Privacy Policy

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony prywatności 

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2021

WPROWADZENIE

Firma Kingston to globalna organizacja obejmująca grupę powiązanych z nią podmiotów, pozostających pod kontrolą lub wspólną kontrolą spółki Kingston Technology Company, Inc. W związku z tym wszelkie odniesienia w postaci określeń „Kingston”, „nasza”, „my” lub „nas”, występujące w niniejszym dokumencie dotyczącym zasad ochrony prywatności, w powiązanych dokumentach lub w innym miejscu na naszej stronie internetowej („Strona internetowa”), odnoszą się – o ile nie określono inaczej – do spółki Kingston Technology Company, Inc. i podmiotów z nią powiązanych, które pozostają pod kontrolą lub wspólną kontrolą spółki Kingston Technology Company, Inc.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą wszystkich informacji, w tym danych osobowych, gromadzonych przez firmę Kingston.

Mieszkańcy Unii Europejskiej („UE”) lub Szwajcarii, którzy podlegają ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”), powinni zapoznać się z dokumentem dostępnym na stronie Polityka prywatności, a także z treścią rozdziału 14 poniżej, który zawiera opis ich praw oraz inne informacje dotyczące RODO (GDPR).

Mieszkańcy stanu Kalifornia, podlegający przepisom ustawy California Consumer Privacy Act oraz kodeksu California Civil Code, par. 1798.100 i nast. („CCPA”, z wszelkimi przepisami wykonawczymi, które mogą podlegać okresowym zmianom), powinni zapoznać się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności oraz ich częścią zatytułowaną „Mieszkańcy stanu Kalifornia a wymogi CCPA”, która zawiera opis ich praw oraz inne informacje dotyczące CCPA.

INFORMACJE OGÓLNE

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Niniejsze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają, jakie informacje gromadzimy na temat użytkowników oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dotyczy to następujących zagadnień:

 • Jakiego rodzaju informacje gromadzimy
 • W jaki sposób korzystamy z informacji
 • Komu udostępniamy informacje
 • Jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do niektórych informacji
 • Jakie działania podejmujemy w celu ochrony informacji o użytkownikach
 • W jak sposób można się z nami skontaktować w razie pytań lub wątpliwości

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Zasadami ochrony prywatności i skontaktowanie się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu gromadzenia i wykorzystywania przez nas informacji dotyczących użytkowników. Należy pamiętać, że prawa omówione w niektórych częściach niniejszego dokumentu mogą podlegać wyłączeniom lub innym ograniczeniom wynikającym z obowiązującego prawa.

JAKIEGO RODZAJU INFORMACJE GROMADZIMY?

Firma Kingston gromadzi dane osobowe i inne informacje w ramach swojej ogólnej działalności biznesowej, aby świadczyć usługi, odpowiadać na zapytania i zapewniać pomoc klientom, a także wypełniać zobowiązania prawne i umowne oraz rozwijać i ulepszać produkty i usługi. Jako „Dane osobowe” rozumiemy informacje, które mogą nam pomóc bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika, tj. np.: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres protokołu internetowego („IP”) lub inne identyfikatory sieciowe. Niektóre z tych informacji gromadzimy bezpośrednio, gdy są one przekazywane przez użytkownika lub reprezentującą go osobę. Inne są gromadzone automatycznie, gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, a jeszcze inne pozyskujemy z innych źródeł, takich jak nasi dostawcy usług, oprogramowanie aplikacji czy wydarzenia towarzyszące targom branżowym.

Informacje, które użytkownicy przekazują bezpośrednio

Nasza firma lub współpracujący z nią dostawcy usług gromadzą dane osobowe i inne informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkowników. Na przykład gromadzimy dane osobowe, gdy użytkownicy dokonują zakupów, korzystają z naszych produktów i usług lub rejestrują je, biorą udział w kampaniach marketingowych, uczestniczą w testowaniu produktów, ubiegają się o pracę lub kontaktują się z naszym działem obsługi klienta.

W zależności od sposobu interakcji gromadzimy następujące dane osobowe użytkowników:

 • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko czy dane kontaktowe. Imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, identyfikator sieciowy, adres protokołu internetowego (IP), numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, identyfikatory sieciowe oraz inne podobne dane kontaktowe.
 • Informacje o cechach charakterystycznych. Mogą one obejmować dane dotyczące płci, stanu cywilnego, rasy, narodowości, informacje o odbyciu służby wojskowej lub dotyczące niepełnosprawności.
 • Informacje dotyczące zakupu i rejestracji produktu. Typ rejestrowanego produktu, numer seryjny, data zakupu lub inne informacje identyfikujące produkt, a także numer karty kredytowej kupującego i inne informacje związane z rozliczeniami.
 • Informacje dotyczące użytkowania i aktywności w sieci elektronicznej. Informacje dotyczące produktu i funkcji, z których korzysta użytkownik, w tym informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, działaniu naszych produktów, a także o ustawieniach stosowanych przez użytkownika.
 • Dane geolokalizacyjne. Informacje o lokalizacji użytkownika lub jego urządzenia.
 • Odpowiedzi na ankiety i wydarzenia promocyjne. Odpowiedzi na pytania i interakcje z firmą w mediach społecznościowych, w ramach konkursów i wydarzeń lub poprzez dostarczone przez firmę ankiety.
 • Korespondencja i komunikacja. Zapis informacji dostarczonych przez użytkownika w ramach kontaktu z firmą w postaci opinii, komentarzy, zapytań lub w innej formie. Obejmuje to również informacje w postaci dźwiękowej, wizualnej i elektronicznej – np. nagrania rozmów z naszym działem obsługi klienta.
 • Wnioski wyciągnięte z innych informacji. Niektóre informacje, które gromadzimy w ramach powyższych kategorii, mogą zostać wykorzystane do stworzenia profilu użytkownika, odzwierciedlającego jego preferencje, skłonności itp.

