ไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงาน การใช้ไซต์นี้จะถือว่าคุณให้ความยินยอมตามนี้ Read more about our cookie policy

ถ้อยแถลงการเก็บรักษาข้อมูล

แถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Kingston คือบริษัทระดับสากลที่ประกอบไปด้วยกลุ่มปฏิบัติการในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือการจัดการร่วมกันกับ Kingston Technology Company, Inc. ข้อมูลอ้างอิงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และที่ระบุในส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์เป็น ‘Kingston’ 'ของเรา' 'เรา' หรือ 'พวกเรา' ให้หมายความถึง Kingston Technology Company, Inc. และหน่วยงานในสังกัดหรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือจัดการร่วมกันตามบริบทที่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บได้เกี่ยวกับคุณโดย Kingston

ที่ Kingston เราทราบดีว่าการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับ:

 • กรอบเวลาในการเก็บข้อมูล

 • ประเภทข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม

 • แนวทางในการเก็บข้อมูล

 • แนวทางในการใช้ข้อมูล

 • บุคคลที่ได้รับการแบ่งสรรข้อมูล

 • ขั้นตอนเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณ

บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลเมื่อใด

Kingston อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณติดต่อกับเราผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • ใช้งานหรือเรียกดูเว็บไซต์ของเรา

 • สั่งผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก Kingston

 • ติดต่อกับเราทางอีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์หรือช่องทางอื่น ๆ

 • ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จาก Kingston ของคุณหรือกรอกแบบสอบถาม

 • เลือกเข้าร่วมโปรโมชั่นจาก Kingston รวมทั้งส่วนลด การแข่งขัน ฯลฯ

 • แจ้งขอหรือลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

 • พบปะเป็นการส่วนตัวหรือแจกนามบัตรของคุณระหว่างงานเทรดโชว์ งานนิทรรศการ งานพิเศษของหน่วยงาน งานประชุม สัมมนา งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฝึกอบรมหรือการประชุมด้านเทคโนโลยีและงานในโอกาสอื่น ๆ

มีการจัดเก็บข้อมูลใดบ้าง

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็นสองประเภทได้แก่ข้อมูลบ่งชี้และข้อมูลที่ไม่เป็นการบ่งชี้ตัวบุคคล

ข้อมูลระบุตัวบุคคลประกอบไปด้วยข้อมูลที่สามารถช่วยให้เราระบุตัวหรือค้นหาบุคคล รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ รหัสออนไลน์ (บัญชีโซเชียลมีเดียหรือที่อยู่ IP) ข้อมูลด้านสุขภาพ วันเกิด บัญชีธนาคารและประวัติทางการเงินอื่น ๆ เอกสารที่ใช้เพื่อระบุตัวตน รวมทั้งใบขับขี่ หนังสือเดินทางและหมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคลไม่รวมข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้เผยแพร่ได้แก่บุคคลทั่วไปจากระเบียนข้อมูลของรัฐบาลกลาง มลรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น

ข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคลได้แก่ข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงถึงตัวบุคคล ข้อมูลเหล่านี้โดยทั่วไปเป็นข้อมูลที่ไม่ผูกพันกับชื่อ โดยเป็นข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ หรือข้อมูลวันที่และเวลาเยี่ยมชม หน้าที่เปิดในเว็บไซต์ เส้นทางเข้าสู่เว็บไซต์ ที่อยู่ IP ประเภทเบราเซอร์หรือระบบปฏิบัติการที่ใช้

มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร และเพราะเหตุใด
ทั่วไป

ข้อมูลนี้โดยทั่วไปจะมีการจัดเก็บเมื่อคุณสั่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณทางเว็บไซต์ กรอกแบบสำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย (รวมทั้งการแข่งขัน) ระหว่างการติดต่อกับเรา ระหว่างการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในการรับบริการทางโทรศัพท์กับผู้ร่วมงานของเรา ระหว่างการสมัครรับข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์และบริการจาก Kingston หรือเมื่อบริษัทมีการพบปะกับคุณระหว่างการประชุมหรือการจัดงานต่าง ๆ หากคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเอง จะมีการจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เหมาะสม รวมทั้งในกรณีที่คุณให้ความยินยอมอาจมีการจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเห็นว่าคุณอาจให้ความสนใจ บริษัทมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นหลักเพื่อปรับปรุงหรือปรับแต่งการให้บริการ อาจมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดร่วมด้วย

