นโยบายด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพและความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ปณิธาน

เรามุ่งมั่นในการส่งเสริมด้านความซื่อตรงในการทำงาน ความสำเร็จ คุณภาพและการรักษาความปลอดภัยของบริษัทของเราผ่านการปรับปรุงแนวทางป้องกันมลพิษ ทรัพยากรสารสนเทศและความพร้อมในการใช้งานของระบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดหาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
 บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เราเห็นด้วย
 หลักเกณฑ์เหล่านี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการดำเนินงาน การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย.

Kingston Mission Statement

การทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทเปิดดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ความเชื่อถือได้

บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนมั่นใจได้

การผลักดัน

บริษัทพร้อมผลักดันการทำงานที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ISO 9001

ให้ความมั่นใจด้านความพึงพอใจของลูกค้าโดยการกำหนดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เอกสารภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 ของเรามีจัดเก็บไว้เป็นไฟล์ PDF สืบค้นเอกสารรับรอง ISO 9001 ของเรา.

ISO 45001 และ ISO 14001

การปรับปรุงแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ Kingston และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานของ Kingston คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ สืบค้นเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO 45001 / 14001 ของเรา.

ISO 27001

การปกป้องทรัพย์สินทางกายภาพและความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ Kingston พนักงาน พันธมิตรและลูกค้า สืบค้นเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ของเรา.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญสำหรับเรา/เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม/ดูคำแถลงด้านความเป็นส่วนตัวของเราได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้, นโยบายความเป็นส่วนตัว และ คำแถลง privacy shield ของเรา.