Ograniczona gwarancja firmy Kingston

Poniżej znajdują się pełne informacje na temat warunków gwarancji firmy Kingston. Wybierając temat z poniższej listy, można szybko przejść do odpowiedniej sekcji:

Firma Kingston gwarantuje klientowi, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym jej produktów, że te produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych zgodnie z warunkami wyszczególnionymi w tym dokumencie. Zgodnie z poniższymi warunkami i ograniczeniami firma Kingston naprawi lub wymieni, według własnego uznania, części jej produktów uznane za wadliwe na skutek nieprawidłowego wykonania lub nieodpowiednich materiałów. Naprawione części lub produkty zamienne zostaną przekazane przez firmę Kingston na zasadzie wymiany i będą nowe lub regenerowane. Wszystkie regenerowane produkty zostały przetestowane i uznane za równoważne nowym produktom pod względem funkcjonalności. Jeżeli firma Kingston nie może naprawić lub wymienić produktu, zwróci koszt lub przyzna kredyt w wysokości równej mniejszej z następujących wartości: cena produktu w dniu zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego lub cena zakupu. Wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu zawierającego datę i miejsce zakupu oraz opis i cenę produktu.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń produktu wynikających z (a) nieprawidłowej instalacji, wypadku, nadużycia, niewłaściwego użycia, klęski żywiołowej, niewystarczającego lub nadmiernego zasilania elektrycznego, nienormalnych warunków mechanicznych lub środowiskowych, (b) uszkodzeń kosmetycznych, w tym między innymi zadrapań, wgnieceń i pęknięć na ekranach dotykowych lub obudowach; lub (c) nieautoryzowanego demontażu, naprawy lub modyfikacji. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obowiązuje, jeżeli: (i) produkt nie był używany zgodnie z dołączonymi do niego instrukcjami lub (ii) produkt nie był używany zgodnie z przeznaczeniem.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obowiązuje również w przypadku modyfikacji, wymazania lub usunięcia oryginalnych informacji identyfikacyjnych, nieprawidłowego użytkowania lub pakowania produktu, sprzedaży produktu na rynku wtórnym albo ponownej sprzedaży produktu niezgodnie z przepisami eksportowymi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych albo innymi obowiązującymi przepisami eksportowymi.

Niniejsza ograniczona gwarancja uwzględnia tylko naprawę, wymianę, zwrot kosztów lub kredyt w przypadku wadliwych produktów firmy Kingston spełniających powyższe warunki. Firma Kingston nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do świadczenia usług gwarancyjnych w przypadku szkód lub strat jakiegokolwiek rodzaju, w tym spowodowanych utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem treści bądź danych, lub poniesienia przez użytkownika kosztów związanych z identyfikacją źródła problemów w systemie albo usuwania, serwisowania lub instalowania produktów firmy Kingston. Niniejsza gwarancja nie obejmuje oprogramowania innych firm, podłączonych urządzeń ani zapisanych danych. Firma Kingston nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczywiste lub wynikowe straty lub szkody związane z oprogramowaniem innych firm, podłączonym sprzętem lub przechowywanymi danymi. W przypadku zgłoszenia roszczenia zobowiązanie firmy Kingston ogranicza się do naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu lub zwrotu kosztów, według wyłącznego uznania firmy Kingston.

Czas obowiązywania gwarancji

Gwarancja wieczysta:**

Niniejszą gwarancją objęte są następujące produkty firmy Kingston przez cały okres eksploatacji produktu.

Moduły pamięci, w tym:

 • ValueRAM®
 • HyperX®
 • Kingston FURY™
 • Server Premier
 • Pamięci dostępne w sprzedaży detalicznej
 • Pamięci dedykowane firmy Kingston

Karty pamięci flash, w tym:

 • Secure Digital
 • Secure Digital HC i XC
 • CompactFlash
 • MultiMediaCard
 • SmartMedia z wyjątkiem przemysłowych kart pamięci microSD odpornych na skrajne temperatury
 • Adaptery kart pamięci flash

Pięć lat gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez pięć lat od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym:

 • Pamięci USB DataTraveler® (z wyjątkiem DataTraveler 2000)
 • Pamięci DRAM Design-In Client („CBD”)
 • Pamięci IronKey™ (z wyjątkiem dysku IKVP80ES)
 • Przemysłowa karta pamięci microSD odporna na skrajne temperatury (SDCIT)

