Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hỏi Chuyện gia tại Kingston để giúp quý vị tìm sản phẩm bộ nhớ và bộ lưu trữ phù hợp

Cảm ơn bạn đã chọn Kingston để giúp bạn chọn bộ nhớ tốt nhất cho môi trường của bạn.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Để bảo đảm kết quả tốt nhất có thể, chúng tôi cần thêm thông tin về môi trường và các yêu cầu của bạn. Vui lòng hoàn thành và gửi mẫu đơn dưới đây và một chuyên gia sẽ liên hệ với bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.