Shuttle - X 6110BA Slim-PC

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 i3-3220 Intel H61

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn