รัฐบัญญัติการรับประกันของ Magnuson-Moss

Magnusson-Moss Act เป็นข้อบัญญัติของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่ควบคุมการรับประกันผลิตภัณฑ์ใช้งานทั่วไป ซึ่งห้ามไม่ให้มีการ “ขายพ่วง” ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Magnusson-Moss และข้อห้ามในการ “ขายพ่วง” ได้จากลิงค์ต่อไปนี้

ข้อมูลที่แจ้งในเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าหรือมีเจตนาเพื่อให้ถือว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งเนื้อหาและรายละเอียดใด ๆ ที่มีจัดไว้ให้ในไซต์นี้จัดไว้ให้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจไม่ใช่ข้อมูลทางกฎหมายหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นฉบับล่าสุด เว็บไซต์นี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ลิงค์ดังกล่าวจัดไว้เพื่อความสะดวกสำหรับผู้อ่าน ผู้ใช้หรือผู้เรียกดูเนื้อหา Kingston ไม่ได้แนะนำหรือรับรองเนื้อหาใด ๆ ของไซต์จากภายนอก

ผู้อ่านเว็บไซต์นี้ควรติดต่อกับตัวแทนทางกฎหมายของตนเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายใด ๆ ที่มี ห้ามผู้อ่าน ผู้ใช้หรือผู้เรียกดูเนื้อหาในไซต์นี้ไม่ควรดำเนินการหรือหลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในไซต์นี้โดยไม่ขอคำแนะนำทางกฎหมายตามขอบเขตพื้นที่ทางกฎหมายใด ๆ เป็นการเฉพาะ เฉพาะทนายประจำตัวของคุณเท่านั้นที่สามารถให้คำรับรองเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุไว้นี้และการตีความเนื้อหาที่คุณมีตามที่เห็นสมควรหรือสอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ การใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือลิงค์หรือแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในไซต์นี้ไม่ถือเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ของตัวแทนทางกฎหมาย-ลูกค้าระหว่างผู้อ่าน ผู้ใช้หรือผู้เรียกดูเนื้อหากับผู้จัดทำเว็บไซต์ ผู้ร่วมจัดทำเนื้อหา บริษัทกฎหมายที่ให้ข้อมูลหรือทีมงานและนายจ้างใด ๆ