ติดต่อ Kingston

Kingston Technology Far East Corp.โทรศัพท์Faxอีเมลแอดเดรส
No. 1-5, Li-Hsin Road., 1
Hsinchu Science Park,
Hsinchu 30078, Taiwan
+886-3-564-1539 +886-2-2371-1018 [email protected]
Kingston Technology Co., Ltdโทรศัพท์Faxอีเมลแอดเดรส
Room 801, Tower C,
Ocean Office Park,
No.5 Jinghua South Road,
Chaoyang District,
Beijing, China 100020
+8610-8540-4966 010-85950765 [email protected]
Kingston Technology Indiaโทรศัพท์อีเมลแอดเดรส
Liaison Office, India
703, Quantum Tower,
Near HP Petrol Station (Chincholi)
Off S. V. Road, Malad West,
Mumbai - 400064. India.
+91 22 28448400 [email protected]

อีเมลแอดเดรสฝ่ายให้บริการทางเทคนิคตะวันออกไกล

จีน [email protected]
อินเดีย [email protected]
ประเทศอื่นในเอเชีย kingston.com/support

ข้อมูลติดต่อบริษัท Kingston

สำนักงานใหญ่ไม่มีค่าบริการโทรศัพท์แฟกซ์
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708 USA
+1 (877) KINGSTON
+1 (877) 546-4786
+1 (714) 435-2600 +1 (714) 435-2699
แผนที่/เส้นทาง