Community

Major Recent Example of an Unencrypted USB breach
Case in point, Heathrow Airport in London (October 30, 2017) uses Unencrypted USB Drives for its non-cloud storage. Unfortunately, they were not standardized on Encrypted USB drives. Their lack of implementing proper standards in data security / data loss protection with encrypted USB storage has now cost the EU a major breach of confidential and restricted information. Tìm hiểu thêm
Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU (EU GDPR)
Công ty của bạn đã sẵn sàng với GDPR chưa? Xem đồ họa thông tin của chúng tôi để tìm hiểu thêm về EU GDPR. Tìm hiểu thêm
Linus giới thiệu DataTraveler 3.0
Linus phá vỡ mã hóa phần cứng bảo đảm rằng các tập tin của bạn an toàn và bảo mật, đặc biệt là khi bạn đang di chuyển. Bảo đảm rằng thiết bị lưu trữ di động của bạn cũng an toàn và được mã hóa với ổ USB mã hóa Kingston. Tìm hiểu thêm
Thử nghiệm Ổ cứng thể rắn 101
Thử nghiệm là điểm mấu chốt trong cam kết của chúng tôi mang đến các sản phẩm tin cậy nhất trên thị trường. 

Chúng tôi thực hiện các bài kiểm tra khắt khe trên tất cả các sản phẩm của mình trong từng giai đoạn sản xuất. Những bài kiểm tra này bảo đảm rằng chất lượng được kiểm soát trong toàn bộ quá trình sản xuất. Tìm hiểu thêm
Three signs you need more memory in your computer
If your files don’t open immediately and programs are slow to load, you get an error message or are unable to load several programs at once, your computer may need more memory. Tìm hiểu thêm
Full Speed Ahead: RAM Upgrades
Learn what to look for when shopping for RAM, or Random Access Memory, including how to determine what type of memory and what capacities your motherboard can support. Tìm hiểu thêm
        Back To Top