Instrukcja pobrania i instalacji oprogramowania Acronis® True Image for Kingston

Acronis® True Image for Kingston to zintegrowany pakiet oprogramowania, umożliwiający tworzenie kopii zapasowych całych dysków lub wybranych partycji, klonowanie systemu operacyjnego, odzyskiwanie danych z utworzonej kopii zapasowej oraz tworzenie nośników startowych na nośnikach pamięci USB lub płytach CD/DVD.

Wymagania

  • Windows® 11, 10 i 8.1 (wymagane uprawnienia administratora)
  • Dysk SSD firmy Kingston
  • Dostęp do Internetu w celu pobrania oprogramowania Kingston SSD Manager (KSM)

Pobierz

Pobierz oprogramowanie Kingston SSD Manager i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby je zainstalować.

Uruchom oprogramowanie KSM i wybierz kartę Acronis.

Kliknij polecenie „Download for Windows” (Pobierz dla Windows).

UWAGA: aby możliwe było korzystanie z oprogramowania Acronis True Image for Kingston, w komputerze musi być zainstalowany dysk SSD Kingston. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony ekran Product Activation required (Wymagana aktywacja produktu).

Instrukcje dotyczące instalacji

Odszukaj pobrany plik instalacyjny oprogramowania Acronis®True Image for Kingston i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.

Kliknij polecenie Install (Instaluj), aby zainstalować aplikację.

Po zakończeniu instalacji kliknij polecenie Start application (Uruchom aplikację).

Przeczytaj umowę licencyjną i zaakceptuj ją, aby kontynuować.

Szybki start

Po zainstalowaniu dysku SSD firmy Kingston w komputerze można rozpocząć proces klonowania.

Krok 1 – Uruchomienie aplikacji

Uruchom aplikację Acronis® True Image for Kingston, wybierz opcję Tools (Narzędzia), a następnie kliknij polecenie Clone Disk (Sklonuj dysk).

Krok 2 – Wybór metody klonowania

Wybierz metodę klonowania Automatic (Automatyczne) i kliknij przycisk Next (Dalej).

Krok 3 – Wybór dysku źródłowego

Wybierz dysk źródłowy przeznaczony do sklonowania i kliknij przycisk Next (Dalej).

Krok 4 – Wybór dysku docelowego

Wybierz dysk docelowy, na który zostanie sklonowany dysk źródłowy, i kliknij przycisk Next (Dalej).

Uwaga: Jeśli dysk docelowy zawiera dane, może wyświetlić się ostrzeżenie. Potwierdź wybór właściwego dysku źródłowego i docelowego i kontynuuj tylko jeśli masz pewność, że nie potrzebujesz już danych znajdujących się na dysku docelowym.

Krok 5 – Wybór metody klonowania

Wybierz żądaną metodę klonowania. Jeśli planujesz wymienić aktualny dysk z systemem operacyjnym na nowy, wybierz tę opcję.

Krok 6 – Podsumowanie

Po wybraniu metody klonowania wyświetli się ekran z podsumowaniem. Sprawdź poprawność wyboru dysków źródłowego i docelowego. Możesz także przejrzeć zmiany na dysku docelowym w kolumnach Before (Przed) i After (Po). Kliknij przycisk Proceed (Kontynuuj), aby rozpocząć przesyłanie danych.

Krok 7 – Przesyłanie danych

Pojawi się powiadomienie informujące o rozpoczęciu procesu klonowania. Po zakończeniu procesu klonowania zamknij wszystkie otwarte aplikacje i wyłącz komputer.

Krok 8 – Zakończenie klonowania

Proces klonowania został zakończony. Przed ponownym włączeniem komputera możesz odłączyć dysk źródłowy. Następnie włącz komputer, który zostanie uruchomiony z dysku SSD Kingston.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat oprogramowania Acronis® True Image for Kingston znajduje się w instrukcji obsługi oprogramowania.

Instrukcja obsługi oprogramowania Acronis True Image for Kingston

Uwaga dla użytkowników systemów MAC i Linux

Oprogramowanie The Acronis® True Image for Kingston nie jest kompatybilne z systemami operacyjnymi Mac OS i Linux.

Powiązane filmy