Zauważyliśmy, że obecnie odwiedzasz witrynę w Wielkiej Brytanii. Czy zamiast tego chcesz odwiedzić naszą główną stronę?

Instrukcje pobierania, instalacji i aktywacji oprogramowania Acronis® True Image™ OEM

Opis

Acronis® True Image™ OEM to zintegrowany pakiet oprogramowania, umożliwiający tworzenie kopii zapasowych całych dysków lub wybranych partycji, klonowanie systemu operacyjnego, odzyskiwanie danych z utworzonej kopii zapasowej oraz tworzenie nośników startowych na pamięciach USB lub płytach CD/DVD.

Wymagania

  • Windows® 10, 8.1, 8, 7 (SP1), Vista (SP2) (wymagane uprawnienia administratora)
  • Krótki klucz złożony z 16 znaków
  • Dostęp do Internetu niezbędny do aktywacji produktu

Pobieranie

Kliknij polecenie “Download Acronis” (Pobierz oprogramowanie Acronis) i wykonuj wyświetlane instrukcje, aby zainstalować oprogramowanie.

Pobierz oprogramowanie Acronis

Instrukcje dotyczące instalacji

Odszukaj pobrany plik instalacyjny oprogramowania Acronis® i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.

Kliknij polecenia Install (Instaluj), aby zainstalować aplikację

Po zakończeniu instalacji kliknij polecenie Start application (Uruchom aplikację).

Przeczytaj umowę licencyjną i wyraź zgodę na jej postanowienia, aby kontynuować.

Instrukcje aktywacji

Krok 1 – utworzenie konta

Kliknij polecenie Create account (Utwórz konto), aby utworzyć nowe konto. Jeśli masz już konto, możesz się od razu zalogować.

W celu utworzenia nowego konta niezbędne jest podanie:

  • imienia i nazwiska;
  • adresu e-mail;
  • hasła.

Po wprowadzeniu tych danych kliknij przycisk Create account (Utwórz konta).

Zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie długiego, 64-znakowego klucza. Wykonaj poniższe czynności, aby uzyskać długi klucz.

Uwaga: Utworzenie konta umożliwia też poniższe łącze.

https://www.acronis.com/en-us/my/box/oem/

Krok 2 – wiadomość e-mail

Na podany w poprzednim kroku adres e-mail otrzymasz od firmy Acronis® wiadomość z prośbą o potwierdzenie.

Odszukaj tę wiadomość, otwórz ją i kliknij przycisk Confirm Your Account (Potwierdź utworzenie konta). Utworzenie konta należy potwierdzić w ciągu 5 dni.

Krok 3 – rejestracja produktu

Następnie zostanie otwarta strona internetowego konta Acronis®. Kliknij opcję Product Registration (Rejestracja produktu) po lewej stronie i uważnie wpisz w wyświetlonym polu krótki, 16-znakowy klucz. Następnie kliknij opcję Register (Rejestracja).

Przeczytaj warunki określone przez firmę Acronis® i zaakceptuj je, aby kontynuować.

Długi, 64-znakowy klucz powinien zostać udostępniony na stronie internetowego konta Acronis®. Ten sam klucz otrzymasz także w wiadomości e-mail.

Krok 4 – aktywacja produktu

Odszukaj długi klucz 64-znakowy. Skopiuj i wklej go w aplikacji Acronis® i kliknij polecenie Activate (Aktywuj).

Szybki start

Po zainstalowaniu dysku SSD firmy Kingston w komputerze można rozpocząć proces klonowania.

Krok 1 – uruchomienie aplikacji

Uruchom aplikację Acronis® True Image OEM i kliknij polecenie Clone Disk (Klonuj dysk).

Krok 2 – wybór metody klonowania

Wybierz metodę klonowania Automatic (Automatyczna) i kliknij Next (Dalej).

Krok 3 – wybór dysku źródłowego

Wybierz dysk źródłowy przeznaczony do sklonowania i kliknij przycisk Next (Dalej).

Krok 4 – wybór dysku docelowego

Wybierz dysk docelowy, na który zostanie sklonowany dysk źródłowy i kliknij przycisk Next (Dalej).

Krok 5 – podsumowanie

Sprawdź poprawność wyboru dysków źródłowego i docelowego. Możesz też przejrzeć zmiany na dysku docelowym w kolumnach Before (Przed) i After (Po). Kliknij Proceed (Kontynuuj), aby rozpocząć przesyłanie danych.n.

Krok 6 – przesyłanie danych

Zostanie wyświetlona informacja o konieczności ponownego uruchomienia komputera. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i kliknij polecenie Restart (Uruchom ponownie) po uzyskaniu gotowości.

Podczas uruchamiania komputera uruchomiona zostanie aplikacja klonująca Acronis® i rozpocznie się przesyłanie danych.

Po przesłaniu wszystkich danych komputer zostanie wyłączony.

Krok 7 – zakończenie klonowania

Proces klonowania zakończył się. Przed ponownym włączeniem komputera można odłączyć dysk źródłowy. Następnie włącz komputer, który zostanie uruchomiony z dysku SSD firmy Kingston.

Informacje dodatkowe

Dalsze informacje na temat oprogramowania Acronis® True Image™ OEM znaleźć można w odpowiednim Podręczniku użytkownika.

Podręcznik użytkownika oprogramowania Acronis

Uwaga dla użytkowników systemów MAC i Linux

Oprogramowanie Acronis® True Image™ OEM nie jest kompatybilne z systemami operacyjnymi Mac OS i Linux.