Yêu cầu Bảo hành thay thế - Đại lý

Vui lòng đọc
1. This process is for U.S. Resellers Only. If you're not a reseller, please use the enduser form.

2. Yêu cầu có hóa đơn gốc để được bảo hành thay thế.

'3. Chế độ bảo hành chỉ dành cho việc thay thế sản phẩm lỗi/sửa chữa sản phẩm.

4. Vui lòng xác thực tất cả mọi thông tin trước khi gửi yêu cầu của bạn. Bất cứ sự sai lệch nào cũng có thể trì hoãn quá trình xử lý.

5. Bạn phải lấy số RMA trước khi gửi trả lại sản phẩm của mình. Quá trình phê duyệt RMA thường kéo dài khoảng 1-2 ngày làm việc.

 

Thông tin liên lạc của bạn
Địa chỉ giao hàng
(Các) sản phẩm Kingston của bạn
Vui lòng chọn mã sản phẩm dựa trên dung lượng sản phẩm Flash của bạn. Mã sản phẩm cũng có thể khác nhau dựa trên một thiết kế cụ thể (vd: DT109B/16GB và DT109K/16GB).
Thông tin đúng để điền vào trường này là số lượng sản phẩm bộ nhớ thực sự mà bạn đang gặp vấn đề.

Nếu sản phẩm có nhiều bộ phận bên trong (vd: một USB với nắp và dây đeo riêng biệt), đây được coi là một sản phẩm duy nhất và bạn cần nhập "1" vào trường này.
Hầu hết các sản phẩm bộ nhớ đều có chứa một số phiên bản. Số này được sử dụng để giúp xác định sản phẩm của bạn. Vui lòng xem hình minh họa dưới đây để tìm số phiên bản trên sản phẩm bộ nhớ Kingston của bạn.


Số phiên bảnSố Thứ tự Công việc


Nếu bạn gặp khó khăn khi tìm số phiên bản, hãy tìm số có định dạng như sau:
    Ví dụ về số phiên bản: 9911111-111.A11LF


Xin lưu ý, (99) và/hoặc (LF) có thể không xuất hiện.
Đính kèm bằng chứng mua hàng
Cần có tài liệu thể hiện nơi và ngày mua hàng để nhận được sản phẩm thay thế theo chế độ bảo hành.
Standard replacement:
Customer returns the defective product to Kingston before the replacement part is shipped. Subject to availability, the replacement part will be shipped to the customer on the following business day of the product being received. All requests are processed within 2 business days.

Advanced Replacement:
Advanced replacement can be requested if replacement parts are needed immediately. Requesting this option will imply the customer has the defective part(s) and will ship them back to Kingston within 10 calendar days after receiving the replacement. A Credit Card is required (no debit cards) A hold will be applied for the list price of the item being shipped. If defective parts are not received, Kingston will charge the account accordingly. For product that has a MSRP of $1000.00 or greater, the credit card will be charged. Upon the return of the defective product, the charges will be reversed. Requests received after 5:00PM PST will be processed the following business day. By selecting this option the customer agrees to the above conditions. **Debit cards are not recommended as the placement of the hold will remove that amount from the "available balance" of the account. **

Discontinued Part Process:
Products that are no longer manufactured by Kingston, but are still under warranty will need to be returned first. Advanced replacements (cross-ships) are not available for discontinued parts. Based on availability, Kingston will ship either a new or recertified part as replacement. If replacement is not available, Kingston reserves the right to offer a different part of equal or lesser value as replacement.
Vui lòng sửa thông tin được làm nổi bật ở trên.