Chúng tôi nhận thấy bạn hiện đang truy cập trang web của Vương quốc Anh. Thay vào đó, bạn có muốn truy cập trang web chính của chúng tôi không?

HP/HPE - All-in-One 18-1105la

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  2 GB (Removable)

  4 GB (Removable)

  6 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  4 GB using a 32-bit Operating System

  8 GB using a 64-bit Operating System

 • 2GB Standard:

  2 GB
 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 6GB Standard:

  4 GB
  2 GB
 • 8GB Standard:

  4 GB
  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 2 Socket(s)

 • AMD E-Series APU E1-1200 AMD A68M (Hudson-M3L)

H3X74AA

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation). Maximum configurations require a 64-bit operating system.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn