การทดสอบ - องค์ประกอบสำคัญในการรับรองคุณภาพ

Kingston ได้พัฒนาระบบการทดสอบที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ขึ้น Kingston มีระบบการทดสอบหลายชั้นเพื่อควบคุมคุณภาพตลอดขั้นตอนการออกแบบและผลิต

ขั้นตอนการทดสอบของ Kingston ประกอบไปด้วย:

 • การทดสอบส่วนประกอบทางเทคนิค
 • กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติของส่วนประกอบ
 • องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม การรองรับการทำงานและเสถียรภาพในการทำงาน
 • การทดสอบการผลิตที่ครอบคลุมกระบวนการ 100 เปอร์เซ็นต์
 • กระบวนการเบิร์นอินสำหรับเซิร์ฟเวอร์แบบไดนามิค
 • การรับรองคุณภาพและตรวจสอบเสถียรภาพในการทำงาน

ระบบที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ Kingston มีความสอดคล้องกับการทำงานจริงและสามารถรองรับการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และนี่คือสิ่งที่ลูกค้าให้ความมั่นใจกับแบรนด์ของเรามาอย่างต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษ

 • เริ่มต้น
 • การทดสอบผลงานออกแบบและความเหมาะสมทางวิศวกรรม
 • การพิจารณาคุณสมบัติส่วนประกอบ AVL
 • การตรวจสอบคุณสมบัติของ DRAM
 • การทดสอบการผลิต
 • การรับรองคุณภาพและตรวจสอบเสถียรภาพในการทำงาน
 • สรุป

เริ่มต้น

วิศวกรและฝ่ายเทคนิคของ Kingston เริ่มจากการสำรวจตลาดคอมพิวเตอร์เพื่อพิจารณาระบบที่ต้องการอัพเกรดหน่วยความจำ

Kingston ใช้กระบวนการออกแบบที่ทันสมัย โดยถือเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำเฉพาะด้านภายใต้ลิขสิทธิ์แถวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ในฐานะสมาชิกของ Joint Electron Device Engineering Council (JEDEC), Kingston พร้อมช่วยกำหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ทุกคนมั่นใจได้

นอกเหนือไปจากการออกแบบเทคโนโลยีหน่วยความจำที่มีในปัจจุบัน Kingston ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ

สำหรับผลงานออกแบบใหม่ กระบวนการทดสอบของ Kingston จะเริ่มขึ้นตั้งแต่การออกแบบเมนบอร์ดต้นแบบโดยวิศวกร ขั้นตอนการทดสอบของ Kingston จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมและกระบวนการเชิงคุณภาพที่เข้มงวด (DCAT - การออกแบบ ส่วนประกอบ การประกอบ การทดสอบ) หน่วยความจำจะต้องผ่านการทดสอบในทุกขั้นตอนการผลิต

การทดสอบผลงานออกแบบและความเหมาะสมทางวิศวกรรม

หน่วยความจำต้นแบบตัวใหม่ทั้งหมดของ Kingston จะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ มีเสถียรภาพและรองรับวัตถุประสงค์ในการทำงาน หน่วยความจำแต่ละตัวผลิตมาให้สามารถรองรับการทำงานของระบบหรือกลุ่มระบบที่ทำการออกแบบมาโดยเฉพาะได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์ออกแบบใหม่แต่ละตัวจะต้องผ่านการพิจารณาและทดสอบตามที่กำหนด ซึ่งได้แก่

การทดสอบส่วนประกอบทางเทคนิค

เพื่อให้ผ่านขั้นเกณฑ์คุณสมบัติในการออกแบบหน่วยความจำตัวใหม่ วิศวกรจะทำการทดสอบหน่วยความจำต้นแบบกับรายละเอียดทางเทคนิค เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยความจำเป็นไปตามเงื่อนไขทางเทคนิคที่ระบุในส่วนการออกแบบ หลังจากตรวจสอบต้นแบบแล้ว จึงสามารถผลิตหน่วยความจำรุ่นใหม่ออกสู่ตลาดได้

การทดสอบการรองรับการทำงาน

จากนั้นหน่วยความจำจะต้องผ่านการทดสอบกับเมนบอร์ดร่วมกับซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้กันทั่วไป

การประเมินประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์

วิศวกรของ Kingston จะทำการทดสอบหน่วยความจำกับเมนบอร์ดขณะทำงานกับแอพพลิเคชั่นจริง ระหว่างการทดสอบนี้ วิศวกรจะทำการทดสอบเพื่อประเมินเกณฑ์ชี้วัดเชิงประสิทธิภาพกับโมดูลโดยใช้ การทดสอบเกณฑ์ชี้วัดเชิงประสิทธิภาพแยกต่างหาก

การทดสอบคุณภาพและความสมบูรณ์ของสัญญาณ

การทดสอบนี้เป็นการตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณ์ของสัญญาณข้อมูลจากหน่วยความจำ โดยเป็นการตรวจสอบรูปแบบคลื่นสัญญาณพร้อมกับเกณฑ์การชี้วัด วิศวกรทดสอบของ Kingston จะสามารถทราบได้ทันทีหากมีปัญหากับสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งไปยังปลายทาง

การทดสอบเสถียรภาพในการทำงาน

ผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นจะต้องผ่านการทดสอบเสถียรภาพในการทำงานสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการปรับเทียบหน่วยความจำในรอบการทำงานทั้งแบบร้อนและเย็นสูงสุดที่ 1,000 รอบ จากนั้นจึงเป็นการทดสอบการทำงานภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่กำหนดสูงสุด 1,000 ชั่วโมง

