Các Bộ phận DRAM nhúng dành cho nhà sản xuất thiết bị

Các linh kiện DRAM Kingston được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cho các thiết bị nhúng và có các phiên bản điện áp thấp cho các ứng dụng ít tiêu thụ điện

Yêu cầu cung cấp thông tin

Mã sản phẩm và thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

DDR3/DDR3L FBGA Nhiệt độ thương mại

Mã sản phẩmDung lượngMô tảKích cỡ bao bìVDD,
VDDQ
Nhiệt độ hoạt động
D1216ECMDXGJD 2Gb 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ 7,5x13,5x1,2 1,35 Vôn1 0°C ~ +95°C
D2568ECMDPGJD 2Gb 78 ball 256Mx8 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ 7,5x10,6x1,2 1,35 Vôn1 0°C ~ +95°C
D2516ECMDXGJD 4Gb 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ 7,5x13,5x1,2 1,35 Vôn1 0°C ~ +95°C
D5128ECMDPGJD 4Gb 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ 7,5x10,6x1,2 1,35 Vôn1 0°C ~ +95°C
D2516ECMDXGME 4Gb 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mbp/giâ 7,5x13,5x1,2 1,35 Vôn1 0°C ~ +95°C
B5116ECMDXGJD 8Gb 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ 9x13,5x1,2 1,35 Vôn1 0°C ~ +95°C

DDR3 / DDR3L FBGA nhiệt độ công nghiệp

Mã sản phẩmDung lượngMô tảKích cỡ bao bìVDD,
VDDQ
Nhiệt độ hoạt động
D1216ECMDXGJDI 2Gb 96 ball 128Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ 7,5x13,5x1,2 1,35 Vôn1 -40°C ~ +95°C
D2568ECMDPGJDI 2Gb 78 ball 256Mx8 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ 7,5x10,6x1,2 1,35 Vôn1 -40°C ~ +95°C
D2516ECMDXGJDI 4Gb 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ 7,5x13,5x1,2 1,35 Vôn1 -40°C ~ +95°C
D5128ECMDPGJDI 4Gb 78 ball 512Mx8 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ 7,5x10,6x1,2 1,35 Vôn1 -40°C ~ +95°C
D2516ECMDXGMEI 4Gb 96 ball 256Mx16 DDR3/3L 2133 Mbp/giâ 7,5x13,5x1,2 1,35 Vôn1 -40°C ~ +95°C
B5116ECMDXGJDI 8Gb 96 ball 512Mx16 DDR3/3L 1866 Mbp/giâ 9x13,5x1,2 1,35 Vôn1 -40°C ~ +95°C

DDR4 FBGA Nhiệt độ thương mại

Mã sản phẩmDung lượngMô tảKích cỡ bao bìVDD,
VDDQ
Nhiệt độ hoạt động
D5116AN9CXGRK 8Gb Nhiệt độ 96 bóng đèn FBGA DDR4C 7,5x13x1,2 1,2 Vôn 0°C ~ +95°C
D5116AN9CXGXN 8Gb Nhiệt độ 96 bóng đèn FBGA DDR4C 7,5x13x1,2 1,2 Vôn 0°C ~ +95°C
D2516ACXGXGRK 4Gb Nhiệt độ 96 bóng đèn FBGA DDR4C 7,5x13x1,2 1,2 Vôn 0°C ~ +95°C

NHIỆT ĐỘ CÔNG NGHIỆP DDR4 FBGA

Mã sản phẩmDung lượngMô tảKích cỡ bao bìVDD,
VDDQ
Nhiệt độ hoạt động
D5116AN9CXGXNI 8Gb 96 tấn FBGA DDR4 I nhiệt độ x16 7,5x13x1,2 1,2 Vôn -40°C ~ +95°C
D1028AN9CPGXNI 8Gb 96 tấn FBGA DDR4 I nhiệt độ x8 7,5x13x1,2 1,2 Vôn -40°C ~ +95°C