Pięcioletnia, warunkowa gwarancja na dyski SSD:

Poniższe produkty firmy Kingston są objęte tą gwarancją przez jeden z następujących okresów, zależnie od tego, który z nich upłynie pierwszy: (i) pięć (5) lat od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego; (ii) kiedy wskaźnik zużycia dysku SSD SATA mierzony przez sporządzoną przez firmę Kingston implementację atrybutu SMART 231, oznaczony etykietą „SSD Wear Indicator”, osiągnie znormalizowaną wartość jeden (1) zgodnie ze wskazaniem w aplikacji SSD Manager firmy Kingston („KSM”), lub (iii) kiedy wskaźnik dysku SSD NVME mierzony przez sporządzoną przez firmę Kingston implementację atrybutu Health (Kondycja) i oznaczony etykietą „Percentage Used” (Procentowa wartość zużycia) osiągnie znormalizowaną wartość sto (100) według wskazania aplikacji KSM.

Aplikacja KSM jest wymieniona w arkuszu danych produktów i jest dostępna na stronie internetowej firmy Kingston pod adresem kingston.com/ssdmanager. Wartość procentowa wskaźnika zużycia nowego, nieużywanego dysku SATA SSD wynosi sto (100), natomiast w przypadku produktu, który osiągnął limit gwarancji, wartość tego wskaźnika wynosi jeden (1). Wartość procentowa wskaźnika zużycia nowego, nieużywanego dysku SSD z interfejsem NVMe wynosi zero (0), natomiast w przypadku produktu, który osiągnął limit gwarancji wartość tego wskaźnika jest większa lub równa sto (100).

Poniższa tabela zawiera informacje o gwarancji na określone dyski SSD:

5 lat warunkowej gwarancji (SATA SSD)
Rodzina dyskówNumer katalogowy
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
5 lat warunkowej gwarancji (NVME SSD)
Rodzina dyskówNumer katalogowy
A1000 SA1000M8xxx
A2000 SA2000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
5 lat warunkowej gwarancji (Przenośny dysk SSD)
XS2000 SXS2000xxxx

Trzy lata gwarancji:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez trzy lata od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym:

 • DataTraveler® 2000 (DT2000)
 • IronKey™ Vault Privacy 80ES (IKVP80ES)
 • High Endurance microSD (SDCE)
 • Przemysłowa karta pamięci microSD (SDCIT2)
 • DataTraveler microDuo3 G2(DTDUO3G2) oraz wybrane dyski SSD wymienione w poniższej tabeli:
Trzy lata gwarancji (SATA SSD)
Rodzina dyskówNumer katalogowy
HyperX Savage SHSS37Axxx

Trzyletnia, warunkowa gwarancja na dyski SSD:

Poniższe produkty firmy Kingston są objęte tą gwarancją przez jeden z następujących okresów, zależnie od tego, który z nich upłynie pierwszy: (i) trzy lata od daty zakupu przez pierwszego użytkownika końcowego; (ii) kiedy wskaźnik zużycia dysku SSD SATA mierzony przez sporządzoną przez firmę Kingston implementację atrybutu SMART 231, oznaczony etykietą „SSD Wear Indicator”, osiągnie znormalizowaną wartość jeden (1) zgodnie ze wskazaniem w aplikacji Kingston SSD Manager („KSM”); lub (iii) kiedy wskaźnik dysku SSD NVME mierzony przez sporządzoną przez firmę Kingston implementację atrybutu Health (Kondycja) i oznaczony etykietą „Percentage Used” (Procentowa wartość zużycia) osiągnie znormalizowaną wartość sto (100) według wskazania aplikacji KSM.

Aplikacja KSM jest wymieniona w arkuszu danych konkretnych produktów i jest dostępna na stronie internetowej firmy Kingston pod adresem kingston.com/ssdmanager. W przypadku dysków SSD SATA wskaźnik zużycia nowego, nieużywanego produktu wynosi sto (100), a koniec okresu gwarancji następuje, gdy wskaźnik zużycia wynosi jeden (1). W przypadku nowego, nieużywanego dysku SSD z interfejsem NVMe wartość procentowego wskaźnika zużycia wynosi zero (0), natomiast w przypadku produktu, który osiągnął limit gwarancji, wartość tego wskaźnika jest równa sto (100).