การทดสอบแถบป้องกัน

หรือเรียกอีกอย่างว่า Four Corner Test เป็นการกำหนดรอบการทดสอบหน่วยความจำผ่านรอบแรงดันไฟฟ้าสูงและต่ำภายใต้อุณหภูมิที่กำหนด

การทดสอบส่วนประกอบทางเทคนิค ATE (อุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติ)

การทดสอบส่วนประกอบทางเทคนิค ATE เป็นระบบการทดสอบขั้นสูงจาก Kingston โดยอาศัยซอฟต์แวร์ทดสอบลิขสิทธิ์เฉพาะ ผู้ทดสอบของ Kingston สามารถเปิดระบบวินิจฉัยหลายรูปแบบกับหน่วยความจำได้อย่างรวดเร็ว

หน่วยความจำผ่านการทดสอบทางวิศวกรรมแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถรับรองให้ผลิตเพื่อการจำหน่ายจริงได้

การตรวจสอบคุณสมบัติของ DRAM

เนื่องจากส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของหน่วยความจำอย่างหนึ่งคือ DRAM ทาง Kingston จึงให้ความสำคัญกับ DRAM ที่ได้รับจากผู้จัดหาอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพียงเล็กน้อย ของผู้ผลิตแต่ละรายถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบได้อย่างมาก Kingston จึงเลือกใช้บริการที่ ผ่านมาตรฐาน AVL สำหรับ DRAM AVL (Advanced Validation Labs) คือบริษัทผู้ให้บริการ ด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมการผลิตและการทดสอบ หน่วยความจำหลังการผลิตของ OEM ในกลุ่มอุตสาหกรรม

www.validationlabs.com

การทดสอบการผลิต

Kingston เข้มงวดในการทดสอบการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จทั้งหมดอย่างครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหมายความถึงเซลล์ทุกตัวบนชิปในหน่วยความจำทั้งหมด เช่น 137 ล้านเซลล์สำหรับหน่วยความจำขนาด 16GB

Kingston กำหนดระบบการทดสอบที่หลากหลายระหว่างขั้นตอนการทดสอบการผลิต ระบบทดสอบของ Kingston โดยทั่วไปดำเนินการผ่านซอฟต์แวร์และ/หรือฮาร์ดแวร์กรรมสิทธิ์เฉพาะของ Kingston ซอฟต์แวร์ทดสอบการผลิตเฉพาะของบริษัทใช้เพื่อทดสอบความเร็ว ความแม่นยำในการกำหนดที่อยู่สัญญาณข้อมูลและการประมวลผลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหาจุดอ่อนของชิปหน่วยความจำ นอกจากนี้ยังสามารถประมวลผลตามรูปแบบเฉพาะเพื่อคัดแยกหน่วยความจำที่มีปัญหากับชิป เมนบอร์ดหรือระบบปฏิบัติการบางตัว

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการทดสอบของ Kingston โดดเด่นเหนือกว่า คือความเชี่ยวชาญของบริษัทด้านการออกแบบและการปรับใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง Kingston มีการออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์การทดสอบโดยเฉพาะครอบคลุมในส่วนของเทคโนโลยีหน่วยความจำ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบอย่างครบถ้วนแท้จริง

นอกจากนี้ บริษัทยังคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและมีทรัพยากรที่จำเป็นครบถ้วนในการดำเนินการทดสอบอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ Kingston ลงทุนด้านอุปกรณ์ทดสอบใหม่ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เฉพาะสำหรับการทดสอบอย่างไม่หยุดยั้ง

การรับรองคุณภาพและตรวจสอบเสถียรภาพในการทำงาน

แม้ว่าจะผ่านการรับรองให้ผลิตเพื่อจำหน่ายจริงแล้วก็ตาม Kingston ยังมีการตรวจสอบคุณภาพหน่วยความจำอย่างต่อเนื่อง โดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบเสถียรภาพในการทำงาน

นอกจากนี้ Kingston ยังมีขั้นตอนการรับข้อเสนอแนะเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาทางเทคนิคใด ๆ ที่ถูกมองข้าม รวมทั้งมีการติดตามผลและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง กระบวนการนี้ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น และการจัดเก็บข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการใช้งานจริงหรือระหว่างการทดสอบภายใน

สรุป

มาตรการที่เข้มงวดเหล่านี้ทำให้ได้หน่วยความจำที่ใช้งานได้จริงทันที และเชื่อมั่นได้กับเสถียรภาพในการทำงานระยะยาว ขั้นตอนการทดสอบของ Kingston เป็นส่วนผลักดันมาตรฐานทางอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบทดสอบหลายชั้นทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Kingston ไม่พลาดการทดสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจำรุ่นใหม่หรือรุ่นที่ผลิตมาเป็นเวลาหลายปี Kingston มีการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ การรองรับการทำงานและเสถียรภาพในการทำงานอย่างจริงจังอยู่ตลอดเวลา

หน่วยความจำจาก Kingston ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเนื่องจากคุณภาพที่ผ่านการพิสูจน์แล้วทั้งในส่วนของ:

 • เทคโนโลยีกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่มีความล้ำสมัย
 • มาตรการควบคุมคุณภาพระดับสูง
 • ความทุ่มเทสู่ความเป็นเลิศ

คุณภาพจาก Kingston ไม่ได้จำกัดอยู่ที่กระบวนการทดสอบเท่านั้น สิ่งนี้แสดงถึงความทุ่มเทของเราในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า Kingston รับประกันหน่วยความจำทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน พร้อมบริการทางเทคนิคและ RMA ที่ไม่ยุ่งยาก กระบวนการทำงานทั้งหมดของ Kingston ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 1994

Kingston จะยังคงทุ่มเทอย่างไม่หยุดยั้งในการรับประกันคุณภาพ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและบริการสำหรับลูกค้าที่น่าประทับใจ