Zakup produktów

Od użytkowników kupujących produkty za pośrednictwem strony internetowej wymagamy podania imienia i nazwiska, danych kontaktowych, informacji dotyczących płatności i danych rozliczeniowych oraz informacji niezbędnych do wysyłki. Informacje te gromadzimy i wykorzystujemy do przetwarzania zamówienia i płatności. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych w punkcie dotyczącym odbioru towaru, nie będzie mógł dokonać zakupu produktów za pośrednictwem strony internetowej.

Podczas składania zamówienia na produkt lub zgłaszania żądania RMA (zatwierdzenia zwrotu towaru) na naszej stronie internetowej użytkownik może zostać przekierowany do usługi płatniczej innej firmy w celu podania danych karty płatniczej, w tym m.in. jej numeru, kodu zabezpieczającego, daty ważności i adresu rozliczeniowego.

Rejestracja produktów

Podczas rejestracji produktu możemy poprosić użytkownika o podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego adresu e-mail, numeru telefonu, typu produktu, numeru seryjnego i daty zakupu lub innych informacji umożliwiających identyfikację produktu. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na podanie tych informacji, nie będzie mógł zarejestrować produktów ani gwarancji na stronie internetowej. Nie będzie to jednak stanowić przeszkody w użytkowaniu produktów.

Obsługa klienta i pokrewna komunikacja

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami, przekazując opinie, komentarze, zapytania lub inne informacje, możemy przechowywać zapisy tej korespondencji i gromadzić dane osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe, w celu przetworzenia zapytań, udzielenia na nie odpowiedzi, a także ulepszenia naszych produktów i usług.

Ankiety, komunikacja promocyjna i wydarzenia

W celu doskonalenia naszych produktów i usług możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników (w tym dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe oraz dane na temat użytkowania) w celu przesyłania do nich ankiet internetowych. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie aktualnych informacji na temat produktów oraz promocyjnych wiadomości e-mail, będziemy wykorzystywać jego dane osobowe (dane dotyczące tożsamości i dane kontaktowe) do przesyłania biuletynów i wiadomości e-mail, które okresowo informują o specjalnych ofertach, promocjach i okazjach.

Informacje o użytkownikach, które są automatycznie gromadzone podczas korzystania ze strony internetowej lub innych usług

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową i nawiązuje z nami kontakt za pośrednictwem mediów internetowych i reklam, określone informacje o jego wizycie są automatycznie rejestrowane za pomocą różnych narzędzi, takich jak:

 • Pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są zapisywane w przeglądarce lub urządzeniu użytkownika podczas odwiedzin na naszej stronie oraz korzystania z mediów internetowych i reklam. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookie oraz celów, do jakich są wykorzystywane, można znaleźć w dokumencie Zasady wykorzystania plików cookie.
 • Pliki dzienników. Są to zapisy szeregu zmiennych dotyczących wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej, w tym: (1) adresów IP; (2) wersji i typu przeglądarek; (3) dostawców usług internetowych; (4) odwiedzonych stron; (5) stron wejścia/wyjścia; (6) witryn odsyłających; (7) typów platform; (8) informacji demograficznych oraz (9) szybkości połączenia.
 • Dane nawigacyjne. Informacje gromadzone podczas przeglądania przez użytkownika naszej strony internetowej i stron internetowych innych firm, w tym dane techniczne, dotyczące użycia i dane nawigacyjne, które wskazują, jakie strony odwiedził użytkownik i jak długo korzystał z różnych funkcji.
 • Adres IP. Podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej nasze serwery mogą zarejestrować jego adres IP.

Informacje, które gromadzimy o użytkownikach z innych źródeł

Gromadzimy również dane osobowe i inne informacje dotyczące użytkowników z dodatkowych źródeł dozwolonych przez przepisy prawa, w tym od podmiotów, które świadczą nam usługi (np. przetwarzania płatności).

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE INFORMACJE

Gromadzone informacje wykorzystujemy do celów związanych z rozwojem, utrzymaniem i zarządzaniem naszą firmą. Zależnie od sposobu interakcji wykorzystujemy dane osobowe i inne informacje o użytkownikach w następujących celach:

 • Komunikacja z użytkownikiem. Obejmuje to wykorzystywanie danych osobowych do przesyłania wiadomości, wysyłania produktów, zapewnienia obsługi klienta i odpowiadania na prośby klienta.
 • Działalność biznesowa. Obejmuje działania związane z obsługą naszej strony internetowej, umożliwianiem zakupu produktów, księgowością, audytem, rozliczeniem i odbiorem płatności, a także monitorowaniem i zapobieganiem przestępstwom i oszustwom, ochroną praw i wypełnianiem zobowiązań umownych.
 • Zarządzanie oraz rozwój produktów i usług. Obejmuje to wykorzystywanie informacji w celu oferowania możliwości testowania produktów oraz przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu opracowywania i ulepszania istniejących produktów i usług, a także wykorzystywanie informacji o interakcjach z naszą stroną internetową lub reklamami w celu zapewnienia większego komfortu użytkownika.
 • Reklama i marketing. Obejmuje to komunikację z użytkownikiem, organizowanie konkursów i wydarzeń promocyjnych oraz – jeśli ma to zastosowanie i użytkownik wyraził zgodę – dostarczanie spersonalizowanych treści.