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่ทำรายการจัดซื้อผ่านเว็บไซต์ บริษัทจะมีการลงทะเบียนรายการซึ่งคุณจะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล ข้อมูลการเรียกเก็บและจัดส่งให้แก่บริษัท (เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่บ้านหรือที่อื่น ชื่อเมือง เบอร์โทรศัพท์ อีเมลแอดเดรสหรือข้อมูลติดต่ออื่น ๆ) ในกรณีที่คุณเลือกไม่แจ้งข้อมูลติดต่อขณะมีการแจ้งขอข้อมูล คุณจะไม่สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

ขณะลงทะเบียน บริษัทอาจสอบถามชื่อ ที่อยู่ อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ซีเรียลนัมเบอร์และวันที่จัดซื้อหรือข้อมูลบ่งชี้ผลิตภัณฑ็อื่น ๆ จากคุณ ในกรณีที่คุณไม่แจ้งข้อมูลเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้คุณยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ต่อไปตามปกติ

ข้อมูลติดต่อ

บริษัทจะใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อบันทึกข้อมูลและให้บริการหลังจากจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณจากเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกหรือปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อติดต่อกับคุณ (รวมทั้งส่งข้อมูลด้านการตลาดต่าง ๆ) หรือเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่คุณอาจมี และเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลนี้อาจมีการเปิดเผยให้แก่บุคลากรของเราหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการทำรายการให้กับคุณ หรือเพื่อจัดส่งคำสั่งหรือให้บริการผ่านเว็บไซต์แก่คุณ

ข้อมูลบัตรเครดิต

ในกรณีที่มีการสั่งสินค้าและ/หรือแจ้งขอ RAM (การรับรองสินค้าตีกลับ) จากเว็บไซต์ของเราคุณอาจถูกส่งต่อไปยังเกตเวย์ชำระเงินของผู้ให้บริการภายนอกโดยคุณจะต้องแจ้งข้อมูลบัตรเครดิต รวมทั้งหมายเลขบัตรเครดิต รหัสป้องกันบัตรเครดิต (หรือรหัส CVV2, CVC2, CID) วันหมดอายุและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน บริการเกตเวย์ชำระเงินจากภายนอกให้บริการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS) สำหรับการทำรายการชำระเงิน

แบบสอบถามออนไลน์

เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้แก่คุณ แบบสอบถามเหล่านี้ช่วยให้เราทราบข้อมูลความพึงพอใจของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท คำตอบของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม สามารถปฏฺิเสธการให้สัมภาษณ์ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกไม่ทำแบบสอบถามใด ๆ ในอนาคตได้เช่นกัน ในกรณีนี้ เราจะไม่ส่งคำขอสอบถามข้อมูลใด ๆ ให้แก่คุณอีกในอนาคต

ข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์หรืออีเมลแจ้งโปรโมชั่นต่าง ๆ

บริษัทมีการจัดส่งข้อมูลอัพเดตผลิตภัณฑ์และอีเมลส่งเสริมการขายเป็นประจำเพื่อเป็นบริการเสริมสำหรับลูกค้า รวมทั้งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือให้ความยินยอมในการรับข้อมูลอัพเดตและอีเมลดังกล่าวจากเรา บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวและอีเมลถึงคุณเป็นระยะ ๆ เพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่นและกิจกรรมต่าง ๆ หากคุณยินยอมรับอีเมลเหล่านี้ไว้ หากคุณเลือกรับอีเมลเหล่านี้และไม่ต้องการรับในเวลาต่อมา กรุณาทำตามคำแนะนำในการแจ้งยกเลิกตามที่ระบุในอีเมล หรือล็อกอินเข้าไปในบัญชีของคุณจากเว็บไซต์ และทำตามคำแนะนำเพื่อทำการแก้ไขตามความเหมาะสม

