odwołania poinformujemy użytkownika na piśmie o wszelkich podjętych lub niepodjętych działaniach w odpowiedzi na odwołanie i wyjaśnimy powody podjęcia określonych decyzji. W przypadku wątpliwości dotyczących efektów swojego odwołania użytkownik może skontaktować się z biurem prokuratora generalnego stanu Kolorado:

Użytkownik może bezpłatnie złożyć uwierzytelniony wniosek konsumencki na podstawie CPA raz na dwanaście (12) miesięcy. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty za drugi lub kolejny wniosek złożony w danym okresie dwunastu (12) miesięcy. Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, zapoznaj się z rozdziałem Korzystanie z przysługujących prawponiżej.

Dane wrażliwe

Przetwarzamy dane wrażliwe, w tym wnioski dotyczące danych wrażliwych. Dane wrażliwe przetwarzamy za zgodą użytkownika.

Upoważniony przedstawiciel

Użytkownik może skorzystać z usług upoważnionego przedstawiciela w celu złożenia w jego imieniu możliwych do zweryfikowania wniosków konsumenckich. Upoważniony przedstawiciel to osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który został upoważniony przez użytkownika do działania w jego imieniu. W przypadku korzystania z usług upoważnionego przedstawiciela, będziemy wymagać: (1) dowodu pisemnej zgody na składanie przez upoważnionego przedstawiciela wniosków w imieniu użytkownika oraz potwierdzenia tożsamości użytkownika; lub (2) dowodu pełnomocnictwa zgodnie z paragrafem 15-14-705 ustawy Colorado Revised Statutes. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi odpowiedniego dowodu do weryfikacji.

Informacja o zachętach finansowych

W ramach zachęty do przekazania nam swoich danych osobowych użytkownik może otrzymać korzyść finansową w ramach naszego programu lojalnościowego w postaci kuponu, zniżki, promocji lub innej podobnej nagrody, która zostanie do niego przesłana w postaci wiadomości e-mail lub SMS. Zniżka ta może stanowić zachętę finansową w rozumieniu ustawy Consumer Privacy Act („Zachęta finansowa”). Kategorie danych osobowych wymagane do zapewnienia zachęt finansowych obejmują dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail, a także dane osobowe i demograficzne, które zdecyduje się podać użytkownik.

Aby zaoferować te zniżki, możemy śledzić dane osobowe użytkownika, takie jak historia zakupów, oraz inne dane demograficzne. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać się z programu zachęt finansowych, przesyłając wniosek na adres [email protected]. Należy pamiętać, że żądanie usunięcia części lub wszystkich danych osobowych może wpłynąć na możliwość zakwalifikowania się do zniżki.

F. Mieszkańcy stanu Connecticut a wymogi ustawy CTDPA

W zakresie, w jakim do gromadzenia danych osobowych użytkowników mają zastosowanie przepisy stanu Connecticut dotyczące ochrony danych, niniejszy dodatkowy rozdział naszej Polityki prywatności określa indywidualne prawa przysługujące mieszkańcom stanu Connecticut oraz sposób, w jaki mogą oni korzystać z tych praw. Ma on zastosowanie wyłącznie do mieszkańców stanu Connecticut. Uzupełnienie naszej Polityki prywatności o dodatkowy rozdział ma na celu zapewnienie zgodności z ustawą Connecticut Act Concerning Personal Data Privacy and Online Monitoring („CTDPA”), a wszelkie terminy zdefiniowane w CTDPA mają takie samo znaczenie, gdy są używane poniżej.

Prawa użytkownika wynikające z ustawy CTDPA

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa:

Prawo do dostępu i przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ujawnili mu określone informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych w dowolnym przedziale czasowym. Po otrzymaniu i potwierdzeniu uwierzytelnionego wniosku użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków:

 • Ujawnimy, czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika.
 • Zapewnimy użytkownikowi dostęp do jego danych osobowych w miejscu, gdzie są one przetwarzane.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, użytkownik ma prawo zażądać i uzyskać kopię swoich danych osobowych, które wcześniej nam przekazał, w przenośnym i łatwym do wykorzystania formacie (w technicznie wykonalnym zakresie), który umożliwia przekazanie bez przeszkód danych osobowych innemu administratorowi danych.