Przypadki wykorzystania danych osobowych użytkownika

Zakupy produktów, rejestracja i podobne transakcje

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu realizacji zawartych umów, dostarczania naszych produktów oraz komunikacji z użytkownikiem w sprawie dokonanych zakupów. Wykorzystujemy informacje podane przez użytkownika podczas rejestracji produktu w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych, w tym zapewnienia pomocy technicznej, udzielania informacji oraz zarządzania naszymi relacjami z użytkownikiem.

Odpowiadanie na prośby, opinie i zapytania

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika oraz informacje, które nam przekazuje na temat produktu lub kierując do nas prośbę, w celu komunikacji z użytkownikiem i odpowiedzi na jego prośbę. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami, przekazując opinie, komentarze, zapytania lub inne informacje, możemy przechowywać zapisy tej korespondencji i dane osobowe użytkownika w celu przetworzenia zapytań, udzielenia na nie odpowiedzi, a także ulepszenia naszych produktów i usług.

Marketing i promocje

Jeśli użytkownik wyraził zgodę i jest to zgodne z jego preferencjami, wykorzystujemy informacje na potrzeby komunikacji marketingowej z użytkownikiem, w tym kierowania specjalnych ofert za pośrednictwem strony internetowej. Wykorzystujemy również dane osobowe użytkownika w celu przesyłania biuletynów i wiadomości e-mail, w których okresowo informujemy o aktualnych ofertach specjalnych, promocjach i okazjach.

Ankiety internetowe

Możemy wykorzystywać dane użytkownika w celu przesyłania ankiet internetowych, które pomagają nam ulepszać nasze produkty i usługi. Udział użytkownika w tych badaniach jest całkowicie opcjonalny, a udzielone odpowiedzi są traktowane jako informacje poufne.

Pliki cookie i podobne technologie

Używamy plików cookie i podobnych technologii, aby uzyskać informacje, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz dowiedzieć się, jak możemy ją zmodyfikować, aby lepiej obsługiwać klientów. Firma Kingston najczęściej wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do takich celów, jak: (1) uwierzytelnianie użytkowników; (2) zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika; (3) określanie popularności treści, w tym produktów lub usług firmy Kingston; (4) publikowanie reklam i pomiar ich skuteczności lub (5) analizowanie ruchu na stronie i jego trendów oraz (6) ogólne zrozumienie zachowań w sieci i zainteresowania osób, które wchodzą w interakcję z naszą stroną internetową. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania plików cookie oraz celów, do jakich są wykorzystywane, można znaleźć w dokumencie Zasady wykorzystania plików cookie.

Dane nawigacyjne

Wykorzystujemy informacje związane z korzystaniem przez użytkowników z naszej strony internetowej: (1) w celu ułatwienia i zwiększenia wygody korzystania z naszej strony internetowej; (2) w celu spełnienia wymogów prawnych; (3) w celu wyświetlania, również za pośrednictwem firm zewnętrznych, specjalistycznych lub odpowiednio dostosowanych treści reklamowych i/lub poleceń dla użytkowników na naszej stronie oraz na stronach innych firm, a także (4) na potrzeby wewnętrzne. Możemy również przekazywać właścicielom lub operatorom stron zewnętrznych zagregowane/anonimowe informacje dotyczące liczby użytkowników łączących się z naszą stroną ze stron zewnętrznych.

Pliki dziennika i adresy IP

Wykorzystujemy plików dzienników i podobne informacje, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz jak możemy ją zmodyfikować, aby lepiej obsługiwać klientów. Możemy również wykorzystywać adresy IP na potrzeby zarządzania systemem i rozwiązywania problemów, wykrywania przypadków naruszeń naszych warunków świadczenia usług, badania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa, a także opracowywania danych zbiorczych, takich jak ogólna liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY ZEBRANE INFORMACJE?

Nie udostępniamy ani nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Możemy ujawnić niektóre dane osobowe i inne informacje o użytkownikach takim podmiotom jak:

 • Podmioty powiązane. Są to podmioty kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez naszą spółkę lub podlegające wspólnym mechanizmom nadzoru.
 • Dostawcy usług i partnerzy strategiczni. Są to podmioty, które świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu, takie jak usługi marketingowe, związane z realizacją zamówień czy mające na celu zapobieganie oszustwom, a także partnerzy, z którymi współpracujemy, aby świadczyć nasze usługi.
 • Inne podmioty, gdy wymagają tego lub dopuszczają to przepisy prawa. Należą do nich organy rządowe, organy ścigania lub inne podmioty zewnętrzne, działające w imieniu firmy Kingston na rzecz realizacji roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami.
 • Inne podmioty w związku ze zmianą własności. Podmiotami tymi mogą stać się strony trzecie na skutek fuzji lub przeniesienia, przejęcia lub sprzedaży albo upadłości.
 • Inne podmioty za zgodą lub wskazaniem użytkownika. Są to podmioty, w przypadku których użytkownik odrębnie wyraził swoją zgodę lub zażądał takiego udostępniania.

Komu udostępniamy dane osobowe użytkowników?

Naszym podmiotom powiązanym

Możemy udostępnić dane osobowe użytkowników naszym podmiotom powiązanym w celach opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Podmioty te mogą wykorzystać te dane wyłącznie zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności oraz do celów i z powodów w nich określonych.

Naszym dostawcom usług i partnerom strategicznym

Udostępniamy dane osobowe użytkowników niektórym firmom, które świadczą dla nas usługi związane z świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to np. dane gromadzone w celu przetwarzania płatności, dane o naszych produktach, które interesują użytkowników, wykorzystywane przez firmę zarządzającą naszą listą mailingową, czy dane adresowe, które są udostępniane firmie kurierskiej w celu dostarczenia produktów zakupionych na stronie internetowej.