การติดต่อ

หากคุณติดต่อกับบริษัททางโทรศัพท์ อีเมล แฟกซ์หรือจดหมายเพื่อแจ้งผลตอบรับ ความเห็น ข้อสงสัยหรือแจ้งข้อมูลใด ๆ บริษัทอาจเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อดังกล่าวและรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เพื่อดำเนินการตามคำขอ และตอบกลับคำขอ รวมทั้งเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

มีการจัดเก็บข้อมูลไม่ส่วนตัวของคุณอย่างไร และเพราะเหตุใด
ทั่วไป

บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่บ่งชี้ตัวบุคคลอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ และอาจใช้คุ้กกี้ แท็ก หรือบันทึกการใช้เซิร์ฟเวอร์หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อเรียกค้นหรือจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลไม่บ่งชี้ตัวบุคคลนี้เพื่อให้ทราบการใช้งานเว็บไซต์และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการผ่านระบบออนไลน์แก่ลูกค้าของเราโดยรวม

คุ้กกี้

คุ้กกี้คือไฟล์ข้อความที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้จากนโยบายการใช้งานคุ้กกี้ของบริษัท

ไฟล์บันทึกประวัติ

ไฟล์บันทึกใช้เพื่อบันทึกองค์ประกอบต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ใช้งานเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชม ซึ่งอาจได้แก่ ที่อยู่ IP เวอร์ชั่นและประเภทของเบราเซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าที่เยี่ยมชม หน้าที่เข้า/ออก ไซต์อ้างอิง ประเภทสถาปัตยกรรม ข้อมูลพื้นที่ ความเร็วในการเชื่อมต่อ ฯลฯ เรามีการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อศึกษาการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ และเพื่อประเมินแนวทางการปรับแต่งไซต์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมอัตโนมัติเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยไม่มีข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคลแต่อย่างใด

ข้อมูลการเรียกดูเนื้อหา

ขณะเรียกดูเว็บไซต์นี้และไซต์จากภายนอก บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลการเรียกดูเนื้อหาเพื่อตรวจสอบว่าหน้าเอกสารใดที่มีการเยี่ยมชม และมีการใช้คุณสมบัติต่าง ๆ นานเท่าใด ข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณหรือเชื่อมโยงกับตัวคุณแต่อย่างใด เราใช้ข้อมูลนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้และปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมาย เพื่อรองรับหรือเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถนำเสนอข้อมูลเฉพาะหรือข้อมูลโฆษณาที่เกี่ยวข้องและ/หรือคำแนะนำใด ๆ ถึงคุณผ่านทางเว็บไซต์และเว็บไซต์จากภายนอก รวมทั้งเพื่อเป้าหมายภายในของหน่วยงาน ในบางช่วงอาจมีการแจ้งข้อมูลจำนวนผู้ใช้ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเจ้าของหรือผู้ให้บริการเว็บไซต์จากภายนอกมายังเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ ผู้ได้ข้อมูลจะไม่สามารถบ่งชี้ตัวคุณได้ในทางใด ๆ

ที่อยู่ IP และรายละเอียดทางเทคนิคของระบบ

ในกรณีที่มีการเรียกค้นเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกที่อยู่ IP ของคุณไว้ เราอาจใช้ที่อยู่ IP เพื่อการดูแลและแก้ไขปัญหาในระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ เพื่อตรวจสอบการละเมิดระบบความปลอดภัย และเพื่อรวบรวมข้อมูลไม่บ่งชี้ตัวบุคคล เช่น จำนวนผู้ใช้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์

มีการแชร์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้อย่างไรบ้าง
ทั่วไป

ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะจะถูกบันทึกไว้และใช้สำหรับเป้าหมายที่ระบุ ยกเว้นคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่แจ้งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในบางกรณี บริษัทอาจมีการแบ่งสรรข้อมูลไม่บ่งชี้ตัวบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเรา ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการบ่งชี้ตัวบุคคลแต่อย่างใด นอกเหนือจากที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทไม่มีการค้า แบ่งสรร ให้เช่า จำหน่ายหรือแจกจ่ายข้อมูลของคุณแก่บุคคลภายนอกแต่อย่างใด

พันธมิตรของเรา

บริษัทอาจแบ่งสรรข้อมูลบ่งชี้ตัวคุณให้กับหน่วยงานตามกฎหมายที่บริษัทกำกับดูแลทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือกับผู้ที่มีการกำกับดูแลการดำเนินการร่วมกับเรา พันธมิตรเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลบ่งชี้ตัวคุณได้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น

ผู้ให้บริการของเราและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ตัวคุณให้แก่ผู้ให้บริการและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น (ในเบื้องต้น) อาจมีการเปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิตของคุณแก่ผู้ให้บริการทางการเงินของเรา และแก่ธนาคารเพื่อทำรายการ รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของคุณเพื่อรองรับบริการจัดส่งที่เราใช้เพื่อนำส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ผู้ให้บริการจากภายนอกและพันธมิตรเหล่านี้อาจสามารถเรียกค้นข้อมูลส่วนตัวตามความจำเป็นเพื่อให้บริการ ทั้งนี้ห้ามใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของคุณให้แก่พันธมิตรทางกลยุทธ์เพื่อให้สามารถจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจให้คุณทราบ ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจติดต่อกับคุณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะในกรณีที่คุณให้ความยินยอมไว้เท่านั้น หากคุณไม่ต้องการให้เราส่งต่อข้อมูลแก่พันธมิตรทางกลยุทธ์เหล่านี้ กรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องบนแบบฟอร์มที่มีการรวบรวมข้อมูลของคุณไว้

การบังคับใช้

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ตัวคุณหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกับคุณในกรณีที่จำเป็นหรือดำเนินการได้ภายใต้กฎหมาย หรือในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อ: (i) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายหรือคำขอของหน่วยงานภาครัฐ (ii) ปกป้องหรือคุ้มครองสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Kingston และหน่วยงานในสังกัด ผู้ให้อนุญาตหรือผู้รับอนุญาต (iii) บังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของบริษัท (iv) ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ของพนักงาน Kingston รวมทั้งที่ปรึกษาของบริษัท ผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นหรือบุคคลทั่วไปในกรณีเร่งด่วน นอกจากนี้บริษัทยังอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายหรือบุคคลภายนอกตามความเหมาะสมเพื่อการสอบสวนความผิด กรณีฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรณีที่สงสัยว่าขัดต่อกฎหมาย หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่บริษัทเห็นความจำเป็นตามดุลพินิจโดยเด็ดขาดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายและผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Kingston

ข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมได้

บริษัทอาจมีการแบ่งสรรข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมได้เกี่ยวกับเว็บไซต์กับพันธมิตร ผู้ลงทุน ผู้โฆษณาของบริษัทหรือบุคคลอื่น ข้อมูลทั่วไปที่มีการรวบรวมอาจได้แก่จำนวนผู้ใช้เว็บไซต์ รายได้ รวมทั้งการชำระเงินของผู้ใช้ สถิติการใช้งานและผลตอบรับของผู้ใช้ ข้อมูลทั่วไปที่มีการรวบรวมไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคลที่สามารถใช้เพื่อติดต่อหรือเชื่อมโยงกับตัวคุณ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการควบคุม

ในกรณีที่บริษัทอื่นเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการควบคุม เช่น การควบรวมกิจการ การล้มละลายหรือการรับช่วงต่อ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมดและส่งต่อให้กับบริษัทผู้ควบรวมกิจการ บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากการดำเนินการเหล่านี้จะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก

เว็บไซต์นี้ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวผ่านระบบออนไลน์สำหรับเด็ก หรือกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจัดทำบัญชีผู้ใช้ของตนเอง

