ISO 14001 – oświadczenie o zgodności z normą zarządzania ochroną środowiska

W odpowiedzi na rosnące potrzeby dotyczące identyfikacji i zmniejszenia wpływu naszych produktów i usług na środowisko naturalne kierownictwo firmy Kingston zobowiązało się do dokonania odpowiednich inwestycji i wdrożenia systemów zarządzania ochroną środowiska we wszystkich zakładach produkcyjnych na całym świecie. Systemy te są opracowywane zgodnie z wymogami normy ISO 14001, która pomaga firmom tworzyć i obsługiwać rozwiązania w zakresie zarządzania ochroną środowiska.

ISO 14001 – oświadczenie o zgodności z normą zarządzania ochroną środowiska

Certyfikacja w zakresie normy ISO 14001 podkreśla zaangażowanie firmy Kingston w proaktywne działania mające na celu zmniejszenie wpływu procesów na globalne środowisko.

ISO 14001 to uznawana w skali międzynarodowej norma systemów zarządzania środowiskiem. Norma ISO 14001 zakłada synchronizację cenionych zasad ochrony środowiska naturalnego i stosowanych praktyk, wspierając firmy w procesie zdefiniowania kwestii środowiskowych w kontekście działalności biznesowej oraz odpowiedniego zarządzania nimi. Pomimo że norma nie zawiera specyficznych wymagań w zakresie wydajności, obejmuje ona czynniki zaangażowania w zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, a także kwestie zgodności z wymaganiami prawnymi. Co więcej, pozwala on docenić pozytywny wpływ firmy na środowisko naturalne, który można osiągnąć dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wydajnością i stałemu usprawnianiu procesów.

 

Dokumenty dotyczące zasad ISO 14001
Kingston, Fountain Valley, ISO 14001 KTFVISO14001.pdf
Kingston, Chiny, ISO 14001 KTCN_ISO14001.pdf
Kingston, Tajwan, ISO 14001 KTTW-ISO14001.pdf
Kingston, Wielka Brytania, ISO 14001 KTUKISO14001.pdf
Kingston, Irlandia, ISO 14001 KT-IE-ISO14001.pdf

ISO 45001 – oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

ISO 45001 – oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

Firma Kingston przywiązuje dużą wagę do zapewniania bezpiecznego, higienicznego środowiska pracy załogi, kontrahentów i odwiedzających zakłady na całym świecie. Firma Kingston ściśle przestrzega wszelkich lokalnych, stanowych i federalnych przepisów związanych z normą ISO 45001.

Norma ISO 45001, wcześniej nosząca nazwę OHSAS 18001, to program kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach powiązanych systemów zarządzania. Jego celem jest wspieranie organizacji w zakresie kontroli ryzyka związanego z BHP. Został on opracowany wspólnie przez wiodące międzynarodowe organizacje normalizacyjne w odpowiedzi na powszechne zapotrzebowanie na uznaną normę, zgodnie z którą można przeprowadzać ocenę i certyfikację. Pomimo że norma nie zawiera specyficznych wymagań w zakresie wydajności, obejmuje ona czynniki zaangażowania w zmniejszanie zagrożenia i ryzyka, a także kwestie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Firma Kingston wdrożyła szeroką gamę programów i procesów, dotyczących między innymi ergonomii, nadzoru maszyn, lokautu i blokowania oraz korzystania ze środków ochrony osobistej w celu zwiększenia stopnia bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom w miejscu pracy oraz chorobom pracowników, kontrahentów i odwiedzających. Wszyscy pracownicy są zaangażowani w identyfikację i zgłaszanie wszelkich problemów dotyczących BHP, a także we wdrażanie rozwiązań eliminujących potencjalne zagrożenia.

Dokumenty dotyczące zasad ISO 45001
Kingston, Chiny, ISO 45001 KTCN-ISO45001.pdf
Kingston, Tajwan, ISO 45001:2018 KTTW-ISO-45001.pdf
Kingston, Tajwan, CNS 45001:2018 KTTW-CNS-45001.pdf
Kingston, Irlandia, ISO 45001 KTIL-ISO45001.pdf
Kingston, Fountain Valley, ISO 45001 KTCFV-ISO45001.pdf
Kingston, Wielka Brytania, ISO 45001 KTUKISO45001.pdf