Na potrzeby reklamy i marketingu

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, udostępniamy jego dane osobowe naszym dostawcom usług i partnerom reklamowym w celu przygotowania i dostarczania treści reklamowych i marketingowych, świadczenia usług w zakresie treści oraz umożliwienia im dostarczania bardziej spersonalizowanych reklam i badania skuteczności naszych kampanii. Na podstawie preferencji użytkownika firmy te mogą np. kierować przekaz dotyczący produktów i usług, które mogą potencjalnie zainteresować użytkownika. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie Zasady wykorzystania plików cookie.

Do celów prawnych i biznesowych

Na mocy przepisów prawa możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika określonym organom lub stronom trzecim. Na przykład możemy podlegać wymogowi ujawnienia informacji organom ścigania w krajach, w których prowadzimy działalność lub prowadzi ją w naszym imieniu inny podmiot. Możemy również ujawniać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, a także ochrony naszych uzasadnionych interesów prawnych i biznesowych w odniesieniu do praw, własności i pracowników.

Przy zmianach w zakresie kontroli oraz fuzjach i przejęciach

W przypadku nabycia przez inną firmę udziałów zapewniających kontrolę nad firmą Kingston lub wystąpienia innej sytuacji powodującej zmianę w zakresie kontroli, np. fuzji, niewypłacalności, bankructwa lub postępowania upadłościowego, zastrzegamy sobie prawo do włączenia dowolnych danych użytkowników (w tym ich danych osobowych) do zbioru aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi.

Informacje zbiorcze lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację

Możemy ujawniać informacje zbiorcze lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację, dotyczące naszej strony internetowej, partnerom handlowym, inwestorom, reklamodawcom i innym podmiotom. Ogólne informacje zbiorcze obejmują między innymi: (1) liczbę użytkowników strony internetowej; (2) przychody, w tym płatności według typu użytkownika; (3) statystyki użytkowania oraz (4) opinie użytkowników. Informacje zbiorcze nie obejmują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić identyfikację lub kontakt z użytkownikiem. Informacje pozbawione elementów umożliwiających identyfikację to takie, które nie umożliwiają skutecznej identyfikacji, odniesienia, opisania, skojarzenia lub powiązania, bezpośrednio lub pośrednio, z określoną osobą. Firma Kingston wdrożyła pewne procesy biznesowe i zabezpieczenia techniczne w odniesieniu wykorzystania pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację.

Za zgodą użytkownika

Oprócz przypadków udostępniania danych opisanych powyżej możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, jeśli wyrazi on na to odrębnie bezpośrednią zgodę lub zażąda takiego udostępniania zgodnie z obowiązującym prawem.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

Przechowujemy dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w jakich je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Czas przechowywania może się różnić w zależności od rodzaju informacji, sposobu ich wykorzystania oraz wymogów prawnych.

Określając, jak długo przechowujemy dane osobowe, bierzemy pod uwagę następujące czynniki: (1) ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych; (2) potencjalne ryzyko szkody wynikającej z ich nieuprawnionego użycia lub ujawnienia; (3) cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika; (4) możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków oraz obowiązujące wymogi prawne.

OCHRONA PRYWATNOŚĆ DZIECI A INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Świadomie nie prosimy o podawanie, nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie ujawniamy żadnych danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie mogą:

 • Utworzyć ani podejmować prób utworzenia konta na naszej stronie internetowej.
 • Zamówić usługi subskrypcji za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • Dokonać żadnego zakupu za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • Wchodzić w jakąkolwiek inną interakcję ze stroną internetową.

Okazjonalnie możemy gromadzić dane osobowe osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18 lat, bezpośrednio podczas imprez targowych lub na potrzeby testowania produktów, za odpowiednią zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Gromadzone dane mogą obejmować imię i nazwisko, identyfikatory sieciowe oraz adres e-mail. Możemy wykorzystywać te informacje na potrzeby komunikacji, realizacji konkursów i wydarzeń promocyjnych oraz uczestnictwa w testowaniu produktów.

Rodzice lub opiekuni prawni mogą w dowolnej chwili poprosić o usunięcie zgromadzonych bezpośrednio danych osobowych dziecka, kontaktując się z nami pod podanym niżej adresem e-mail lub numerem telefonu. W rozsądnym czasie usuniemy ta informacje z naszej bazy danych.

Aby poprosić o usunięcie danych osobowych dziecka lub uzyskać więcej informacji na temat naszych naszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych dzieci, można skorzystać z następujących sposobów kontaktu:

Poczta e-mail: [email protected]

Telefon: 1-800-835-6575

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Firma Kingston jest globalną organizacją z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym dane użytkowników, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane w celu przechowywania do podmiotów powiązanych oraz innych podmiotów zewnętrznych z siedzibą w krajach, w których przepisy prawa nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jak w kraju zamieszkania użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem do nich dostępu. Na przykład w stosownych przypadkach możemy:

 • Podczas gromadzenia lub przesyłania poufnych informacji możemy korzystać z technologii Secure Sockets Layer (SSL), która ma na celu uniemożliwienie odczytu danych przez kogokolwiek innego poza nami.
 • Ograniczać dostęp do danych osobowych do określonej grupy pracowników, dla których jest on niezbędny w celu wykonywania obowiązków służbowych związanych z rozwojem lub ulepszaniem naszych produktów, usług i strony internetowej.
 • Wprowadzać fizyczne, elektroniczne i organizacyjne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych i innych zgromadzonych informacji.

Chociaż podejmujemy niezbędne kroki w celu ochrony danych użytkowników, żadna strona internetowa, transmisja sieciowa, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne.