Poniższa tabela zawiera informacje o gwarancji na określone dyski SSD:

Trzy lata warunkowej gwarancji (SATA SSD)
Rodzina dyskówNumer katalogowy
A400 SA400S37xxx
HyperX FURY RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Trzyletnia warunkowa gwarancja (SSD NVMe)
NV1 SNVSxxx

Dwuletnia gwarancja:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez okres dwóch lat od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym:

 • DataTraveler® Bolt Duo
 • MobileLite® Wireless – 3. gen.
 • MobileLite® Wireless – 2. gen.
 • Czytnik MobileLite®
 • Czytnik kart pamięci microSD
 • Nucleum
 • Stacja Workflow Station i czytniki Workflow Reader
 • Produkty objęte programem personalizacji firmy Kingston. W przypadku produktów oferowanych w ramach programu personalizacji produktów firmy Kingston uznanie lub zwrot kosztów są możliwe tylko w dwuletnim okresie gwarancyjnym. W niektórych przypadkach firma Kingston może opcjonalnie dokonać wymiany wadliwych produktów zamówionych w ramach programu personalizacji na funkcjonalnie równoważne produkty.

Roczna gwarancja:

Następujące produkty firmy Kingston są objęte gwarancją przez rok od daty zakupu dokonanego przez klienta, który jest pierwszym użytkownikiem końcowym:

 • MobileLite® Wireless – 1. gen.
 • Zestaw akcesoriów DataTraveler®
 • Wi-Drive®
 • TravelLite®
 • Czytnik kart pamięci SD/MMC
 • Bali microSDHC Class 10 UHS-1

W przypadku, gdy produkt został wycofany, firma Kingston według własnego uznania albo naprawi wadliwy produkt, zaproponuje wymianę na porównywalny produkt albo zwróci klientowi kwotę odpowiadającą cenie zakupu lub aktualnej cenie produktu (zastosowanie ma niższa z tych kwot).

Naprawiony lub wymieniony produkt będzie wciąż objęty tą ograniczoną gwarancją przez pozostałą część oryginalnego okresu gwarancyjnego lub przez 90 dni (obowiązywać będzie dłuższy z tych okresów).

Ta ograniczona gwarancja dotyczy tylko klienta, który zakupił produkt i jest jego użytkownikiem końcowym, zgodnie z warunkami opisanymi w tym dokumencie. Niniejsza ograniczona gwarancja nie jest zbywalna. W przypadku produktów kupionych w zestawach w celu skorzystania z gwarancji należy zwrócić cały zestaw.

Bezpłatna pomoc techniczna

W przypadku trudności z instalacją lub korzystaniem z produktu firmy Kingston przed przekazaniem urządzenia do naprawy można skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Kingston.

Aby uzyskać pomoc techniczną za pośrednictwem Internetu, odwiedź witrynę kingston.com/support.

Firma Kingston zapewnia również bezpłatną pomoc techniczną w języku angielskim dla klientów na całym świecie.

Stany Zjednoczone i Kanada:

Z pomocą techniczną firmy Kingston w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie można kontaktować się bezpośrednio, korzystając z następujących numerów telefonu:
+1 (714) 435-2639 lub numer bezpłatny: +1 (800) 435-0640.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Kingston w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (z wyjątkiem krajów wymienionych w innym miejscu), odwiedź stronę kingston.com/support

Azja:

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Kingston w Azji, odwiedź stronę: kingston.com/support.

Rosja, Białoruś:

Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Kingston w Rosji pod adresem [email protected] lub bezpłatnym numerem telefonu na terenie Federacji Rosyjskiej: 8 (800) 700-1350.

Ukraina:

Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Kingston na Ukrainie pod adresem [email protected]

Kraje Azji Środkowej i Kaukazu, Mołdawia:

Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Kingston dla krajów Wspólnoty Niepodległych państw pod adresem [email protected]

