Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Kingston hiện diện ở mọi nơi.

Chúng tôi sản xuất những sản phẩm công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Kingston luôn đồng hành với gia đình, và cả doanh nghiệp bạn,

Play Video Xem video

Tìm kiếm theo Hệ thống/Thiết bị

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.