MOŻLIWOŚĆ WYBORU, DOSTĘPU I MODYFIKACJI DANYCH

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas wybranych informacji w postaci promocyjnych wiadomości e-mail, informacji marketingowych i ankiet, może ją cofnąć lub zmienić swoje preferencje, postępując zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rezygnacji zawartymi w tych wiadomościach lub logując się na swoje konto na stronie internetowej.

Użytkownik może przeglądać, aktualizować, modyfikować lub usunąć wszelkie informacje, które podał za pośrednictwem naszej strony internetowej, rejestrując swoje konto. W tym celu powinien zalogować się do swojego konta Kingston lub skontaktować się z nami. W przypadku złożenia wniosku o zmianę lub usunięcie danych osobowych należy jednak pamiętać, że nadal może zachodzić potrzeba zachowania przez nas niektórych informacji w celu dokumentacji, zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji transakcji z użytkownikiem.

ŁĄCZA DO INNYCH STRON

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do stron innych podmiotów. W przypadku skorzystania z łącza w celu przejścia na jedną z tych stron, należy pamiętać, że mają one własne zasady dotyczące ochrony prywatności, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Przed udostępnieniem na tych stronach swoich danych osobowych należy zapoznać się z obowiązującymi na nich zasadami.

ZMIANY ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony prywatności mogą podlegać aktualizacji poprzez publikację ich nowej wersji na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej, co pozwoli uzyskać informacje dotyczące ewentualnych zmian w zakresie niniejszej polityki prywatności. W przypadku sprzeciwu wobec zmiany naszych Zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt w celu zgłoszenia zastrzeżeń.

DANE KONTAKTOWE

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub skierować zapytanie dotyczące niniejszych Zasad ochrony prywatności lub ich stosowania, można przesłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Można również skierować korespondencję na adres:

Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Aby uzyskać informacje dotyczące UE, należy zapoznać się z częścią Użytkownicy z UE i Szwajcarii a wymogi RODO (GDPR) .

UŻYTKOWNICY Z UE I SZWAJCARII A WYMOGI RODO (GDPR)

Jeśli użytkownik lub czynności związane z gromadzeniem, wykorzystaniem, przechowywaniem, ujawnianiem lub przekazywaniem („przetwarzaniem”) jego danych osobowych podlegają wymogom RODO (GDPR), zalecamy zapoznanie się z tą częścią jako uzupełnieniem całości Zasad ochrony prywatności. Ta część Zasad ochrony prywatności dotyczy w szczególności podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych użytkowników, dopuszczalnych sposobów przekazywania danych osobowych, praw użytkownika związanych z danymi osobowymi oraz możliwości kontaktu z naszą firmą w UE i Szwajcarii.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Podstawy prawne do przetwarzania przez nas danych osobowych istnieją gdy:

 • Użytkownik udzielił na to zgody (którą może wycofać w dowolnym momencie).
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do nawiązania stosunku umownego z użytkownikiem.
 • Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie (takim jak przetwarzanie w celach administracyjnych, zapobiegania oszustwom i zapewnienia bezpieczeństwa).
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych.

Zgoda

Możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkownika w oparciu o jego zgodę.

Jak wskazano w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, opieramy się na zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w następujących celach:

 • Na potrzeby materiałów marketingowych lub innych materiałów promocyjnych.
 • W celu gromadzenia danych osobowych potencjalnego kandydata lub innych danych związanych z zatrudnieniem w odniesieniu do osób przebywających lub zatrudnionych przez firmę Kingston w Wielkiej Brytanii lub innym państwie członkowskim UE.
 • Na potrzeby powiadomień dotyczących nowych produktów lub usług, rabatów i aktualności, jeśli użytkownik wcześniej wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji (np. wiadomości SMS, e-mail, korespondencji pocztowej itp.).
 • Na potrzeby stosowania plików cookie, tagów remarketingowych lub tagów konwersji, sygnałów nawigacyjnych, czystych plików GIF, reklam opartych na zainteresowaniach lub innych narzędzi firmy Kingston lub podmiotów powiązanych w celu oferowania użytkownikowi lepiej ukierunkowanych produktów lub usług. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie Zasady wykorzystania plików cookie.

Wykonanie umowy

Musimy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu dostarczania im zamówionych produktów i usług. Obejmuje to dane osobowe wykorzystywane do dostarczania produktów i powiązanych usług oraz powiązane informacje dotyczące transakcji.

Uzasadnione interesy

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji naszych uzasadnionych interesów. Może to obejmować gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu:

 • Zachowania i poprawy bezpieczeństwa naszych użytkowników.
 • Zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej lub zakupem produktów lub usług.
 • Informowania funkcjonariuszy organów ścigania o przestępstwach lub zagrożeniach dla bezpieczeństwa publicznego.
 • Zapewnienia pomocy technicznej dla klientów.
 • Optymalizacji obsługi i rozwoju nowych usług.
 • Badania rynku i/lub do celów analitycznych.
 • Zapewnienia przestrzegania naszych Warunków korzystania ze strony.

Realizacja obowiązków prawnych

Podlegamy różnym wymogom prawnym w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Wymagają one od nas gromadzenia, przetwarzania, ujawniania i przechowywania danych osobowych w celu zachowania zgodności z przepisami. Możemy być zobowiązani do przechowywania danych użytkowników przez dłuższy czas, a także do dostarczenia ich kopii organom ścigania, organom rządowym lub innym organom regulacyjnym bądź stronom trzecim.

Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

Informacje zbierane od użytkowników mogą być: a) przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), przechowywane tam i przetwarzane; b) udostępniane podmiotom z tych krajów. W przypadku przekazywania danych osobowych użytkowników poza obszar EOG zapewnimy im podobny poziom ochrony jak w obszarze EOG, stosując co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

 • Będziemy przekazywać dane osobowe użytkowników z obszaru EOG wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zdolne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych.
 • W przypadku współpracy z niektórymi dostawcami usług możemy korzystać z określonych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają taką samą ochronę danych osobowych jak w Europie.
 • W przypadku współpracy z dostawcami ze Stanów Zjednoczonych możemy przekazywać im dane, jeśli przystąpili do porozumienia Privacy Shield, które wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony danych osobowych udostępnianych między Europą a USA. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Komisja Europejska: Porozumienie Privacy Shield UE-USA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zachowania zgodności przez firmę Kingston, patrz rozdział Porozumienie Privacy Shield UE-USA.

Prawa użytkowników dotyczące danych osobowych

RODO (GDPR) zapewnia użytkownikom określone prawa dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami i korzystając z poniższych informacji, podanych w punkcie „Dane kontaktowe dla użytkowników zamieszkałych w UE lub Szwajcarii”. Użytkownik może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości, abyśmy mogli sprawdzić, czy to on składa wniosek.

Użytkownicy mają w szczególności następujące prawa:

Prawo do dostępu

Użytkownik ma prawo wiedzieć, że gromadzimy niektóre jego dane osobowe, oraz prosić nas o udostępnienie kopii tych danych.

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia informacji, które uważa za niedokładne lub niekompletne.

Sprzeciw wobec przetwarzania

W niektórych sytuacjach użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, m.in. w przypadku, gdy wykorzystujemy je w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów oraz do celów marketingu bezpośredniego.

RODO (GDPR) zapewnia osobom fizycznym prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, gdy organizacja wykorzystuje te informacje: (1) na potrzeby zadań realizowanych w interesie publicznym; (2) w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów; (3) do badań naukowych lub historycznych bądź do celów statystycznych; (4) na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do żądania usunięcia

Użytkownik prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych, które zgromadziliśmy w określonych okolicznościach.

Należy pamiętać, że prawo do żądania usunięcia danych nie jest bezwzględne i ma zastosowanie wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, aby zrealizować cel, w którym je zgromadziliśmy.
 • Jeśli użytkownik wycofał zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych osobowych.
 • Jeśli użytkownik wyraził sprzeciw wobec wykorzystania przez nas jego danych osobowych, a jego interesy przeważają nad naszymi interesami związanymi z ich wykorzystaniem.
 • Jeśli użytkownik uważa, że jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Jeśli mamy prawny obowiązek usunięcia danych użytkownika.
 • Jeśli dane osobowe, których usunięcia domaga się użytkownik, zostały przekazane przez dziecko poniżej 16 roku życia lub równoważnego minimalnego wieku w zależności od jurysdykcji w chwili ich przekazania.

Po otrzymaniu żądania użytkownika dotyczącego usunięcia jego danych z jednego z powyższych powodów postaramy się usunąć dane w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa. RODO (GDPR) przewiduje kilka wyjątków i pozwala nam odmówić spełnienia żądania użytkownika. Jeśli nie będziemy mogli spełnić żądania użytkownika dotyczącego usunięcia jego danych osobowych, poinformujemy go na piśmie o tym, jakie dane nadal przechowujemy, z jakich powodów oraz jak długo będziemy je przechowywać.

Ograniczenie przetwarzania danych

W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Użytkownik może zażądać, abyśmy tymczasowo ograniczyli wykorzystanie jego danych osobowych podczas rozpatrywania:

 • Zgłoszonych przez niego wątpliwości dotyczących dokładności jego danych osobowych.
 • Zgłoszonego przez niego sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas jego danych osobowych.

Użytkownik może również zażądać ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych zamiast ich usunięcia, jeśli:

 • Uważa, że przetwarzaliśmy jego dane osobowe niezgodnie z prawem, jednak nie chce, abyśmy je usunęli.
 • Nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, jednak chce on, abyśmy je zachowali na potrzeby zainicjowania, realizacji lub obrony roszczenia prawnego.

Przenośność danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy, w sposób zapewniający ich dostępność i w formacie umożliwiającym odczyt przez komputer, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, w ramach wykonywania umowy z użytkownikiem lub odbywa się w zautomatyzowany sposób. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przesłali takie dane osobowe bezpośrednio do innego administratora danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Wycofanie zgody

Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, jeśli korzystamy z jego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed wycofaniem zgody.

Skarga do organu ochrony danych („OOD UE”)

Jeśli użytkownik ma obawy, że nie przestrzegamy jego praw lub obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności, ma prawo złożyć skargę do Biura komisarza ds. informacji lub lokalnego organu ochrony danych UE.

Dane kontaktowe dla użytkowników zamieszkałych w UE lub Szwajcarii

Aby uzyskać dodatkowe informacje odnośnie krajów UE lub skierować zapytanie dotyczące niniejszych Zasad ochrony prywatności lub ich stosowania, można przesłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]. Można również skierować korespondencję na adres:

Kingston Technology Europe Co. LLP (lub Kingston Digital Europe Co. LLP)
Attention: GDPR Compliance
Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7EP UK (Wielka Brytania)

Osoby zamieszkujące w UE, których dotyczą dane, mogą również zwrócić się z wszelkimi pytaniami dotyczącymi naszych praktyk ochrony prywatności do naszego głównego organu nadzorczego – Information Commissioner’s Office of the United Kingdom.

