การเคลมสินค้าภายใต้การรับประกัน - ผู้จัดจำหน่าย

กรุณาอ่านเนื้อหา
1. กระบวนการนี้มีไว้สำหรับผู้จำหน่ายต่อเท่านั้น หากคุณไม่ใช่ผู้จำหน่ายต่อ กรุณาใช้

2. ต้องมีใบแจ้งหนี้ตัวจริงเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าในประกัน

3. การรับประกันนี้มีไว้สำหรับเปลี่ยนสินค้าที่มีปัญหา/ส่งซ่อมเท่านั้น

4. กรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนส่งคำขอของคุณ ข้อมูลที่ผิดพลาดจะทำให้กระบวนการเกิดความล่าช้า

5. คุณจะต้องขอรับเลข RMA ก่อนส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณ กระบวนการรับรอง RMA โดยปกติใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ

 

Your contact info
ที่อยู่จัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ Kingston ของคุณ
กรุณาเลือกเลขชิ้นส่วนโดยพิจารณาจากความจุของผลิตภัณฑ์แฟลชของคุณ เลขชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบ (เช่น DT109B/16GB และ DT109K/16GB)
ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับกรอกในฟิลด์นี้เกี่ยวข้องกับเลขผลิตภัณฑ์หน่วยความจำจริงที่คุณมีปัญหา

หากผลิตภัณฑ์มีหลายชิ้น (เช่น ไดรฟ์ USB มีฝาปิดและสายคล้องแยก) จะถือเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว และให้กรอกเลข "1" ในฟิลด์นี้
หน่วยความจำส่วนใหญ่จะมีเลขรุ่นปรับปรุงกำกับไว้ หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ ดูการตรวจหาเลขรุ่นปรับปรุงสำหรับหน่วยความจำ Kingston ของคุณได้ตามภาพด้านล่าง


เลขการปรับปรุงเลขคำสั่งงาน


หากคุณมีปัญหาในการค้นหาหมายเลขปรับปรุง ให้สังเกตตัวเลขต่อไปนี้
    ตัวอย่างหมายเลขรุ่นปรับปรุง: 3511111-111.A11LF


หมายเหตุ: เลข (99) และ/หรือ (LF) อาจไม่มีแสดงอยู่
แนบสำเนาใบเสร็จ
ต้องมีเอกสารกำกับระบุสถานที่และวันที่จัดซื้อเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าตามสิทธิ์รับประกัน
Standard replacement:
Customer returns the defective product to Kingston before the replacement part is shipped. Subject to availability, the replacement part will be shipped to the customer on the following business day of the product being received. All requests are processed within 2 business days.

Advanced Replacement:
Advanced replacement can be requested if replacement parts are needed immediately. Requesting this option will imply the customer has the defective part(s) and will ship them back to Kingston within 10 calendar days after receiving the replacement. A Credit Card is required (no debit cards) A hold will be applied for the list price of the item being shipped. If defective parts are not received, Kingston will charge the account accordingly. For product that has a MSRP of $1000.00 or greater, the credit card will be charged. Upon the return of the defective product, the charges will be reversed. Requests received after 5:00PM PST will be processed the following business day. By selecting this option the customer agrees to the above conditions. **Debit cards are not recommended as the placement of the hold will remove that amount from the "available balance" of the account. **

Discontinued Part Process:
Products that are no longer manufactured by Kingston, but are still under warranty will need to be returned first. Advanced replacements (cross-ships) are not available for discontinued parts. Based on availability, Kingston will ship either a new or recertified part as replacement. If replacement is not available, Kingston reserves the right to offer a different part of equal or lesser value as replacement.
กรุณาแก้ไขข้อมูลที่ไฮไลต์ข้างต้น