ดังนั้นเว็บไซต์จะไม่มีการรวบรวม จัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากผู้เยาวที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาอย่า: (i) จัดทำหรือพยายามจัดทำบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ (ii) สมัครบริการใด ๆ (iii) ซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

ข้อมูลสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คุณสามารถแจ้งขอให้ Kingston ลบข้อมูลส่วนตัวของบุตรหลานที่มีการจัดส่งโดยคุณไม่ให้ความยินยอมหรือที่มีการแจ้งอายุเป็นเท็จ เมื่อได้รับการร้องขอจากคุณ บริษัทจะดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลของเรา

คำขอดังกล่าวจะต้องระบุชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและอีเมลแอดเดรสที่ได้รับจากบุตรหลานของคุณ และให้ส่งไปยัง sales@kingston.com.

สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยบริษัท

ข้อมูลที่เรารวบรวมได้จากคุณจะถูกส่งต่อ จัดเก็บหรือประมวลผลหรือเรียกค้นจากประเทศที่มีกฎหมายกำหนดระดับการป้องกันต่าง ๆ ไว้ ซึ่งในบางแห่งอาจมีระดับการป้องกันที่เข้มงวดน้อยกว่าในประเทศของคุณ

หลังจากแจ้งข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณยอมรับให้มีการถ่ายโอน จัดเก็บ ประมวลผลหรือเรียกค้นข้อมูลเหล่านี้ เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความปลอดภัย

Kingston มีการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้งาน หรือการแก้ไข เปิดเผยหรือทำลายข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทมีการจำกัดการเรียกค้นข้อมูลบ่งชี้ตัวคุณเฉพาะสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยตรงเพื่อปฏิบัติงาน พัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของบริษัท เซิร์ฟเวอร์ของเราได้รับการปกป้องด้วยระบบไฟร์วอลล์ และติดตั้งในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุด

บริษัทใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อมูลสองทาง เข้ารหัสข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันภัยคุกคามระบบคอมพิวเตอร์ได้ 100% แต่บริษัทเชื่อว่าขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณสามารถลดโอกาสในการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยสำหรับข้อมูลได้อย่างมากสอดคล้องตามประเภทของข้อมูล

ความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล

ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ คุณสามารถทบทวน แก้ไขหรือลบข้อมูลที่ตนเองจัดส่งไว้ได้ เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของเราที่มีเกี่ยวกับคุณมีความถูกต้องและขอแนะนำให้คุณแจ้งให้มีการแก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คุณสามารถเรียกค้นข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อเพื่อปรับปรุงเนื้อหา แก้ไขหรือลบข้อมูลที่ผิดเพี้ยน โดยเข้าไปยังบัญชีใช้งานของตนเองผ่านทางเว็บไซต์

นอกจากนี้คุณยังสามารถแจ้งให้บริษัทลบข้อมูลบัญชีของคุณจากฐานข้อมูลของเรา บริษัทจะทำการลบข้อมูลตามกรอบที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการในอดีตตามขั้นตอนปกติเพื่อการอ้างอิง บริษัทจึงอาจไม่สามารถลบข้อมูลของคุณได้ทั้งหมด

สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์แจ้งไม่ให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด โดยปกติบริษัทจะแจ้งให้คุณทราบ (ก่อนจัดเก็บข้อมูล) หากต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์นี้หรือหากบริษัทต้องการเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยการทำเครื่องหมายในช่องเงื่อนไขในแบบฟอร์มที่เราใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ทุกเมื่อโดยติดต่อกับบริษัทที่ sales@kingston.com เว็บไซต์ของเราอาจมีแจ้งลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอกเป็นครั้งคราว

หากคุณเข้าไปที่ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนคุณจัดส่งข้อมูลส่วนตัวไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณต้องการสืบค้นหรืออัพเดตข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตนเอง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ กรุณาติดต่อเราได้ที่ sales@kingston.com การขอสืบค้นข้อมูลใด ๆ อาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้คุณทราบรายละเอียดข้อมูลที่เรามีจัดเก็บไว้เกี่ยวกับตัวคุณ

