ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

Kingstoni vastavusdeklaratsioon (DoC)

Raadioseadmete direktiiv 2014/53/EL

Kui soovite saada vastavusdeklaratsiooni koopiat, siis saatke meile kirjalik palve, kuhu on lisatud toote ja mudeli number. Selleks saatke e-kiri aadressile:

[email protected]

või kiri aadressile:

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

คอยติดตามข่าวสาร! สมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลจาก Kingston