Liên hệ về PR

Hoa Kỳ, Canada

Thương hiệuLiên hệĐiện thoạiĐịa chỉ Email
Kingston Technology Craig Tilmont +1 (714) 435-2600 [email protected]

Châu Á - Thái Bình Dương

Công tyLiên hệĐiện thoạiĐịa chỉ Email
Kingston Technology Yiting Liu +886-9-7219-9688 [email protected]

Châu Á - Thái Bình Dương - Ấn Độ & Philippines

Công tyLiên hệĐiện thoạiĐịa chỉ Email
Kingston Technology Ankita Prasad +91-9999903218 [email protected]

Braxin

Công tyLiên hệĐiện thoạiĐịa chỉ Email
Kingston Technology Carolina Vasconcellos +55 11 97618-0359 [email protected]
FSB Comunicação Guilherme Galvão +55 11 3165 9596 [email protected]
FSB Comunicação Mariana Viana +55 11 3165 9596 [email protected]

Trung Quốc

Công tyLiên hệĐiện thoạiĐịa chỉ Email
Kingston Technology Link Shang +86-10-65819998 #6516 [email protected]

Eastern Europe

компанияКонтактнаятелефонэлектронная почта
Kingston Technology Для представителей прессы в России +7(499) 391-1721 [email protected]
Для представителей прессы на Украине [email protected]
Для представителей прессы в странах СНГ [email protected]
Представитель по связям с общественностью
в штаб-квартире Kingston Technology в США
+1 (714) 438-1817 [email protected]

Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi

Công tyLiên hệĐiện thoạiĐịa chỉ Email
Kingston Technology Debbie Fowler +44 (0)1932 738888 [email protected]

Mêxicô

Công tyLiên hệĐiện thoạiĐịa chỉ Email
Kingston Technology Marisol Fernández E. (52) 55 1105 0573 [email protected]
Martec Porter Novelli Ivonne A. Romero M (52) 55 5010-3241 [email protected]

Nam Mỹ - ConoNorte (Trung Mỹ, Colombia, Venezuela, Ecuador, Biển Caribê)

Công tyLiên hệĐiện thoạiĐịa chỉ Email
Kingston Technology Marisol Fernández E. (52) 55 1105 0573 [email protected]
NewLink Andrés Avila +1 305 786 5079 [email protected]

Nam Mỹ - ConoSur (Bolivia, Peru, Chile, Argentina, Uruguay)

Công tyLiên hệĐiện thoạiĐịa chỉ Email
Kingston Technology Marisol Fernández E. (52) 55 1105 0573 [email protected]
Doble EME Maria Monaco +54 11 4772 3317 [email protected]
NewLink Andrés Avila +1 305 786 5079 [email protected]