Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.

Bộ nhớ

Bộ nhớ Máy chủ

Hãy tin tưởng Kingston khi lựa chọn bộ nhớ cho máy chủ. Các chuyên gia của chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm cho doanh nghiệp của bạn luôn hoạt động thông suốt nên đã mang đến bộ nhớ siêu tin cậy đáp ứng nhu cầu của bạn cũng như dịch vụ để hướng dẫn bạn.

Bộ nhớ Máy tính để bàn/Máy tính xách tay

Linh kiện chất lượng cao. Thử nghiệm khắt khe. Bảo hành trọn đời. Chỉ cần ba trong số rất nhiều lý do để chọn bộ nhớ Kingston cho máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

        Back To Top