POROZUMIENIE PRIVACY SHIELD UE-USA

Firma Kingston przestrzega wymogów porozumienia Privacy Shield Framework UE-USA, określonych przez Departament Handlu USA, w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z wszystkich krajów członkowskich UE, które podlegają europejskim przepisom o ochronie danych, w tym m.in. RODO (GDPR), europejskiej dyrektywie o ochronie prywatności i łączności elektronicznej z 2002 r. (dyrektywa „e-Privacy”) oraz ich odpowiednikom w państwach członkowskich. Firma Kingston potwierdza przestrzeganie określonych przez porozumienie Privacy Shield UE-USA zasad ochrony prywatności dotyczących informowania, wyboru, odpowiedzialności za przekazywanie danych stronom trzecim, ochrony, integralności danych i ograniczenia celów, dostępu, a także korzystania ze środków prawnych, egzekwowania prawa oraz odpowiedzialności. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Privacy Shield.

W przypadku dalszego przekazywania danych stronom trzecim firma Kingston może przekazać dane osobowe wyłącznie w ograniczonym zakresie i określonym celu. Firma Kingston przestrzega zasad określonych w ramach porozumienia Privacy Shield UE-USA, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie, w każdym przypadku dalszego przekazania danych osobowych pochodzących z UE i Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu Privacy Shield firma Kingston jest zobowiązana do terminowego rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystania danych osobowych. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób zamieszkałych w UE, które chciałyby skierować zapytanie lub skargę dotyczącą przestrzegania przez nas zasad porozumienia Privacy Shield, o uprzednie skontaktowanie się z nami pod adresem e-mail [email protected] lub pod następującym adresem pocztowym:

Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Privacy Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Ponadto firma Kingston zobowiązała się do współpracy z odpowiednimi organami ochrony danych UE („OOD”) w sprawach nierozpatrzonych skarg dotyczących przestrzegania wymogów porozumienia Privacy Shield lub innych kwestii związanych z odpowiednimi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych. W przypadku nieotrzymania od nas w terminie potwierdzenia złożenia skargi lub niesatysfakcjonującego rozpatrzenia skargi użytkownik może skontaktować się z odpowiednim organem ochrony danych UE, aby uzyskać więcej informacji lub bezpośrednio złożyć skargę. Usługi organów ochrony danych UE są bezpłatne. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zasady przestrzegania przez firmę Kingston wymogów porozumienia Privacy Shield.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania lub ujawniania danych osobowych należy kierować na podany wyżej adres firmy Kingston. Firma Kingston zbada zarzuty i udzieli odpowiedzi lub podejmie próbę rozstrzygnięcia sporu dotyczącego użycia i ujawnienia danych osobowych zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności w rozsądnym terminie, nieprzekraczającym 30 dni od otrzymania zapytania lub skargi.

Więcej informacji na temat postępowania arbitrażowego przed organem arbitrażowym określonym dla porozumienia Privacy Shield jest dostępnych na stronie https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint.

W obszarze przestrzegania wymogów porozumienia Privacy Shield firma Kingston podlega uprawnieniom Federalnej Komisji Handlu w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania przepisów.

MIESZKAŃCY STANU KALIFORNIA A WYMOGI CCPA

Użytkownicy będący mieszkańcami stanu Kalifornia („Mieszkaniec stanu Kalifornia”, „użytkownik”) powinni zapoznać się z poniższymi informacjami na temat swoich potencjalnych praw w świetle przepisów ustawy California Consumer Privacy Act (CCPA). Prawa opisane w niniejszych zasadach ochrony prywatności w odniesieniu do stanu Kalifornia przysługują użytkownikowi tylko jeśli jest „konsumentem”, tj. osobą fizyczną zamieszkałą w stanie Kalifornia, w rozumieniu tego terminu zgodnie z CCPA. Prawa opisane w niniejszym dokumencie podlegają wyłączeniom na podstawie CCPA oraz innym ograniczeniom na mocy obowiązującego prawa.

Terminy używane w tej części należy rozumieć w znaczeniu zgodnym z CCPA. Zgodnie z CCPA spółka Kingston jest firmą. Wyłącznie na potrzeby tej części dokumentu i tylko w odniesieniu do mieszkańców stanu Kalifornia dane osobowe obejmują informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują lub mogą być w uzasadniony sposób skojarzone bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązane z mieszkańcem lub gospodarstwem domowym w stanie Kalifornia. Dane osobowe nie obejmują informacji pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację, zbiorczych informacji o konsumentach ani informacji dostępnych publicznie, jak zdefiniowano to w CCPA.

Gromadzenie, wykorzystanie, ujawnianie i udostępnianie przez nas danych osobowych

 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy: (1) mogliśmy gromadzić informacje z kategorii danych osobowych przekazane przez użytkownika lub go dotyczące; (2) mogliśmy ujawnić wszystkie lub niektóre informacje z kategorii danych osobowych w celach biznesowych oraz (3) mogliśmy „sprzedać”, w rozumieniu CCPA, wszystkie lub niektóre informacje z kategorii danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
 • Możemy gromadzić dane osobowe ze wszystkich lub niektórych kategorii źródeł.
 • Możemy gromadzić, wykorzystywać lub sprzedawać dane osobowe w celach biznesowych lub komercyjnych. Możemy udostępniać dane osobowe wszystkim lub niektórym kategoriom podmiotów zewnętrznych. Możemy udostępniać informacje o użytkownikach podmiotom zewnętrznym wobec firmy Kingston głównie w celu ulepszenia naszych produktów i usług. Ponadto możemy ujawnić dane osobowe naszym dostawcom usług lub innym podmiotom, które wyraziły zgodę na ograniczenia w wykorzystaniu takich danych lub które mieszczą się w ramach innych wyłączeń lub wyjątków lub są w jakikolwiek inny sposób dopuszczone przez CCPA lub inne stosowne przepisy.

