Polityka antykorupcyjna

Firma Kingston Technology jest, jako korporacja globalna, zaangażowana w działalność zgodną z etyką i wymogami praw obowiązujących w krajach, w których prowadzi interesy.

Polityka i procedury ustawy o zapobieganiu korupcji i zagranicznym praktykom korupcyjnym obowiązujące w firmie Kingston zostały opracowane w celu zapewnienia realizacji przez pracowników firmy Kingston działań biznesowych zgodnie z Polityką oraz prawami pisanymi wszystkich krajów, w których są prowadzone interesy firmy. Zakres Polityki obejmuje takie zagadnienia jak niedozwolone płatności i kontrole księgowości.

W przypadku uwag odnośnie przestrzegania zasad tej Polityki, prosimy o dokonanie anonimowego zgłoszenia przy użyciu numerów telefonów wyszczególnionych poniżej.

KrajNumer telefonu
Brazylia 08000474930
Chiny 4008810044
Tajwan 0800035250
Irlandia 1800818334
Wielka Brytania 08000280166
Rosja 8005552786
USA 8884355453