Prawo do poprawiania nieprecyzyjnych informacji. W zakresie, w jakim możemy przechowywać nieprecyzyjne dane osobowe, użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy poprawili takie nieprecyzyjne dane, biorąc pod uwagę ich charakter i cele ich przetwarzania. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu uwierzytelnionego wniosku użytkownika podejmiemy uzasadnione ekonomicznie starania w celu poprawienia jego danych osobowych.

Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli niektóre z jego danych osobowych przekazanych przez niego lub uzyskanych na jego temat. W zakresie, w jakim możemy usunąć dane osobowe użytkownika, po otrzymaniu i potwierdzeniu uwierzytelnionego wniosku użytkownika usuniemy (i zlecimy naszym dostawcom usług usunięcie) dane osobowe użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Sprzedaż danych osobowych, ukierunkowana reklama, profilowanie i prawo do rezygnacji. Użytkownik ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w następujących celach:

 • Ukierunkowana reklama.
 • Sprzedaż danych osobowych użytkownika.
 • Profilowanie w związku z decyzjami, które wywołują skutki prawne lub podobnie istotne skutki dotyczące użytkownika.

Prawo do niedyskryminacji. Użytkownik ma prawo do tego, aby nie być dyskryminowanym w zakresie usług lub jakości usług, które świadczymy na jego rzecz, za korzystanie ze swoich praw. Nie będziemy dyskryminować użytkownika za korzystanie z praw przysługujących mu na mocy postanowień zawartych w tym rozdziale, odmawiając mu towarów lub usług, naliczając inne ceny lub stawki za towary lub usługi bądź zapewniając inny poziom jakości towarów i usług. Możemy jednak zaoferować inną cenę, stawkę, poziom, jakość lub wybór towarów lub usług, w tym zaoferować towary lub usługi bez opłat, jeśli użytkownik skorzystał z prawa do rezygnacji lub oferta jest związana z dobrowolnym uczestnictwem w programie lojalnościowym, zapewniającym dostęp do nagród, funkcji premium, rabatów lub kart klubowych.

Prawo do odwołania. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji odmownej dotyczącej wniosku złożonego na podstawie informacji zawartych w tym rozdziale. Aby skorzystać z prawa do odwołania, należy skierować do nas wniosek:

 • Przesyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]
 • Dzwoniąc pod numer 1-800-835-6575

W ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania odwołania poinformujemy użytkownika na piśmie o wszelkich podjętych lub niepodjętych działaniach w odpowiedzi na odwołanie i wyjaśnimy powody podjęcia określonych decyzji. W przypadku odrzucenia odwołania użytkownik może skontaktować się z biurem prokuratora generalnego stanu Connecticut:

Użytkownik może złożyć uwierzytelniony wniosek konsumencki na podstawie VCDPA raz na dwanaście (12) miesięcy. Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, zapoznaj się z rozdziałem Korzystanie z przysługujących praw poniżej.

Upoważniony przedstawiciel

Użytkownik może skorzystać z usług upoważnionego przedstawiciela w celu złożenia w jego imieniu możliwych do zweryfikowania wniosków konsumenckich. Upoważniony przedstawiciel to osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, który został upoważniony przez użytkownika do działania w jego imieniu. W przypadku korzystania z usług upoważnionego przedstawiciela, będziemy wymagać: (1) dowodu pisemnej zgody na składanie przez upoważnionego przedstawiciela wniosków w imieniu użytkownika, w tym za pośrednictwem środków technicznych, oraz potwierdzenia tożsamości użytkownika; lub (2) dowodu pełnomocnictwa. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi odpowiedniego dowodu do weryfikacji.

Dodatkowe informacje

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, możemy pobrać uzasadnioną opłatę za realizację wniosku użytkownika.

G. Mieszkańcy stanu Utah a wymogi ustawy UCPA

W zakresie, w jakim do gromadzenia danych osobowych użytkowników mają zastosowanie przepisy stanu Utah dotyczące ochrony danych, niniejszy dodatkowy rozdział naszej Polityki prywatności określa indywidualne prawa przysługujące mieszkańcom stanu Utah oraz sposób, w jaki mogą oni korzystać z tych praw. Ma on zastosowanie wyłącznie do mieszkańców stanu Utah. Uzupełnienie naszej Polityki prywatności o dodatkowy rozdział ma na celu zapewnienie zgodności z ustawą Utah Consumer Privacy Act („UCPA”), a wszelkie terminy zdefiniowane w UCPA mają takie samo znaczenie, gdy są używane poniżej.

Prawa użytkownika wynikające z ustawy UCPA

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa:

Prawo do dostępu i przenoszenia danych. Użytkownik może mieć prawo do żądania, abyśmy ujawnili mu określone informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania jego danych osobowych w dowolnym przedziale czasowym. Po otrzymaniu i potwierdzeniu uwierzytelnionego wniosku użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków:

 • Ujawnimy, czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika.
 • Zapewnimy użytkownikowi dostęp do jego danych osobowych w miejscu, gdzie są one przetwarzane.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, użytkownik ma prawo zażądać i uzyskać kopię swoich danych osobowych, które wcześniej nam przekazał, w przenośnym i łatwym do wykorzystania formacie (w technicznie wykonalnym zakresie), który umożliwia przekazanie bez przeszkód danych osobowych innemu administratorowi danych („przenoszenie danych”).

Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli niektóre z jego danych osobowych przekazanych przez niego lub uzyskanych na jego temat. W zakresie, w jakim możemy usunąć dane osobowe użytkownika, po otrzymaniu i potwierdzeniu uwierzytelnionego wniosku użytkownika usuniemy (i zlecimy naszym dostawcom usług usunięcie) dane osobowe użytkownika, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Prawo do niedyskryminacji. Nie będziemy dyskryminować użytkownika za korzystanie z praw przysługujących mu na mocy postanowień zawartych w tym rozdziale, odmawiając mu towarów lub usług, naliczając inne ceny lub stawki za towary lub usługi bądź zapewniając inny poziom jakości towarów i usług.

Sprzedaż danych osobowych użytkownika, ukierunkowana reklama i prawo do rezygnacji. Użytkownik ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w następujących celach:

 • Ukierunkowana reklama.
 • Sprzedaż danych osobowych użytkownika.

Użytkownik może bezpłatnie złożyć uwierzytelniony wniosek konsumencki na podstawie UCPA raz na dwanaście (12) miesięcy. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania uzasadnionej opłaty za drugi lub kolejny wniosek złożony w danym okresie dwunastu (12) miesięcy. Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, zapoznaj się z rozdziałem Korzystanie z przysługujących praw poniżej.

17. KORZYSTANIE Z PRAW PODMIOTU DANYCH

Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wspomnianych praw, należy przesłać do nas możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki w jeden z opisanych poniżej sposobów. Możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki musi:

 • Zawierać wystarczające informacje, które pozwolą nam w uzasadniony sposób zweryfikować, czy użytkownik jest osobą, której dotyczą zgromadzone przez nas dane osobowe lub w imieniu której występuje upoważniony przedstawiciel.
 • Opisywać żądanie użytkownika wystarczająco szczegółowo, abyśmy mogli je właściwie zrozumieć i ocenić, a następnie na nie odpowiedzieć.

Aby chronić prywatność użytkownika i zachować bezpieczeństwo, w przypadku zażądania przez użytkownika dostępu do jego danych osobowych lub ich usunięcia podejmiemy odpowiednie kroki i możemy wymagać od użytkownika podania pewnych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości przed udzieleniem dostępu do jego danych osobowych lub spełnieniem jego żądania. Ponadto, jeśli użytkownik zwróci się do nas z prośbą o przekazanie mu określonych danych osobowych, możemy wymagać od niego podpisania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że jest konsumentem, którego dane osobowe są przedmiotem wniosku. Tylko użytkownik lub jego upoważniony przedstawiciel może złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki dotyczący jego danych osobowych. Jeśli użytkownik wyznaczy upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w jego imieniu, możemy wymagać od niego okazania pisemnej zgody użytkownika na takie działanie oraz zweryfikowania swojej tożsamości bezpośrednio w naszej firmie (jak opisano powyżej). Użytkownik może również złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek konsumencki w imieniu swojego małoletniego dziecka.

Adres e-mail: [email protected]
Telefon: 1-800-835-6575
Adres korespondencyjny: Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Nie wyrażam zgody na sprzedaż moich danych

Prawo do żądania usunięcia