Procedury i wymagania dotyczące roszczeń gwarancyjnych

Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, można zwrócić wadliwy produkt w punkcie zakupu albo u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów firmy Kingston, od którego dany produkt został zakupiony. Przed zwrotem produktu należy uzyskać informacje o zasadach zwrotu. Zazwyczaj należy podać informacje umożliwiające identyfikację produktu, łącznie z numerem modelu i numerem seryjnym (jeżeli jest dostępny) oraz szczegółowy opis występującego problemu. Będzie wymagane okazanie dowodu zakupu. W przypadku wymiany lub zwrotu ceny dowolnych części lub produktów stają się one własnością firmy Kingston w chwili ich odbioru. Naprawiony lub wymieniony produkt zostanie przesłany na koszt firmy Kingston. W zakresie dozwolonym przez właściwe prawo gwarancja nie obejmuje produktów, które nie zostały zaimportowane lub sprzedane za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców lub dystrybutorów firmy Kingston, a firma Kingston może, według własnego uznania, naprawić lub wymienić wadliwy produkt odpłatnie. Ma to na celu poświadczenie jakości. Dostępne warunki gwarancji można uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

Stany Zjednoczone:

W Stanach Zjednoczonych można skorzystać z serwisu gwarancyjnego bezpośrednio w firmie Kingston po uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu towaru (Return Material Authorization, RMA) od firmy Kingston. Numer RMA można uzyskać, odwiedzając stronę kingston.com/support lub dzwoniąc do działu obsługi klienta firmy Kingston pod numer +1 (714) 438-1810 lub +1 (800) 337-3719. W sprawie zwrotów pamięci ValueRAM prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej pod numerem +1 (800) 435-0640 w celu uzyskania wsparcia i obsługi RMA.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzydziestu (30) dni wysłać produkt pod adres Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708, USA. Koszty ubezpieczenia i transportu zwracanych produktów ponosi użytkownik. Produkty wysyłane do centrum serwisowego muszą być odpowiednio zapakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Numer zwrotu RMA firmy Kingston należy umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu przesyłki. Jeśli na przesyłce nie będzie numeru zwrotu RMA, zostanie ona odesłana do nadawcy bez otwierania.

Europa, Bliski Wschód i Afryka:

W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jeśli nie można skorzystać z serwisu gwarancyjnego w punkcie zakupu albo u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów firmy Kingston, od którego dany produkt został zakupiony, można skorzystać z serwisu gwarancyjnego bezpośrednio w centrum serwisowym firmy Kingston po uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu towaru (RMA, Return Material Authorization) od firmy Kingston. Numer RMA można uzyskać, odwiedzając stronę kingston.com/support. W niektórych sytuacjach może być wymagane okazanie dowodu zakupu.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzydziestu (30) dni wysłać produkt pod adres Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, Wielka Brytania. Koszty ubezpieczenia i przesyłki zwracanych produktów ponosi użytkownik. Produkty wysyłane do centrum serwisowego muszą być odpowiednio zapakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Numer zwrotu RMA firmy Kingston należy umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu przesyłki. Jeśli na przesyłce nie będzie numeru zwrotu RMA, zostanie ona odesłana do nadawcy bez otwierania.

Azja:

W Azji należy wybrać odpowiedni region.

Na Tajwanie serwis gwarancyjny można uzyskać za pośrednictwem (a) pierwotnego punktu zakupu, (b) autoryzowanego centrum serwisowego, odwiedzając stronę kingston.com/support/taiwan-service-centers; lub (c) bezpośrednio w centrum serwisowym firmy Kingston po uprzednim uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu towaru (RMA) od firmy Kingston. Numer RMA można uzyskać, odwiedzając stronę kingston.com/support/tw-rma-apply. W niektórych sytuacjach może być wymagane okazanie dowodu zakupu.

Po uzyskaniu numeru RMA od firmy Kingston należy w ciągu trzech (3) dni wysłać produkt do firmy Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Tajwan 35053. Koszty ubezpieczenia i wysyłki produktów ponosi użytkownik. Produkty wysyłane do centrum serwisowego muszą być odpowiednio zapakowane, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. Numer zwrotu RMA firmy Kingston należy umieścić w widocznym miejscu na opakowaniu przesyłki. Jeśli na przesyłce nie będzie numeru zwrotu RMA, zostanie ona odesłana do nadawcy bez otwierania.

W Chinach z serwisu gwarancyjnego można skorzystać za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora lub bezpośrednio w centrum serwisowym firmy Kingston. Listę centrów serwisowych w Chinach można znaleźć pod adresem kingston.com/support/china/center.

