ส่วนประกอบ eDRAM สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์

ส่วนประกอบ Kingston DRAM ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชั่นการทำงานสำเร็จรูป และมีจำหน่ายในรุ่นแรงดันต่ำเพื่อลดอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

แจ้งขอข้อมูล

หมายเลขชิ้นส่วนมาตรฐานและรายละเอียดทางเทคนิค

DDR3 / DDR3L FBGA อุณหภูมิเชิงพาณิชย์

ลขชิ้นส่วนความจุรายละเอียดแพ็กเกจVDD,
VDDQ
อุณหภูมิการ ทำ งาน
D1216ECMDXGJD 2Gb 96 โบรา 128Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที 7.5x13.5x1.2 1.35V1 0°C ~ +95°C
D2516ECMDXGJD 4Gb 96 โบรา 256Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที 7.5x13.5x1.2 1.35V1 0°C ~ +95°C
D5128ECMDPGJD 4Gb 78 โบรา 512Mx8 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที 7.5x10.6x1.2 1.35V1 0°C ~ +95°C
D2516ECMDXGME 4Gb 96 โบรา 256Mx16 DDR3/3L 2133 เมกะบิตต่อวินาที 7.5x13.5x1.2 1.35V1 0°C ~ +95°C
B5116ECMDXGJD 8Gb 96 โบรา 512Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที 9x13.5x1.2 1.35V1 0°C ~ +95°C

DDR3 / DDR3L FBGA อุณหภูมิอุตสาหกรรม

ลขชิ้นส่วนความจุรายละเอียดแพ็กเกจVDD,
VDDQ
อุณหภูมิการ ทำ งาน
D1216ECMDXGJDI 2Gb 96 โบรา 128Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที 7.5x13.5x1.2 1.35V1 -40°C ~ +95°C
D2568ECMDPGJDI 2Gb 78 โบรา 256Mx8 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที 7.5x10.6x1.2 1.35V1 -40°C ~ +95°C
D2516ECMDXGJDI 4Gb 96 โบรา 256Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที 7.5x13.5x1.2 1.35V1 -40°C ~ +95°C
D5128ECMDPGJDI 4Gb 78 โบรา 512Mx8 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที 7.5x10.6x1.2 1.35V1 -40°C ~ +95°C
D2516ECMDXGMEI 4Gb 96 โบรา 256Mx16 DDR3/3L 2133 เมกะบิตต่อวินาที 7.5x13.5x1.2 1.35V1 -40°C ~ +95°C
B5116ECMDXGJDI 8Gb 96 โบรา 512Mx16 DDR3/3L 1866 เมกะบิตต่อวินาที 9x13.5x1.2 1.35V1 -40°C ~ +95°C

DDR3/DDR3L FBGA Automotive Temp

หมายเลขชิ้นส่วนความจุรายละเอียดแพ็กเกจVDD,
VDDQ
อุณหภูมิในการใช้งาน
D1216ECMDXGMEY 2Gb 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 2133Mbps 13.5x7.5x1.2 1.35V1 -40°C ~ +105°C
D2516ECMDXGMEY 4Gb 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133Mbps 13.5x7.5x1.2 1.35V1 -40°C ~ +105°C

DDR4 FBGA อุณหภูมิเชิงพาณิชย์

ลขชิ้นส่วนความจุรายละเอียดแพ็กเกจVDD,
VDDQ
อุณหภูมิการ ทำ งาน
D5116AN9CXGRK 8Gb อุณหภูมิ 96 หลอดไฟ FBGA DDR4 C 7.5x13x1.2 1.2V 0°C ~ +95°C
D5116AN9CXGXN 8Gb อุณหภูมิ 96 หลอดไฟ FBGA DDR4 C 7.5x13x1.2 1.2V 0°C ~ +95°C
D2516ACXGXGRK 4Gb อุณหภูมิ 96 หลอดไฟ FBGA DDR4 C 7.5x13x1.2 1.2V 0°C ~ +95°C

DDR4 FBGA อุณหภูมิอุตสาหกรรม

ลขชิ้นส่วนความจุรายละเอียดแพ็กเกจVDD,
VDDQ
อุณหภูมิการ ทำ งาน
D5116AN9CXGXNI 8Gb 96 เฉดสี FBGA DDR4 I อุณหภูมิ x16 7.5x13x1.2 1.2V -40°C ~ +95°C
D1028AN9CPGXNI 8Gb 78 เฉดสี FBGA DDR4 I อุณหภูมิ x8 7.5x13x1.2 1.2V -40°C ~ +95°C

LPDDR4 FBGA อุณหภูมิเชิงพาณิชย์

ลขชิ้นส่วนความจุรายละเอียดแพ็กเกจVDD,
VDDQ
อุณหภูมิการ ทำ งาน
D0811PM2FDGUK 8Gb อุณหภูมิ 200 หลอดไฟ FBGA LPDDR4 C 10x14.5x1.0 1.1V -25°C ~ +85°C
B1621PM2FDGUK 16Gb อุณหภูมิ 200 หลอดไฟ FBGA LPDDR4 C 10x14.5x1.0 1.1V -25°C ~ +85°C

LPDDR4 FBGA อุณหภูมิอุตสาหกรรม

ลขชิ้นส่วนความจุรายละเอียดแพ็กเกจVDD,
VDDQ
อุณหภูมิการ ทำ งาน
D0811PM2FDGUKW 8Gb 200 เฉดสี FBGA LPDDR4 I อุณหภูมิ 10x14.5x1.0 1.1V -40°C ~ +95°C
B1621PM2FDGUKW 16Gb 200 เฉดสี FBGA LPDDR4 I อุณหภูมิ 10x14.5x1.0 1.1V -40°C ~ +95°C