Zauważyliśmy, że obecnie odwiedzasz witrynę w Wielkiej Brytanii. Czy zamiast tego chcesz odwiedzić naszą główną stronę?

DRAM

Garancija

Družba Kingston Technology Company, Inc. (»Kingston«) za veljavno garancijsko dobo, ki je opisana spodaj, jamči, da so komponente DRAM ob običajni uporabi in servisiranju brez stvarnih napak v izdelavi in materialu. Komponente DRAM bodo v nadaljevanju skupaj imenovane kot »izdelek« ali »izdelki«. Garancija velja za vse izdelke Kingston za eno (1) leto od datuma pošiljanja (»garancijska doba«). Družba Kingston bo po lastni presoji kateri koli izdelek, ki ne deluje tako, kot je bilo zajamčeno, popravila ali zamenjala s podobnim izdelkom ali enakovredno delujočim izdelkom oziroma na strankin račun izdala dobropis v višini, ki je enaka plačani ceni za kateri koli izdelek, ki v času veljavne garancijske dobe preneha delovati. Družba Kingston bo v razumnem času popravila ali zamenjala kateri koli pokvarjen izdelek, ki je bil vrnjen skladno z garancijo, oziroma na račun stranke izdala dobropis.

S strinjanjem s pogoji trgovinske pogodbe o poslovanju med podjetji za nakup izdelkov, katerim je ta garancija priložena, je stranka proizvajalca originalne opreme (»stranka«) upravičena do garancije, kot je določeno v tem dokumentu. Če želi stranka uživati ugodnosti te garancije, (i) mora upoštevati navodila za vračilo družbe Kingston; (ii) mora nemudoma pisno obvestiti družbo Kingston v času veljavne garancijske dobe, da je tak izdelek pokvarjen, in mora navesti razlago okvare; (iii) mora na svoje stroške in tveganje tak izdelek vrniti določenemu serviserju družbe Kingston; in (iv) mora biti družba Kingston prepričana, da navedene okvare obstajajo in da niso nastale zaradi nesreče, napačne uporabe, malomarnosti, spreminjanja, popravila, nepravilne namestitve ali nepravilnega preizkušanja. Če družba Kingston ugotovi, da vrnjen izdelek ni pokvarjen ali če je do okvare prišlo zaradi nesreče, napačne uporabe, malomarnosti, spreminjanja, nepravilnega popravila, nepravilne namestitve ali nepravilnega preizkušanja, mora stranka kriti vse stroške analize testiranja okvar, pošiljanja in druge povezane stroške.

Ta garancija ne velja za kateri koli izdelek, ki je bil napačno uporabljen (kar vključuje statično razelektritev, nepravilno namestitev, popravilo, nesrečo ali uporabo, ki ni skladna z navodili družbe Kingston), malomarno uporabljen ali spremenjen, oziroma izdelek, ki ga družba Kingston ne more preizkusiti v običajnih preizkusnih pogojih.

Vsi vrnjeni izdelki postanejo last družbe Kingston. Nadomestni izdelki so lahko po presoji družbe Kingston novi ali obnovljeni. Za kakršen koli zamenjan ali popravljen izdelek velja 90-dnevna omejena garancija ali preostanek prvotne garancije, ki je takrat veljala za ta specifični izdelek, kar od tega je daljše. Družba Kingston ne odgovarja za kakršno koli programsko opremo ali vdelano programsko opremo po meri, informacije o konfiguraciji ali podatke pomnilnika, ki so vsebovani, shranjeni ali integrirani s katerimi koli izdelki, vrnjeni družbi Kingston skladno s katero koli garancijo.

Stranka mora pred vračilom katerega koli izdelka stopiti v stik z družbo Kingston, da pridobi številko za vračilo materiala (RMA). Kateri koli izdelek, vrnjen družbi Kingston brez jasno označene veljavne številke za vračilo materiala na zunanji strani paketa, bo stranki vrnjen na njene stroške. Družba Kingston bo prevzela stroške vračila pokvarjenih izdelkov, če stranka upošteva navodila za pošiljanje, ki jih je dal oddelek RMA družbe Kingston. Družba Kingston krije stroške povratnega pošiljanja od družbe Kingston do stranke.

DRUŽBA KINGSTON BO NE GLEDE NA ZGORAJ NAVEDENO GARANCIJO ALI KATERE KOLI POGOJE IN DOLOČILA, NAVEDENE V TEM DOKUMENTU, VSE PROTOTIPE, REFERENČNE ZASNOVE IN PROGRAMSKO OPREMO ZA IZDELKE ZAGOTOVILA »TAKE, KOT SO«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE.

IZKLJUČNE GARANCIJE: ČE IZDELEK KINGSTON NE DELUJE TAKO, KOT JE ZAJAMČENO ZGORAJ, JE IZKLJUČNI UKREP STRANKE POPRAVILO ALI ZAMENJAVA IZDELKA OZIROMA PRIDOBITEV DOBROBISA ZA ZADEVNI IZDELEK PO PRESOJI DRUŽBE KINGSTON. ZGORAJ NAVEDENE GARANCIJE IN UKREPI SO IZKLJUČNI IN DEJANSKO, PO ZAKONU ALI KAKO DRUGAČE NADOMEŠČAJO VSE DRUGE GARANCIJE ALI POGOJE, IZRECNE ALI NAKAZANE, VKLJUČNO Z GARANCIJAMI ALI POGOJI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA KINGSTON NE PREVZEMA IN NE POOBLAŠČA NOBENE DRUGE OSEBE, DA V NJENEM IMENU PREVZAME KATERO KOLI DRUGO ODGOVORNOST V ZVEZI S PRODAJO, NAMESTITVIJO, VZDRŽEVANJEM ALI UPORABO NJENIH IZDELKOV. DRUŽBA KINGSTON NA PODLAGI TE GARANCIJE NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI, ČE PRI PREIZKUŠANJU IN PREGLEDU UGOTOVI, DA DOMNEVNA OKVARA IZDELKA NE OBSTAJA ALI JE NASTALA ZARADI NEPRAVILNE UPORABE, MALOMARNOSTI, NEPRAVILNE NAMESTITVE ALI PREIZKUŠANJA, NEPOOBPLAŠČENIH POSKUSOV POPRAVILA STRANKE ALI TRETJE OSEBE OZIROMA ZARADI KATEREGA KOLI DRUGEGA RAZLOGA, KI JE ZUNAJ OBSEGA PREDVIDENE UPORABE, ALI ZARADI NESREČE, POŽARA, UDARA STRELE ALI DRUGE NEVARNOSTI.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI: DRUŽBA KINGSTON NI V NOBENEM PRIMERU, NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ŠKODNEGA DEJANJA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), ODGOVORNA ZA KATERO KOLI NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, NEPOSREDNO, POSEBNO ALI KAZENSKO ŠKODO OZIROMA ZA IZGUBO PRIHODKA, IZGUBO POSLA ALI DRUGO FINANČNO IZGUBO, NASTALO ZARADI ALI V POVEZAVI S PRODAJO, NAMESTITVIJO, VZDRŽEVANJEM, UPORABO, DELOVANJEM, OKVARO ALI PREKINITVIJO DELOVANJA IZDELKOV, ČETUDI JE BILA DRUŽBA KINGSTON OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE. CELOTNA SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE KINGSTON DO STRANKE NIKOLI NE PRESEGA CENE, KI JO JE STRANKA PLAČALA ZA IZDELEK V OKVIRU GARANCIJSKEGA ZAHTEVKA, POVEČANE ZA NUJNE STROŠKE, KI SO NASTALI DRUŽBI KINGSTON.

DRUŽBA KINGSTON SE V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, ODPOVEDUJE VSEM IZRECNIM IN NAKAZANIM GARANCIJAM. ČE SE DRUŽBA KINGSTON PO VELJAVNI ZAKONODAJI NE MORE ODPOVEDATI NAKAZANIM GARANCIJAM, SO TE NAKAZANE GARANCIJE V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU OMEJENE NA TRAJANJE IZRECNE GARANCIJE. ZA KATERI KOLI ZAMENJAN IZDELEK BO VELJALA 90-DNEVNA OMEJENA GARANCIJA ALI PREOSTALI DEL GARANCIJSKE DOBE PRVOTNEGA IZDELKA, KAR JE DALJŠE.