Đạo luật Bảo hành Magnuson-Moss

Đạo luật Magnuson-Moss là một đạo luật của liên bang Hoa Kỳ quy định về chế độ bảo hành đối với sản phẩm tiêu dùng, trong đó nhìn chung cấm việc “bán kèm”. Để biết thêm thông tin về luật Magnuson-Moss và lệnh cấm việc “bán kèm”, vui lòng tham khảo các liên kết sau:

Xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang web này không, và không có ý định, tạo thành lời khuyên pháp lý; thay vào đó, tất cả thông tin, nội dung và tài liệu trên trang này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin trên trang web này có thể không được coi là thông tin pháp lý hoặc thông tin khác cập nhật nhất. Trang web này chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Những liên kết đó chỉ để mang lại sự tiện lợi cho người đọc, người dùng hoặc người duyệt; Kingston không đề xuất cũng như ủng hộ nội dung của các trang bên thứ ba.

Người đọc trang web này nên liên hệ luật sư của mình để có được lời khuyên về bất kỳ vấn đề pháp lý cụ thể nào. Người đọc, người dùng hoặc người duyệt trang này không nên hành động hoặc cố gắng hành động dựa trên thông tin trên trang này khi chưa tìm kiếm lời khuyên pháp lý từ luật sư trong lĩnh vực liên quan. Chỉ có luật sư cá nhân của bạn mới có thể đưa ra bảo đảm rằng thông tin chứa trong đây – và việc bạn diễn giải thông tin – có áp dụng hoặc phù hợp với tình huống cụ thể của bạn hay không. Việc sử dụng, và truy cập, trang web này hoặc bất kỳ liên kết hoặc tài nguyên nào chứa trong trang không tạo ra một mối quan hệ luật sư-thân chủ giữa người đọc, người dùng hoặc người duyệt và tác giả của trang web, người đóng góp, công ty luật đóng góp hoặc ủy viên và công ty tương ứng của họ.