Kingston will be closed Thursday, Friday, Saturday and Sunday in observance of the Thanksgiving Holiday.
All orders placed after 11:00 am (PST) on Wednesday November 25th, will not be processed until Monday November 30th.

We wish you and your Family a Happy Holiday!

Hỗ trợ Kỹ thuật

 • Nhân bản ổ cứng sang ổ SSD Kingston bằng Acronis True Image
 • Play a variety of video formats with the MobileLite Wireless G3 & Pro - MLWG3 & MLWG3/64
 • Backing up data with the MobileLite Wireless G3 & Pro - MLWG3 & MLWG3/64
 • Securing the MobileLite Wireless G3 & Pro - MLWG3 & MLWG3/64
 • Getting started with the MobileLite Wireless G3 & Pro - MLWG3 & MLWG3/64
 • SSD Data Migration -- Desktop and Notebook
 • SSD Hardware Installation for Desktops
 • SSD Hardware Installation for Laptops
 • Đăng nhập | Kingston DT2000
 • Cài đặt lại USB | Kingston DT2000
 • Chế độ chỉ đọc và khóa khi hết giờ | Kingston DT2000
 • Using a USB Drive on a Windows PC
 • How to use a USB Drive with Ubuntu Linux
 • Using a USB Drive on a Mac
 • How to Charge a Smartphone with the 5-in-1 Mobile Companion | MobileLite Wireless G2
 • How to Extend Storage with the 5-in-1 Mobile Companion | MobileLite Wireless G2

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.