EU-U.S. Privacy Shield

Kingston ปฏิบัติตาม EU-US Privacy Shield Framework (มาตรการควบคุมการส่งต่อข้อมูลของสหรัฐฯ และ EU) ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ครอบคลุมการรวบรวม ใช้งานและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป Kingston ขอรับรองว่าบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ EU-US Privacy Shield ที่มีประกาศแจ้ง กำหนด และควบคุมไว้สำหรับการถ่ายโอน ดูแลความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของข้อมูลและข้อจำกัดเกี่ยวกับเป้าหมายการใช้งาน การสืบค้น การปรับเปลี่ยน การบังคับใช้และเกณฑ์ความรับผิดชอบหรือการยุติข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Privacy Shield โดยเข้าไปที่ http://www.privacyshield.gov/ 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Privacy Shield Principles, Kingston จึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาระบบการรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง บุคคลในสหภาพยุโรป (EU) ที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายสำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราสามารถติดต่อกับ Kingston ได้ที่:

Kingston Technology Company, Inc.
ข้อควรทราบ: Operational Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

Kingston ยังมุ่งมั่นให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปกป้องข้อมูลของ EU (DPA) ในการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ Privacy Shield ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หากคุณไม่ได้รับการตอบรับข้อร้องเรียนของคุณในเวลาที่เหมาะสมจากเรา หรือหากเราไม่ได้จัดการข้อร้องเรียนของคุณจนเป็นที่พอใจ กรุณาติดต่อ EU DPA เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งคำร้อง บริการของ EU DPA จัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความเป็นส่วนตัวของ Kingston ได้ที่ http://www.kingston.com/th/company/privacyshield

ข้อสงสัยหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แจ้งไปยัง Kingston ตามที่อยู่ที่ระบุด้านบน Kingston จะดำเนินการตรวจสอบและพยายามแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในนโยบายชุดนี้ภายใน 45 วันนับจากได้รับคำร้อง

สำหรับข้อร้องเรียนที่ไม่สามารถจัดการได้ระหว่าง Kingston และผู้ร้อง Kingston ตกลงที่จะรับการตรวจสอบและดำเนินการใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดของ Federal Trade Commission (FTC) Federal Trade Commission มีอำนาจเต็มที่ในการพิจารณาการควบคุมมาตรฐานของ Kingston ในส่วนที่เกี่ยวกับ Privacy Shield

Kingston อาจได้รับการรับรองจากตัวแทนว่าจะมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสอดคล้องภายใต้นโยบายนี้ หาก Kingston ทราบว่าตัวแทนใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใดที่ขัดแย้งกับนโยบายนี้ Kingston จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือยุติการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ในบางกรณี Kingston อาจต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวแทนจากภายนอกหรือผู้ให้บริการที่ให้บริการในนามของบริษัทเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ Kingston ถ่ายโอนให้

ในบางกรณี Kingston อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามคำขอตามขั้นตอนของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความมั่นคงของประเทศหรือภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณสามารถกำหนดวิธีการชี้ขาดสำหรับคำร้องของคุณเพื่อให้มีผลผูกพันตามความประสงค์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเมื่อโดยแจ้งนโยบายใหม่ให้ทราบทางเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลการปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำจากเว็บไซต์ ในกรณีที่มีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมหลังมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณต้องการโต้แย้งการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุข้อโต้แย้ง

ภายใต้วัตถุประสงค์ของกฎหมายปกป้องข้อมูลของสหราชอาณาจักร (UK Data Protection Act 1998) ผู้ดูแลการใช้ข้อมูลนี้คือ Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Digital Europ Co LLPหรือทั้งสองแห่งตามความเหมาะสม บริษัททั้งสองแห่งเปิดดำเนินการที่ Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, UK

ข้อสงสัยและความเห็นต่าง ๆ

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยหรือความเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อกับเราได้ที่

    Back To Top