Prawa mieszkańców stanu Kalifornia na mocy CCPA

Jeśli dane osobowe użytkownika podlegają przepisom CCPA, może on korzystać z określonych praw, w tym m.in.:

 • Prawa do informacji o miejscu gromadzenia danych, kategoriach gromadzonych danych osobowych oraz o celach, do których te kategorie danych osobowych będą wykorzystywane.
 • Prawa do żądania usunięcia wszelkich danych osobowych, które zgromadziliśmy lub przechowujemy, z pewnymi wyjątkami („Wniosek o usunięcie”). Zastrzegamy sobie prawo do zachowania, tj. do nieusuwania, niektórych danych osobowych po otrzymaniu żądania ich usunięcia, o ile zezwalają na to przepisy CCPA lub inne stosowne przepisy prawa lub regulacje. Możemy zachować dane osobowe użytkownika, jeśli jest to niezbędne dla nas lub naszych dostawców usług, np. w celu:
  • Spełnienia wymogów prawnych.
  • Wykorzystania wyłącznie do wewnętrznych zastosowań, które są racjonalnie dostosowane do oczekiwań użytkownika na podstawie jego relacji z firmą.
  • Realizacji transakcji, na potrzeby której zebrano dane osobowe, w celu dostarczenia towaru lub usługi zamówionej przez użytkownika lub w oparciu o racjonalne przesłanki w kontekście bieżących relacji biznesowych z użytkownikiem bądź w celu wykonania w jakikolwiek inny sposób umowy między nami a użytkownikiem.
  • Wykorzystania danych osobowych użytkownika na potrzeby wewnętrzne, w sposób zgodny z prawem oraz kontekstem, w którym użytkownik udostępnił dane.
 • Prawa do żądania od nas jako firmy, która gromadzi, ujawnia w celach biznesowych i sprzedaje dane osobowe w rozumieniu CCPA, ujawnienia użytkownikowi („Wniosek o ujawnienie”):
  • Kategorii danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika.
  • Kategorii źródeł, z których gromadziliśmy dane osobowe.
  • Biznesowego lub komercyjnego celu gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych.
  • Kategorii podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy dane osobowe.
  • Określonych elementów danych osobowych, które zgromadziliśmy na temat użytkownika.
  • Kategorii danych osobowych użytkownika, które ujawniliśmy w celach biznesowych.
  • Kategorii danych osobowych użytkownika, które sprzedaliśmy, oraz kategorii podmiotów zewnętrznych, którym sprzedaliśmy te dane.
 • Prawa do niebycia dyskryminowanym z powodu skorzystania z któregokolwiek ze swoich praw wynikających z CCPA.
 • Prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec sprzedaży danych osobowych („Zgłoszenie sprzeciwu”).

CCPA nie ogranicza naszych możliwości do wykonywania pewnych czynności, np. w celu zapewnienia zgodności z innymi przepisami lub umożliwienia postępowań wyjaśniających prowadzonych przez organy regulacyjne.

Jak złożyć wniosek o ujawnienie lub usunięcie danych

Aby złożyć wniosek o ujawnienie danych, można skontaktować się z nami pod bezpłatnym numerem telefonu 1-800-835-6575 lub klikając tutaj.

Wniosek o usunięcie danych osobowych można złożyć w następujący sposób:

 1. Dzwoniąc pod numer 1-800-835-6575
 2. Pisząc na adres [email protected]
 3. Przesyłając wniosek online

Jesteśmy zobowiązani do podania niektórych informacji lub usunięcia danych osobowych tylko w odpowiedzi na możliwy do zweryfikowania wniosek złożony przez użytkownika lub legalnie reprezentującą go osobę. Może zachodzić konieczność zażądania od użytkownika lub reprezentującej go osoby podania określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość lub przedstawienia przez reprezentującą osobę upoważnienia do działania w imieniu użytkownika w celu realizacji prawa dostępu do żądanych informacji. Ma to na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z użytkownikiem lub reprezentującą go osobą i poprosić o dodatkowe informacje związane ze złożonym wnioskiem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi. Wszelkie informacje zgromadzone w ramach tej procedury zostaną wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji.

Odpowiedzi na zweryfikowany wniosek użytkownika udzielimy bezpłatnie za pośrednictwem konta użytkownika na naszej stronie internetowej (jeśli je posiada), a jeśli nie posiada takiego konta, prześlemy ją pocztą lub pocztą elektroniczną, zależnie od wyboru użytkownika.

Odpowiedzi na wniosek o ujawnienie lub usunięcie danych postaramy się udzielić w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od jego otrzymania. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu, postaramy się poinformować o tym użytkownika w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania wniosku. Ewentualne przedłużenie będzie ograniczone do dodatkowych czterdziestu pięciu (45) dni, co oznacza, że postaramy się udzielić odpowiedzi w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od otrzymania pierwotnego wniosku.

Odpowiedź na wniosek o ujawnienie danych będzie dotyczyć tylko 12-miesięcznego okresu poprzedzającego złożenie możliwego do zweryfikowania wniosku. Jeśli nie będziemy mogli zrealizować możliwego do zweryfikowania wniosku, powiadomimy o tym użytkownika.

Jak złożyć zgłoszenie sprzeciwu

Jeśli firma Kingston sprzedaje dane osobowe użytkownika w rozumieniu CCPA, ma on prawo zgłosić sprzeciw wobec tej sprzedaży. Może w tym celu złożyć zgłoszenie sprzeciwu, klikając łącze Do Not Sell My Personal Information (Nie wyrażam zgody na sprzedaż moich danych osobowych), dzwoniąc pod numer (800) 835-6575 lub przesyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Kontakt w celu uzyskania dalszych informacji

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zasad ochrony prywatności w stanie Kalifornia prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].

Niniejsza część, dotycząca stanu Kalifornia, została ostatnio zaktualizowana w dn. 1 czerwca 2020 r.