Tìm hỗ trợ cho sản phẩm Kingston của bạn

Dễ dàng truy cập vào tất cả các thông tin bạn cần trên bất kỳ sản phẩm Kingston nào, từ Câu Hỏi Thường Gặp để hướng dẫn cài đặt đến trình điều khiển và tải xuống.

liên hệ với dịch vụ khách hàng

Bạn cần trợ giúp khi quyết định mua một sản phẩm? Hãy liên hệ với các đại diện dịch vụ khách hàng thân thiện và am hiểu của chúng tôi.

Trò chuyện trực tiếp với bộ phận Dịch vụ Khách hàng

Monday-Friday 7 a.m.-5 p.m. PST

Chat Off
Gọi điện cho bộ phận Dịch vụ Khách hàng

Monday-Friday 7 a.m.-5 p.m. PST

+1 (800)835-6575 (Closed)

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Bạn có thắc mắc về sản phẩm Kingston bạn đang sở hữu? Hãy hỏi chuyên gia Kingston.

Trò chuyện trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

Chat Off
Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640 (Closed)