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego we wszystkich innych krajach azjatyckich, należy skontaktować się z pierwotnym punktem zakupu. Jeśli nie możesz zwrócić produktu do pierwotnego punktu zakupu, skontaktuj się z firmą Kingston, odwiedzając stronę kingston.com/support w celu uzyskania serwisu i wsparcia RMA.

ZASTRZEŻENIA

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO POWYŻSZA GWARANCJA OKREŚLA WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW FIRMY KINGSTON I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POZOSTAŁE GWARANCJE I DEKLARACJE SŁOWNE I PISEMNE. Z WYJĄTKIEM POWYŻSZYCH ZAPISÓW FIRMA KINGSTON NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW KINGSTON I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE INNE ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE NIE OKREŚLONE POWYŻEJ, W TYM WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW KRAJOWYCH, STANOWYCH, REGIONALNYCH LUB LOKALNYCH, TAKIE JAK DOROZUMIANA GWARANCJA DOTYCZĄCA OCHRONY PRAW STRON TRZECICH, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, SĄ OGRANICZONE CZASOWO DO OKRESÓW PODANYCH POWYŻEJ. NIEKTÓRE KRAJE LUB INNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZANIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZANIE OKRESU, W KTÓRYM OBOWIĄZUJĄ GWARANCJE TEGO TYPU, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

PRODUKTY FIRMY KINGSTON NIE SĄ AUTORYZOWANE DO UŻYTKU JAKO PODSTAWOWE SKŁADNIKI WYPOSAŻENIA DO PODTRZYMYWANIA ŻYCIA ALBO ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH USTERKA LUB AWARIA PRODUKTÓW MOGŁABY SPOWODOWAĆ ZRANIENIE LUB ZGON. FIRMA KINGSTON NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA ŚMIERĆ ŻADNEJ OSOBY ANI STRATY, OBRAŻENIA LUB SZKODY DOTYCZĄCE OSÓB LUB MIENIA SPOWODOWANE UŻYCIEM PRODUKTÓW W URZĄDZENIACH WOJSKOWYCH LUB POKREWNYCH, URZĄDZENIACH DO STEROWANIA RUCHEM ULICZNYM, SYSTEMACH OCHRONY PRZED SKUTKAMI KATASTROFY I URZĄDZENIACH MEDYCZNYCH LUB POKREWNYCH.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KINGSTON ZGODNIE Z TĄ LUB DOWOLNĄ INNĄ GWARANCJĄ, WYRAŹNĄ LUB DOROZUMIANĄ, JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU KOSZTÓW. NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT CENY PRODUKTU STANOWIĄ JEDYNE ŚRODKI ZARADCZE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA OŚWIADCZEŃ GWARANCYJNYCH LUB INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA KINGSTON NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ PRZED NABYWCĄ LUB UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM PRODUKTU FIRMY KINGSTON ZA ŻADNE SZKODY, WYDATKI, UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW, OSZCZĘDNOŚCI, ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU, KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU FIRMY KINGSTON, NAWET JEŻELI FIRMA KINGSTON ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH KRAJACH LUB JURYSDYKCJACH NIEDOZWOLONE JEST WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA USTAWOWE I, W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LUB JURYSDYKCJI, MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA.

W PRZYPADKU OBYWATELI WIELKIEJ BRYTANII LUB KRAJÓW NALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ, JEŻELI TEN PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ, A NIE FIRMĘ, NINIEJSZA GWARANCJA STANOWI DODATEK DO USTAWOWYCH PRAW NABYWCY ZWIĄZANYCH Z WADLIWYMI PRODUKTAMI. PORADĘ DOTYCZĄCĄ PRAW USTAWOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ W LOKALNYM PUNKCIE POMOCY KONSUMENCKIEJ. NINIEJSZE ZASTRZEŻENIE NIE OGRANICZA ANI NIE WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KINGSTON ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ JEJ ZANIEDBANIE LUB WPROWADZENIE W BŁĄD NA SKUTEK ZANIEDBANIA.

Niniejszej gwarancji udziela:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Produkty wbudowane i pamięci DRAM

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące gwarancji na konkretny produkt, zapoznaj się z oświadczeniami gwarancyjnymi dla produktów wbudowanych, komponentów DRAM i dysków SSD Design-in .

Klienci w Australii:

Informacje gwarancyjne dotyczące Australii zawiera Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Kingston.

Aktualizacja: 05/2022

Poprzednie gwarancje

01/2017 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 12/2021
12/2021 - 05/2022